1967 – നാലാം ആയുർവ്വേദസെമിനാർ ഉൽഘാടനപ്രസംഗം – അഷ്ടവൈദ്യൻ വയസ്കര എൻ.എസ്. മൂസ്സ്

1967 ഏപ്രിൽ 9നു കോട്ടയ്ക്കൽ ആൎയ്യവൈദ്യശാലയിൽ വച്ചു നടന്ന നാലാം ആയുൎവ്വേദസെമിനാർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് അഷ്ടവൈദ്യൻ വയസ്കര എൻ.എസ്. മൂസ്സ് നടത്തിയ ഉൽഘാടനപ്രസംഗം ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1967 - നാലാം ആയൂർവ്വേദസെമിനാർ ഉൽഘാടനപ്രസംഗം - അഷ്ടവൈദ്യൻ വയസ്കര എൻ.എസ്. മൂസ്സ്
1967 – നാലാം ആയൂർവ്വേദസെമിനാർ ഉൽഘാടനപ്രസംഗം – അഷ്ടവൈദ്യൻ വയസ്കര എൻ.എസ്. മൂസ്സ്

കടപ്പാട്

വയസ്കര NS മൂസ്സിന്റെ ചെറുമകൻ അഷ്ടവൈദ്യൻ ചിരട്ടമൺ ശ്രീ നാരായണൻ മൂസ്സിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി. അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷാണ് ഇത് ശേഖരിച്ച് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നാലാം ആയൂർവ്വേദസെമിനാർ ഉൽഘാടനപ്രസംഗം – അഷ്ടവൈദ്യൻ വയസ്കര എൻ.എസ്. മൂസ്സ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: വൈദ്യസാരഥി പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1986 – സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം – സി.ജി. ശാന്തകുമാർ, കെ.എൻ. ഗണേഷ്

സി.ജി. ശാന്തകുമാറും, കെ.എൻ. ഗണേഷും കൂടെ 1986ൽ രചിച്ച  സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രേഖ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള  പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

1986 - സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം - സി.ജി. ശാന്തകുമാർ, കെ.എൻ. ഗണേഷ്
1986 – സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം – സി.ജി. ശാന്തകുമാർ, കെ.എൻ. ഗണേഷ്

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി. (പരിഷത്ത് ഭാരവാഹികൾ ഇതിൻ്റെ സ്കാൻ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയതിനാൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പണികൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
 • രചന: സി.ജി. ശാന്തകുമാർ, കെ.എൻ. ഗണേഷ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
 • പ്രസാധനം: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1914 – പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം – തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി – ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ

തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി രചിച്ച മൂല ഗ്രന്ഥത്തിനു കോവിൽകണ്ടിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ എന്നയാൾ ചമച്ച വ്യാഖ്യാനമായ പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂല കൃതിയുടെ പേർ എന്താണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമല്ല.  തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഖവര രചയിതാവിനെപറ്റിയും വാഖ്യാതാവിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചില ധാരണകൾ തരുന്നുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സംസ്കൃതവ്യാകരണം ആണെന്നാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എനിക്കു തോന്നിയത് (ചിലപ്പോൽ ആ അനുമാനം തെറ്റാകാം). ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിലയിരുത്തുമല്ലോ.

(അപ്‌ഡേറ്റ്: താഴെ കമെൻ്റിൽ PRAJEEV NAIR ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ നോക്കുക.)

 

1914 - പ്രവേശകം - ഒന്നാം ഭാഗം - തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി - ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ
1914 – പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം – തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി – ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം
 • രചന: തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി/ കോവിൽകണ്ടിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1914 (കൊല്ലവർഷം 1089)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
 • അച്ചടി: ഭാരതവിലാസം  അച്ചുകൂടം, തൃശ്ശിവപേരൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Google+ Comments