1892 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – ആദ്യത്തെ 12 ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ 1892-ആം ആണ്ടിലെ വിവിധ ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ വിവരം

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 1892 ലെ 12 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഓരോ ലക്കത്തിനും 20 പേജുകൾ വീതം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1892
 • പ്രസ്സ്: Mar Thomas Press, Kottayam
1892 - മലങ്കര ഇടവക പത്രിക

1892 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക

അല്പം ചരിത്രം

1889ലെ റോയൽ കോടതി വിധിയോടു കൂടെ അന്നത്തെ മലങ്കര സുറിയാനി സഭ പിളർന്നു. ഒരു വിഭാഗം നവീകരണ സുറിയാനി സഭയായി മാറി (ഈ കൂട്ടർ ഇന്ന് മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനി സഭ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു). പിളർന്നതിനു ശേഷവും ഇവർ തമ്മിൽ പുസ്തകങ്ങളുടേയും മാസികകളുടേയും ലഘുലേഖകളുടേയും രൂപത്തിൽ ധാരാളം ആശയസംവാദം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നവീകരണ വിഭാഗം മലയാളമിത്രം, മലങ്കരസഭാ താരക എന്നീ മാസികളിലൂടെ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിനു ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം കൂടിയേ തീരു എന്നു വന്നു. അങ്ങനെയാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താ പുലിക്കോട്ടില്‍ ജോസഫ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ കോട്ടയം പഴയസെമിനാരിയില്‍ സെന്റ് തോമസ് പ്രസില്‍നിന്ന് 1892 മുതൽ മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന പേരിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഇറങ്ങുന്നത്.

ഈ മാസികയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപര്‍ ഇ. എം. ഫിലിപ്പ് ആയിരുന്നു.

1892ൽ മുതൽ ഏകദേശം 1909 വരെ ഈ മാസിക തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1909 നു ശെഷം മെത്രാൻ കക്ഷി/ബാവാ കക്ഷി തർക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ സഭ വീണ്ടും പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയും മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന സ്കാനുകളുടെ പ്രത്യേകത

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ 1892 ൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ലക്കം മുതൽ എല്ലാ 12 ലക്കങ്ങളുടേയും സ്കാനുകൾ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നു. ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല ലേഖനങ്ങളും നവീകരണക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്ന മലങ്കര സഭാ താരകയ്ക്ക് (ഈ മാസിക ഇപ്പൊഴും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്) ഉള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ തൊട്ടു ലഭിച്ചാലേ 125 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഈ മാസിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകൂ. ഈ മാസികയിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

അവസാനത്തെ താളിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പൊതുവായ ചില കുറിപ്പുകളും കാണാവുന്നതാണ്. അതൊഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാസികയിലെ ഉള്ളടക്കം മിക്കവാറും ഒക്കെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗവും നവീകരണ വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ആശയ സംവാദം ആണ്.  (ഇത്തരം ആശയ സംവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപൂർവ്വമായ സംഗതി ആണല്ലോ)

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഓരോ ലക്കത്തിന്റെയും പേജ് ലേഔട്ട് ഓരോ തരത്തിൽ ആയതിനാൽ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ അല്പം ശ്രമകരമായിരുന്നു. മാസിക തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ കുറച്ചുലക്കങ്ങൾ ലേഔട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ആണ് ഇത്. അതിനു പുറമേ മാസികകൾ എല്ലാം കൂടെ ബൈന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബൈന്റ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചതിനാൽ ചില പേജുകളിൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗവും നഷ്ടമായിട്ടൂണ്ട്. അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആണ് സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

സഹായ അഭ്യർത്ഥന

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 1892 തൊട്ട് 1909 വരെയുള്ള മിക്കവാറും ലക്കങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ മൂലയില്‍ അച്ചൻ എനിക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈമാറിയ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ 1892 – ആം വർഷത്തെ 12 ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒറ്റ വർഷത്തെ ലക്കങ്ങളിൽ തന്നെ 250 മേൽ പേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 16 വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ചാൽ ഈ ശേഖരം മൊത്തം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഏതാണ്ട് 4000 ത്തിൽ പരം പേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യത്തിനു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു:

 • 1892ലെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും മൂലയിലച്ചൻ തന്ന പതിപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി ഇതല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു 1894 ലെ 3,4 ലക്കങ്ങൾ മിസ്സിങ്ങ് ആണ്, 1901ലെ 1,2,3 ലക്കങ്ങൾ മിസ്സിങ്ങ് ആണ്, 1902ലെ 11, 12 ലക്കങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണ്. ഈ വിധത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും 2-3 ലക്കങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണ്. ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ (1893 – 1909) സ്കാനുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തെ ലക്കങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്ത് തരാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സഹായം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഏത് വർഷങ്ങളിലെ ഏതൊക്കെ ലക്കങ്ങൾ ആണ് എന്റെ കൈയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരം ഞാൻ തരാം.

ഇതിനു മുൻപ് ചില പേജുകൾ എനിക്കു ലഭ്യമല്ലാത്ത ശബ്ദതാരാവലിയുടെ കാര്യത്തിൽ, കനിമൂസ മാണികത്തനാരുടെ ബൈബിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഞാൻ സമാനമായ സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു വരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നു എനിക്കു സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. (നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 5-6 പേജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത്) ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതാണൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്ദേഹം ഉണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1892ലെ 12 ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in St. Thomas Press | Leave a comment

1875 – 1877 – ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമന്റെ കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ

ആമുഖം

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകളിൽ ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ്, മാർത്തോമ്മ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ, മലങ്കര കത്തോലിക്ക, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകളായി വിഘടിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന സുറിയാനി സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള 3 രേഖകളാണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്ന ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമന്റെ കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ. തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ 1875, 1877 വർഷങ്ങളിൽ ആണ് ഈ കല്പനകൾ ഇറങ്ങിയത്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ വിവരം

 • പേര്: കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 1875ലെ കല്പനയ്ക്ക് 20, 1877 മകരം 15ലെ കല്പനയ്ക്ക് 42, 1877 മകരം 27ലെ കല്പനയ്ക്ക് 36
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1875/1877
 • പ്രസ്സ്: സെന്റ് തോമസ് പ്രസ്സ്, കൊച്ചി

 

ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമന്റെ കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ

ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമന്റെ കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ

 

പശ്ചാത്തലം

ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയിൽ 1850കൾക്ക് ശേഷം നവീകരണ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും അതിനെ എതിർക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നവീകരണ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് അക്കാലത്തെ മലങ്കര മെത്രാപോലീത്ത ആയിരുന്ന മാത്യൂസ് മാർ അത്തനേഷ്യസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയും അതിനെ എതിർത്തിരുന്നവരുടെ നേതാവ് പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദീവാന്ന്യോസ് മെത്രാപോലീത്തയും ആയിരുന്നു.

പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദീവാന്ന്യോസ് മെത്രാപോലീത്തയും കൂട്ടരും മലങ്കര സുറിയാനി സഭയിലെ നവീകരണ വിഭാഗത്തെ തകർത്ത് സഭയിൽ ആധിപത്യം നേടുവാൻ ആ സമയത്തെ അന്ത്യോക്യൻ പാത്രിയർക്കിസ് ആയിരുന്ന ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. അദ്ദേഹം കൊച്ചി കോട്ട പള്ളിയിലാണ് തങ്ങിയത്. (ഇത് നിലവിൽ ഏത് പള്ളിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു വ്യക്തതയില്ല.) പ്രശസ്തമായ മുളന്തുരുത്തി സുനഹദോസ് ഇദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്.

കൊച്ചി കോട്ട പള്ളിയിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് ഇഗ്നാത്ത്യോസ് പത്രോസ് മൂന്നാമൻ പാത്രിയർക്കീസ് പുറത്തിറക്കിയ കല്പനകൾ ആണ് ഇന്നു കൊച്ചീ കോട്ട പള്ളി കല്പനകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം 1875 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു കല്പനയും 1877-ൽ പുറത്തിറക്കിയ 2 കല്പനകളും ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കല്പനകളുടെ ചുരുക്കം താഴെ പറയുന്നതാണ്:

 • ഇതിൽ 1875ലെ കല്പനയിൽ നവീകരണവിഭാഗ മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിരുന്ന മാത്യൂസ് മാർ അത്തനേഷ്യസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളും മറ്റുമാണ്.
 • 1877-ൽ മകരം 15നു പുറത്തിറങ്ങിയ കല്പനയിൽ സുറിയാനി സഭയിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക, ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. വസ്ത്ര ധാരണം വരെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഈ കല്പനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
 • 1877-ൽ മകരം 27നു പുറത്തിറങ്ങിയ കല്പനയിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രധാന്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സംഗതികളും ആണ് പറയുന്നത്.

ബാക്കി കൂടുതൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഇന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിന്നുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായമായവരോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത് ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ്  ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാനായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിവരം കൈമാറിയത് മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പറവ: അബ്രഹാം വർഗ്ഗീസ്, ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാട് എന്നിവർ ആണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1875ലെ കല്പന

1877 മകരം 15ലെ കല്പന

1877 മകരം 27ലെ കല്പന

Google+ Comments

Posted in മലങ്കര സഭ | 1 Comment

1939 – ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാരുടെ പ്‌ശീത്താ പരിഭാഷ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ക.നി.മൂ.സ. മാണി കത്തനാർ, പ്‌ശീത്ത ബൈബിളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത പുതിയനിയമം ആണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ വാചകത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ താഴെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം – പുതിയ നിയമം
 • താളുകൾ: 1110 നടുത്ത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939/1940
 • പ്രസ്സ്: സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സ്, മാന്നാനം
1939-മാണികത്തനാർ-പ്‌ശീത്താ ബൈബിൾ

1939-മാണികത്തനാർ-പ്‌ശീത്താ ബൈബിൾ

ക.നി.മൂ.സ.

ക.നി.മൂ.സ. എന്നത് കര്‍മ്മലീത്താ നിഷ്പാദുക മൂന്നാംസഭ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപം ആകുന്നു. ഇത് താഴെ പറയുന്ന വിധം വിശദീകരിക്കാം.

റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ, കർമ്മലീത്താ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ 1st order എന്നത് പുരുഷന്മായ സന്ന്യാസിമാർക്കും, 2nd order എന്നത് കന്യാസ്തീകൾക്കും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സുറിയാനി കത്തോലിക്കർക്കായി പുതിയ സന്യാസ സമൂഹം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് 3rd Order (മൂന്നാം സഭ) ആയി പരിഗണിച്ചു. നിഷ്പാദുക എന്നത് കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ഇടാത്തവർ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതാണ് കര്‍മ്മലീത്താ നിഷ്പാദുക മൂന്നാംസഭ ആയി അറിയപ്പെട്ടത്. പോരൂക്കര തോമാ കത്തനാർ, പാലക്കല്‍ തോമ മല്പാന്‍, കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചവറ അച്ചൻ (ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ചവറയച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ സന്ന്യാസസമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സന്ന്യാസസമൂഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ Third Order of Discalced Carmelites (TOCD) എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കെഴുത്തായി ക.നി.മൂ.സ. എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ സന്ന്യാസസമൂഹം CMI (Carmelites of Mary Immaculate) ആയി മാറി. സീറോ-മലബാർ സഭയിലെ ഈ സന്ന്യാസസമൂഹത്തിൽ പെട്ട പുരോഹിതന്മാരാണ് സ്വന്തം പേരിനൊപ്പം CMI എന്നു ചേർക്കുന്നത്. മുൻകാലത്ത് ഇത് പേരിനൊപ്പം TOCD എന്നോ ക.നി.മൂ.സ. എന്നോ ആയിരുന്നു.

(എന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മൊത്തമായി ഈ സന്ന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്)

ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ

ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ എന്നു പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഇമ്മാനുവേൽ, കുടമാളൂർ മുട്ടത്തുപാടത്തു് ആണ്ടുമാലി കുടുംബത്തിൽ 1878 ജൂലൈ 22നു ജനിച്ചു. 1901ൽ അദ്ദേഹം കര്‍മ്മലീത്താ നിഷ്പാദുക മൂന്നാംസഭയിൽ സന്ന്യാസവൃതം സ്വീകരിച്ചു. എമ്മാനുവേലച്ചൻ എന്നു പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടു.

വൈദീക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അദ്ധ്യാപകൻ, പ്രയോർ ജനറാളച്ചന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നി നിലകളിൽ ക. നി. മൂ. സ. മാണികത്തനാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടൂണ്ട്. മുത്തോലി ആശ്രമാധിപനായിരിയ്ക്കെ 1941 ജനുവരി 9നു ഇദ്ദേഹം നിര്യാതനാവുകയും അവിടെത്തന്നെ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പ്‌ശീത്താ

സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ പെടുന്ന ക്രിസ്തീയസഭകളിലെ പ്രാമാണിക ബൈബിൾ ഭാഷ്യമാണ് പ്ശീത്ത. ‘പ്ശീത്ത’ എന്ന സുറിയാനി വാക്കിന് ലളിതം, സാധാരണം, ഋജുവായത് എന്നൊക്കെയാണർത്ഥം.

ഗ്രീക്ക്, റോമൻ ആധിപത്യകാലങ്ങളിൽ മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യദേശത്തെ യഹൂദരുടെ സംസാരഭാഷയായിരുന്ന അരമായയുടെ ഒരു ഉപഭാഷയോ, ഉപഭാഷകളുടെ കൂട്ടായ്മയോ ആയിരുന്നു സുറിയാനി. അരമായ ഭാഷ എഴുതാൻ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന എബ്രായ ലിപിക്കു പകരം കൂടുതൽ ഒഴുക്കുള്ള ഒരു വ്യതിരിക്ത ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്ന സുറിയാനി സിറിയയിലും മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലും വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ഈ ഭാഷയിലുള്ള പ്ശീത്തയുടെ ആദ്യകാലചരിത്രം അവ്യക്തതയിൽ ആണ്ടു കിടക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭകളിൽ പഴയകൂറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സീറോ മലബാർ സഭയും തൃശ്ശൂരിലെ കൽദായ സഭയും പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയും, പുതിയകൂറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന യാക്കോബായ, ഓർത്തോഡോക്സ്, മാർത്തോമ്മാ സഭകൾ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനിയും ആണ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ 1599-ൽ നടന്ന ഉദയമ്പേരൂർ സുനഹദോസ്, അതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന കൂനൻ‌കുരിശുസത്യം തുടങ്ങിയ സംഗതികളിലേക്ക് പോകണം. ഈ ലെഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പഴയകൂറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സീറോ മലബാർ സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയിലുള്ള പ്‌ശീത്തയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ആണ്.

പ്ശീത്തയുടെ മലയാളപരിഭാഷകൾ

സുറിയാനി ബൈബിളിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഖണ്ഡത്തിനു മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യപരിഭാഷ പീലിപ്പോസ് റമ്പാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി 1811-ൽ ബോംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 200 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്ശീത്ത ഖണ്ഡങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയനിയമത്തിന്റെ, ഒട്ടേറെ പരിഭാഷകൾ പല കാലങ്ങളിലായി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക.നി.മൂ.സ. മാണിക്കത്തനാർ പഴയനിയമത്തിലെ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയും പുതിയനിയമം മുഴുവനും പ്ശീത്തായിൽ നിന്നു മലയാളത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. യാക്കോബായ സഭക്ക് വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി പ്ശീത്ത ബൈബിളിന്റെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരിഭാഷ കണിയാമ്പറമ്പിൽ കുര്യൻ കോർഎപ്പിസ്കോപ്പ തയ്യാറാക്കുകയും ‘വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം’ എന്ന പേരിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി പ്ശീത്തായുടെ ഏക മലയാള പരിഭാഷ ഇതാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ പ്ശീത്ത മൊഴിമാറ്റം, 1997-ൽ കർമ്മലീത്താ വൈദികനായ മാത്യൂ ഉപ്പാണിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരിഭാഷയാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിവിധ പ്ശീത്ത പരിഭാഷകളിൽ ക.നി.മൂ.സ. മാണിക്കത്തനാരുടെ പുതിയ നിയമ പരിഭാഷയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ക.നി.മൂ.സ. വിവർത്തകസംഘവും അവരുടെ പരിഭാഷകളും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയ മാർ ആഗസ്തീനോസ് കണ്ടത്തിലിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിന് ക.നി.മൂ.സ പ്രിയോർ ജനറാൾ ക.നി.മൂ.സ വിവർത്തക സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

1927 മാർച്ച് രണ്ടിന് പ്രിയോർ ജനറാൾ മാണിക്കത്തനാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മൂശയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാണിക്കത്തനാർ തന്നെ പരിവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേത്തുടർന്ന് മൂശയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ബൈബിളിലെ ആദ്യ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ (സൃഷ്ടി, പുറപ്പാട്, ആചാര്യന്മാർ, സംഖ്യ, ആവർത്തനം) മാണിക്കത്തനാർ സുറിയാനി പ്‌ശീത്താ ബൈബിളിൽ നിന്നു തർജ്ജമ ചെയ്യുവാനാരംഭിച്ചു. 1929 -ൽ ആദ്യ പുസ്തകമായ സൃഷ്ടി പുറത്തുവന്നു. മറ്റു നാലു പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് 1934 -ൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥി പുറത്തിറങ്ങി. 1933-ൽ നിര്യാതനായ ക.നി.മൂ.സ യൗസേപ്പച്ചൻ ഈ തർജ്ജമകളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നതായി മാണിക്കത്തനാർ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയുടെ മുഖവുരയിൽ പ്രസ്ഥാവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഗുരുപ്പട്ട സ്വീകരണത്തിന്റെ രജതജൂബിലി സ്മാരകമായി 1935 ഇൽ മാണിക്കത്തനാർ പുതിയനിയമത്തിലെ നാലു സുവിശേഷങ്ങളുടെ (മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ) മലയാള വിവർത്തനം പുറത്തിറക്കി. 1938-ൽ തന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകമെന്നോണം അദ്ദേഹം മറ്റു പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവർത്തനവും പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇതിനെ തുടർന്ന് 1939/1940-ൽ പുതിയ നിയമം വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് കൂടിയ ഒറ്റ പുസ്തകമായും (ഇത് ഒറ്റ പതിപ്പായി അച്ചടിച്ചതാണോ അതോ 1935ലെയും 1938ലെയും പതിപ്പുകൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റപുസ്തകമായി ഇറക്കിയതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. ), വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെട്ടിചുരുക്കിയ പുതിയനിയമപതിപ്പ് 1940ലും പുറത്തിറക്കി. സംക്ഷിപ്ത വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിവന്ന 1940 ലെ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിൽ ക.നി.മൂ.സ പ്ലാസിഡ് അച്ചൻ, തെങ്ങുമ്മൂട്ടിൽ വർഗ്ഗീസ് മാപ്പിള എന്നിവരുടെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1940ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെട്ടിചുരുക്കിയ പുതിയനിയമ പതിപ്പ് ജനകീയമാവുകയും അതിനു പിൽക്കാലത്ത് ധാരാളം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുകയും . 1977ൽ POC Bible ന്റെ പുതിയനിയമ  പരിഭാഷ വരുന്നത് വരെയും ക.നി.മൂ.സ. കത്തനാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെട്ടിചുരുക്കിയ പുതിയനിയമ പതിപ്പ് ആണ് ഉപയൊഗത്തിലിരുന്നത്.

മാണിക്കത്തനാരുടെ പതിപ്പ് പൗരസ്ത്യസുറീയാനിക്കാർ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത പരിഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പ്രസക്തമാണ്. പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്നതും ഡൊമിനിക്കൻ വൈദീകർ 1887 ഇൽ മോസലിൽ (മോസൂൾ) നിന്നു അച്ചടിപ്പിച്ചതുമായ പ്ശീത്താ ബൈബിളാണ് വിവർത്തനത്തിന് ആധാരമായി മാണിക്കത്തനാർ സ്വീകരിച്ചത്.

നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമം വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടു കൂടി ഒറ്റപുസ്തകമായി 1939/1940-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പാണ്. ഇത് ഒറ്റ പതിപ്പായി അച്ചടിച്ചതാണോ അതോ 1935ലെയും 1938ലെയും പതിപ്പുകൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റപുസ്തകമായി ഇറക്കിയതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല.

കടപ്പാട്

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമം വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടു കൂടി ഒറ്റപുസ്തകമായി 1939/1940-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പാണ്. ഇതുവരെ ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് ഇത്തരം പൂർണ്ണ വ്യാഖ്യാന പതിപ്പ് പിന്നീട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അത് കൊണ്ടു തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാകുന്നു.

ജോജു ജേക്കബ്ബിനു പൈതൃകമായി ലഭ്യമായ ബൈബിൾ ആണ് ഇന്നു ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി പുസ്തകം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏല്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി.

ഈ ലേഖനത്തിനു ആവശ്യമുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ജോജു ജേക്കബ്ബ് സഹായിച്ചു. ഒപ്പം ജോർജ്ജുകുട്ടി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ഫേസ്‌ബുക്കിലും മറ്റു ഇടങ്ങളിലും എഴുതിയ കുറിപ്പുകളും മറ്റും സഹായകരമായി. അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും വളരെ നന്ദി.

ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാരെ പറ്റിയുള്ള പല വിവരങ്ങളും തപ്പിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് CMI പുരോഹിതനും ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം വൈദീകസെമിനാരി അദ്ധ്യാപകനും ആയ ഫാ: ജിയോ പള്ളിക്കുന്നേൽ ആണ്. അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്ന വിവിധ ഡോക്കുമെന്റുകൾ ആണ് നിധീരിക്കൽ മാണി കത്തനാരും ക.നി.മൂ.സ. മാണി കത്തനാരുടേയും ജീവചരിത്രം ഇടകലർന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ സഹായകമായത് (ഇപ്പോൾ വെബ്ബിലുള്ള മിക്ക ലേഖനങ്ങളേയും ഈ രണ്ട് മാണികത്തനാർമാരുടെ ജീവചരിത്രം ഇടകലർത്തുന്നുണ്ട്). ആ വിധത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഫാ: ജിയോ പള്ളിക്കുന്നേൽ അയച്ചു തന്ന ഡോക്കുമെന്റുകൾ സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി.

ചെറിയ കുറവ്

1100 പരം പുറങ്ങൾ ഉള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നിങ്ങൾക്കായി വിട്ടു തരുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ കുറവുകൾ കാര്യം പ്രത്യേകം രെഖപ്പെടുത്തട്ടെ. എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ കോപ്പിയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിലെ 3-4 താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകത്താളും ഉൾപ്പെടും. ഇതുമൂലമാണ് പുസ്തകം അച്ചടിച്ചത് 1939 ആണോ 1940 ആണോ എന്നത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തത്.

അതിനു പുറമേ പുസ്തകത്തിനു അകത്തെ 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 താളുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഭാഗികമായി കേടു വരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ വിധത്തിൽ പ്രശ്നം നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നാൽ ആവുന്ന വിധം വിവിധ സെമിനാരികളിലും വ്യക്തികളുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമായില്ല.

അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട/കേടുവന്ന താളുകളുടെ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ പൂർണ്ണമാക്കാൻ സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പൊതുസഞ്ചയവിശേഷം

മാണികത്താനാർ 1941 ജനുവരി 9നു മരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ എല്ലാം 2002-ൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയി. 1939/1940ലെ ഒരു പതിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനോട് ചേർന്നു വരുന്ന മറ്റു പതിപ്പുകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അത് താഴെ പറയുന്നവ ആകുന്നു.:

 • 1929 -ൽ ഇറങ്ങിയ സൃഷ്ടി
 • 1934 -ൽ ഇറങ്ങിയ പഞ്ചഗ്രന്ഥി
 • 1935 -ൽ ഇറങ്ങിയ പുതിയനിയമത്തിലെ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ
 • 1938-ൽ ഇറങ്ങിയ സുവിശേഷതര പുതിയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ
 • 1940-ൽ ഇറങ്ങിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെട്ടി‌ചുരുക്കിയ പുതിയനിയമ പതിപ്പ്

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്. അതിനാൽ ഇതൊക്കെ വഴിയേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ -ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് വിശെഷങ്ങൾ

ജോജു ജേക്കബ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ പുസ്തകം എന്നെ ഏല്പിക്കുന്നത് 2016 ഒക്‌ടോബറിലാണ്. ജോലി തിരക്കുകൾ മൂലവും മറ്റു സ്വകാര്യ തിരക്കുകൾ മൂലവും വേരെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും ഒക്കെ ഇപ്പൊഴാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. ഇത്ര നാൾ ക്ഷമയോടെ കാത്ത ജോജുവിനു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിനു വലിപ്പം കൂടുതൽ ആണ്. മൂന്നു കാരണങ്ങൾ ആണ് അതിനുള്ളത്.

 • പുസ്തകത്തിനു 1100 പരം താളുകൾ ഉള്ളത്.
 • പുസ്തകത്തിലെ താളുകളുടെ വലിപ്പം അല്പം കൂടുതൽ ആയത്.
 • പുസ്തകം മൊത്തമായി ഹൈ റെസലൂഷനിൽ ഗ്രേ-സ്കെയിലിൽ സ്കാൻ ചെയ്തത്.

സൈസ് പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ റെസലൂഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ട് ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന കുറുക്കു വഴിക്ക് ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണം ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന വളരെ അദ്ധ്വാനം വേണ്ട ഒന്നാണ്. ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പൊഴും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.

എന്നാൽ സൈസ് പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകം മൊത്തമായുള്ള ഗ്രേസ്കെയിൽ വേർഷനു 330 MBയോളം വലിപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ 39 MB മാത്രമുള്ള ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് പതിപ്പും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

ഇതിനു പുറമേ ആമുഖ പ്രസ്താവനങ്ങൾ, സുവിശെഷങ്ങൾ, പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേർഷൻ  ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പം പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന്റെ ഒക്ക വിശാദാംശങ്ങൾ താഴത്തെ ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – ഒരു ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി അനുഭവക്കുറിപ്പ്

ആമുഖം

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ആർക്കൈവൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അതിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ശാഖയും വിഷയവും ആണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നു എനിക്കുള്ള അല്പജ്ഞാനം ഒക്കെയും “കേരളവും മലയാളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ്“ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി പരിചയത്തിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ എന്റെ അറിവ് അപൂർണ്ണവും കുറവുകൾ ഉള്ളത് ആണെന്നും എനിക്ക് അറിയാം. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച തരപ്പെട്ടാൽ ഞാനത് ഒഴിവാക്കാറില്ല. ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലേയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്‌സിലേയും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു കാണാൻ സഹായിച്ചവരോട് നന്ദിയുണ്ട്.

ഈ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ജർമ്മനിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു അവധി ദിവസം നോക്കി ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു വെച്ചു പിടിച്ചു. ഹൈക്കയുടേയും എലീനയുടേയും സഹായത്തോടെ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി വിശദമായി കാണാനും അവിടുത്തെ യിലെ പുസ്തക ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കാണാനും സാധിച്ചു. അവർക്ക് നന്ദി.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി

ഭാഗ്യത്തിനു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ആയിരുന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 3 വർഷം മുൻപ് ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി എന്ന പേരിൽ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പോയതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫണ്ട് ഒക്കെ ശരിയായി സ്കാനിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും, കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും, താളിയോലകളും അടക്കം ഏതാണ്ട് 200ൽ പരം രേഖകളിൽ ഉള്ള 50,000 ത്തിൽ പരം പേജുകൾ ആണ് ജർമ്മൻകാർ അവരുടെ പൈസ മുടക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക്ക് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകം അവർ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത നമുക്ക് കൈമാറിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവീടെ കാണാം.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ

ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ എന്റെ കണ്ണ് ഉടക്കിയത് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികളിൽ ആയിരുന്നു. (കാരണം പുസ്തക എന്തായാലും പിന്നേം കാണാം. സാമഗ്രികൾ കാണാനുള്ള അവസരം എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്നു വരില്ല) അതിന്റെ ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ.

ആർക്കൈവൽ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ട്യൂബിങ്ങനിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും, ഗുണനിലവാരത്തോടെയും, ജർമ്മൻകാരുടെ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനാൽ പരമാവധി അതിനൊടു നീതിപുലർത്തി കൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദവും ആയ വിധത്തിലും, ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിനു കൊടുക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യം എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളേയും തകിടം മറിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ചിത്രമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പേജിന്റെ ചിത്രത്തിലും വളരെ സമയം ചിലവഴിച്ച് അവർ ഒറിജിനലിനോടു അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ പേജ് പുനർനിർമ്മിക്കുക ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.

ഗുണ്ടറ് ശേഖരത്തെ അവിടുത്തെ നിരവധി ശെഖരങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം ആണെങ്കിലും  നിലവിൽ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ രേഖകൾക്കാണ്. കാരണം ഇതിനുള്ള ഫണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായത്. അതിനാൽ  ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ രേഖകകളൂടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളേ ആയിട്ടൂള്ളൂ. എങ്കിലും 2018 മാർച്ച് മാസത്തോടെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ 50,000 പരം പേജുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതു നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നു പ്രത്യെശിക്കുന്നു. ഇതിനായി ആ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ഓരോരുത്തരും അതീവ ആത്മാർത്ഥയൊടെ പണിയെടുക്കുന്നു.

ഈ പൊസ്റ്റിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഉപയൊഗിക്കുന്ന അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്കാനറുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒന്ന്: ഒരു ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ

ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ

ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ

പുസ്തകരൂപത്തിലല്ലാത്ത രേഖകൾ, ബൈൻഡിങ് തീർത്തും വിട്ടുപോയ പുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകൾ, പൂർണ്ണമായി വിടർത്തി വെക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ, താളിയോലകൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗൂണ്ടർട്ടിന്റെ ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ സ്കാനിങ്ങാണ്. അത് നേരിട്ടു കാണാനായത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഈ സ്കാനറിൽ ആണ് താളിയോലകളും സ്കാൻ ചെയ്യുക. അതുചെയ്യാനായി ഈ സ്കാനറിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. അതായത് കാലിനരുസരിച്ച് ചെരുപ്പു മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. (നമ്മളാണെങ്കിൽ സംഗതി നേരെ തിരിച്ചായേനേ. 🙂 ) ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, അവർ ഓരോ തരം രേഖയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ്. രേഖയാണ് അവർക്കു പ്രാധാന്യം. അത്ര സൂക്ഷമതയൊടെ ആണ് അവർ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിലെ സ്കാനിങ് വളരെ സമയമെടുക്കും. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 50-80 പേജൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. രേഖകൾ വളരെ ലോലമായതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണം. പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പൊഴും രേഖയാണ് പ്രധാനം.

ഏതാണ്ട് 600 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.

രണ്ട്: ഒരു കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ

കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ

കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ

വളരെ അടുപ്പിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ ഓരോന്നായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താണ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ. സമയലാഭത്തിനായും, പുസ്തകം കേടുവരാതെ ഇരിക്കാനും ആയി ഒരു സമയം ഒരെ സൈഡിലെ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് എടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം തിരിച്ചു വെച്ച് മറ്റേ സൈഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ഹൈ എൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈറ്റിങ്ങിനായുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാമഗ്രികളും കാണാം.

ഫോട്ടോ എടുക്കും മുൻപേ ഓരോ പേജും നേരെ പിടിക്കുവാനും മറ്റും ഈ കസ്റ്റം സ്കാനറിൽ നിരവധി ചെറു ചെറു സൂത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൂത്രങ്ങളെ പറ്റി ഗംഭീരം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ വയ്യ.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേർസിറ്റിക്കായി ഓസ്ട്രിയക്കാരനായ ഒരാൾ പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാണ് ഈ കസ്റ്റം സ്കാനർ. അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തുകാര്യുത്തിനും എപ്പൊഴും ലഭ്യമാണെന്ന് ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവിക്കു ഈ ഓസ്ട്രിയക്കാരനെ പറ്റി പറയാൻ നൂറു നാവാണ്.

ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100-150 പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ട് പറ്റും. ഏതാണ്ട് 300-400 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.

മൂന്ന് : ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ

പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ

പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ

ഇത് ഒരു സാധാരണ ഹൈ എൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പുസ്തക സ്കാനർ ആണ്. ഇതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരേ സമയം 2 പേജുകളുടെ ചിത്രം ഒരുമിച്ച് കിട്ടും.

ഏതാണ്ട് 300-400 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.ഒരു മണിക്കൂറിൽ 200-300 പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ട് പറ്റും.

ഈ മൂന്നു സ്കാനറുകളും ലക്ഷക്കണക്കിനു വിലയുള്ളതാണ്. മൂന്നിനും കൂടെ കുറഞ്ഞതൊരു 40-50 ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഈ സാമഗ്രികൾ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമേ ആകുന്നൂള്ളൂ. വേറെയും ധാരാളം സാമഗ്രികളും സംഗതികളും ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Google+ Comments

Posted in ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികൾ | Leave a comment

1870- ധനതത്വനിരൂപണം

ആമുഖം

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്കു പൊതുജനശ്രദ്ധ ലഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സ്കാൻ റിലീസ് ആണിത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏല്പിച്ച ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തക സ്കാൻ ആണിത്. ഇത് 1870കളിലെ ഒരു ധനതത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകം ആണ്. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ധനതത്വനിരൂപണം
 • താളുകൾ: 79
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1870
 • പ്രസ്സ്: മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
1870-ധനതത്വനിരൂപണം, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം

1870-ധനതത്വനിരൂപണം, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

Easy Lessons on Money Matters എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മൂല ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്താണ് ഈ പുസ്തകം. സർക്കാർ ബുക്ക് കമ്മറ്റിക്കാരാണ് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകതാളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. തിരുവിതാംകോട് സംസ്ഥാനത്തെ മലയാളപള്ളികൂടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ആണിത്. കാലഘട്ടം 1870 ആയതിനാലും തെക്കോട്ട് ചന്ദ്രക്കല സംക്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംവൃതോകാരാത്തിനോ മറ്റുസംഗതികൾക്കോ ചന്ദ്രക്കല ഇല്ല. സംവൃതോകാരം മിക്കവാറും ഒക്കെ അകാരമായി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

64,65 താളുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു ന്യൂനത പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നല്ല ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയാൽ ഇതു മറികടക്കാം.

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം കുറയായതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത് താഴെ പറയുന്ന 2 പേരുടെ സഹായത്തലാണ്:

ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്  ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ആർക്കൈ‌വ്‌സിൽ  നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ദുലേഖ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാനും അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ലഭിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കോപ്പി ആർക്കൈവൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയുടെ ഗുണനിലവാരം അത്രപോരാ. എങ്കിലും പരമാവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊസസിങിലൂടെ മറികടക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ആർക്കൈ‌വ്‌സ്, മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം | Tagged , | Leave a comment

മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് ?

മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് കെ.എം. ഗോവി അടക്കമുള്ളവർ ഉപന്യസിച്ചിട്ടും, ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേർ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വരുന്ന വിവിധ ലെഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടു തന്നെയാണ്. ഈ ബ്ലോഗിലെ പല പോസ്റ്റിന്റേയും കീഴിൽ ഹോർത്തൂസ് ആണോ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ആണൊ ആദ്യ മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകം എന്നു പലരും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തെളിവുകളോടു കൂടെയുള്ള സംശയദുരീകരണത്തിനു ആണ് ഈ പൊസ്റ്റ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഒന്നു കൂടെ എഴുതട്ടെ.

 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് – ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് – 1678ൽ- ആം‌സ്റ്റർഡാമിൻ വെച്ച്. മലയാള ലിപി ചിത്രമായി അച്ചടിക്കുക ആയിരുന്നു ഈ ലത്തീൻ പുസ്തകത്തിൽ.
 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം – ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കംhttp://shijualex.in/albhabetum-grandonico-malabaricum-1772/ ഇത് മലയാള ലിപിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലത്തീൻ പുസ്തകമാണു് . 1772ൽ റോമിലാണു് ഇത് അച്ചടിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് മലയാളലിപിക്കു വേണ്ടി അച്ചു വാർത്തതായി ഇതു വരെ തെളിവു കിട്ടിയിട്ടില്ല.
 • ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത് അച്ചടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പുസ്തകം – സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം – 1772ൽ റോമിലാണ് ഇതും അച്ചടിച്ചത്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ അവസാനത്തെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ അതേ അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ച വേറെയും പുസ്തകങ്ങൾ റോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ ലത്തീൻ, സംസ്കൃതപുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്.

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കവും സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥവും അച്ചടിക്കുന്നതിനു ഏകദേശം 90 വർഷം മുൻപാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് അച്ചടിക്കുന്നതു്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1678-ൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പും വാല്യവും പുറത്തു വരുന്നതു്.

ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിലെ 8മത്തെ താളിൽ ആണ് മലയാള ലിപി ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ പരിഭാഷകൻ ആയ മാനു‌വൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന ആണത്. ഹോർത്തൂസിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മലയാള ഉള്ളടക്കവും ഇതു തന്നെ. ഇതിനു പുറമേ ഹോർത്തൂസിലെ ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ചിത്രത്തിനു ഒപ്പം അതിന്റെ മലയാള പേർ മലയാള ലിപിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഹോർത്തൂസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിലെ  8മത്തെ താളിൽ ഉള്ള മാനു‌വൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവന മാത്രം ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് ഹോർത്തൂസിന്റെ അച്ചടി രീതി നമുക്ക് വിലയിരുത്താം.

മാനുവൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന

ഹോർത്തൂസിലെ മാനുവൽ കാർന്നോരുടെ പ്രസ്താവന

ഈ ചിത്രത്തിലെ മ, ട, ൻ എന്നീ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ/അർദ്ധാക്ഷരങ്ങൾ വിവിധ വാക്കുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കാണുക. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടെന്നു കാണുക. അച്ചു നിരത്തി അടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. (ഹോർത്തൂസിലെ ബാക്കി ലത്തീൻ ഉള്ളടക്ക അച്ചടി മൊത്തം അച്ചു നിരത്തി ആയതിനാൽ ഇതു മാത്രം കല്ലച്ചിൽ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളികളയണം). അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നു മാത്രം. ഹോർത്തൂസിലെ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ചിത്രമായി കൊത്തിയെടുത്താണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ  മാത്രമല്ല ഹോർത്തൂസിലെ നൂറു കണക്കിനു ചിത്രങ്ങളോടു ഒപ്പം കാണുന്ന എല്ലാ മലയാളവാക്കുകളും ഈ വിധത്തിൽ ചിത്രമായി വരച്ചു ചേർത്തതാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെയും ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തേയും മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം.

മലയാളലിപി ആദ്യമായി ചിത്രരൂപത്തിൽ അച്ചടി മഷി പുരണ്ട ഗ്രന്ഥം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആണ്. എന്നാൽ അച്ചു വാർത്തു മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തിനു വേണ്ടിയാണ്.

ഈ കാലഘട്ടത്തോട് അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതണം എന്നാണ് മുകളിലെ തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized, സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം | Leave a comment

1908 – മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കേരളസന്ദർശനത്തിൽ തപ്പിയെടുത്ത ഒരു പൊതുസഞ്ചയ കൃതി കൂടി. ഇപ്രാവശ്യം ക്രൈസ്തവ സഭാസംബന്ധിയായ 1908ലെ ഒരു പഞ്ചാംഗം ആണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം
 • താളുകൾ: 42
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908
 • പ്രസ്സ്: മാർ തോമസ് പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1908 - മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

1908 – മലങ്കര ഇടവക പഞ്ചാംഗം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ 1908ലെ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് കണ്ട അക്കാലത്തെ മറ്റു പല പഞ്ചാംഗങ്ങളെ (ഉദാ: ബാസൽ മിഷന്റെ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ) പോലെ ഈ പഞ്ചാംഗവും മറ്റു പല വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് വാർഷിക ഡയറി ഇറക്കുന്നതിനു സമാനമായി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അക്കാലത്ത് പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്താൽ പഞ്ചാംഗത്തിനു പുറമേ സഭയുടെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഭരണാധികാരികളുടെ വിവരങ്ങളും, മരിച്ചു പോയ ബിഷപ്പുമാരുടെ വിവരങ്ങളും, വിവിധ പള്ളികളുടെ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ 1908ലെ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ചെറിയൊരു ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. ഈ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏല്പിച്ച അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും വളരെ നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in St. Thomas Press | Leave a comment

1907 – ഹൂദായ കാനോൻ – കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

ആമുഖം

കേരളത്തിലെ ചില ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഹൂദായ കാനോൻ എന്ന നിയമസംഹിതയുടെ ഭാഗികമായ മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കേരളസന്ദർശനത്തിൽ തപ്പിയെടുത്ത ഒരു പൊതുസഞ്ചയ കൃതിയാണിത്. ഭാഗികമായ മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ മാത്രം പങ്കു വെക്കാൻ കാരണം പൂർണ്ണ പരിഭാഷാ പതിപ്പ് ഇതു വരെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഹൂദായ കാനോൻ മലയാള പരിഭാഷ, 1,2,3,8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ
 • താളുകൾ: 63
 • മൂല കൃതി (സുറിയാനി ഭാഷയിൽ) ക്രോഡീകരിച്ചത്: ബര്‍ എബ്രായ
 • മലയാള പരിഭാഷ: കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ  1,2,3,8.9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1907
1907 - ഹൂദായ കാനോൻ - കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

1907 – ഹൂദായ കാനോൻ – കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

ഹൂദായ കാനോന്റേയും ഹൂദായ കാനോൻ മലയാള പരിഭാഷയുടേയും ചരിത്രം

ക്രിസ്താബ്ദം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ബര്‍ എബ്രായ എന്ന ക്രൈസ്തവപുരോഹിതൻ അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ അനേകം നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൂദായ കാനോന്‍. ഹൂദായ കാനോന്റെ മൂല ഭാഷ സുറിയാനി ആണ്.  മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആകെ നാല്പതദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്.

കേരള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ  ഹൂദായ കാനോനു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ കാനോൻ ആദ്യം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജ്ജിക്കുന്നത് 1870-1880കളിൽ മലങ്കരസുറിയാനി സഭയിലെ നവീകരണ വിഭാഗവും യാക്കോബായ വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സെമിനാരിക്കേസിൽ യാക്കോബായവിഭാഗം കോടതിയിൽ സുറിയാനിയിൽ ഉള്ള ഹൂദായ കാനോന്റെ ഒരു പ്രതി ഹാജരാക്കി. ഈ പ്രതിയിൽ കേസു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കൂട്ടി ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടി ചേർക്കൽ നടത്തിയപ്പോൽ പഴക്കം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി കാപ്പി പൊടിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് മൂലം സെമിനാരിക്കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കാനോൻ ഇപ്പോൾ കാപ്പിക്കാനോൻ/കാപ്പി പൊടിക്കാനോൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. സെമിനാരിക്കേസിൽ നവീകരണ വിഭാഗം കേസ് തോൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കാപ്പിക്കാനോൻ ആയിരുന്നു. സെമിനാരി കേസിന്റെ വിധിയുടെ സ്കാനും മറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം http://shijualex.in/travancore_royal_court_judgement_1889/

ഈ വിധത്തിൽ സെമിനാരിക്കേസിൽ  കൂടാണ് ഹൂദായ കാനോൻ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി വലിയ അളവിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതിനു ശേഷം ഹൂദായ കാനൊൻ ചില സഭകളുടെ ഔദ്യോഗിക കാനോൻ ആയി. എന്റെ അറിവിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഹൂദായ കാനോൻ ഇന്നു  ഭാഗികമായെങ്കിലും പിൻതുടരുന്നുണ്ട്.

ഹൂദായ കാനോനെ പറ്റി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ 2 പുരോഹിതന്മാർ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ താഴത്തെ 2 വീഡിയോകളിൽ കാണാം.

യാക്കോബായ സഭയുടേയോ മറ്റു സഭകളിലുടേയോ വേർഷനിലുള്ള വീഡിയോകൾ/ലിങ്കുകൾ തിരച്ചലിൽ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പുരോഹിതരുടെവിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന്  ഹൂദായ കാനോന്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായ അറിവ് എങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ. കാപ്പിക്കാനോനു പുറമേ പാരീസ് കാനോൻ തുടങ്ങിയ വേറെ ചില പേരുകളിലുള്ള ചില പതിപ്പുകൾ കേരള ക്രൈസ്തവസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല.

എന്റെ അറിവിൽ ഹൂദായ കാനോനു നിലവിൽ  രണ്ട് മലയാളം പതിപ്പുകൾഉണ്ട്. ഒന്ന് യാക്കോബ സഭ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും. രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ പറയട്ടെ. മലയാളത്തിലേക്കുള്ള പരിഭാഷ ഇപ്പോൾ പോലും അപൂർണ്ണമാണ്. ഹൂദായ കാനോനു മൊത്തം 40 ഓളം അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനു കാരണം ബാക്കിയുള്ള 30 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനും കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിനും യോജിച്ചതല്ല എന്നതിനാലാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ട് മലയാളപരിഭാഷകളിലും ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുക.

മലയാള പരിഭാഷായുടെ  ചരിത്രം എടുത്താൽ  സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് ചില സംഗതികൾ എങ്കിലും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തത് അച്ചടിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ റോയൽ കോടതി കേസിന്റെ സമയത്താണ്. അന്ന് നവീകരണവിഭാഗം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കാനോനിൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ ചില അംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈ കാനോൻ മലങ്കര കാനോൻ, മാർത്തോമ്മ കാനോൻ, സുറിയാനി കാനോൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് 1870ൽ വന്നതാണ്. ആ പതിപ്പ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/SyrianLawOfInheritanceKerala

എന്നാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മലങ്കര കാനോൻ/സുറിയാനി കാനോൻ ഹൂദായ കാനോന്റെ നേർ പരിഭാഷ അല്ല.  ഹൂദായ കാനോനിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മലങ്കര കാനോനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രം. സെമിനാരി ക്കേസിന്റെ സമയത്ത് തെളിവായി ഉപയോഗിച്ച ഹൂദായ കാനോൻ പൂർണ്ണമായി സുറിയാനിയിൽ ആയിരുന്നു താനും.

ഹൂദായ കാനോന്റെ നേർ പരിഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് നടത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ആണ്. മുകളിലെ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന റവ. കോനാട്ട് ജോൺസ് അബ്രഹാമിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ (അപ്പന്റെ അപ്പൻ) ആണ് ഇദ്ദേഹം.

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ – ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാടിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോട്ടോ

അദ്ദേഹം പക്ഷെ കാനൊൻ നേരിട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകമായി അച്ചടിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന ജ്ഞാനനിക്ഷേപം എന്ന മാസികയിൽ (സി.എം.എസിന്റെ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തം ആണിത്) ആണ് ഇത് ഖണ്ഡശ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ തെളിവ് വെച്ച് ജ്ഞാനനിക്ഷേപം എന്ന മാസികയുടെ 2 ലക്കങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരിഭാഷ വന്നത്. ഇതിലൂടെ  ഹൂദായ കാനോന്റെ 1,2,3, 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം പരിഭാഷ ചെയ്തത്.

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ നടത്തിയ ഹൂദായ കാനോൻ ഭാഗിക പരിഭാഷകൾ ക്രൊഡീകരിച്ചതാണ് ഇന്നു നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ പരിഭാഷ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനോടടുത്ത് യാക്കോബായ സഭയിലെ കക്ഷി വഴക്ക് രൂക്ഷമാവുകയും കോനാട്ട് മല്പാന്റെ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലയ്ക്കുകയും അതിനാൽ ഹൂദായ കാനോന്റെ തുടർന്നുള്ള പരിഭാഷ ശ്രമം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ഏതാണ്ട് 1927ൽ മരിച്ചു. (അതു കൊണ്ടാണ് ഈ 1907ലെ ഈ പതിപ്പ് പൊതുസഞ്ചത്തിൽ ആവുകയും ഇന്ന് ഇത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തത്. 1927ൽ മരിച്ച ആളുടെ കൃതികൾ 1987 ൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയി).

കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാന്റെ മുടങ്ങി പോയ ഈ പരിഭാഷ  ശ്രമം പിന്നീട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടു പോയത് മാത്തൻ മല്പാന്റെ മകൻ കോനാട്ട് അബ്രഹാം മല്പാൻ ആണ്. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഭാഷ ചെയ്ത്  ഏതാണ്ട് 1950കളിൽ ഹൂദായകാനൊന്റെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ (ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) പതിപ്പ് ഇറങ്ങി.  അദ്ദേഹം ഈ പതിപ്പിനു എഴുതിയ അവതാരിക ഇവിടെ കാണാം. 1970കളിൽ യാക്കോബ സഭയുടെ പതിപ്പും ഇറങ്ങി. ഇതു പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ സഭയുടെ യാക്കൂബ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആണ്. പരിഭാഷകർ മരിച്ച് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ  ഈ രണ്ട് പരിഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതു വരെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയിട്ടില്ല .

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ നടത്തിയ ഹൂദായ കാനോൻ ഭാഗിക പരിഭാഷ (1,2,3,8.9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) ക്രൊഡീകരിച്ചതാണ് ഇന്നു നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഇന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിന്നുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായമായവരോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത് ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ്  ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാനായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിവരം കൈമാറിയത് മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പറവ: അബ്രഹാം വർഗ്ഗീസ്, ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാട് എന്നിവർ ആണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇതിനു മുൻപുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളപതിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കവിശെഷം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൂണ്ടല്ലോ. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്വഭാവമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ഭരണപരമായതും, ആത്മീയ സംബന്ധമായതും, ആചാര അനുഷ്ഠാന സംബന്ധമായതുമായ വിഷയങ്ങളുടെ വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് ഹൂദായ കാനോന്റെ ഉള്ളടക്കം.  മലയാളം പതിപ്പിൽ ആദ്യത്തെ 10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ  പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ഉള്ള  ഈ പതിപ്പിൽ കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിൽ 1907ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ഹൂദായ കാനോന്റെ 1,2,3,8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണു ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ താൾ തൊട്ട് 34മത്തെ താൾ വരെ 1,2,3 അദ്ധ്യായങ്ങളും; 37  മത്തെ താൾ തൊട്ട് 63 മത്തെ താൾ വരെ 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങളും ആണു് ഉള്ളത്. 35മത്തെ താളിൽ   1,2,3 അദ്ധ്യായങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് 8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അവസാനത്തെ പേജിൽ (താൾ 63) ഹൂദായ കാനോനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ (വേദപുസ്തകവും തിരുസഭയും) തുടക്കം കാണാം. ഇത് ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയുടെ മറ്റു ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതു വായനയിൽ ഒഴിവാക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in കാനോൻ | Tagged | 1 Comment

1878- ഭൂമിശാസ്ത്രം തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനം

ആമുഖം

ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക അവധി സമയത്ത് (2016 ഡിസംബർ 22 തൊട്ടു – 2017 ജനുവരി 2 വരെ) കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യപരിപാടികളിൽ നിന്നു മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കൊണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും പല വ്യക്തികളെ കാണാനും ശ്രമിച്ചു. ആ യാത്രകളിൽ പലരുടേയും സഹായം കൊണ്ട് ലഭ്യമായ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഇനി കുറച്ച് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഈ സീരീസിൽ ആദ്യമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് 1878 ൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനം
 • താളുകൾ: 96
 • രചയിതാവ്: റവറന്ത് ടി. ഫൈക്സ് സായ്പ്
 • മലയാള പരിഭാഷ: മുൻഷി രാമൻ തമ്പി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1878
 • പ്രസ്സ്: വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ, കൊച്ചി
1878 The Geography Of Travancore

1878 The Geography Of Travancore

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തിരുവിതാംകൊട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ വരിയിലും വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങളാണ്. ചരിത്രം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വിശെഷവിവരങ്ങളും എടുത്തുഎഴുതാൻ നിന്നാൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പരിപാടി മന്ദഗതിയിലാകും. അതിനാൽ അതിനു മുതിരുന്നില്ല. പുസ്തകം വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൊച്ചിയിലെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ ഓഫീസിൽ അച്ചടിച്ചതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിത്. 1878 ആയത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രക്കല മദ്ധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാവണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംവൃതോകാരത്തിനായോ മറ്റു ആവശ്യത്തിനായോ ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നില്ല.

പുസ്റ്റകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് ശീർഷകത്താളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അത് എഴുതിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാപ്ലെയിൻ ആയിരുന്ന റവറന്ത് ടി. ഫൈക്സ് സായ്പ് ആണ്. ഈ മലയാള പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ മുൻഷി ആയിരുന്ന മുൻഷി രാമൻ തമ്പി ആണ്.

പുസ്തകത്തിനു ഉള്ളടക്ക പട്ടികയും മറ്റും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉള്ളടം മൊത്തം വ്യക്തമല്ല. 96 മത്തെ പേജോടെ എനിക്കു കിട്ടിയ പതിപ്പിൽ പുസ്തകം അവസാനിക്കുകയാണ്. അതു തന്നെയാണൊ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് എന്നും വ്യക്തമല്ല. പക്ഷെ ലഭ്യമായ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തമായിട്ടൂണ്ട്.
ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു. ഗ്രേസ്കെയിൽ പതിപ്പിനു പുറമേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് പതിപ്പു കൂടെ ലഭ്യക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ കൊച്ചി | Leave a comment

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – 2016 – കണക്കെടുപ്പ്

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ 2016 ജനുവരി 1 മുതൽ 2016 ഡിസംബർ 31വരെ പങ്കു വെച്ച, കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് ആണിത്. (തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഈ വിധത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നു കരുതുന്നു).

2016

2016ൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില ശ്രദ്ധേയ പുസ്തകങ്ങൾ:

2016 ൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ – 50ൽ പരം. മൊത്തം പേജുകളുടെ കണക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം പ്രത്യേകമായി എടുത്തില്ല. എങ്കിലും അത് 3000 കടക്കും എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം പേജുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടും പേജിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും 1915ലെ ശ്രീ മഹാഭാഗവതം ആയിരുന്നു. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച 1860ലെ പവിത്രചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാകുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിന്നു ഉദയം ചെയ്ത യുയോമയ ഭാഷ എന്ന പ്രത്യേക ഭാഷയെ പറ്റിയുള്ള ഏക പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു സവിശെഷ നേട്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നാം നിര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചു പോകാറാണ് സാധാരണ പതിവ്.

ഇത്തരം വിവിധ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് കേരള പഠനത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഗവേഷക പദ്ധതികളേയും സഹായിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഏവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പൊതു ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതു ഇടത്തേക്ക് കോണ്ടു വരുന്നതിനു ഇടയ്ക്ക് നേരീടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ കടമ്പകൾ (പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്) ഒന്ന് എടുത്തെഴുതട്ടെ.

 • പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ (ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ) അനുമതി നേടിയെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യുക (ഫോട്ടോ എടുക്കുക)
 • സ്കാൻ ചെയ്തതിലിലെ (ഫോട്ടോ ഏടൂത്തതിലെ) തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്ത പേജുകൾ പേജ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് പുനർ നാമകരണം ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മമായി സ്കാൻ ടെയിലർ പ്രോസസിനു തയ്യാറാക്കുക
 • സ്കാൻ ടെയിലറിൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇമേജ് തയ്യാറാക്കുക.
 • പുസ്തകം ഒരു പൊതു ഇടത്തേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റയും മറ്റും പഠിച്ച് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറു കുറിപ്പെഴുതി പുസ്തകം പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുക
  … തുടങ്ങിയ നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഒരു മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ യാതൊരു പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം നമുക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. ടെക്നിക്കലായി മറികടക്കേണ്ട വേറെയും സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നില്ല.

ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം കൂടി ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിപാടികളിൽ പല വിധത്തിൽ വിവിധ റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിച്ചവർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണ്

ഇവരോടൊപ്പം പ്രൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊ. ബാബു ചെറിയാൻ എന്നിവർ നൽകുന്ന വൈജ്ഞാനിക-ബൗദ്ധിക സഹായത്തിനു (പ്രധാനമായും എന്റെ പിഴകൾ തീർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്) നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല.

ഇതിനും പുറമെ, പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അത്തരം രേഖകൾ കൈമാറുന്ന ചില വ്യക്തികളെ പരാമർശിക്കാതെ വയ്യ. 2016ലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പേർ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് പേർ റവ. അബ്രഹാം വർഗ്ഗീസ്, റവ. ഇയ്യോബ്, ശരത് സുന്ദർ, ബിജു കെ.സി, ജോയ്‌സ് തോട്ടയ്ക്കാട്, തോമസ് ഇസ്രയേൽ (ഭാര്യ അന്നമ്മാൾ തോമസ്), മാത്യു ജേക്കബ്ബ് എന്നിവർ ആണ്.

ഡോ. സുനീഷ് ജോർജ്ജ് ആലുങ്കലിന്റെ സഹായവും നിസ്സീമമാണ്. അതിനെ പറ്റി വേറെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്.

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ് ചെയ്തു തന്ന ചില സഹായങ്ങളും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

2016- ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനും ഏറ്റുവാങ്ങാനുമായി പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം നഗരം , തിരുവല്ല, തോട്ടയ്ക്കാട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ  എന്നിവയാണ്. ഈ യാത്രകൾ മൂലം പല പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ചില വിശെഷ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. അതൊക്കെ പല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായി തീർന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ സഹായിക്കാൻ മുൻപോട്ടു വന്നാൽ, കാലപ്പഴക്കം മൂലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൈമാറുന്ന രേഖകൾ (1940കൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ളവ മാത്രം) ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിനു ശെഷം രേഖ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഉടമസ്ഥർക്കു തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം. ഈ വിധത്തിൽ കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി shijualexonline@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | Leave a comment