1954 – ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്കു് – ഐ.എൽ. തോമസ്

1953/1954 ൽ  ആറാം ഫാറത്തിൽ (ഇന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിനു സമാനം) പഠിച്ചവർ ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തകമായി  ഉപയോഗിച്ച  ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്കു് എന്ന  പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് പാഠപുസ്തകമായി ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിലെ കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കായംകുളം സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന ഐ.എൽ. തോമസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1954 - ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആറാം ഫാറത്തിലേക്കു് - ഐ.എൽ. തോമസ്
1954 – ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്കു് – ഐ.എൽ. തോമസ്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്കു്
  • രചന: ഐ.എൽ. തോമസ് 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953/1954
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 206
  • അച്ചടി: വ്യക്തല്ല (Pottakannan Press, Kayamkulam എന്നു ബാക്ക് കവറിൽ കാണുന്നു എങ്കിലും അത് കൈയെഴുത്തിനാൽ തിരുത്തിയത് പോലാണ് തോന്നുന്നത്)
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments