1936 – ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)

ആമുഖം

മലയാളവുമായി/കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ പുതിയ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തുവന്നതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇനി വളരെ കൂടിയ അളവിൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇനി പുറത്ത് വരും. (കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട്)

1936ൽ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)
  • രചന: ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
  • പ്രസാധകർ: ഡി. പത്മനാഭനുണ്ണി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936 (മലയാള വർഷം 1111)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  396
  • പ്രസ്സ്:ധർമ്മദീപിക പ്രസ്സ്, എറണാകുളം  
1936 - ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)
1936 – ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

പുരാണകഥകളെ അധികരിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഭാഷാ ഗാനം ആണിത് . ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടില്ല.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഒക്കെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷകർക്ക്) എപ്പോഴും സൗജ്യന്യമായി ലഭ്യമായിക്കിയിക്കുണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന (അജ്ഞാതയായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന) ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവരോടു കടപ്പാടുണ്ട്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Google+ Comments

കാൾ മൽമൂദിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ആമുഖം

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നിർബന്ധമായും പരിചയപ്പെടേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാൾ മൽമൂദ്. നമ്മളൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ രേഖകളെ മാത്രം (അതും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയുടെ/ദേശത്തിന്റെ മാത്രം) കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം രേഖകളേയും, അതിനു പുറമെ സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപണം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന രേഖകൾ ഒക്കെയും പൊതുഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ അളവിൽ ലോകവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് കാൾ മൽമൂദ്.

അദ്ദേഹത്തെപറ്റി വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. അമേരിക്കൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനും പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ വ്യാപനത്തിനായി നടക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്ത്വം നൽകുന്നയാളും ഗ്രന്ഥകാരനുമാണ് കാൾ മൽമൂദ്(ജനനം 2 ജൂലൈ 1959). Public.Resource.Org. എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഡോക്കുമെന്റ് ച്യെതിട്ടൂണ്ട്. അത് ഇവിടെ വായിക്കുക.

 

കാൾ മൽമൂദ്
കാൾ മൽമൂദ് (Image courtesy:https://www.pressdemocrat.com/news/2267642-181/after-years-of-dogging-government)

 

പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുരേഖകളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ആക്സെസ് കൊടുക്കാൻ സർക്കാരുകളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. സർക്കാർ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് നടത്തുന്നു. അതിൽ ചിലതൊക്കെ വിജയിക്കും, ചിലതൊക്കെ തോൽക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നില്ല. തന്റെ ആക്ടിവിസം അദ്ദേഹം തുടരുക തന്നെയാണ്. അദ്ദെഹത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മൂന്നു ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കാൾ മൽമൂദിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിൽ പതിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ആയ സാം പിത്രോദയുമായി ചെർന്ന്  ചില സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ കാൾ മൽമൂദ് ആരംഭിച്ചു.

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡെർഡ്സ്

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നിർവചിക്കുന്ന ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്,  സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ വിധി വരും.

 

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന പെരിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്ന അടഞ്ഞ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പികുക ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന പണി. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഗൂഡമായി അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന രേഖകൾ എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിച്ചു. ഏതാണ്ട് 4 ലക്ഷത്തിൽ രേഖകൾ ആണ് ഈ വിധത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചെടുത്ത് രേഖകൾ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/digitallibraryindia

ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.  ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായാണ് ഈ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി നടത്തിയത്/നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സ്കാനുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മോശമാണ്. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്തതോടെ ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം രേഖകളും ഒന്നുകൂടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ആണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

 

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കളക്ഷൻ

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ കളക്ഷന്റെ ഭാഗമായി 431 മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ ആണുള്ളത്. മിക്കതും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്കാൻ ചെയ്തത് ആണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.  അതിന്റെ ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനിയും പറയുന്നില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുസ്തകങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്നു മേൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്കാദമിയുടെ ചാപ്പകുത്തൽ ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. മറ്റൊന്ന് കവർ മനോഹരം ആയി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അകത്ത് കയറിയാൽ പല പുസ്തകങ്ങളുടേയും സ്കാനിങ് വളരെ മോശമാണ്. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യണം.

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കളക്ഷൻ

നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കളക്ഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറിയുടെ റെയർ ബുക്ക് ശെഖരമാണ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ കാണാം http://statelibrary.kerala.gov.in/rarebooks/ കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായി മര്യാദയ്ക്ക് ആക്സെസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ വട്ടം കറക്കുന്ന വേറൊരു ശേഖരം ഇതാണ്. അതിനു പുറമേ ആണ് വളരെ മോശം സ്കാനിങും. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ആ ശെഖരം മൊത്തമായി കാൾമൽമൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ആക്കി.  ഇവിടെ കാണാം

പതിവു പോലെ ഇതിലും ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യണം.

 

ഇന്ത്യാ ഗസറ്റുകൾ

ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷയഖനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗസറ്റുകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപുള്ള ഗസറ്റുകളും അതിൽ പെടുന്നു. ആ ശെഖരങ്ങളും ഇതേ പോലെ കാൾമൽമൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ആക്കി. അത് ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/gazetteofindia

4,44,563 ഗസറ്റുകൾ ആണ് ഈ ശെഖരത്തിന്റെ ഭാഗം. ഗുണനിലവാരം പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു.

 

കേരള ഗസറ്റുകൾ

കേരള/മലയാളം ഗസറ്റുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം  തിരുവിതാം‌കൂർ, തിരു-കൊച്ചി ഗസറ്റുകളും ഇതിൽ കാണാം.

1903 മുതൽ 1949 വരെയുള്ള തിരുവിതാം‌കൊട്ടു സർക്കാർ ഗസെറ്റുകൾ ഇവിടെ

തിരുവിതാം‌കൊട്ടു സർക്കാർ ഗസെറ്റ് ശേഖരത്തിൽ 2318 ഗസെറ്റുകൾ ആണുള്ളത്.

1950മുതൽ 1956 വരെയുള്ള തിരുകൊച്ചി സർക്കാർ ഗസെറ്റുകൾ ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നു ലഭിക്കും

തിരുകൊച്ചി സർക്കാർ ഗസെറ്റുശേഖരത്തിൽ 769 ഗസെറ്റുകൾ ആണുള്ളത്.

മൊത്തം ഒമ്പതിനായിരത്തോളം മലയാളഗസറ്റുകൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണുന്നു

 

ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലെ മറ്റു ഇന്ത്യൻ ശേഖരങ്ങൾ

കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശെഖരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഓരോ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം/നാട്ടു രാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കളക്ഷൻ ഇതേ പോലെ ഉണ്ട്. കളക്ഷനുകളിലെ വലിയ ഒരു പങ്ക് https://archive.org/details/BharatZindabad ഈ ലിങ്കിലൂടെ കണ്ടെടുക്കാം.

ഈ ശേഖരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളതൊക്കെ അത്യാവശ്യം സേർച്ചബിളുമാണ്.  ഈ രേഖകളുടെ ആക്സെസബിലിറ്റി കൂടിയത് ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ഒരു സഹായം ആണ്. എന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ വിഷയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും കണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് കാൾ മൽമൂദ് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഈ കളക്ഷനുകൾ ആണ്. ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു ഉപഭോക്താക്കളും ഈ ശേഖരം വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജപ്പെടും എന്നു കരുതട്ടെ.

ഉപസംഹാരം

അദ്ദേഹം എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടൂണ്ട്. സാം പിത്രോദയുമായി ചേർന്ന് കോഡ് സ്വരാജ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അതിന്റെ പിഡിഎഫ് ഇവിടെ കാണാം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ചില ലിങ്കുകൾ:

ഇത്യയിലെ പൊതുസഞ്ചയ ശെഖരങ്ങൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മുൻകൈ എടുത്ത കാൾ മൽമൂദിനും കൂട്ടർക്കും എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി. കാൾ മൽമൂദിന്റെ പേർ ഇനിയും നമ്മൾ കേൾക്കും. ഇന്ത്യൻ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അളവിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കായി. ഡെൽഹി ലോ യൂണി വേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയ അരുൾ ജോർജ്ജ് സ്കറിയ ആണ് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിനായി വലിയ അളവിൽ പല സംഗതികളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാതിലാണ് തുറന്നത്. അതു സംബന്ധ്കിച്ച് കൂടുതൽ വാർത്തങ്ങൾ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ കേൾക്കും.

Google+ Comments

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികൾ

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി ചിലരെങ്കിലും എന്നോട് ഞാൻ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധം പങ്കു വെക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സമയപരിമിതി മൂലവും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലും എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലവും ഞാൻ ഈ രേഖപ്പെടുത്തൽ നീട്ടി വെക്കുക ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭാഷയുടേയോ ദേശത്തിന്റെയോ മൊത്തം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെത്താൻ ഞാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ വിഷയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ അറിവ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രക്രിയയെ പല ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ച് താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഘട്ടം ഒന്ന് – ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രേഖയെ കണ്ടെത്തൽ

ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള കടമയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജ്യത്തെ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമത്തിനു എതിരെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. താഴെ പറയുന്ന മൂന്നു തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം.

പൊതുസഞ്ചയരേഖ

ഇന്ത്യൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് രചയിതാവ് മരിച്ച് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുതരചയിതാവിന്റെ 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ ഒക്കെയും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരും. അന്ന് തൊട്ട് ഇത് പൊതുസ്വത്താണ്. നിലവിലെ വർഷം 2019 ൽ ആയതിനാൽ 1958ലും അതിനു മുൻപും മരിച്ചവരുടെ രചനകൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്. ഒരു പ്രത്യേക രചയിതാവ് ഇല്ലാത്ത പൊതുരചന ആണെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 60 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ രേഖ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയി.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന രേഖ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് വയലെഷൻ പ്രശ്നത്തെകുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം.

സ്വതന്ത്രലൈസൻസ് രേഖകൾ

രചനകൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ ചില രചയിതാക്കളെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രചന സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ പണ്ടു മുതലേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറൂണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ആധുനിക കാലത്ത് തമിഴ് നോവലിസ്റ്റായ ജയമോഹൻ ഇത്തരത്തിൽ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മലയാളത്തിൽ ജെ. ദേവിക, തുടങ്ങി കുറച്ചു പേരുടെ എങ്കിലും ചില രചനകൾ എങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രലൈസൻസ് രേഖകൾ അത് ഏത് വർഷത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല.

ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തത്

ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന തരം രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കിയാണ്. പോപ്പുലർ അല്ലാത്തതും അതിനാൽ തന്നെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപെടാതെ പോയതും, ഇനി റീപ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതും, ഒറ്റ തവണ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ഒക്കെയായി ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള രചനകൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിലും സ്വകാര്യവ്യക്തിഗത ശെഖരത്തിലും ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം സംഗതികളിൽ മിക്കതിനും കോപ്പിറൈറ്റ് അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല.

നമ്മുടെ പഴയ എഞ്ചുവടികൾ, സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ, നോട്ടീസുകൾ, സുവനീറുകൾ,  ചില അപൂർവ്വ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ, ട്രാക്ടുകൾ തുടങ്ങി പലതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരും. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ നശിച്ചു പോകാൻ സാദ്ധ്യതയൂണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചിലത് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ആധികാരികമായ തെളിവുകളോടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തുവന്നാൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് പൊതുഇടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റും എന്ന റിസ്ക് നിലനിലർത്തി ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ചിലത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

പക്ഷെ ഇതിൽ അപകടം ചെറുതായി എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവ ചെയ്തിട്ടില്ല,

ഘട്ടം രണ്ട് – ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗുണനിലവാരം

ഞാൻ ഡിജിറ്റൈസേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം താഴെ പറയുന്നവ ആണ്

  • എല്ലാം സ്കാനിങും ഫോട്ടോ എടുപ്പും കളർ മോഡിൽ മാത്രം.
  • വെറും ടെസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള പുസ്തകം/ ടെസ്റ്റിനൊപ്പം ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ്/ഗ്രേസ്കെയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നു എങ്കിൽ 400 dpi റെസലൂഷനിൽ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതിനു പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 300 dpi യിൽ ആണ് സാധാരണ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്.
  • ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം കളർ ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 600 dpi യിൽ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കും.

ഘട്ടം മൂന്ന് – സ്കാൻ ചെയ്യൽ/ഫോട്ടോ എടുക്കൽ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രേഖ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രേഖയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് പരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യണം/ഫോട്ടോ എടുക്കണം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണം.

പരിഹാരം ഒന്ന്: സ്കാനർ

പൂർണ്ണമായി നിവർത്തി പരത്തി വെക്കാവുന്ന പേപ്പർ ഡോക്കുമെന്റുകൾ, ബൈൻഡ് അഴിഞ്ഞു പോയ പുസ്തകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ സംഗതികൾക്ക് ഒക്കെയും സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ആണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ലൈറ്റിങ്, രേഖയുടെ ചുളിവുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചീപ്പായതും എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. എന്റെ സുഹൃത്തായ ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസ് പ്രിന്റർ കേടായപ്പോൾ സ്കാനിങിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന HP 7612 എന്ന MFD എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി തന്നിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ചതാണ് എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനിങ് മിക്കവാറും ഒക്കെ.

ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ
ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ

 

ഞാൻ സാധാരണ TIFF ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് സ്കാനറിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനുകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത്.

പരിഹാരം രണ്ട്: കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് + ക്യാമറ + ലൈറ്റിങ്

ഇടത്തരം ലൈബ്രറികളിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ക്യാമറ വെക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം ആണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ്.

കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് + ക്യാമറ + ലൈറ്റിങ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോ അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തു വരിക. എന്റെ കൈയിൽ ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡായ kaiser fototechnikന്റെ 5510 എന്ന കോപ്പി സ്റ്റാൻഡ് മോഡൽ ആണുള്ളത്.

http://www.kaiser-fototechnik.de/en/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=5510

 

കൈസർ കോപ്പിസ്റ്റാന്റ്
കൈസർ കോപ്പിസ്റ്റാന്റ്

 

ഉപകരണം ലളിതമായതിനാൽ ഞാൻ ഇത് തനിയെ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ഫിനിഷിങും പെർഫക്ഷനും കിട്ടുന്നില്ല എന്നു കണ്ട്, 2016ൽ ജർമ്മനിയിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തായ സുനീഷിന്റെ സഹായത്തോടെ വാങ്ങിയതാണ് ഈ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ്. പക്ഷെ കോപ്പി സ്റ്റന്റ് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, തക്കതായ ഒരു ഒരു DSLR ക്യാമറ, പിന്നെ ലൈറ്റിങ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയതോടെ ആണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോയോഗിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൈസേഷനു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത്. കോപ്പി സ്റ്റാൻഡുകളെ പറ്റി ഒരു ലഘു വിവരണത്തിന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുക.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകം കോപ്പിസ്റ്റാന്റിന്റെ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ വെച്ച് പേജിലേക്ക് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോരോ പേജായി മറിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നന്നായി നിവർത്തി വെക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളവ് മറികടക്കാൻ പല പരിഹാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും.

ഞാൻ ഒരുക്കിയപൊലെ അത്യാവശ്യം ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഏകദേശം ഒന്നരലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരും.

വളരെ അദ്ധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് വെച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പ്. പക്ഷെ ഇത്ര നാളത്തെ അനുഭവ പരിചയം വെച്ചു പറയട്ടെ, അത്യാവശ്യം ബൈൻഡ് അഴിഞ്ഞ പുസ്തകം കൈയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എപ്പൊഴും കോപ്പി സ്റ്റാന്റിനേക്കാൾ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കാനാണ് താലപര്യപ്പെടുക. അദ്ധ്വാനം താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലൈറ്റിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നത് കൊണ്ടു കൂടാണ് ഇത്.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ വിലയുള്ള വലിയ ബുക്ക് സ്കാനറുകൾ ഒക്കെയാണ് വലിയ ലൈബ്രറികൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ഉപയൊഗിക്കുന്ന ബുക്സ്കാനറുകളെ പറ്റി ഞാൻ 2016ൽ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണുക. https://shijualex.in/gundert_legacy_digitization_oct_2016_visit/

 

വലിയ വിലയുള്ള ബുക്ക്‌സ്കാനറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം

ഇത്രയും വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡ് പൊളിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായി വരും. അതിനുള്ള പരിഹാരം ഒരെണ്ണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം.പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു പേജ് വെച്ചേ എടുക്കാൻ ആവൂ. അതിനാൽ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് വെച്ചുള്ള പരിപാടി ടൈം‌കൺസ്യൂമിങ് ആണ്

ഈ പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

ഘട്ടം നാല് – പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്

ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ഇമേജ് പ്രോസസിങ് ആണ്. ഞാൻ അതിനു സ്കാൻ ടെയിലർ (https://scantailor.org/) എന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

https://scantailor.org/
https://scantailor.org/

 

വർഷങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അതിലൂടെ ആർജ്ജിച്ച പ്രവർത്തിപരിചയവും കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്കാൻ ടെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല സ്കാൻ ടെയിലർ. പ്രവർത്തി പരിചയം അത്യവശ്യം ആണ്. ഫോട്ടോ/സ്കാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്കാൻ ടെയിലർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ധർമ്മം.

ചിലർ ഇക്കാര്യത്തിന്നായി ഫോട്ടോ ഷോപ്പ് പോലുള്ള ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് സൊഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയൊഗിക്കും. Atiz പോലുള്ള വലിയ ബുക്ക് സ്കാനിങ് കമ്പനികൾ ഇതിനായി സ്പെഷയലൈസ്ഡ് സൊഫ്റ്റ് വെയരുകൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഘട്ടം അഞ്ച് – ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ്

ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ കിട്ടിയാൽ അത് http://archive.orgലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവസാന ഘട്ടം. ഇതിനായി നല്ല ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത സംഗതികൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗിലെ നൂറുകണക്കിനു പൊസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ മതിയാകും.

ഉപസംഹാരം

ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗുണനിലവാരത്തോടെയുള്ള സ്കാനിങ്/ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ആണെന്നു ഞാൻ പറയും. അത് ശരിയായാൽ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഏറ്റവും നന്നായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പണികൾ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ പൊസ്റ്റിൽ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ വരാവുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓരോ ഘട്ടവും വിശദമായ വിവരണം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ പീന്നീടൊരിക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

Google+ Comments