1945 – കപടകേളി (ഒരു പ്രഹസനം) – മഹാമാന്യവത്സരാജൻ – വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

ക്രിസ്തുവർഷം 1168 മുതൽ 1203 വരെ കാലഞ്ജര രാജ്യം ഭരിച്ച പരമർദ്ദിരാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും സഭാകവിയും ആയിരുന്ന വത്സരാജന്റെ ഹാസ്യചൂഡാമണി എന്ന കൃതി, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ കപടകേളി എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കപടകേളി (ഒരു പ്രഹസനം)
  • രചന: മഹാമാന്യവത്സരാജൻ
  • പരിഭാഷ: വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1945
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 54
  • അച്ചടി: മംഗളോദയം  പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
1945 - കപടകേളി (ഒരു പ്രഹസനം)
1945 – കപടകേളി (ഒരു പ്രഹസനം)

ലൈസൻസ്:

വത്സരാജൻ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നയാൾ ആയതിനാൽ മൂലകൃതി സ്വാഭാവികമായി പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ 1958ൽ മരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ 2019 തൊട്ട് പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പ്രതിയെ പറ്റി

പുസ്തകത്തിലെ 17,18 എന്നീ താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (5 MB)

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply