1896 – അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവൊ ഇശാനാക്കാ – യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഇക്കാലത്ത് കേരളത്തിലോ പുറത്തോ ജീവിക്കുന്ന അക്കാദമിക്ക് സർക്കിളിൽ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാത്തതും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ (അവർക്കിടയിൽ പോലും ഇത് അറിയുന്നവർ കുറവ്) ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഭാഷയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവ എന്നാണ്. അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവ” എന്നും പറയും. അത് മലയാളത്തിൽ യുയോമയരുടെ ഭാഷയായ ഇരുവായ്ത്തല വാൾ എന്നൊ ചുരുക്കമായി യുയോമയ ഭാഷ എന്നോ പറയാം.

ഈ പ്രത്യേക ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈപുസ്തകം ഇത്ര നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈമാറുകയും ചെയ്ത യുയോമയ സഭാംഗങ്ങളായ തോമസ് ഇസ്രയേലിലും, ഭാര്യ അന്നമ്മാൾ തോമസിനും വളരെ നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവൊ ഇശാനാക്കാ (യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം)
 • താളുകൾ: 195
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസാധകർ: പുതുപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വി. ഇട്ടിക്കുഞ്ഞ്
 • പ്രസ്സ്: മലയാളമനോരമ കമ്പനി പ്രസ്സ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1896
യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം

യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം

ഉള്ളടക്കം

യുസ്തൂസ് യോസഫിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട യുയോമയ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണവും അതിന്റെ വിശദീകരണ കുറിപ്പുകളും ദേവാരാധനക്രമവും, ചെറിയ ഒരു യുയോമയ ഭാഷ നിഘണ്ടുവും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് ശീർഷക താളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകൾ മിക്കവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അതിനാൽ അതിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ആമുഖം തരാം.

ബൈബിളിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്

ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയ്യിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. (വെളിപാട് 5:1)

വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ തുടർന്നുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ, ഈ ഏഴ് മുദ്രകളിൽ ഓരോന്നായി പൊട്ടിക്കുന്നതും അതിനൊടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും  വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.

അതിനു ശെഷം വെളിപാട് 8:1 ൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു

അവൻ ഏഴാം മുദ്രപൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം മൌനത ഉണ്ടായി.

ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൗനതയിൽ ആണ് യുയോമയ ഭാഷയുടെ കാതൽ.

വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ പറയുന്നത്, അത് വരെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്ന മാനുഷ ഭാഷകളിൽ സംസാരിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാലാണ് മൗനതയുണ്ടായത് എന്നാണ്. ആ കുറവ് നികത്തുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ ഭാഷയാണ് യുയോമയ ഭാഷ എന്ന് യുസ്തൂസ് യൊസഫ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

ഈ ഭാഷയ്ക്ക് കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ നേർ മൊഴികളും (അകത്തെ മൊഴികൾ) എതിർ മൊഴികളും (പുറത്തെ മൊഴി) ഉണ്ട്. നേർമൊഴിയിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും തുടങ്ങുന്നത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. അതിനു പകരം പ എന്ന വ്യജ്ഞാനാക്ഷരം ചേർത്ത് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എതിർ മൊഴികൾ ആയി തീരുന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ ഭാഷ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം തുടർന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നായി വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ ചുരുളഴിക്കുകയാണ്.

ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനു മുതിരുന്നില്ല. അത് ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ആദ്യമൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ക്രമേണ യുയോമയ ഭാഷയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം. (എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും മലയാളലിപി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്) ഏറ്റവും അവസാനം ചെറിയ ഒരു യുയോമയ ഭാഷ നിഘണ്ടുവും കാണാം.

പുസ്തകകത്തിനകത്ത് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ ഈ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ വിവിധ കത്തുകളിലെ തീയതികളിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഷയിലുള്ള പണി ഏകദേശം 1879-1880 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ആ സമയത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നത് 1896ൽ ആണ്. അതിനു മുൻപ് 1887ൽ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ മരിച്ചിരുന്നു.

പുസ്തകം കോട്ടയം മലയാളമനോരമ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് സഭാംഗമായ പുതുപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വി. ഇട്ടിക്കുഞ്ഞ് ആണ്.

ഭാഷയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ലിപികളും അക്കാലത്ത് തന്നെ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പകരം മലയാള ലിപി ആണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി പുതിയ അച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അതിനു പുറമേ ലിപി അറിയുന്നവർ സംഭാംഗങ്ങളിൽ തന്നെ കുറവായിരിക്കും എന്ന പരിമിതിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തം മലയാളലിപിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വേറൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയായി പറയാവുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ/പുറത്തിറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ്. 1850-1900 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ  ആദ്യത്തെ വ്യാകരണഗ്രന്ഥവും നിഘണ്ടുക്കളും മറ്റു അടിസ്ഥാനസംഗതികൾ  ഇറങ്ങുന്നത്. 1896ൽ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആധികാരിക മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമായി കരുതുന്ന കേരളപാണിനീയം വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതിനോടൊക്കെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വ്യാകരണഗ്രന്ഥമെഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ലിപി ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.

ഈ ഭാഷയിൽ പാട്ടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യെക വിഭാഗമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പാട്ടുകൾ യുയോമയ സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഉപയൊഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

വർത്തമാനകാലത്ത് ഈ ഭാഷയേയും ലിപിയേയും പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ചില യുയോമയ സഭാംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ശ്രിമതി അന്നമ്മാൾ തോമസ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത സഹായ ഡോക്കുമെന്റും ഇതോടൊപ്പം താഴെ ഡൗൺലോഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ ഡൊക്കുമെന്റിൽ യുയോമയ ഭാഷയുടെ ലിപികളും മറ്റും അന്നമ്മാൾ തോമസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, യുയോമയ സഭ | Leave a comment

1864-July – വിദ്യാസംഗ്രഹം -The Cottayam College Quaterly Magazine – No.I – Vol1

ആമുഖം

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് മാഗസിൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാസംഗ്രഹം (The Cottayam College Quaterly Magazine) ത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനായി വിദ്യാസംഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്കം തരപ്പെടുത്തി തന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ പ്രൊഫസർ ബാബു ചെറിയാനും, ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി സഹായിച്ച സുഗീഷിനും അഖിലിനും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വിദ്യാസംഗ്രഹം (The Cottayam College Quaterly Magazine) ലക്കം ഒന്ന്, പുസ്തകം ഒന്ന്
 • താളുകൾ: 40
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • പ്രസാധകർ: കോട്ടയം കോളേജ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1864 ജൂലൈ
1864-July - വിദ്യാസംഗ്രഹം

1864-July – വിദ്യാസംഗ്രഹം

ഉള്ളടക്കം

കോട്ടയം കോളേജ് (ഇന്നത്തെ സി.എം.എസ്. കോളേജ്) വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിദ്യാസംഗ്രഹം. കോട്ടയം കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പലായിരുന്ന റവ.റിച്ചാര്‍ഡ് കോളിന്‍സും റവ.ജോർജ്ജ് മാത്തനും ചേർന്നാണ് വിദ്യാസംഗ്രഹത്തിന്റെ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതെന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളെജ് മാഗസിൻ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഉള്ളടക്കത്തിൽ മിന്നൽകമ്പി/വിദ്യുത്താരയന്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം കൗതുകകരമായി തോന്നി.

അതിന്റെ ഒപ്പം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവലുകളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന ഘാതകവധത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിന്റെ ആദ്യ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ The Slayer Slain എന്ന പേരിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം കാണാം. ഘാതകവധത്തിന്റെ 1877ലെ ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണല്ലോ. The Slayer Slain ന്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ മരിച്ചു പോയ ഒരു വനിത ആണെന്ന് തലക്കെട്ടിനു തൊട്ട് താഴെ കാണാം. ആ വനിത റിച്ചാർഡ് കോളിൻസിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് മനസ്സിലായതാണല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1880 – ക്രിസ്താത്മീയ ഗീതങ്ങൾ – യുസ്തൂസ് യോസഫ്

ആമുഖം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 പുസ്തകങ്ങൾ (പുസ്തകം ഒന്ന് – 1903ലെ നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ, പുസ്തകം രണ്ട്-1891ലെ യുയോമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ) നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ യുയോമയ സഭാംഗങ്ങൾക്കു സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നും, രേഖകൾ പല വിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന ബോദ്ധ്യം ഉള്ളതിനാലും കൂടുതൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ക്രിസ്താത്മീയ ഗീതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കോപ്പിയാവാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. അത് ഇത്ര നാളും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ തോമസ് ഇസ്രായെലിനൊടും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ക്രിസ്താത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
 • താളുകൾ: 204
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസ്സ്: മിനർവ്വ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • പ്രസാധകൻ: കായംകുളത്തു ആലും‌മൂട്ടിൽ യോഹന്നാൻ ഉപദേഷ്ടാവു
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1880
1880-ക്രിസ്താത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

1880-ക്രിസ്താത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. (യുയോമയ സഭയെ കുറിച്ചും, സഭയുടെ പിറവിക്കു കാരണക്കാരൻ ആയ യുസ്തൂസ് യോസഫിനെ കുറിച്ചും ഇതിനകം പങ്കു വെച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പൊസ്റ്റുകളീൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനിയും അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.)

പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകൾ എല്ലാം വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ എഴുതിയതെന്ന് പുസ്ത്കത്തിന്റെ മുഖക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാം. എങ്കിലും യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളും പാട്ടെഴുത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള ആളാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സഹോദരന്മാരും ചില പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ മലയാളം പാട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം പറയാതിരിക്കാൻ ആവില്ല. അതിനെ വളരെ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം.

വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനു മുൻപ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവആരാധനയിൽ, ദൈവസ്നേഹത്തേയും കുരിശുമരണത്തേയും കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സുകാരും സുറിയാനി കത്തോലിക്കരും സുറിയാനിയിലും, ആം‌ഗ്ലിക്കൻ സഭാവിഭാക്കാർ ഇം‌ഗ്ലീഷിലും, ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ ലത്തീനിലും, പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ രാഗങ്ങളിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണു ആലപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സം‌ഗീത പൈതൃകവും, ലയ-വിന്യാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, ക്രിസ്തീയ ഭക്തി പ്രമേയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ആർക്കും പാടാവുന്ന പാട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനാണ്‌.

ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സഭാപഞ്ചാംഗത്തിലെ വിശേഷദിനങ്ങളിൽ പാടാനുള്ള അനവധി പാട്ടുകളും രചിച്ചു. അങ്ങനെ രചിച്ച പാട്ടുകളിൽ ചിലത് താഴെ പറയുന്നവ ആണ്‌.

 • ഓശാന ഞായറാഴ്ച – മറുദിവസം മറിയമകൻ വരുന്നുണ്ടെന്നു യരുശലേമിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നു…
 • ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച – എന്തൊരൻപിതപ്പനേ ഈ പാപിമേൽ …
 • ഉയിർപ്പുഞായർ – ഇന്നേശു രാജനുയിർത്തെഴുന്നേറ്റു …

ഈ വിധത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭാ സംബന്ധിയായ വിവിധ അവസരങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന വിധം തനി മലയാളം പാട്ടുകൾ ഈ പുസ്ത്കത്തിൽ കാണാം. ഈ വിധത്തിൽ സന്ദർഭയോജ്യമായി മലയാളം പാട്ടുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആദ്യമായി  ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് വിദ്വാൻകുട്ടി അച്ചൻ ആവണം. നൂറുകണക്കിനു പാട്ടെഴുത്തുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്നത്ത കേരള ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ട് അക്കാലത്ത്  സുറിയാനി/ലത്തീൻ/ആംഗ്ലിക്കൻ പശ്ചാത്തത്തലത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ട് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ ചെയ്ത സംഭാവനകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്.

ക്രൈസ്തവ സഭാ സംബന്ധിയായ വിവിധ അവസരങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് പുറമേ 1881ലെ മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാട്ടുകളും ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

വിനിൽ പോൾ ഒരിക്കൽ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ കാന്താ താമസമെന്തഹോ എന്ന പാട്ടുമായി (യേശുദാസ് പാടിയ ഒരു വേർഷൻ ഇവിടെ) ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന തെറ്റിദ്ധാരണ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ പുസ്തകം കൂടെ കിട്ടിയതൊടെ ഉറപ്പിക്കാം. വർത്തമാനകാലഘട്ടത്തിൽ കാന്താ താമസമെന്തഹോ, വന്നീടാനേശു കാന്താ താമസമെന്തഹോ? എന്ന പാട്ടിന്റെ ചരിത്രമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതാണ്

…എന്നാൽ, യുസ്തൂസ് യൂസഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായികളും, 1881 ഒക്‌ടോബർ 2നു യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ കഴിഞ്ഞു. 1881 ഒക്‌ടോബർ 2 രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരുന്നു. പ്രവചിച്ച പോലെ പുനരാഗമനം ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ വിഷമത്തോടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കീർത്തനമാണ് കാന്താ താമസമെന്തഹോ? വന്നീടാനേശു കാന്താ താമസമെന്തഹോ? എന്നത്…

ഈയടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ 1879ലെ ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലും (76മത്തെ പാട്ട്) ഇപ്പോൾ 1880ലെ ഈ പുസ്ത്കത്തിലും (71മത്തെ പേജിൽ ഉള്ള പാട്ട്) കാന്താ താമസമെന്തഹോ? വന്നീടാനേശു കാന്താ താമസമെന്തഹോ? എന്ന പാട്ട് ഉള്ളതിനാൽ ഈ പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  നിലവിലെ ചരിത്ര രചന തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

പുസ്തകം അച്ചടിച്ച വർഷം 1880 ആയതിനാൽ അത് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവ്വ് കാലഘട്ടവും ആയി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷമായിരുന്നു. അതിനു തൊട്ടടുത്ത വർഷം 1881 (കൃത്യമായി 1881 ഒക്ടോബർ 2) ആയിരുന്നു വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനും കൂട്ടരും പ്രവചിച്ച മഹത്വപ്രത്യക്ഷത നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് . അതിനെ പറ്റി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് (ദിവ്യവിളംബരം) ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ കാണാം.

ആ സമയത്ത് (1880) മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനു ഒപ്പമായിരുന്നു. വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനേയും കൂട്ടരേയും മെരുക്കാൻ സി.എം.എസ് സഭയുടെ അധികാരികൾ പല വിധ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകം ലഭ്യമായ വിവിധ മിഷൻ രേഖകളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. വിനിൽ പോൾ അടക്കമുള്ള യുവ ഗവേഷകർ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് കരുതട്ടെ.

7 മത്തെ പേജിൽ ജ്ഞാപകം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അന്നത്തെ മലയാളം അച്ചടി, ലിപിയുടെ പരിമിതി ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറുകുറിപ്പ് ഉണ്ട്. ജ്ഞാപകത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി ആണെന്നുള്ള സൂചന ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം വിദ്വാൻ കുട്ടിച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായി പാട്ടുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഇതാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലും ഈ പുസ്തകം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

കോഴിക്കോട്ടെ മിനർവ്വ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചു നിരത്തിയവരുടെ പ്രശ്നമോ, അതോ മിനർവ്വ പ്രസ്സിൽ അന്നത്തെ അച്ചടിയുടെ പരിമിതി മൂലമോ ആവണം പുസ്തകത്തിൽ വരികളുടെ അലൈമെന്റ് ഒന്നും നേർ രേഖയിൽ അല്ല. ഈ പ്രശ്നം ആ കാലത്ത്   ഇറങ്ങിയ മിക്ക മലയാള പുസ്തകങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അച്ചു നിരത്തൽ സാങ്കേതികയുടെ പ്രശ്നമാവാം. ഒരു പരിധി വരെ ബാസൽ മിഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു കാണുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം മൂലം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പണികൾ അതീവ ദുഷ്കരമാണ്.

തിരുവിതാംകൂറിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനും കൂട്ടരും പുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ അക്കാലത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ പെട്ട കോഴിക്കോട്ട് പൊകേണ്ടി വന്നു എന്നത്, കോട്ടയത്തെ സി.എം.എസ് മിഷനറിമാരും വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനും കൂട്ടരുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വിടവിനെ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരുവിതാം കൂറിലെ പ്രസ്സിൽ നിന്നൊന്നും അച്ചടിക്കാൻ കഴിയാതെ ആവണം അവസാനം കോഴിക്കോട്ട് മിനർവ്വ പ്രസ്സിൽ എത്തിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ 148 മലയാളം പാട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ ചില താളുകൾ പൊടിഞ്ഞു പൊയിരുന്നു. എങ്കിലും അത്തരം പേജുകളിലേയും പരമാവധി വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്ത്കത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in യുയോമയ സഭ | Leave a comment

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – 2015 – ഒരു കണക്കെടുപ്പ്

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ 2015 ഡിസംബർ  31വരെ പങ്കു വെച്ച,  കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് ആണിത്. (ഇത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താത്തതിനാൽ ഇതു വരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ ഉണ്ട്. ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഈ വിധത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നു കരുതുന്നു):

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുക്കം:

 • വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ തപ്പിയെടുത്ത മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ- 30 ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ
 • ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ച മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ –2 (ഒര ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ – പഴഞ്ചൊൽ മാല  )
 • നേരിട്ടു കണ്ടെടുത്ത്, സ്കാൻ ചെയ്ത്, പ്രോസസ് ചെയ്ത്, ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി പങ്കു വെച്ച മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ – 30 നടുത്ത്
 • പ്രോസസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള പുസ്തകം – ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാം പതിപ്പ് – 2 വാല്യങ്ങളിലായി 2250നടുത്ത് താളുകൾ – ഒന്നാം വാല്യം , രണ്ടാം വാല്യം
 • പ്രോസസ് ചെയ്ത മൊത്തം താളുകളുടെ എണ്ണം – 5,000 ത്തിൽ പരം
 • ഈ പരിപാടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ഗവെഷണപ്രബന്ധം – 1 – ചന്ദ്രക്കല-ഉത്ഭവവും-പ്രയോഗവും

 

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മലയാളവും കേരളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ എല്ലാവർക്കും (പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുജനത്തിന്) ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ലഭ്യമായി. ഇതിനകം നമുക്ക് പൊതു ഇടത്തേക്കു കൊണ്ടു വരാൻ കഴിഞ്ഞ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളിൽ ചിലതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

തുടങ്ങി മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിലും അനുബന്ധമായി പല മേഖകലളിലും പ്രാധാന്യമുള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് പൊതു ഇടത്തേക്കു കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റി.

നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഏവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പൊതു ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതു ഇടത്തേക്ക് കോണ്ടു വരുന്നതിനു ഇടയ്ക്ക് നേരീടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ കടമ്പകൾ (പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്) ഒന്ന് എടുത്തെഴുതട്ടെ.

 • പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ (ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ)  അനുമതി നേടിയെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യുക (ഫോട്ടോ എടുക്കുക)
 • സ്കാൻ ചെയ്തതിലിലെ (ഫോട്ടോ ഏടൂത്തതിലെ)  തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്ത പേജുകൾ പേജ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് പുനർ നാമകരണം ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മമായി സ്കാൻ ടെയിലർ പ്രോസസിനു തയ്യാറാക്കുക
 • സ്കാൻ ടെയിലറിൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇമേജ് തയ്യാറാക്കുക.
 • പുസ്തകം ഒരു പൊതു ഇടത്തേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റയും മറ്റും പഠിച്ച് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറു കുറിപ്പെഴുതി പുസ്തകം പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുക

… തുടങ്ങിയ നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഒരു മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ യാതൊരു പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി  ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം നമുക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. ടെക്നിക്കലായി മറികടക്കേണ്ട വേറെയും സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നില്ല.

ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം കൂടി ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിപാടികളിൽ പല വിധത്തിൽ വിവിധ റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിച്ചവർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണ്

ഇവരോടൊപ്പം  പ്രൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊ. ബാബു ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവർ പല വിധത്തിലുള്ള സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ, പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി  അത്തരം രേഖകൾ കൈമാറുന്ന ഏവർക്കും നന്ദി.

ഈ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ സഹായിക്കാൻ മുൻപോട്ടു വന്നാൽ, കാലപ്പഴക്കം മൂലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിനു ശെഷം രേഖ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഉടമസ്ഥർക്കു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി shijualexonline@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | Leave a comment

1883-മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം-ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

ആമുഖം

ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്പ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭാസത്തിനു (പൊതുവെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു) നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടൂണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപെട്ട ഓരോ പുസ്തകവും കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന സംശയമാണ്.  ഗുണ്ടർട്ടിനു പകരക്കാരൻ ആയി വന്നതാണോ ഗാർത്തു‌വെയിറ്റ് സായിപ്പിന്റെ സംഭാവനകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ കാരണം എന്നു സംശയമുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 1900 വരെയെങ്കിലും മലയാള പാഠ്യപദ്ധ്യതിയിൽ വളരെ സജീവമായി ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്‌പ് ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരോ പഴയ പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി വരുന്നു.

ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

 

ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായിപ്പിന്റെ കൈമുദ്ര പതിഞ്ഞ 2 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു (ഒന്ന്, രണ്ട് ). ഈ പോസ്റ്റിൽ ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായ്പിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം
 • താളുകൾ: 32
 • രചയിതാവ്: ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1883
1883 - മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം - ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

1883 – മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം – ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

ഉള്ളടക്കം

മലയാള വ്യാകരണം വളരെ സംഗ്രഹമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സംഗ്രഹമായതിനാൽ പുസ്തകത്തിനു വെറും 32 താളുകളേ ഉള്ളൂ താനും. സ്കാൻ ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു തളുകൾ മോശമാണ്. അത് സ്കാൻ ചെയ്തതിനെ ബാധിച്ചിട്ടൂണ്ട്. എങ്കിലും മിക്കവാറും ഉള്ളടക്കം ഒക്കെ വായിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Google+ Comments

Posted in Liston Garthwaite, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് | Leave a comment

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. യുയോമയ സഭയെ പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനങ്ങൾ (ഒന്ന്രണ്ട്മൂന്ന്) വായിക്കുക.

കടപ്പാട്

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാൻ അനുമതി തന്ന യുയോമയ സഭാ അധികാരികൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. ഒപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനും വിവിധ വ്യക്തികളെ കാണുവാനും എന്റെ ഒപ്പം വന്ന് സഹകരിച്ച വിനിൽ പോളിനും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: യുയൊമയാത്മഗീതങ്ങൾ
 • ഉള്ളടക്കം: പ്രധാനമായും യുയോമയാ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ. ഒപ്പം സഭയുടെ ചില ശുശ്രൂഷകളുടെ (ഉദാ: വിവാഹ ശുശ്രൂഷ) ക്രമം.
 • താളുകൾ: 68 നടുത്ത്
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസാധകൻ: കൊച്ചു കോശി മുതലാളി
 • പ്രസ്സ്: മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1891

 

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഗീതങ്ങൾ പലതും ക്രൈസ്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.) ഇത് അച്ചടിച്ച വർഷം 1891 ആയതിനാൽ യുസ്തൂസ് യോസഫ് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഉള്ള പുസ്തകം ആണിത്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി കാലപ്പഴക്കം മൂലം അത്ര നന്നായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ചില കുറവുകൾ ഈ സ്കാനിന് ഉണ്ട്.

 • 1, 2, 23, 24 പകുതി ഭാഗം കീറി പൊയിരുന്നു.
 • 17,18 താളുകൾ പൂർണ്ണമായി കീറി പോയിരുന്നു
 • ടൈറ്റിൽ പേജിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലെ ഒരു അക്ഷരം അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.

എങ്കിലും പരമാവധി ശ്രദ്ധയൊടെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് വായനാ യോഗ്യമായ ഒരു സ്കാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

കേരള ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം, മലയാള പാട്ടുകളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം തിരയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ചിലത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, കണ്ടത്തിൽ വർഗ്ഗീസ് മാപ്ല കേവല വ്യഞ്ജനം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കുഞ്ഞുവട്ടം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം കാണാം എന്നതാണ്. സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ചന്ദ്രക്കലയും ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Google+ Comments

Posted in മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, യുയോമയ സഭ | 1 Comment

Jewish Women’s Malayalam Song Notebook

ആമുഖം

ജൂതമത സംബന്ധിയായ മലയാളം പാട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതതിനെ പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ . കൊച്ചിയിലെ ജൂതമത വിഭാഗം അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ തെളിയുന്നത്.

കടപ്പാട്

കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷക താല്പര്യത്തൊടെ സമീപിക്കുന്ന  തൗഫീക്ക് സക്കറിയയുടെ പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഔദ്യോഗിക പേരില്ല
 • ഉള്ളടക്കം: ജൂതമത സംബന്ധിയായ കുറച്ച് മലയാളം പാട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ
 • താളുകൾ: 200 നടുത്ത്
 • വർഷം: ഏകദേശം 1900ങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
 • രചയിതാവ്: കുറഞ്ഞത് 3 പേർ
Jewish Women's Malayalam song notebook

Jewish Women’s Malayalam song notebook

ഉള്ളടക്കം

(ഈ ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ സഹായിച്ചത് തൗഫീക്ക് സക്കറിയ ആണ്. )

Leah Hallegua എന്ന കൊച്ചി ജൂത സ്ത്രീയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പിറകിലെ കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഈ പുസ്കത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ Leah Hallegua ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത് തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന പുസ്തകമാവനാണ് സാദ്ധ്യത. Hallegua family കൊച്ചി ജൂത കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശസ്തരായ കുടുംബവും ആണ്.

മിക്ക പാട്ടുകളുടേയും തലക്കെട്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപൂർവ്വമായി ചിലത് മലയാളത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തലക്കെട്ട് കണ്ട ചിലത്

 • വെളീ അഴ്ച്ചാ വയിനെരം പാടുന്ന പാട്ട (വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പാടുന്ന പാട്ട്)
 • പെർ ഇടുന്ന പാട്ട (പേർ ഇടുന്ന പാട്ട്)

എബ്രായ ലിപിയിൽ എഴുതിയത് ചിലത് (തൗഫീക്ക് സക്കറിയ ലിപി മാറ്റം നടത്തി തന്നത്)

 • മണവാട്ടി മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാട്ട്
 • താലി കെട്ടിനുള്ള പാട്ട്

മൊത്തം താളുകളിലൂടെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 3 വ്യത്യസ്ത കൈയ്യക്ഷരം കാണുന്നതിനാൽ മൂന്നു വ്യക്തികൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ പങ്കാളി ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയൊഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ആയിരിക്കാം കൊച്ചിയിലെ ഈ ജൂത സ്ത്രീകൾ ചെയ്തത്.

പുസ്തകത്തിലെ മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്ത് രീതി ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറഞ്ഞതൊരു 1900ത്തിനു മുൻപ് എഴുതിയ പുസ്തകം ആണെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ വിശകലനം ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ നടത്തും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Google+ Comments

Posted in ഹീബ്രു-മലയാളം | Leave a comment

1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിൽ അക്ഷരം കൂട്ടിവായിക്കാൻ അറിയുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് 1879-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു മലയാളപുസ്തകം ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: പാഠമാല അഥവാ ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 38
 • സമാഹരിച്ചത്: പി.ഒ. പോത്തൻ
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1879
1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് (1870കൾ) മലയാള അക്ഷരമാല വായിക്കാൻ പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ വെടിപ്പായി അർത്ഥം അറിയാത്ത  അമരകോശം, സിദ്ധരൂപം തുടങ്ങിയ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനഃപാഠമാപ്പിക്കാൻ ഗുരുനാഥന്മാർ  ശ്രമിക്കും എന്നും, അത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും,   അതിനു പകരമായി മലയാളത്തിലുള്ള ലളിതമായ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ പ്രമേയമായ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും ഈ കവിതാ ശകലങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി.ഒ. പോത്തൻ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ പറയുന്നു.

വിവിധ  സന്മാർഗ്ഗോപദേശ വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി പഞ്ചതന്ത്രം, ഭാരതം തുടങ്ങിയ പല കൃതികളിൽ നിന്നായി എടുത്ത നിരവധി മലയാള കവിതാ ശകലങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഓരോ താളിലും വരികൾക്ക് താഴെ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

Google+ Comments

Posted in ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് | 2 Comments

1938-വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിൽ പഴയ ഒരു മലയാളക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ
 • പതിപ്പ്: പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് (മുഖവുരയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം)
 • താളുകൾ: 313
 • സമാഹരിച്ചത്: ടി.പി. വറുഗീസ്
 • പ്രസാധകൻ: ടി.പി. വറുഗീസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • പ്രസ്സ്:  എ ആർ പി പ്രസ്സ്, കുന്നംകുളം

 

1938-വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ

1938-വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് മലയാളക്രൈസ്തവഗാനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ടി.പി. വറുഗീസ് എന്ന ഒരാളാണ് ഇത് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  പാട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടി.പി. വറുഗീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരം ഒന്നും എവിടെയും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദം കാനഡയിലെ ടൊറൊന്റോവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

മുഖവുരയിൽ നിന്ന് ഇത് മാർത്തോമ്മാ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിപ്പിച്ചത് ആണെന്ന് കാണാം. അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ അക്കാലത്തെ (1938) മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപോലിത്ത തീത്തൂസ് ദ്വിതീയനോടുള്ള നന്ദി മുഖവുരയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് മാർത്തോമ്മാ സഭയിലെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയിരുന്ന ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ്മാ ആണ്.

ഇന്ന് മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളുടെ മുൻഗാമി ആണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, വിന്യാസം മുതലാവയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

അക്കാലത്ത് മലയാള ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി വർഗ്ഗീകരിച്ച ഏതാണ്ട് 500 ഓളം മലയാളക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത്.  ഇതിലെ മിക്ക പാട്ടുകളും ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഈ പാട്ടുകൾ മിക്കതും കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമായി തോന്നിയത് “സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ…” എന്ന പാട്ട്, സാമാന്യഗീതങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അരനാഴിക നേരം സിനിമയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കണം അത് പൂർണ്ണമായി ഒരു മരണപ്പാട്ടായി പോയത്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത് പ്രൊഫസർ സൈമൺ സഖറിയ ആണ്. അതിനായി പുസ്തകം അയച്ചു തന്ന അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ഡിജിറ്റൈസേഷനായി കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് എന്ന വിശേഷ സാമഗ്രി ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസിന്റെ പ്രയത്നത്താൻ ലഭ്യമായി. (അതിനെ പറ്റി വേറൊരു പൊസ്റ്റ് പീന്നീട് ഇടാം). അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ലഭ്യമാക്കിയത് അനൂപ് നാരായണൻ ആണ്. ഈ വിധത്തിൽ പലതരത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

 

Google+ Comments

Posted in എ.ആർ.പി. പ്രസ്സ്, മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ | Leave a comment

1909-ബാലവ്യാകരണം

ആമുഖം

ബാസൽമിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ബാലവ്യാകരണം. എലിമെന്ററി, സെക്കന്ററി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പതിപ്പ് ആണിത്. പ്രമുഖവ്യാകരണ പണ്ഡിതനായ ശേഷഗിരിപ്രഭു ഇതിന്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ബാലവ്യാകരണം
 • പതിപ്പ്: നാലം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 124
 • രചയിതാവ്: എം. കൃഷ്ണൻ, ശേഷഗിരി പ്രഭു
 • പ്രസാധകൻ: Basel Mission, Mangalore
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
ബാലവ്യാകരണം-1909-നാലാം പതിപ്പ്

ബാലവ്യാകരണം-1909-നാലാം പതിപ്പ്

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകമാണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

Google+ Comments

Posted in ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം | Leave a comment