1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. യുയോമയ സഭയെ പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനങ്ങൾ (ഒന്ന്രണ്ട്മൂന്ന്) വായിക്കുക.

കടപ്പാട്

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാൻ അനുമതി തന്ന യുയോമയ സഭാ അധികാരികൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. ഒപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനും വിവിധ വ്യക്തികളെ കാണുവാനും എന്റെ ഒപ്പം വന്ന് സഹകരിച്ച വിനിൽ പോളിനും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: യുയൊമയാത്മഗീതങ്ങൾ
  • ഉള്ളടക്കം: പ്രധാനമായും യുയോമയാ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ. ഒപ്പം സഭയുടെ ചില ശുശ്രൂഷകളുടെ (ഉദാ: വിവാഹ ശുശ്രൂഷ) ക്രമം.
  • താളുകൾ: 68 നടുത്ത്
  • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
  • പ്രസാധകൻ: കൊച്ചു കോശി മുതലാളി
  • പ്രസ്സ്: മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1891

 

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ
1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഗീതങ്ങൾ പലതും ക്രൈസ്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.) ഇത് അച്ചടിച്ച വർഷം 1891 ആയതിനാൽ യുസ്തൂസ് യോസഫ് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഉള്ള പുസ്തകം ആണിത്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി കാലപ്പഴക്കം മൂലം അത്ര നന്നായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ചില കുറവുകൾ ഈ സ്കാനിന് ഉണ്ട്.

  • 1, 2, 23, 24 പകുതി ഭാഗം കീറി പൊയിരുന്നു.
  • 17,18 താളുകൾ പൂർണ്ണമായി കീറി പോയിരുന്നു
  • ടൈറ്റിൽ പേജിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലെ ഒരു അക്ഷരം അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.

എങ്കിലും പരമാവധി ശ്രദ്ധയൊടെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് വായനാ യോഗ്യമായ ഒരു സ്കാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

കേരള ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം, മലയാള പാട്ടുകളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം തിരയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ചിലത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, കണ്ടത്തിൽ വർഗ്ഗീസ് മാപ്ല കേവല വ്യഞ്ജനം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കുഞ്ഞുവട്ടം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം കാണാം എന്നതാണ്. സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ചന്ദ്രക്കലയും ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Comments

comments

Comments are closed.