1939 – ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ

തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന  ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ 1939 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുന്നു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിലീസിൽ ലക്കം 1, 4, 6  എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ കൊല്ലവർഷം 1115 ചിങ്ങത്തിൽ (1939 ആഗസ്റ്റ്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം 44 ലക്കം 1 എന്നത് ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കം ആണെന്ന് ആ ലക്കത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ മാസികയുടെ പേരിൽ ഭാഷാപോഷിണി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മനോരമയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ല. എന്നാൽ മനോരമയുടെ ഭാഷാപോഷീനി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ലെഗസി ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പുസ്തകം 44 ലക്കം 1 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്.  ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയെ കുറിച്ചുള്ള അധികം വിവരങ്ങൾ പൊതുവിടത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റുമായി ലഭ്യമായ കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പൊസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയകാല ആനുകാലികങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

അതിനു പുറമേ മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1939- ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക
1939 – ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

രേഖകളുടെ തനിമ നിലനിർത്താനായി താഴെ മൂന്നു വിശേഷാൽ പ്രതികളും വെവ്വേറെ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

രേഖ 1

 • പേര്: ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 1
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939 (കൊല്ലവർഷം 1115 ചിങ്ങം) 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • പ്രസാധകർ: K.C. Itty
 • അച്ചടി: ഭാഗ്യോദയം പ്രസ്സ്, പുളിക്കീഴ്, തിരുവല്ല
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ  2

 • പേര്: ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 4
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939 (കൊല്ലവർഷം 1115 വൃശ്ചികം) 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ: K.C. Itty
 • അച്ചടി: ഭാഗ്യോദയം പ്രസ്സ്, പുളിക്കീഴ്, തിരുവല്ല
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939 (കൊല്ലവർഷം 1115 മകരം) 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ: K.C. Itty
 • അച്ചടി: ഭാഗ്യോദയം പ്രസ്സ്, പുളിക്കീഴ്, തിരുവല്ല
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments