1917 – അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

വിദ്യാവിലാസം അരിതമെറ്റിൿ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ അങ്കഗണിതം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എലിമന്ററി സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം പുസ്തകം എന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്നും കാണുന്നു എങ്കിലും ഇത്ര കട്ടിയുള്ള ഗണിതം 6-7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പറ്റുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയം ഉണ്ട്. ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൂണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകം തിരുവിതാം‌കൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ചരിതത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ആണിത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

അങ്കഗണിതം - ഒന്നാം പുസ്തകം - ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

 

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 78
 • പ്രസാധനം: തോമസ് പോൾ
 • അച്ചടി: വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1928 – കൊച്ചി തിരുവിതാം‌കൂർ മഹായിടവകയുടെ ൧൯൨൮-ലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടു്

കൊച്ചി തിരുവിതാം‌കൂർ മഹായിടവക (Cochin-Travancore diocese) യുടെ 1928ലെ പ്രവർത്തനറിപ്പോർട്ടിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് (1948) CSIസഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്ന കേരത്തിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ/CMS സഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആണിത്. സഭയുടെ അന്നത്തെ പ്രവർത്തന ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് സഹായിക്കും.

കൊച്ചി തിരുവിതാം‌കൂർ മഹായിടവകയുടെ ൧൯൨൮-ലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടു്
കൊച്ചി തിരുവിതാം‌കൂർ മഹായിടവകയുടെ ൧൯൨൮-ലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടു്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർ ആയ ബാബു ചെറിയാൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ പഴയ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കൊച്ചി തിരുവിതാം‌കൂർ മഹായിടവകയുടെ ൧൯൨൮-ലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 62
 • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1918 – മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ

1918ൽ തിരുവിതാം‌കൂർ രാജ്യത്ത് നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച നാലാം പാഠപുസ്തകം എന്ന മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാം‌കൂറിലെ എലിമന്ററി സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിരുവിതാം‌കൂർ പബ്ലിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ പുസ്തകം  തയ്യാറാക്കിയത്. മക്മില്ലൻ ആണ് പ്രസാധകർ. കമ്പിത്തപാൽ, ദഹനപ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളും ഇതിൽ കാണുന്നതിനാൽ ഇതു ഒരു പൊതുപാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട്്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം
മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 198
 • പ്രസാധനം: മൿമില്ലൻ, ബോംബെ
 • അച്ചടി: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments