1921- ഭാരതദീപം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3

സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സഹോദരത്വം എന്നിവ ടാഗ് ലൈനാക്കി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 1920കളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന  ഭാരതദീപം എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 3ൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം. സാധു ശിവപ്രസാദ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പത്രാധിപർ എന്ന് മാസികയിൽ രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1921- ഭാരതദീപം - പുസ്തകം 1 ലക്കം 3
1921- ഭാരതദീപം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഈ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഭാരതദീപം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (മലയാള വർഷം 1096 ധനു)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • അച്ചടി: ശ്രീ കൃഷ്ണവിലാസ പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments