1927 – പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ – 1103 കന്നി – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

സരസകവി മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭപ്പണിക്കർ പത്രാധിപർ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ എന്ന മാസികയുടെ 1927ൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാകവി കുമാരനാശാൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാഹിത്യ രചനകളും വിവിധ വിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും ഈ മാസികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.നിലവിൽ ഈ മാസിൽകടെ ഒരു ലക്കമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ മാസികയുടെ മറ്റു ലക്കങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1927 - പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ - 1103 കന്നി - പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
1927 – പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ – 1103 കന്നി – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഈ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1927 (മലയാള വർഷം 1103 കന്നി)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
  • അച്ചടി: ബി.വി. പ്രസ്സ്, കോഴഞ്ചേരി
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments