ബഥനി മാസികയുടെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രഥമ സന്യാസപ്രസ്ഥാനമായ ബഥനി ആശ്രമത്തിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ 1920കളിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ് ബഥനി മാസിക. ഈ മാസികയുടെ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആബോ അലക്സിയോസ് ഒ.ഐ.സി. യായിരുന്നു (പിന്നീട് മാര്‍ തേവോദോസ്യോസ്)  ദീര്‍ഘകാലം ഈ മാസികയുടെ പത്രാധിപര്‍ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 1940-കളില്‍ ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു എന്നു കരുതുന്നു. 2017 ഓഗസ്റ്റില്‍ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി.

 

ബഥനി മാസിക
ബഥനി മാസിക

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്,  പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഈ ശ്രീ ഉമ്മൻ അബ്രഹാം ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു എത്തിച്ചു തന്നു.  അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ബഥനി മാസികയുടെ  1920കൾ മുതലുള്ള നിരവധി ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം താഴെയുള്ള കണ്ണികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അതാത് സ്കാനിന്റെ പേജിൽ വലതു വശത്തു കാണുന്ന PDF എന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്നു കിട്ടും.

Year Title(en) Number of leaves/pages Archive Identifier
1924
ബഥനി മാസിക – 1924 മാർച്ച് – 1099 മീനം – വാല്യം 3 ലക്കം 3 34 https://archive.org/details/1924bethanyvolum0000mala
ബഥനി മാസിക – 1924 ഒക്ടോബർ – 1100 തുലാം – വാല്യം 3 ലക്കം 10 28 https://archive.org/details/1924bethanymasik0000mala
ബഥനി മാസിക – 1924 നവംബർ – 1100 വൃശ്ചികം – വാല്യം 3 ലക്കം 11 38 https://archive.org/details/1924bethanymasik0000mala_c2a7
1932
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 ധനു – വാല്യം 6 ലക്കം 12 22 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_s0t4
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 തുലാം, വൃശ്ചികം – വാല്യം 6 ലക്കം 10, 11 38 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala
ബഥനി മാസിക – 1931 – 1106 മകരം – വാല്യം 7 ലക്കം 1 22 https://archive.org/details/1931bethanymasik0000mala
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 മകരം – വാല്യം 7 ലക്കം 1 28 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_v4h1
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 മകരം – വാല്യം 7 ലക്കം 2 26 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_h7j9
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 മീനം – വാല്യം 7 ലക്കം 3 26 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_s9b8
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 ഇടവം – വാല്യം 7 ലക്കം 5 22 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_b7c0
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1107 മിഥുനം – വാല്യം 7 ലക്കം 6 26 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_h7y8
ബഥനി മാസിക – 1932 – 1108 ചിങ്ങം – വാല്യം 7 ലക്കം 8 26 https://archive.org/details/1932bethanymasik0000mala_c6n8
1933
ബഥനി മാസിക – 1933 – 1109 ധനു – വാല്യം 8 ലക്കം 12 42 https://archive.org/details/1933bethanymasik0000mala

Google+ Comments

1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്രം നേടിയതിനു ശേഷം ഹിന്ദിപഠനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മലയാളികളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
 • പതിപ്പ്: –  ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • രചയിതാവ്: കെ. രവിവർമ്മ, എറണാകുളം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധകർ: The Bharat Stores, Ernakulam
 • അച്ചടി: Saraswathi (elec.) Ptg & Pbg House, Trichur
1951 - ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (3 MB)

 

 

Google+ Comments

1941- The Children of the Kaveri – Sixth edition

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഫോർത്ത് ഫാറത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന The Children of the Kaveri എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഈ പ്രതിയിൽ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച വിദ്യാർത്ഥി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയീരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: The Children of the Kaveri
 • പതിപ്പ്: – Sixth edition
 • രചയിതാവ്: Shankar Ram
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 110
 • പ്രസാധകർ: A.N. Purnah & Co., Madras
 • അച്ചടി: The Madras Law Journal Press, Madras
1941- The Children of the Kaveri - Sixth edition
1941- The Children of the Kaveri – Sixth edition

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (6 MB)

 

Google+ Comments