1962 – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് രൂപീകരണ പത്രവാർത്തകൾ

1962ൽ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് പരിഷത്ത് രൂപീകരിച്ചതിനെ പറ്റി 1962 ഏപ്രിൽ 8, 9 ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന പത്രവാർത്തകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പരിഷത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തൻ ആയിരുന്ന കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ശേഖരത്തിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നവ ആണ് ഈ പത്രകട്ടിങുകൾ. പത്രം ഏതെന്ന് വ്യക്തമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രകട്ടിങ് ദി ഹിന്ദുവിലേത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് രൂപീകരണ പത്രവാർത്തകൾ
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് രൂപീകരണ പത്രവാർത്തകൾ

കടപ്പാട്

പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാലരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മകളായ ശ്രീലത ഈ പത്രക്കട്ടിങുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. അവർക്കു നന്ദി..

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് രൂപീകരണ പത്രവാർത്തകൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
  • എണ്ണം: 3
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments