1956 – ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

Malayalam Religious Tract Society പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്തീയ പാട്ടു പുസ്തകമായ ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • പതിപ്പ്: ഇരുപത്തിമൂന്നാം  പതിപ്പ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 254
  • പ്രസാധകർ:Malayalam Religious Tract Society
  • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1956 - ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ
1956 – ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

മലയാള ക്രൈസ്തവപാട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളടക്കം. 1956ൽ 23 പതിപ്പ് ആയസ്ഥിതിക്ക് ഇത് വർഷങ്ങളായി ജനകീയമായിരുന്ന പാട്ടുപുസ്തകം ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തു വിടുന്ന ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പതിപ്പിൽ 473 പാട്ടുകൾ ആണുള്ളത്.

ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ആണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഈ പുസ്തകം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി. കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (23 MB)

Comments

comments