1969 – നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്, നിക്കോബർ ദ്വീപുകളെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ ജനസമൂഹങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് നരേന്ദ്രനാഥ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെ പറ്റി എഴുതിയ കന്നിമണ്ണ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമ്മളിതിനകം കണ്ടതാണ്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 278
  • പ്രസാധകർ: ഗംഗാ നരേന്ദ്രനാഥ് 
  • അച്ചടി: ഇന്ത്യാ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം.
1969 - നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1969 – നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (10 MB)

Comments

comments