1870- ധനതത്വനിരൂപണം

ആമുഖം

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്കു പൊതുജനശ്രദ്ധ ലഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സ്കാൻ റിലീസ് ആണിത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏല്പിച്ച ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തക സ്കാൻ ആണിത്. ഇത് 1870കളിലെ ഒരു ധനതത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകം ആണ്. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ധനതത്വനിരൂപണം
 • താളുകൾ: 79
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1870
 • പ്രസ്സ്: മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
1870-ധനതത്വനിരൂപണം, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം

1870-ധനതത്വനിരൂപണം, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

Easy Lessons on Money Matters എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മൂല ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്താണ് ഈ പുസ്തകം. സർക്കാർ ബുക്ക് കമ്മറ്റിക്കാരാണ് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകതാളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. തിരുവിതാംകോട് സംസ്ഥാനത്തെ മലയാളപള്ളികൂടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ആണിത്. കാലഘട്ടം 1870 ആയതിനാലും തെക്കോട്ട് ചന്ദ്രക്കല സംക്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംവൃതോകാരാത്തിനോ മറ്റുസംഗതികൾക്കോ ചന്ദ്രക്കല ഇല്ല. സംവൃതോകാരം മിക്കവാറും ഒക്കെ അകാരമായി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

64,65 താളുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു ന്യൂനത പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നല്ല ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയാൽ ഇതു മറികടക്കാം.

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം കുറയായതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത് താഴെ പറയുന്ന 2 പേരുടെ സഹായത്തലാണ്:

ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്  ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ആർക്കൈ‌വ്‌സിൽ  നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ദുലേഖ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാനും അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ലഭിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കോപ്പി ആർക്കൈവൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയുടെ ഗുണനിലവാരം അത്രപോരാ. എങ്കിലും പരമാവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊസസിങിലൂടെ മറികടക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ആർക്കൈ‌വ്‌സ്, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം | Tagged , | Leave a comment

മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് ?

മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് കെ.എം. ഗോവി അടക്കമുള്ളവർ ഉപന്യസിച്ചിട്ടും, ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേർ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വരുന്ന വിവിധ ലെഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടു തന്നെയാണ്. ഈ ബ്ലോഗിലെ പല പോസ്റ്റിന്റേയും കീഴിൽ ഹോർത്തൂസ് ആണോ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ആണൊ ആദ്യ മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകം എന്നു പലരും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തെളിവുകളോടു കൂടെയുള്ള സംശയദുരീകരണത്തിനു ആണ് ഈ പൊസ്റ്റ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഒന്നു കൂടെ എഴുതട്ടെ.

 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് – ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് – 1678ൽ- ആം‌സ്റ്റർഡാമിൻ വെച്ച്. മലയാള ലിപി ചിത്രമായി അച്ചടിക്കുക ആയിരുന്നു ഈ ലത്തീൻ പുസ്തകത്തിൽ.
 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം – ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കംhttp://shijualex.in/albhabetum-grandonico-malabaricum-1772/ ഇത് മലയാള ലിപിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലത്തീൻ പുസ്തകമാണു് . 1772ൽ റോമിലാണു് ഇത് അച്ചടിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് മലയാളലിപിക്കു വേണ്ടി അച്ചു വാർത്തതായി ഇതു വരെ തെളിവു കിട്ടിയിട്ടില്ല.
 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത് അച്ചടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പുസ്തകം – സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം – 1772ൽ റോമിലാണ് ഇതും അച്ചടിച്ചത്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ അവസാനത്തെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ അതേ അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ച വേറെയും പുസ്തകങ്ങൾ റോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ ലത്തീൻ, സംസ്കൃതപുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്.

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കവും സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥവും അച്ചടിക്കുന്നതിനു ഏകദേശം 90 വർഷം മുൻപാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് അച്ചടിക്കുന്നതു്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1678-ൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പും വാല്യവും പുറത്തു വരുന്നതു്.

ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിലെ 8മത്തെ താളിൽ ആണ് മലയാള ലിപി ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ പരിഭാഷകൻ ആയ മാനു‌വൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന ആണത്. ഹോർത്തൂസിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മലയാള ഉള്ളടക്കവും ഇതു തന്നെ. ഇതിനു പുറമേ ഹോർത്തൂസിലെ ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ചിത്രത്തിനു ഒപ്പം അതിന്റെ മലയാള പേർ മലയാള ലിപിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഹോർത്തൂസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിലെ  8മത്തെ താളിൽ ഉള്ള മാനു‌വൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവന മാത്രം ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് ഹോർത്തൂസിന്റെ അച്ചടി രീതി നമുക്ക് വിലയിരുത്താം.

മാനുവൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന

ഹോർത്തൂസിലെ മാനുവൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന

ഈ ചിത്രത്തിലെ മ, ട, ൻ എന്നീ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ/അർദ്ധാക്ഷരങ്ങൾ വിവിധ വാക്കുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കാണുക. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടെന്നു കാണുക. അച്ചു നിരത്തി അടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. (ഹോർത്തൂസിലെ ബാക്കി ലത്തീൻ ഉള്ളടക്ക അച്ചടി മൊത്തം അച്ചു നിരത്തി ആയതിനാൽ ഇതു മാത്രം കല്ലച്ചിൽ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളികളയണം). അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നു മാത്രം. ഹോർത്തൂസിലെ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ചിത്രമായി കൊത്തിയെടുത്താണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ  മാത്രമല്ല ഹോർത്തൂസിലെ നൂറു കണക്കിനു ചിത്രങ്ങളോടു ഒപ്പം കാണുന്ന എല്ലാ മലയാളവാക്കുകളും ഈ വിധത്തിൽ ചിത്രമായി വരച്ചു ചേർത്തതാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെയും ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തേയും മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം.

മലയാളലിപി ആദ്യമായി ചിത്രരൂപത്തിൽ അച്ചടി മഷി പുരണ്ട ഗ്രന്ഥം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആണ്. എന്നാൽ അച്ചു വാർത്തു മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തിനു വേണ്ടിയാണ്.

ഈ കാലഘട്ടത്തോട് അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതണം എന്നാണ് മുകളിലെ തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized, സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം | Leave a comment

1908 – മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കേരളസന്ദർശനത്തിൽ തപ്പിയെടുത്ത ഒരു പൊതുസഞ്ചയ കൃതി കൂടി. ഇപ്രാവശ്യം ക്രൈസ്തവ സഭാസംബന്ധിയായ 1908ലെ ഒരു പഞ്ചാംഗം ആണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം
 • താളുകൾ: 42
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908
 • പ്രസ്സ്: മാർ തോമസ് പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1908 - മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

1908 – മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ 1908ലെ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് കണ്ട അക്കാലത്തെ മറ്റു പല പഞ്ചാംഗങ്ങളെ (ഉദാ: ബാസൽ മിഷന്റെ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ) പോലെ ഈ പഞ്ചാംഗവും മറ്റു പല വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് വാർഷിക ഡയറി ഇറക്കുന്നതിനു സമാനമായി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അക്കാലത്ത് പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്താൽ പഞ്ചാംഗത്തിനു പുറമേ സഭയുടെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഭരണാധികാരികളുടെ വിവരങ്ങളും, മരിച്ചു പോയ ബിഷപ്പുമാരുടെ വിവരങ്ങളും, വിവിധ പള്ളികളുടെ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ 1908ലെ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ചെറിയൊരു ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. ഈ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏല്പിച്ച അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും വളരെ നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in St. Thomas Press | Leave a comment

1907 – ഹൂദായ കാനോൻ – കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

ആമുഖം

കേരളത്തിലെ ചില ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഹൂദായ കാനോൻ എന്ന നിയമസംഹിതയുടെ ഭാഗികമായ മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കേരളസന്ദർശനത്തിൽ തപ്പിയെടുത്ത ഒരു പൊതുസഞ്ചയ കൃതിയാണിത്. ഭാഗികമായ മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ മാത്രം പങ്കു വെക്കാൻ കാരണം പൂർണ്ണ പരിഭാഷാ പതിപ്പ് ഇതു വരെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഹൂദായ കാനോൻ മലയാള പരിഭാഷ, 1,2,3,8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ
 • താളുകൾ: 63
 • മൂല കൃതി (സുറിയാനി ഭാഷയിൽ) ക്രോഡീകരിച്ചത്: ബര്‍ എബ്രായ
 • മലയാള പരിഭാഷ: കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ  1,2,3,8.9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1907
1907 - ഹൂദായ കാനോൻ - കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

1907 – ഹൂദായ കാനോൻ – കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

ഹൂദായ കാനോന്റേയും ഹൂദായ കാനോൻ മലയാള പരിഭാഷയുടേയും ചരിത്രം

ക്രിസ്താബ്ദം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ബര്‍ എബ്രായ എന്ന ക്രൈസ്തവപുരോഹിതൻ അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ അനേകം നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൂദായ കാനോന്‍. ഹൂദായ കാനോന്റെ മൂല ഭാഷ സുറിയാനി ആണ്.  മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആകെ നാല്പതദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്.

കേരള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ  ഹൂദായ കാനോനു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ കാനോൻ ആദ്യം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജ്ജിക്കുന്നത് 1870-1880കളിൽ മലങ്കരസുറിയാനി സഭയിലെ നവീകരണ വിഭാഗവും യാക്കോബായ വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സെമിനാരിക്കേസിൽ യാക്കോബായവിഭാഗം കോടതിയിൽ സുറിയാനിയിൽ ഉള്ള ഹൂദായ കാനോന്റെ ഒരു പ്രതി ഹാജരാക്കി. ഈ പ്രതിയിൽ കേസു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കൂട്ടി ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടി ചേർക്കൽ നടത്തിയപ്പോൽ പഴക്കം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി കാപ്പി പൊടിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് മൂലം സെമിനാരിക്കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കാനോൻ ഇപ്പോൾ കാപ്പിക്കാനോൻ/കാപ്പി പൊടിക്കാനോൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. സെമിനാരിക്കേസിൽ നവീകരണ വിഭാഗം കേസ് തോൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കാപ്പിക്കാനോൻ ആയിരുന്നു. സെമിനാരി കേസിന്റെ വിധിയുടെ സ്കാനും മറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം http://shijualex.in/travancore_royal_court_judgement_1889/

ഈ വിധത്തിൽ സെമിനാരിക്കേസിൽ  കൂടാണ് ഹൂദായ കാനോൻ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി വലിയ അളവിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതിനു ശേഷം ഹൂദായ കാനൊൻ ചില സഭകളുടെ ഔദ്യോഗിക കാനോൻ ആയി. എന്റെ അറിവിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഹൂദായ കാനോൻ ഇന്നു  ഭാഗികമായെങ്കിലും പിൻതുടരുന്നുണ്ട്.

ഹൂദായ കാനോനെ പറ്റി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ 2 പുരോഹിതന്മാർ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ താഴത്തെ 2 വീഡിയോകളിൽ കാണാം.

യാക്കോബായ സഭയുടേയോ മറ്റു സഭകളിലുടേയോ വേർഷനിലുള്ള വീഡിയോകൾ/ലിങ്കുകൾ തിരച്ചലിൽ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പുരോഹിതരുടെവിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന്  ഹൂദായ കാനോന്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായ അറിവ് എങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ. കാപ്പിക്കാനോനു പുറമേ പാരീസ് കാനോൻ തുടങ്ങിയ വേറെ ചില പേരുകളിലുള്ള ചില പതിപ്പുകൾ കേരള ക്രൈസ്തവസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല.

എന്റെ അറിവിൽ ഹൂദായ കാനോനു നിലവിൽ  രണ്ട് മലയാളം പതിപ്പുകൾഉണ്ട്. ഒന്ന് യാക്കോബ സഭ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും. രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ പറയട്ടെ. മലയാളത്തിലേക്കുള്ള പരിഭാഷ ഇപ്പോൾ പോലും അപൂർണ്ണമാണ്. ഹൂദായ കാനോനു മൊത്തം 40 ഓളം അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനു കാരണം ബാക്കിയുള്ള 30 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനും കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിനും യോജിച്ചതല്ല എന്നതിനാലാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ട് മലയാളപരിഭാഷകളിലും ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുക.

മലയാള പരിഭാഷായുടെ  ചരിത്രം എടുത്താൽ  സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് ചില സംഗതികൾ എങ്കിലും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തത് അച്ചടിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ റോയൽ കോടതി കേസിന്റെ സമയത്താണ്. അന്ന് നവീകരണവിഭാഗം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കാനോനിൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ ചില അംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈ കാനോൻ മലങ്കര കാനോൻ, മാർത്തോമ്മ കാനോൻ, സുറിയാനി കാനോൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് 1870ൽ വന്നതാണ്. ആ പതിപ്പ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/SyrianLawOfInheritanceKerala

എന്നാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മലങ്കര കാനോൻ/സുറിയാനി കാനോൻ ഹൂദായ കാനോന്റെ നേർ പരിഭാഷ അല്ല.  ഹൂദായ കാനോനിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മലങ്കര കാനോനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രം. സെമിനാരി ക്കേസിന്റെ സമയത്ത് തെളിവായി ഉപയോഗിച്ച ഹൂദായ കാനോൻ പൂർണ്ണമായി സുറിയാനിയിൽ ആയിരുന്നു താനും.

ഹൂദായ കാനോന്റെ നേർ പരിഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് നടത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ആണ്. മുകളിലെ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന റവ. കോനാട്ട് ജോൺസ് അബ്രഹാമിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ (അപ്പന്റെ അപ്പൻ) ആണ് ഇദ്ദേഹം.

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ – ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാടിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോട്ടോ

അദ്ദേഹം പക്ഷെ കാനൊൻ നേരിട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകമായി അച്ചടിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന ജ്ഞാനനിക്ഷേപം എന്ന മാസികയിൽ (സി.എം.എസിന്റെ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തം ആണിത്) ആണ് ഇത് ഖണ്ഡശ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ തെളിവ് വെച്ച് ജ്ഞാനനിക്ഷേപം എന്ന മാസികയുടെ 2 ലക്കങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരിഭാഷ വന്നത്. ഇതിലൂടെ  ഹൂദായ കാനോന്റെ 1,2,3, 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം പരിഭാഷ ചെയ്തത്.

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ നടത്തിയ ഹൂദായ കാനോൻ ഭാഗിക പരിഭാഷകൾ ക്രൊഡീകരിച്ചതാണ് ഇന്നു നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ പരിഭാഷ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനോടടുത്ത് യാക്കോബായ സഭയിലെ കക്ഷി വഴക്ക് രൂക്ഷമാവുകയും കോനാട്ട് മല്പാന്റെ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലയ്ക്കുകയും അതിനാൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ തുടർന്നുള്ള പരിഭാഷ ശ്രമം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ഏതാണ്ട് 1927ൽ മരിച്ചു. (അതു കൊണ്ടാണ് ഈ 1907ലെ ഈ പതിപ്പ് പൊതുസഞ്ചത്തിൽ ആവുകയും ഇന്ന് ഇത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തത്. 1927ൽ മരിച്ച ആളുടെ കൃതികൾ 1987 ൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയി).

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാന്റെ മുടങ്ങി പോയ ഈ പരിഭാഷ  ശ്രമം പിന്നീട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടു പോയത് മാത്തൻ മല്പാന്റെ മകൻ കോനാട്ട് അബ്രഹാം മല്പാൻ ആണ്. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഭാഷ ചെയ്ത്  ഏതാണ്ട് 1950കളിൽ ഹൂദായകാനൊന്റെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ (ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) പതിപ്പ് ഇറങ്ങി.  അദ്ദേഹം ഈ പതിപ്പിനു എഴുതിയ അവതാരിക ഇവിടെ കാണാം. 1970കളിൽ യാക്കോബ സഭയുടെ പതിപ്പും ഇറങ്ങി. ഇതു പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ സഭയുടെ യാക്കൂബ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആണ്. പരിഭാഷകർ മരിച്ച് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ  ഈ രണ്ട് പരിഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതു വരെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയിട്ടില്ല .

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ നടത്തിയ ഹൂദായ കാനോൻ ഭാഗിക പരിഭാഷ (1,2,3,8.9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) ക്രൊഡീകരിച്ചതാണ് ഇന്നു നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഇന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിന്നുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായമായവരോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത് ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ്  ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാനായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിവരം കൈമാറിയത് മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പറവ: അബ്രഹാം വർഗ്ഗീസ്, ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാട് എന്നിവർ ആണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇതിനു മുൻപുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളപതിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കവിശെഷം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൂണ്ടല്ലോ. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്വഭാവമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ഭരണപരമായതും, ആത്മീയ സംബന്ധമായതും, ആചാര അനുഷ്ഠാന സംബന്ധമായതുമായ വിഷയങ്ങളുടെ വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് ഹൂദായ കാനോന്റെ ഉള്ളടക്കം.  മലയാളം പതിപ്പിൽ ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ  പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ഉള്ള  ഈ പതിപ്പിൽ കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിൽ 1907ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ഹൂദായ കാനോന്റെ 1,2,3,8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണു ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ താൾ തൊട്ട് 34മത്തെ താൾ വരെ 1,2,3 അദ്ധ്യായങ്ങളും; 37  മത്തെ താൾ തൊട്ട് 63 മത്തെ താൾ വരെ 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങളും ആണു് ഉള്ളത്. 35മത്തെ താളിൽ   1,2,3 അദ്ധ്യായങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അവസാനത്തെ പേജിൽ (താൾ 63) ഹൂദായ കാനോനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ (വേദപുസ്തകവും തിരുസഭയും) തുടക്കം കാണാം. ഇത് ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയുടെ മറ്റു ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതു വായനയിൽ ഒഴിവാക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in കാനോൻ | Tagged | 1 Comment

1878- ഭൂമിശാസ്ത്രം തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനം

ആമുഖം

ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക അവധി സമയത്ത് (2016 ഡിസംബർ 22 തൊട്ടു – 2017 ജനുവരി 2 വരെ) കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യപരിപാടികളിൽ നിന്നു മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കൊണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും പല വ്യക്തികളെ കാണാനും ശ്രമിച്ചു. ആ യാത്രകളിൽ പലരുടേയും സഹായം കൊണ്ട് ലഭ്യമായ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഇനി കുറച്ച് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഈ സീരീസിൽ ആദ്യമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് 1878 ൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനം
 • താളുകൾ: 96
 • രചയിതാവ്: റവറന്ത് ടി. ഫൈക്സ് സായ്പ്
 • മലയാള പരിഭാഷ: മുൻഷി രാമൻ തമ്പി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1878
 • പ്രസ്സ്: വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ, കൊച്ചി
1878 The Geography Of Travancore

1878 The Geography Of Travancore

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ വരിയിലും വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങളാണ്. ചരിത്രം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വിശെഷവിവരങ്ങളും എടുത്തുഎഴുതാൻ നിന്നാൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പരിപാടി മന്ദഗതിയിലാകും. അതിനാൽ അതിനു മുതിരുന്നില്ല. പുസ്തകം വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൊച്ചിയിലെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ ഓഫീസിൽ അച്ചടിച്ചതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിത്. 1878 ആയത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രക്കല മദ്ധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാവണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംവൃതോകാരത്തിനായോ മറ്റു ആവശ്യത്തിനായോ ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നില്ല.

പുസ്റ്റകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് ശീർഷകത്താളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അത് എഴുതിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാപ്ലെയിൻ ആയിരുന്ന റവറന്ത് ടി. ഫൈക്സ് സായ്പ് ആണ്. ഈ മലയാള പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ മുൻഷി ആയിരുന്ന മുൻഷി രാമൻ തമ്പി ആണ്.

പുസ്തകത്തിനു ഉള്ളടക്ക പട്ടികയും മറ്റും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉള്ളടം മൊത്തം വ്യക്തമല്ല. 96 മത്തെ പേജോടെ എനിക്കു കിട്ടിയ പതിപ്പിൽ പുസ്തകം അവസാനിക്കുകയാണ്. അതു തന്നെയാണൊ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് എന്നും വ്യക്തമല്ല. പക്ഷെ ലഭ്യമായ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തമായിട്ടൂണ്ട്.
ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു. ഗ്രേസ്കെയിൽ പതിപ്പിനു പുറമേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് പതിപ്പു കൂടെ ലഭ്യക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ കൊച്ചി | Leave a comment

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – 2016 – കണക്കെടുപ്പ്

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ 2016 ജനുവരി 1 മുതൽ 2016 ഡിസംബർ 31വരെ പങ്കു വെച്ച, കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് ആണിത്. (തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഈ വിധത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നു കരുതുന്നു).

2016

2016ൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില ശ്രദ്ധേയ പുസ്തകങ്ങൾ:

2016 ൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ – 50ൽ പരം. മൊത്തം പേജുകളുടെ കണക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം പ്രത്യേകമായി എടുത്തില്ല. എങ്കിലും അത് 3000 കടക്കും എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം പേജുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടും പേജിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും 1915ലെ ശ്രീ മഹാഭാഗവതം ആയിരുന്നു. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച 1860ലെ പവിത്രചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാകുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിന്നു ഉദയം ചെയ്ത യുയോമയ ഭാഷ എന്ന പ്രത്യേക ഭാഷയെ പറ്റിയുള്ള ഏക പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു സവിശെഷ നേട്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നാം നിര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചു പോകാറാണ് സാധാരണ പതിവ്.

ഇത്തരം വിവിധ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് കേരള പഠനത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഗവേഷക പദ്ധതികളേയും സഹായിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഏവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പൊതു ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതു ഇടത്തേക്ക് കോണ്ടു വരുന്നതിനു ഇടയ്ക്ക് നേരീടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ കടമ്പകൾ (പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്) ഒന്ന് എടുത്തെഴുതട്ടെ.

 • പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ (ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ) അനുമതി നേടിയെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യുക (ഫോട്ടോ എടുക്കുക)
 • സ്കാൻ ചെയ്തതിലിലെ (ഫോട്ടോ ഏടൂത്തതിലെ) തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്ത പേജുകൾ പേജ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് പുനർ നാമകരണം ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മമായി സ്കാൻ ടെയിലർ പ്രോസസിനു തയ്യാറാക്കുക
 • സ്കാൻ ടെയിലറിൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇമേജ് തയ്യാറാക്കുക.
 • പുസ്തകം ഒരു പൊതു ഇടത്തേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റയും മറ്റും പഠിച്ച് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറു കുറിപ്പെഴുതി പുസ്തകം പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുക
  … തുടങ്ങിയ നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഒരു മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ യാതൊരു പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം നമുക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. ടെക്നിക്കലായി മറികടക്കേണ്ട വേറെയും സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നില്ല.

ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം കൂടി ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിപാടികളിൽ പല വിധത്തിൽ വിവിധ റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിച്ചവർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണ്

ഇവരോടൊപ്പം പ്രൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊ. ബാബു ചെറിയാൻ എന്നിവർ നൽകുന്ന വൈജ്ഞാനിക-ബൗദ്ധിക സഹായത്തിനു (പ്രധാനമായും എന്റെ പിഴകൾ തീർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്) നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല.

ഇതിനും പുറമെ, പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അത്തരം രേഖകൾ കൈമാറുന്ന ചില വ്യക്തികളെ പരാമർശിക്കാതെ വയ്യ. 2016ലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പേർ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് പേർ റവ. അബ്രഹാം വർഗ്ഗീസ്, റവ. ഇയ്യോബ്, ശരത് സുന്ദർ, ബിജു കെ.സി, ജോയ്‌സ് തോട്ടയ്ക്കാട്, തോമസ് ഇസ്രയേൽ (ഭാര്യ അന്നമ്മാൾ തോമസ്), മാത്യു ജേക്കബ്ബ് എന്നിവർ ആണ്.

ഡോ. സുനീഷ് ജോർജ്ജ് ആലുങ്കലിന്റെ സഹായവും നിസ്സീമമാണ്. അതിനെ പറ്റി വേറെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്.

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ് ചെയ്തു തന്ന ചില സഹായങ്ങളും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

2016- ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനും ഏറ്റുവാങ്ങാനുമായി പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം നഗരം , തിരുവല്ല, തോട്ടയ്ക്കാട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ  എന്നിവയാണ്. ഈ യാത്രകൾ മൂലം പല പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ചില വിശെഷ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. അതൊക്കെ പല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായി തീർന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ സഹായിക്കാൻ മുൻപോട്ടു വന്നാൽ, കാലപ്പഴക്കം മൂലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൈമാറുന്ന രേഖകൾ (1940കൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ളവ മാത്രം) ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിനു ശെഷം രേഖ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഉടമസ്ഥർക്കു തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം. ഈ വിധത്തിൽ കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി shijualexonline@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | Leave a comment

1915- ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

ആമുഖം

ശ്രീമഹാഭാഗവതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആദ്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി അല്പം ആമുഖം.

ഒരു ഭാരതീയ പുരാണഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമഹാഭാഗവതം . പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നായി മഹാഭാഗവതത്തെ ഗണിച്ചു് പോരുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം, കൂർമം, വരാഹം, നരസിംഹം, വാമനൻ, പരശുരാമൻ, ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, കൽക്കി എന്നീ അവതാരങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ്  മഹാഭാഗവതത്തിൽ.

മലയാളഭാഷയിലേക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ മിക്കഭാഗങ്ങളും തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എഴുത്തച്ഛനാണെന്നാണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദശമസ്കന്ധം മുതലുള്ള അന്തിമഭാഗങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണോ തർജ്ജിമ ചെയ്തതെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട്.

മഹാഭാഗവതത്തിന്റെ മലയാള അച്ചടി ചരിത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ. ശ്രീ കാളഹസ്തിയ മുതലിയാര്‍ 1871-ൽ കോഴിക്കോട് വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സില്‍ മഹാഭാഗവതം അച്ചടിച്ചു എന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹാഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു മുൻപുള്ള ചരിത്രം എനിക്കറിയില്ല.

ഈ പതിപ്പ് എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ ആൻഡ് സൺസിന്റെ വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സിൽ 1915ൽ അച്ചടിച്ച 15-ആം പതിപ്പാണ്.  ഈ പതിപ്പിന്റെ മുഖവുരയിൽ കൊല്ലവർഷം 1067ൽ (ക്രിസ്തുവർഷം 1892) കൊല്ലം പരവൂർ കേരളഭൂഷണം പ്രസ്സിൽ ശ്രീ മഹാഭാഗവതം 3000 കോപ്പി  അച്ചടിച്ചു എന്ന് എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ പറയുന്നുണ്ട്. എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ ആൻഡ് സൺസിന്റെ വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് 1886 ആണെന്ന് കെ.എം. ഗോവി പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനു പരവൂർ കേരളഭൂഷണം പ്രസ്സിനെ 1892-ൽ എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ ആശ്രയിച്ചു എന്നത് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും 1892നു ശേഷം എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ ആൻഡ് സൺസിന്റെ വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സ് മഹാഭാഗവതം അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങി എന്നു നമുക്കു കരുതാം. അതിനാലാണല്ലോ 1915 ആയപ്പൊഴേക്കും പതിനഞ്ച് പതിപ്പ് ആയത്. ഈ പതിപ്പിൽ ചില പുതുക്കലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മുഖവരയിൽ നിന്നും, പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ശ്രീ മഹാഭാഗവതം
 • താളുകൾ: 462 
 • രചയിതാവ്: തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ
 • പതിപ്പ്: 15
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1915
 • പ്രസ്സ്:വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സ്, എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ ആൻഡ് സൺസ് 
1915- ശ്രീ മഹാഭാഗവതം - തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

1915- ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

 

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഇന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിന്നുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായമായ വ്യക്തിയോടുള്ള കടപ്പാട് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.  ശ്രീ ബിജു കെ.സിയുടെ സ്വകാര്യശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള
പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ അമൂല്യമായ പഴയ പുസ്തകം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നെ ബിജു കെ.സി യോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഇത് 2016 സെപ്‌റ്റംബറിൽ എത്തിച്ചു തന്നു എങ്കിലും എന്റെ സ്വകാര്യ തിരക്കുകൾ മൂലം ഇപ്പൊഴാണ് ഇത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അവസരം  കിട്ടിയത്.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ താമസിക്കാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഏതാണ് A4 സൈസ് പേജിന്റെ വലിപ്പമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾക്ക്. താളുകളുടെ എണ്ണം 450ൽ പരം. വളരെ കൂട്ടിചേർത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിനാൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. തക്കതായ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികൾ കൈയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇത്തരം വ്യത്യസ്തപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പണി ദുഷ്കരമാക്കും. ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രം രണ്ട്: ഒരു കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ  ആണ് ഇത്തരം അടുപ്പിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അഭികാമ്യം.അത് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്രാപ്യമാണല്ലോ.    എന്തായാലും ഒരു വിധത്തിൽ സമയമെടുത്ത് താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പണികളിൽ എന്റെ മകൻ സിറിലും, ബൈജു രാമകൃഷ്ണനും സഹായിച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പവും, ബൈണ്ഡിങ് രീതിയും,  ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുടെ കുറവും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൈസേഷനെ ബാധിച്ചു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പുറത്ത് വിടാൻ അവസരം കിട്ടി. പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ബിജുവിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കട്ടെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ആമുഖത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവിശെഷം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൂണ്ടല്ലോ. മുൻപതിപ്പുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ലത്ത പ്രഹ്ലാദസ്തുതിയുടെ വ്യാഖ്യാനമടക്കമുള്ള സംഗതികൾ ചേർന്നതാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം പതിപ്പ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ വിവിധ അവതാരങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളും കാണാം.

മഹാഭാഗവതം എന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ അല്പം വിവരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും മഹാഭാഗത്തിന്റെ മലയാളം അച്ചടി ചരിത്രം പറയുന്നില്ല.

ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിന്റെ വലിപ്പം വളരെയധികമാണ്. പുസ്തത്തിന്റെ പൗരാണികത അതേ പോലെ നിലനിർത്താൻ ഒരു ഗ്രേ‌സ്കെയിൽ സ്കാനും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൈസ് ഏകദേശം 230 MB ആണ്. സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് പതിപ്പും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അത് ഏകദേശം 30 MB യേ വരൂ. പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളുടെ എണ്ണവും (462), ഓരോ താളിന്റേയും വലിപ്പവും (A4 size), ഹൈ റെസലൂഷനിൽ സ്കാൻ ചെയ്തതും ഒക്കെയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിന്റെ വലിപ്പം ഇത്ര കൂടാൻ കാരണമായത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ വായിക്കാനായി  ഓൺലൈൻ വായനയ്ക്കായുള്ള പതിപ്പും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സ് | 1 Comment

1920 ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ

ആമുഖം

അധികമാർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഉപന്യസിക്കുന്ന ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ. ഈ പുസ്തകവും  ഇതിനകം പലപുസ്തകവും ഡിജിറ്റൈസേഷനുവേണ്ടി പങ്കു വെച്ച ജെയിംസ് പാറമേലിന്റെ ഗ്രന്ഥശെഖരത്തിൽ നിന്നണ് വരുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ജെയിംസ് പാറമേലിനു നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ
 • താളുകൾ: 46
 • രചയിതാവ്: എ.ഇ. ഈശോ, എ.ഇ. മാമ്മൻ
 • പ്രസ്സ്: താരക പ്രസ്സ്, ഹരിപ്പാട്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1920 
1920 ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ

1920 ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസി സംഘങ്ങളെ പറ്റി ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസികൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാർ എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു വിഷയം ആയി തീരുന്നത്. ഇത് ഇക്കാലത്തും അധികം പേർക്കും അജ്ഞാതമായ ഒരു സംഗതി ആണല്ലോ.

ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭ കെട്ടിപടുക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ലേഖകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഹരിപ്പാട്ടുള്ള താരകപ്രസ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അച്ചടി. ഈ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്ത പുസ്തകം ആണിത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in താരക പ്രസ്സ് | Leave a comment

1950-എ.ആർ.പി. ഔഷധശാല കുന്നംകുളം

ആമുഖം

വളരെ അവിചാരിതമായി കൈയ്യിൽ വന്നു പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു സമാന്തരപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നു പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടാനും കാറ്റലോഗ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ള സാദ്ധ്യത വളരെ വിരളമാണ്.  പക്ഷെ ഈ പുസ്തകവും  ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണകാലഘത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഇത് ഒരു കൊച്ചുപുസ്തകമാണ് (ചെറിയ കൈപ്പുസ്തകം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ :) ). കുന്നംകുളത്തെ എ.ആർ.പി. ഔഷധശാലയുടെ വക ആയുർവ്വേദമരുന്നുകളുടെ ഡോക്കുമെന്റേഷനാണ് ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: എ.ആർ.പി. ഔഷധശാല, കുന്നംകുളം എന്നു മാത്രമാണ് കവർപേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. (മറ്റു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടും ഇല്ല. പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം വിവിധ എ.ആർ.പി. ഔഷധശാലയുടെ ആയുർവ്വേദമരുന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ്. )
 • താളുകൾ: 85
 • രചയിതാവ്: അജ്ഞാതം.
 • പ്രസ്സ്: എ.ആർ.പി. പ്രസ്സ്, കുന്നംകുളം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950 (പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം 1950 ആണെന്ന് കവർപേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 1125 എന്ന മലയാളവർഷ അക്കത്തിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കുന്നു)
1950-എ.ആർ.പി. ഔഷധശാല കുന്നംകുളം

1950-എ.ആർ.പി. ഔഷധശാല കുന്നംകുളം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുന്നംകുളത്തെ എ.ആർ.പി. ഔഷധശാലയുടെ വിവിധ ആയുർവ്വേദമരുന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അവർക്ക് എ.ആർ.പി. പ്രസ്സ് എന്ന പേരിൽ കുന്നംകുളത്ത് ഒരു പ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടാണ് പുസ്തകം അച്ചടിച്ചത് (ഈ രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല). പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം എ.ആർ.പി. പ്രസ്സിന്റെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളെ (ഉദാ: സ്വപ്നനിഘണ്ടു, ഗൗളിശാസ്ത്രം) കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും കാണാം. പിറകിലത്തെ കവർപേജിൽ എ.ആർ.പി. ഔഷധശാലയുടെ വിസർപ്പനെണ്ണ എന്ന ഔഷധം സേവിക്കുന്നതിനു മുൻപും ശേഷമുള്ള ഒരു ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

 

Google+ Comments

Posted in എ.ആർ.പി. പ്രസ്സ് | Leave a comment

രാമായണം പാന

ആമുഖം

ഈയടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നു തപ്പിയെടുത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്:രാമായണം പാന 
 • താളുകൾ: 57
 • രചയിതാവ്: കൃത്യമായ രചയിതാവെന്ന് ആരെന്ന് അറിയാത്ത പാരമ്പര്യ കൃതിയാണെന്ന് കരുതുന്നു.
 • പ്രസ്സ്: അജ്ഞാതം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: അജ്ഞാതം
രാമായണം പാന

രാമായണം പാന

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരുടെ അനുഷ്ഠാനകലയാണ് പാന എന്നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. രാമായണം പാന തന്നെ കുറച്ചധികം വേർഷനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു തിരഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തു വിട്ട സ്കാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു രാമായണം പാന (1906) കണ്ടു. അത് ഇവിടെ കാണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

പക്ഷെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ലേ ഔട്ട് രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെ. കാവ്യം ആണെങ്കിലും വരികളായി തിരിക്കുകയോ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പുസ്തകം മൊത്തം ഒരു ഖണ്ഡികയായാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.  അതിനാൽ ഇന്നത്തെ വായനാ രീതി വെച്ച് ഇതിന്റെ വായന അല്പം കഷ്ടമാകും.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ നില വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാലം അവശേഷിപ്പിച്ചത് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം മാത്രമാണ്. ടൈറ്റിൽ താൾ അടക്കം ആദ്യത്തെ മിക്ക താളുകളും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ബാക്കി ഉള്ള താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ പൊടിയുന്ന അവസ്ഥയിലും ആയിരുന്നു. എന്തായാലും പ്രധാന ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി കേടുപാടില്ലാതെ കിട്ടി എന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്.

താളുകൾ പൊടിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ വളരെ  ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തതും അത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്തതതും. ടൈറ്റിൽ താൾ അടക്കമുള്ള താാളുകൾ നഷ്ടമായതിനാൽ ഈ പുസ്തകം ഏത് വർഷം അച്ചടിച്ചെന്നോ, ഏത് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചെന്നോ, ആരാണ് സമാഹരിച്ചത് എന്നോ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in ഹൈന്ദവം | Leave a comment