1970 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10

1970ൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ (കേരള പാഠാവലി മലയാളം) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ പാഠപുസ്തകം തന്നെയാവും 1970നു മുൻപും പിൻപും കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക എന്നതിനാൽ ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചവർ ധാരാളം പേർ ഓൺലൈനിലും മറ്റും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അവർക്ക് ഈ സ്കാനിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും.

എനിക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്കത്തിന്റെ കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു പൊയി.കവർ പേജ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്തു തന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ (പുസ്തകം പൂർണ്ണമാക്കാൻ) സഹകരിക്കാൻ ആവും എങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ. പുസ്തകം സ്റ്റേപ്ലർ പിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനാൽ അത് തുരുമ്പെടുത്ത് പുസ്തകത്തിന്റെ അതിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം പൊടിഞ്ഞു പൊയി. പഴയ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ സ്റ്റേപ്ലർ പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏകദേശം പുർണ്ണമായി തന്നെ ഈ പാഠപുസ്തകം നമുക്ക് ലഭിച്ചു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

കേരള പാഠാവലി മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10
കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1970
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 208
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

5 comments on “1970 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10

 • C A varghese says:

  10 ആം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പുസ്തകം 1974-75
  കിട്ടുമോ

 • കുറുക്കു വഴികൾ എന്ന ശീര്ഷകത്തിൽ ഒരു പാഠ്യ ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു 10 ആം ക്ലാസ്ഇഇലെ പാഠ്യക്രമത്തിൽ. 1972_1976 കാലയളവിൽ.

 • 1987-1988 ലെ 10- ക്ളാസ് മലയാള പാഠാവലി കിട്ടുമോ

 • VINOJ K G says:

  1989 കാലത്തെ 10ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടുമോ? അതിൽ ഡാഫോഡിൽസ് എന്ന പദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ?

Comments are closed.