1868 – കേരളപഴമ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്, കേരളചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് രചിച്ച കേരളപഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പുറത്ത് വിടുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളപഴമ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 205
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1868
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം.
1868 കേരളപഴമ
1868 കേരളപഴമ

കേരളപഴമ എന്ന കൃതിയെപറ്റി

പോർട്ടുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്ന 1498 മുതൽ 1631 വരെയുള്ള കേരളചരിത്രം ആണ് പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കേരളചരിത്രം ആണ് ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മലയാള സാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പി.ജെ. തോമസ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ചെറുതായി ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ ഡൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പശ്ചിമോദയം എന്ന മാസികയിൽ പല ലക്കങ്ങളായിട്ടാണ് കേരളപഴമ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. (1847 മുതൽ 1851 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പശ്ചിമോദയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്). അതിനു ശെഷം 1868ൽ എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ചരിത്രവിഷയമായതിനാൽ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments