1940 – ശ്രീകൃഷ്ണസ്തോത്രം – അകവൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

അകവൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് രചിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണസ്തോത്രം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃഷ്ണസ്തുതിപരങ്ങളായ രണ്ടു ഖണ്ഡകൃതികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

1940 - ശ്രീകൃഷ്ണസ്തോത്രം - അകവൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
1940 – ശ്രീകൃഷ്ണസ്തോത്രം – അകവൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

കടപ്പാട്

കോട്ടയം ഒളശ്ശ ചീരട്ടമണ്‍ ഇല്ലം അഷ്ടവൈദ്യൻ ഡോ: നാരായണന്‍ മൂസ്സിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം, അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കി. ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശ്രീകൃഷ്ണസ്തോത്രം
  • രചന: അകവൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments