1935 – രക്ഷാകവചം – പുസ്തകം 3

ദുരന്തനിവാരണപാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാപാഠങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രക്ഷാകവചം – മൂന്നാം പുസ്തകം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കലാവിലാസിനി പ്രസിദ്ധീകരണശാല ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ അവതാരികയിൽ രക്ഷാകവചം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ അത് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി എന്നും, അതിനാലാണ് അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടും മുന്നും ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം ക്ലാസിലേക്കാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും, തുടർന്നുള്ള രണ്ടും മുന്നും ഭാഗങ്ങൾ യഥാക്രമം മുന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആണെന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ കാണാം.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1935 - രക്ഷാകവചം - പുസ്തകം 3
1935 – രക്ഷാകവചം – പുസ്തകം 3

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: രക്ഷാകവചം – പുസ്തകം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
  • പ്രസാധകർ: കലാവിലാസിനി പ്രസിദ്ധീകരണശാല, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: രാജരാജേശ്വരി പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments