1970 – സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി – റേഡിയോ പ്രഭാഷണം – എം. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഗൈഡൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ 1970ൽ തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിൽ എം. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ നടത്തിയ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി എന്ന റേഡിയോ പ്രഭാഷണം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

(ഈ റേഡിയോ പ്രഭാഷണം അച്ചടിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ എങ്കിലും ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ആണ്. നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ആർക്കൈവിങിൽ പുലർത്തുന്ന അലംഭാവം മൂലം അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്കു സംശയമുണ്ട്)

1970 -സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി - റേഡിയോ പ്രഭാഷണം
1970 -സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി – റേഡിയോ പ്രഭാഷണം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി – റേഡിയോ പ്രഭാഷണം 
  • രചന: എം. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1970
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • പ്രസാധനം:  ഗൈഡൻസ് വിഭാഗം, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
  • അച്ചടി: RV Memorial Press, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments