1914 – ബാലപാഠാമൃതം – വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ

സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുന്ന മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ബാലപാഠാമൃതം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവു്. പദ്യരൂപത്തിൽ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാം.

1914 - ബാലപാഠാമൃതം - വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ
1914 – ബാലപാഠാമൃതം – വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ബാലപാഠാമൃതം 
  • രചന: വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1914 (കൊല്ലവർഷം 1089)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
  • അച്ചടി: മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments