1913 – നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും – സി.പി. തോമസ്

1913ൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമൻ മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി മേരി മഹാരാജ്ഞി എന്നിവരെ പറ്റി സി.പി. തോമസ് എന്നയാൾ രചിച്ച നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പല ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രികകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാണ് താൻ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചതെന്നും അതിനു കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ സഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നും രചയിതാവായ സിപി. തോമസ് മുഖവുരയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

1913 - നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും - സി.പി. തോമസ്
1913 – നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും – സി.പി. തോമസ്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും
  • രചന: സി.പി. തോമസ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1913
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
  • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments