1947 – ചന്ദ്രഗുപ്തൻ – ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി – വി. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ

ശ്രീ ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി രചിച്ച് വി. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്ന നാടകകൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1947 - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ - ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി - വി. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ
1947 – ചന്ദ്രഗുപ്തൻ – ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി – വി. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ

കടപ്പാട്

സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കൂടിയായ ജയശ്രീടീച്ചറുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ടീച്ചർക്കു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ചന്ദ്രഗുപ്തൻ
  • രചന: ശ്രീ ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി (പരിഭാഷ വി. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 150
  • അച്ചടി: സരസ്വതി പ്രിന്റിങ് ആന്റ് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ്, തൃശൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments