2007 – വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ – വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2007ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ – വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ - വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും
വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ – വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും

കടപ്പാട്

മലയാളം വിക്കിമീഡിയനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജി അരീക്കാട് ആണ് ഈ രേഖ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ – വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2007
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • പ്രസാധകർ:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1940 – സങ്കല്പരംഗം – കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള

കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള രചിച്ച സങ്കല്പരംഗം എന്ന ചെറു നാടക കൃതികളുടെ ശേഖരത്തിന്റെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മൊത്തം 14 രചനകളിൽ 12ഉം പുരാണകൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങളാണ്.  പുസ്തകത്തിലെ 7, 8, 9, 10 എന്നീ താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

സങ്കല്പരംഗം - കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള
സങ്കല്പരംഗം – കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർ ആയ ബാബു ചെറിയാൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ പഴയ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സങ്കല്പരംഗം
 • രചന: കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940 (മലയാള വർഷം 1115)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
 • പ്രസാധകർ:കമലാലയാ ബുക്ക് ഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
 • അച്ചടി: കമലാലയാ പ്രിന്റിങ് വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1992 – യുറീക്കാ ശാസ്ത്രക്കളികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കാ ശാസ്ത്രക്കളികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ കളിസ്ഥലത്ത് പൊയി കളിക്കേണ്ട കളികൾ വരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഒപ്പം ശാസ്ത്ര, സാഹിത്യ, സ്പോർട്സ് ക്വിസ്സൂകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രക്കളികൾ അടങ്ങുന്ന രചനകൾ ഒരിക്കലും മലയാളത്തിൽ വരാൻ സാദ്ധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രൊഫസർ കെ. ശ്രീധരൻ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

യുറീക്കാ ശാസ്ത്രക്കളികൾ
യുറീക്കാ ശാസ്ത്രക്കളികൾ

കടപ്പാട്

മലയാളം വിക്കിമീഡിയനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജി അരീക്കാട് ആണ് ഈ രേഖ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: യുറീക്കാ ശാസ്ത്രക്കളികൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • പ്രസാധകർ:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: പ്രിന്റ് ഓ സെറ്റ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments