റമ്പാൻ ബൈബിൾ – ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം

ഈ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് എഴുതാനും ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം വിശകലനം  ചെയ്യാനും സുനിൽ വി.എസിന്റെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

————————–

ആമുഖം

അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ (1772-ൽ റോമിൽ അച്ചടിച്ചത്) നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ (http://shijualex.in/sampkshepavedartham-1772/) ലഭ്യമാണ്.

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകമായ ചെറുപൈതങ്ങൾ… (1824-ൽ കോട്ടയത്ത് അച്ചടിച്ചത്) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനും നമുക്ക് ഈയടുത്ത് ലഭിച്ചു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദംശങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ (http://shijualex.in/cherupaithangal-1824/) ലഭ്യമാണ്.

എന്നാൽ ചെറുപൈതങ്ങൾ… എന്ന പുസ്തകം വരുന്നതിനു ഏകദേശം 13വർഷം മുൻപ് ഒരു മലയാളപുസ്തകം അച്ചടിച്ചു. ആ പുസ്തകം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം പുസ്തകം. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിലല്ല, ബോംബെയിലാണ് അച്ചടിച്ചത്. അതിനാൽ റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജ്

റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.  1811-ൽ ബോംബെയിലെ കൂറിയർ പ്രസിൽ നിന്നും അച്ചടിച്ചിറക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. മുഖ്യവിവർത്തകൻ കായംകുളം ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ ആയിരുന്നതിനാലാണ് ഈ പരിഭാഷയ്ക്ക് റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്. ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനന്റെ ഉത്സാഹത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട വിവർത്തനം ആയതിനാൽ ബുക്കാനൻ ബൈബിൾ, കൂറിയർ പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ കൂറിയർ ബൈബിൾ എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരാണ് കൂടുതൽ പ്രശസ്തം.

സ്കാൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ സ്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സഹകരിച്ചവരുടെ വിവരം ആദ്യം പറയട്ടെ.

 • സ്കാൻ ചെയ്യാനായി റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഒരു കോപ്പി സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് മലയാളം പ്രൊഫസർ ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ.
 • സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളുമായി കോട്ടയത്ത് പോവുകയും വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്ത അഖിൽ കൃഷ്ണൻ, സുഗീഷ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവർ
 • സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച സുനിൽ വി.എസ്.

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പ്രയത്നത്താലാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായ സ്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ എത്തുന്നത്.

 ഈ സ്കാനിൽ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട്.

 • പ്രധാന പ്രശ്നം പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പേജുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പ്രതിയിൽ  ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ ആ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ  മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് പുസ്തകം ഏകദേശം പൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോകൾക്ക് റെസലൂഷൻ കുറവായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് താളുകളുടെ (7 താളോളം) ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും കഷ്ടിച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ രണ്ട് പതിപ്പിലും പുസ്തകത്തിന്റെ 4 മത്തെ പേജിന്റെ ചിത്രം കിട്ടിയില്ല. അതിനാൽ ആ പേജ് ഈ സ്കാനിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
 • ചില പേജുകളുടെ അരികിൽ സ്കാൻ ചെയ്തവരുടെ വിരലുകൾ കാണാം. അത് മനഃപൂർവ്വം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനായി അധികം സമയം ചിലവാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് എല്ലാവരുമായി പങ്ക് വെക്കണം എന്ന ആശയോടെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല സ്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ഈ പതിപ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട സ്കാൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്നു.

എന്തയാലും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ മികച്ച സ്കാൻ എല്ലാവർക്കുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു. റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന പലരുടേയും പരാതി ഇതൊടെ തീരുന്നു.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ സ്കാൻ ലഭിച്ചതൊടെ മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 1824 വരെ അച്ചടിച്ച എല്ലാ പുസ്തങ്ങളുടെ സ്കാനുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു

അച്ചടിയുടെ പ്രത്യെകതകൾ

 • ഈ പുസ്തകം 1811ൽ ബോംബെ കൊറിയർ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചത്. ഏകദേശം 1806-ൽ അച്ചടി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 1811-ൽ ആണ് അച്ചടി പൂർത്തിയായത്.
 • നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിലും 504 പേജുകൾ ഉള്ള ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥം ആണിത്.
 • റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ Grammar of the Malayalam language എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബെഹ്റാംജി ജീജിഭായ് എന്ന പാർസി ടൈപ്പോഗ്രഫർ ബോംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച അതേ അച്ചുകൾ തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചടിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ റമ്പാൻ ബൈബിളീന്റെ അച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഡോ. പി.ജെ. തോമസിന്റെ മലയാളസാഹിത്യവും കൃസ്ത്യാനികളും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു (പി.ജെ. തോമസ് 1989,203).

“കുറിയർ പ്രസ്സിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി കണ്ടനാട്ടുപള്ളി ഇടവകക്കാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്ന ഒരു നസ്രാണിയെകൂടി ഡോ. ബുക്കാനൻ ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപൊയാതായി ഒരു രേഖയിൽ കാണുന്നു”

ഈ പ്രസ്താവന പിന്നീട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ പ്രസ്താവനയെ ആധാരമാക്കി ആയിരിക്കണം മറ്റ് പലരും ബുക്കാനൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു പോയ നാട്ടുകാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്നയാളാണ് റമ്പാൻ ബൈബിൾ അച്ചടിക്കാനുള്ള  അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന പ്രസ്താവന പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയ കെ.എം. ഗോവിയും റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നുമില്ല. അതിനാൽ റമ്പാൻ ബൈബിളിനായി പ്രത്യേക അച്ച് വാർത്തു എന്നൊരു പ്രചാരണം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്നാണ് 1799ലെ ഡോബർട്ട് ഡർമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകവും റമ്പാൻ ബൈബിളും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതായത് റമ്പാൻ ബൈബിളിനായി പ്രത്യേക അച്ച് വാർത്തിട്ടില്ല. Grammar of the Malayalam language എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി 1799-ൽ റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ട് വാർപ്പിച്ച  അതേ അച്ച് തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേ പോലെ റമ്പാൻ ബൈബിളീന്റെ അച്ചടിയുടെ 200ആം വാർഷികത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഡോ. ബാബു പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു.

The translation was completed in 1811 and printed in ‘Kallachu’ (lithographic printing) at a press in Bombay (now Mumbai),” Dr. Paul says (http://www.thehindu.com/news/national/kerala/fete-to-hail-first-malayalam-bible/article3929645.ece)

ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അവസാനം പറയുന്ന കല്ലച്ച്  (lithographic printing) ന്റെ കാര്യവും വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല. റമ്പാൻ ബൈബിൾ കല്ലച്ചിലല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംക്ഷേപവേദാർത്ഥവും ഡോ. ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകവും പോലൊക്കെ ജംഗമ അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളും അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശെഷം ഒന്നാം താൾ

ലിപി പരമായ പ്രത്യെകതകൾ

റോബർട്ട്  ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിനു ഉപയോഗിച്ച അതേ അച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റമ്പാൻ ബൈബീളിനും ബാധകമാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് “ന്റ” യുടെ രൂപത്തിനാണ്. ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ന്റയുടെ “റ‌ൻ‌റ” എന്ന പ്രത്യേക രൂപം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കാലത്തെ മറ്റ് കൃതികളിലെ പോലെ “ൻ‌റ‌റ” എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചടിക്ക് മേൽനൊട്ടം വഹിച്ച കണ്ടനാട്ടുപള്ളി ഇടവകക്കാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്ന നസ്രാണിയുടെ സംഭാവന ആകണം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെയുള്ള കുറിപ്പിൽ.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം

ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ ചാപ്ലിയനായിരുന്ന ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനന്റെ കേരള സന്ദർശനവും ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും ആണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും സുറിയാനി കൃസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ 1805 ൽ ഗവർണർ ജനറൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ബുക്കാനനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് 1806 ൽ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ കേരളത്തിലെത്തി. മലങ്കര സഭയുടെ അന്നത്തെ മേലധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാർ ദീവന്നാസിയോസ് ഒന്നാമൻ മെത്രാപ്പോലീത്തയെ (ആറാം മാർത്തോമയെ) ബുക്കാനൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിരത്തിലധികം വർഷമായി സുറിയാനി സഭയുടെ കൈവശമിരുന്നതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരാതന ബൈബിൾ ബുക്കാനന് സമ്മാനിച്ചു. മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ നിർവഹിച്ച മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ കാണാനിടയായ ബുക്കാനൻ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളുടെ തർജ്ജമ കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ റമ്പാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 1806-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിവർത്തനയത്നത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബുക്കാനന്റെ മാതൃസഭയുടേയും മലയാളദേശത്തെ സുറിയാനി സഭാ നേതാക്കളുടെയും സഹകരണമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷയെപറ്റിയും അതിന്റെ അച്ചടിയെ പറ്റിയും 1811ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Christian researches in Asia എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

After the Author left Travancore, the Bishop prosecuted the translation of the Scriptures into the the Malabar Language without intermission, until he had completed the New Testament. The year following, the Author visited Travancore a second time, and carried the Manuscript to Bombay to be printed; an excellent fount of Malabar types having been recently cast at that place. Learned natives went from Travancore to superintend the press; and it is probable that it is now nearly finished, as a copy of the Gospels of St. Matthew and St. Mark, beautifully printed, was received in England some time ago. This version of the Scriptures will be prosecuted until the whoie Bible is completed, and copies circulated throughout the Christian regions of Malabar.

1811-ൽ ഈ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും ഒരു പുസ്തകമായി ബോംബെയിലെ കൂറിയർ പ്രസ്സിൽ നിന്നു അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 9.5 ഇഞ്ച് നീളവും എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും രണ്ട് ഇഞ്ച് കനവും 504 പേജുകളുമാണ് ഈ ബൈബിളിനുള്ളത്. 1811 അച്ചടി പൂർത്തിയായ ഈ പുസ്തകം തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടു വരികയും പല ഇടവകയിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ചില പുരാതനഭവനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭ്യമായ ഒരു കോപ്പിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

സുറിയാനിയിൽ നിന്നുള്ള പദാനുപദ വിവർത്തനം ആയതിനാൽ ധാരാളം സുറിയാനി പദങ്ങൾ ആ വിവർത്തനത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിരുന്നു. സുറിയാനി വാക്കുകളുടെ അതിപ്രസരവും പരിഭാഷയിലെ കുറവുകളും ആണ് പിൽക്കാലത്ത് സ്വന്തമായി ബൈബിൾ പരിഭാഷയിലേക്ക് തിരിയാൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in Malayalam Public Domain Books, മലയാളം ബൈബിൾ | 1 Comment

ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ

(വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പുനഃരാംരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം അടക്കം പല പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പങ്കാളി ആയിരുന്നെങ്കിലും പല തിരക്കുകൾ മൂലം അവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി ആണ് ഇത്.)

 

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ആധുനികകേരളത്തിൽ 1980 വരെയെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 1829-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ (പുതിയ നിയമം) ആയിരുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ സ്കാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് (http://shijualex.in/malayalam_new_testament_benjamin_bailey/).

എന്നാൽ ഈ അറിവ് പുതുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് 1980 ജുൺ/ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആണ്.

1980 ജൂൺ 20 ആം തീയതി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കാണുക

mathrubhumi_1980_june20_news

(ഈ സമയത്ത് ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ സുകുമാർ അഴീകോടിന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു)

തുടർന്ന് 1980 ജൂലൈ 13നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം എഴുതിയ “ഒന്നാമത്തെ അച്ചടി ഗ്രന്ഥം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കുറച്ച്കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ  1829ലെ ബൈബിൾ അല്ല, 1824-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്ത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” എന്ന പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം സ്ഥാപിച്ചു. മാതൃഭൂമിയിൽ 1980 ജൂലൈ 13നു വന്ന ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

irumpayam

 

ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ലൈബ്രറിയിലെ കാറ്റലോഗ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വളരെ അവിചാരിതമായാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം 5 വർഷം പുറകോട്ട് പൊയി. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കെ.എം. ഗോവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു (കെ.എം. ഗോവി:ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും,1998;109)

KM_Govi

 

ഇതിനു ശേഷം ജോർജ് ഇരുമ്പയം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറോളം പേജുകൾ ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നു. (പുസ്തകം മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അന്നത് മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഇരുമ്പയം എവിടെയോ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു.)  അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെയായി കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായി കരുതുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി പരിഭാഷ ചെയ്ത് 1824-ൽ കോട്ടയം പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീഷിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” ആണ്. മറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

1980കളിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം ഈ ലേഖനം എഴുതിയ കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ജനശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അത് പതുക്കെ വിസ്മൃതിയിലായി. ഇതിനു മാറ്റം വരുന്നത് 1990കളുടെ അവസാനം ആണ്. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രൊഫസറും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ തല്പരനുമായ ഡോ. ബാബു ചെറിയാനാണ് ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നത്.

അദ്ദേഹം ഇതിനായി അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്റെ (റവ:ജോൺ ടി. ജോർജ്?) സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കൃതിയുടെ മൈക്രോ ഫിലിം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ മൈക്രോ ഫിലിം കോട്ടയത്തെ ചില പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള മൈക്രോഫിലിം റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേജും നോക്കി അതിലെ ഉള്ളടക്കം വളരെ പതുക്കെ എഴുതിയെടുത്തുതിനു ശേഷം ഇതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലിപികളുടെ കാര്യവും ഒക്കെ പരാമർശിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ചേർത്ത് 2010-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിന്റെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ അയച്ച് തന്നതു മൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി എന്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ട്.
ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ചെറുപൈതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിനു ശേഷം ചെറുപൈതങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവുമാണ്. ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചെറു പൈതങ്ങളുടെ ചില താളുകളുടെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് കവർ പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തതിനാലാവാം പുസ്തകം മൊത്തമായി വിറ്റു പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് (ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ വരുത്തിയ ഗംഭീര തെറ്റ് (http://shijualex.in/samkshepam-alphabethum-malabaricum/) എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ ചെയ്തില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം മൊത്തം വിറ്റു പൊയി).

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 1824ലെ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പതിപ്പ് കാണാനും ഒറിജിനൽ പുസ്തകം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാനും അധികം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഡോ. ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയവും, ഫിലിമിൽ ഓരോ പേജും സുസൂക്ഷം പരിശോധിച്ച ബാബു ചെറിയാനും അടക്കം വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിരിക്കണം ഒറിജിനൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി കണ്ടത്. ഇനി ആ സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. ബെയിലിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കുമായി ലഭ്യമാവുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഇന്ന് (2014 February 08) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തൃശൂർ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയവും, ബാബു ചെറിയാനും പങ്കെടുക്കും.

ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാനായി എല്ലാവിധ മുൻകൈയും എടുത്തത് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലെ ശ്രീ. സുനിൽ പ്രഭാകർ ആണ്. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചെറുപൈതങ്ങളുടെ സ്കാൻ പതിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനായി വിക്കിമീഡിയ യു.കെ. അടക്കം പലരും സഹായം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ: ജർമ്മനി) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല യു.കെ.യിലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അതിനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിന്നീടാണ് ബാബു ചെറിയാന്റെ കൈയിലുള്ള മൈക്രോഫിലിമിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിയുന്നത്. മൈക്രോ ഫിലിം കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ആശയം സുനിൽ പ്രഭാകർ മുൻപോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബാബു ചെറിയാൻ വന്നു.

സുനിൽ പ്രഭാകർ ആ മൈക്രോ ഫിലിം ചെന്നെയിലെ റോജാ മുത്തയ്യ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവരുടെ സഹായത്തൊടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള  ഒരു താൾ ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു.

baily 5

 

സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 9ലെ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാർത്ത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

mathrubhumi_news

ചെറുപൈതങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിനെ  പൊതുവായും, മാതൃഭൂമി   വാർത്തയിൽ കടന്നു കൂടിയ ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയും  ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ വിശദീകരണം മാതൃഭൂമിയിലെ “വായനക്കാർക്കുള്ള കത്തിൽ”.

irumbaayam_letter

മൈക്രോ ഫിലിമിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പതിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/Cherupaithangal

ജോർജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും ബാബു ചെറിയാന്റെ പഠനത്തിലും ഈ പുസ്തകത്തെ വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി എത്തിക്കാൻ എല്ലാവിധ ശ്രമവും ഏകോപ്പിച്ച സുനിൽ പ്രഭാകറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

 

Google+ Comments

Posted in Benjamin Bailey, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | 2 Comments

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം മുതലായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം

പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള വളരെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും പല വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ അധികം പേർ കൈവെച്ച് കാണുന്നില്ല.

എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാർമ്മേൽ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ് (http://www.carmelpublications.com) ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണസ്ഥാപനം ആണെന്ന് കാണുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ആയതിനാലും ആദ്യകാലത്തെ പല മലയാളപുസ്തകങ്ങളും കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിനാലും അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ് തേടിപോയപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. അവരുടെ കാറ്റലൊഗിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ വേറെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ കണ്ടു. ഓൺലൈൻ വഴി സേവനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളെഴുത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി. പുസ്തകം കൈയ്യിൽ കിട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ പഴയ ചില മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്.   ഞാൻ വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കുറിക്കുന്നു. ഇത്തരം കൃതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ അറിവിലെക്കാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൃതികൾ വേറെ ഒരിടത്തും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.

സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം

ഞാൻ ഈ കൃതി തപ്പിയാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിയത്. പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാതെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷെ സംഗതി കൈയ്യിൽ കിട്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചില പ്രത്യെകതകൾ കണ്ടത്.

1980കളിൽ ആണ്  സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം ഡിസി ബുക്സും കാർമ്മേലും ചേർന്ന് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയതും അച്ചടിച്ച അതേ പതിപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ തന്നെ. അവർ പഴയ കോപ്പി വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതണോ എന്തോ, എന്തായാലും അവർ 33 വർഷം പഴക്കമുള്ള 1980ലെ പതിപ്പ് തന്നെ തന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു :) (ഇതിന്റെ എത്ര കോപ്പികൾ ബാക്കി ഉണ്ടോ ആവോ?)

പ്രാചീന മലയാളലിപിമാല

പ്രാചീന മലയാളലിപികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആയതിനാൽ രസമുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് വാങ്ങിയത്.

പക്ഷെ വായിച്ചിതുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലെ ഇത് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം-ന്റ മലയാളഭാഷാന്തരവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിലും മറ്റും ആൽഫബെത്തും എന്നത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തിൽ ഉള്ള ഏ/ഓ യെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാൻ ഞാൻ ലാറ്റിൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ തപ്പി പൊയത്!

കൂത്തുപറമ്പ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായ ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഷാന്തരവും  പഠനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പഴഞ്ചൊൽ മാല

ഇത് പൗളിനോസ് പാതിരിയുടെ “സെന്റം അഡാഗിയ മലബാറിക്ക”യുടെ (മലയാള ലിപിയിൽ 1791-ൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഴഞ്ചൊൽ ശെഖരം) മലയാളഭാഷാന്തരവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആണ്.

centum

പ്രാചീനമലയാളലിപിമാല എന്ന ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിൽ ഇത് സെന്റം അഡാഗിയ മലബാറിക്കയുടെ മലയാള പതിപ്പ് ആണെന്ന് സൂചനയേ കൊടുത്തിട്ടില്ല.  ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേൽ തന്നെയാണ്  ഈ പുസ്തകത്തിനു പിന്നിലും.

വേദതർക്കത്തിന്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രഭൂമിക

ഈ പുസ്തകവും ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ വകയാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്ന തലക്കെട്ട് കണ്ടതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംഗതി വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ വാങ്ങി താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പൊഴല്ലേ ഇത് കരിയാറ്റിൽ ജോസഫ് മല്പാന്റെ വേദതർക്കം എന്ന കൃതിയുടെ പാഠവും പഠനവും ആണെന്ന് പിടികിട്ടിയത്. 1768ൽ ആണ് വേദതർക്കം രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. വേദതർക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് കർസോൻ/കർസോനി ലിപിയിൽ (മലയാളം സുറിയാനി ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന രീതി) ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്.

kursoni

വേദതർക്കത്തിന്റെ കർസോൻ/കർസോനി ലിപിയിൽ ഉള്ള മൂലവും അതിന്റെ മലയാള ലിപിയിൽ ഉള്ള പാഠവും പിന്നെ എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ വക പഠനവും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായി നിലനിന്നിരുന്ന  വേദതർക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പതിപ്പ് ആണെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗദ്യകൃതിയെന്നും (സംക്ഷെപത്തിനും മുൻപ്) അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളഭാഷയുടെ ഗദ്യസാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് കാർമ്മേലുകാർ അടിച്ചിറക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിങ്ങ് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവരുടേയും പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ തയ്യാറാക്കിയവരുടേയും അശ്രദ്ധ മൂലം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു.

ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം മൂന്നു പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിലെങ്കിലും മൂലകൃതിയുടെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നെകിൽ ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ പ്രയത്നം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്നില്ല. ലാറ്റിനും കുർസോനിയും ഒക്കെ അറിയുന്നതിനാൽ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ചനു മുൻപോട്ട് ഒത്തിരി പണിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയും :)

 

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ  ഒന്നുകിൽ മണി ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെ 2 വഴികളേ ഉള്ളൂ. (ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു കർമ്മേലുകാർ കമ്മീഷൻ തരുമോ ആവോ :))

Google+ Comments

Posted in Alphabetum Grandonico Malabaricum, Centum Adagia Malabarica | 1 Comment

പഴഞ്ചൊൽ മാല – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – 1845

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ “Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen”എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങും എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ ശേഖരത്തിലുള്ള “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ഹൈക്കെ മോസർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കൈമാറി (മാതൃഭൂമി വാർത്ത). ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ  “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. ട്യൂബിങ്ങൻ ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

pazhamchol_mala

ഈ പുസ്ത്കത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില സംഗതികൾ (കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു)

 • ഈ കൃതി 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു
 • മലയാള പഴഞ്ചൊല്ല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതതത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പഴം ചൊല്ലുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ്, പിന്നെ അതുപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്തവമതതത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
 • പുസ്തകം മൂന്നു ഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • 1845-ൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടില്ല. 1847-ൽ അച്ചടിച്ച സുവിശേഷകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിനാൽ നിലവിൽ ഇതു വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് വെച്ച് 1847-ൽ അച്ചടിച്ച സുവിശേഷകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് മീത്തൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയാം. കുറച്ച് കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഇനി 1845നും 1847നും ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ കിട്ടണം.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
 • മലയാള അക്കങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച റോ സ്കാൻ പ്രോസസ് ചെയ്തു സഹായിച്ചത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ വിശ്വപ്രഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തൊടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെയും പദ്ധതി തീരുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിലേ എല്ലാ ഫയലുകളും പ്രോസസ് ചെയ്ത് നന്നാക്കുകയുള്ളൂ. അതു വരെ ഈ റോ സ്കാനുകൾ നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ട്യൂബിങ്ങൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ പദ്ധതി തീർന്നതിനു മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. അതിന് ഇനി 10 മാസത്തോളമെടുക്കും. മലയാളപൊതുസഞ്ചയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഈ വിധത്തിൽ സവിശെഷമായി സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.  ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലെയും മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരം തുറന്നു തരാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Google+ Comments

Posted in ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ “Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen”എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങും എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ ശേഖരത്തിലുള്ള “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ഹൈക്കെ മോസർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കൈമാറി (മാതൃഭൂമി വാർത്ത). ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ  “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

 • ഈ പുസ്തകം ലിത്തോഗ്രഫിക് രീതിയിൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്
 • അച്ചടിച്ച വർഷം 1850
 • ഗുണ്ടർട്ട് ഏതാണ്ട് 15 വർഷത്തൊളം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച കാലയളവിൽ ശെഖരിച്ച 1000 പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം
 • ഇതിനു മുൻപ് 1846-ൽ “അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ”  എന്നൊരു പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നു. ഈ പുസ്തകം പക്ഷെ ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ ഇല്ല.  “അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ”  ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ്  സ്കറിയ സക്കറിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ എന്ന 1846-ലെ പുസ്തകം കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാവാം “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ”
 • 1850നു മുൻപുള്ള കുറച്ചധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ  നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതിനാൽ ലിപിപരമായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഇല്ല. അത്ര വ്യാപകമല്ലെങ്കിലും മീത്തൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ രണ്ട് രൂപവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ “ഈ” എന്ന രൂപം തന്നെ ആണ് കൂടുതലും. ലിത്തോഗ്രഫിക് പ്രിന്റിങ്ങ് ആയതിനാൽ അന്നത്തെ കൈയ്യെഴുത്തിലെ പോലെ  വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉപയൊഗിച്ചിട്ടില്ല.

നമുക്കു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കാൻ റോ സ്കാനാണ്. ഇത് പ്രൊസസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സമയമെടുക്കും. പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Orayiram_pazhamchol_CiXIV39_Tubingen_Gundert_Collection.pdf

സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സഹായഹസ്തം

ഈ പുസ്തകം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കൊല്ലം, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ചില കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും മുൻപോട്ട് വന്നു. അവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു. അത് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് ചേർത്തു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ കാണാം. http://bit.ly/140XWLc

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച സ്കൂളുകൾ, കുട്ടികൾ, അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ഇവിടെ കാണാം. http://bit.ly/1azJ3ky

സ്കൂൾ കൂട്ടികളെ ഈ സവിശേഷ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ച കണ്ണൻ മാഷിനും മറ്റ് അദ്ധ്യാപകർക്കും നന്ദി. കുട്ടികളുടെ പ്രയത്നത്താൽ സ്കാൻ കിട്ടിയതിനൊപ്പം തന്നെ യൂണിക്ക്കോഡ് മലയാളത്തിൽ അത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഭാഗമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

സായാഹ്ന ഫൗണ്ടെഷൻ

സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയച്ചപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തയാറായി സായാഹ്ന ഫൗണ്ടെഷനിലെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറും സംഘവും മുൻപോട്ട് വന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച് PDF, ePUB ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇ-പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതിന്റെ കണ്ണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സവിശേഷ മാതൃക

ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം വരുന്നു എന്നത് ഉറപ്പായപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷമാതൃക ആണ്  ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊലിന്റെ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ജർമ്മനയിൽ നിന്ന് മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ കിട്ടുന്നു, ആ സ്കാൻ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തിലാക്കി അത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് അത് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഇ-പുസ്തകം ആയി മാറ്റുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിവിധ പ്രായപരിധിയിൽ, വ്യത്യസ്ത മെഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ഇതാ “ഒരു ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്തിന്റെ അനശ്വരതയിലെക്ക് എത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്

മലയാള പൊതുസഞ്ചയകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭിക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്

മലയാളത്തിലുള്ള പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുടെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല എന്ന പ്രശ്നത്താലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമായാലേ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലും വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവൂ. മലയാളം വിക്കിമീഡിയർക്ക് മാത്രമല്ല സമാന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും, മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പല വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ്.

കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി, കേരള സർവ്വകലാശാല, എം.ജി. സർവ്വകലാശാല,
കാലടി സർവ്വകലാശാല, കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല  തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുസഞ്ചയ കൃതികൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ശേഖരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി നടക്കുന്നുണ്ട്.  സർക്കാരിന്റെ വക ഈ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണം വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഗതി ആണെങ്കിലും, കൃതികൾ ഒക്കെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും പൊതുജനത്തിനു കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറല്ല.

പൊതുസഞ്ചയകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് – വിദേശസർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായഹസ്തം

മലയാളത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് പല വിധത്തിൽ താങ്ങ് തരേണ്ട സർക്കാരും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വിധത്തിൽ ആകുമ്പോൾ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ആണ് മലയാളത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം വിദേശസർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

അങ്ങനെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് പല വളരെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്  കണ്ടെടുത്ത് അത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലും, ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലൂടെയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്  അത് ബ്ലൊഗിലൂടെ (http://shijualex.in/) എല്ലാവരുമായും പങ്ക് വെച്ചത്. ഈ വിധത്തിൽ വിവിധ വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായത്തോടെ 1840കൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക മലയാളപുസ്ത്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. 1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ചതിൽ 1811-ൽ അച്ചടിച്ച റമ്പാൻ ബൈബിൾ 1824-ൽ അച്ചടിച്ച ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്. വിദേശസർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

ഇതുവരെ കിട്ടിയ സ്കാനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ സ്കാനുകളിൽ എല്ലാം (ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ വളരെ പരിശ്രമിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം ഒഴിച്ച്) തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും  വിദേശസർവ്വകലാശാലയിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ നിന്ന്) നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളപൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നർക്ക് ഇതു കിട്ടാൻ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഈ സാദ്ധ്യതകൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. പഴയ മലയാള കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കെ.എം. ഗോവിയുടെ “ആദിമുദ്രണം കേരളത്തിലും മലയാളത്തിലും” എന്ന പുസ്തകവും ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളും സഹായകരമായി തീർന്നു.

ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികളുടെ ശേഖരം ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ

ഗോവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ശെഖരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പത്ര വാർത്തയിലും
(http://www.hindu.com/mp/2005/02/03/stories/2005020301950100.htm) ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കാണാം.

ഈ  സവിശേഷ ശേഖരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത്  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും നിരാശ ആയിരുന്നു ഫലം.

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായഹസ്തം

തുടർന്ന് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുമായി (Wikimedia Deutschland) ബന്ധപ്പെട്ടു. അർണ്ണൊസ് പാതിരി മുതൽ (അതിനു മുൻപും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം) ജർമ്മൻകാർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിധത്തിൽ മലയാളഭാഷയെ വിവിധ തരത്തിൽ  സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സഹായഹസ്തം വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ രൂപത്തിൽ എക്സ്റ്റെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്ന് കണ്ടത്. എതൊക്കെ പുസ്തകം ആണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്ന ലിസ്റ്റ് തന്നാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി അറിയിച്ചു. കെ.എം. ഗൊവിയുടെ ലിസ്റ്റും ഡോ: സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റും ആധാരമാക്കി എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ലിസ്റ്റ് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി, ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് പദ്ധതിയെ മുൻപോട്ട് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്തൊകെയോ കാരണങ്ങളാൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലം കാത്തു. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയില്ല. ഈ സംഭവം 2013 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ഇടപെടൽ

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാഞ്ഞതിനെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബൃഹദ്പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി.  അതെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണ്. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിക്ക് ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല തുടക്കമിടുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

ഹൈക്കെ മോസർ സഹായത്തിനെത്തുന്നു

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി കാര്യങ്ങൾ നടക്കാഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് വഴികൾക്കായി തിരഞ്ഞു. ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു ഇൻഡോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രസ്തുത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള ഹൈക്കെ മോസർ എന്ന പ്രഫസർക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് തരാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു. (ഹൈക്കെ മോസർ ജർമ്മൻകാരി ആണെങ്കിലും കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പിനീടാണ്. ഉദാ: ഹൈക്കെ മോസറിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ പത്ര വാർത്ത കാണുക   (http://www.hindu.com/thehindu/fr/2010/10/22/stories/2010102250550400.htm)

ഹൈക്കെ മോസർ

ഹൈക്കെ മോസറിനു എഴുതിയ കത്തിൽ, മലയാളത്തിന്റെ രാജ്യം കേരളമാണെങ്കിലും, കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം ഇതു വരെ നമുക്ക് ലഭിച്ച
പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകൾ (http://shijualex.in/list-of-malayalam-public-domain-books/)  എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിദേശസർവ്വകലാശാലയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്) ലഭിച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ വളരെ കുറവായതിനാൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി മലയാള പൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എന്റെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഹൈക്കെ മോസർ വളരെ സന്തൊഷത്തോടെ ഈ കാര്യം  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയനുമായും മറ്റും സംസാരിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഹൈക്കെ മോസറിനു മലയാളവുമായും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് അവർ ഇതിനു ഇത്രയും താല്പര്യമെടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു.

Gabriele Zellerന്റെ സഹായങ്ങൾ

ഹൈക്കെ പിന്നീട് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറായ  Gabriele Zeller മായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Gabriele Zeller

നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ച Gabriele zeller ക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുകയും, ലൈബ്രറിയുടെ ഡയറക്ടറുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുകയും  ഈ ശേഖരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ആദ്യ ഉദ്ദേശം പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുത്തിട്ട് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതൊടെ സത്യത്തിൽ മലയാള പൊതുസഞ്ചയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോട്ടറി അടിച്ച പോലായെന്ന് പറയണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങ് വലിയ പ്രശ്നം ആയേനേ. വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി സഹായിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ ഇതു മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് തരുമായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്.

കാറ്റലൊഗ് പരിശോധന -സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൽ

ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം Gabriele Zeller ഉം ഹൈക്കെ മോസറും കൂടെ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങലുടെ മൊത്തം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ മലയാളം, തുളു, തമിഴ്, കന്നഡ, സംസ്കൃതം ഭാഷകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷവും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ. എന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ആയതിനാൽ മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്കായി പ്രയോരറ്റൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പല ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു (ഗുണ്ടർട്ട് കളക്ഷനിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവ ഒക്കെ ലോ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി). ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയരായ സുനിൽ, കെവിൻ, സിബു എന്നിവർ സഹായിച്ചു. അവർക്ക് പ്രത്യെക നന്ദി.

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങുന്നു

നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ലിസ്റ്റും ലൈബ്രറിയുടെ വിവിധ മുൻഗണനകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അവസാന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പൊസൽ German Research Foundation സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിലവിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ അധികൃതർ. ഇത് അടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്നാണ് ഹൈക്കെ മോസർ സൂചിപ്പിച്ചത്. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച് സ്കാനിങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് 2014 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസത്തോടെ പദ്ധതി തീർക്കാം എന്നാണ് നിലവിൽ കരുതുന്നത്. (ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടി

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഞങ്ങൾ മെയിലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കെ മൊസർ സാന്ദർഭികമായി അവർ ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ട ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരിപാടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പരിപാടി കേരളത്തിൽ നടത്താം എന്ന ആശയം മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ തന്ന് അത് സെപ്റ്റംബർ 12 തീയതി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പൊതുജനത്തെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ കാണിക്കനുള്ള സൗകര്യം കൂടെ തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ അവർ സമ്മതിച്ചു.

Pages from CiXIV39-orayiram

സെപ്റ്റംബർ 12നു ഹൈക്കെ മൊസർ കൈമാറുന്ന കൃതികളിൽ ഒന്നായ “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” എന്ന കൃതിയുടെ മുഖപത്രം

അങ്ങനെ ആണ് സെപ്റ്റംബർ 12നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൊച്ചിയിൽ നടത്താം എന്ന് ധാരണയായത്. പരിപാടിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ താമസിയാതെ പങ്ക് വെക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. (പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയെ കുറിച്ചും വന്ന വാർത്ത ഇവിടെ കാണാം. പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയിൽ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ആണ് അവർ നമുക്ക് കൈമാറുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ ആണവ:

 • പഴഞ്ചൊൽ മാല – ഇത് 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.
 • ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ – 1850-ൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.

രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ലിത്തൊഗ്രഫിക്ക് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ്. താമസിയാതെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇടാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളുടെ വിവരം

അവർ അയച്ചു തന്ന കാറ്റലൊഗ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 130 ഓളം മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും, 80നടുത്ത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും, വളരെ കുറച്ച് താളിയോലകളും മറ്റും ആണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്.

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളെ നാലായി തരം തിരിക്കാം

 • തലശ്ശേരി/മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സുകളിൽ അച്ചടിച്ച കൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും അച്ചടിച്ച ചില പഴയ മലയാളകൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരിച്ച ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിനും മറ്റ് കൃതികൾക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ. ഒപ്പം വേറെ ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും.
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ പലയിടത്തുനിന്നായി ശേഖരിച്ച കുറച്ച് താളിയോല ശേഖരങ്ങൾ

ഈ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൃതികളും (ഉദാ: തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പയ്യന്നൂർ പാട്ട്…) ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1980-1990കളിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറിജിനൽ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ഒന്നും ഇതു വരെ പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ആ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ശ്രമിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ അപൂർവ്വമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള മിക്കപുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ തന്നെയാണ്. പല പുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഗസി പിൻതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുന്ന ശീലം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ പല വിലപ്പെട്ട രേഖകളും ഇതിനകം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയവ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. കേരളത്തിൽ ഉള്ളവ സ്കാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇല്ല.

ഗുണ്ടർട്ട് അന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടു പോവുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വിവിധ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരം കേരളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാനേ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉപസംഹാരം

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരേയും നമ്മൾ നന്ദിയോടെ  ഓർക്കണം

 • കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടന്ന് പറ്റുന്ന മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് ഈ വിധത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു ശേഖരം ഉണ്ടാക്കിയ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • തന്റെ ഈ സ്വകാര്യ ശേഖരം 1859ൽ തിരിച്ചു ജർമ്മനിക്കു പോകുമ്പോൾ തന്നൊടൊപ്പം കൊണ്ടു പൊകാൻ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിനു തോന്നിയ നല്ല മനസ്സിന്
 • ഈ സ്വകാര്യ ശെഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നല്ല മനസ്സുകാണിച്ച ഗുണ്ടർട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരായ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും
 • എതാണ്ട് 100 വർഷത്തോളം ഈ ശേഖരത്തിനു ഒരു കേടും വരാതെ സൂചിക്ഷിച്ച  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്
 • ഈ സവിശേഷ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയക്കും, ഡോ. ഫ്രൻസിനും
 • ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തൊടെ ഏറ്റ വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക്
 • ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഹൈക്കെ മോസർക്ക്
 • ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന  Gabriele Zellerക്കും ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്കും
 • പ്രൊജക്ടിനു വേണ്ട ഫണ്ടിങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന German Research Foundation

തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായാണ് ഈ വിശിഷ്ട ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.  എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.

ഈ സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ  മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി അധികൃതർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. ഈ മാതൃകകൾ കണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി മാറുമോ?

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ, ബാസൽ മിഷൻ, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | 3 Comments

നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം – അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകം

ഇത് വരെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച സ്കാനുകളിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ 1772ൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Pages from samkshepavedartham_1772

നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട സ്കാൻ ആണിത്. ചില കാരണങ്ങൾ

 • അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം. മലയാളപുസ്തകം അല്ലെങ്കിലും സംക്ഷേപം അച്ചടിക്കാനായി നിർമ്മിച്ച അച്ചുപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം എന്ന ലത്തീൻ പുസ്തകം നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് ലത്തീൻ കൃതി ആണല്ലോ. അതിനാൽ ആദ്യത്തെ മലയാള അച്ചടി പുസ്തകം എന്ന പ്രത്യേകത ആണ് സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തെ വൈശിഷ്ട്യമുള്ളതാക്കുന്നത്.
 • 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള മലയാളലിപിയും എഴുത്തും ഭാഷാശൈലിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
 • മലയാളലിപി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ആദ്യ ശ്രമം.
 • ഈ മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ രചന ക്ലെമെന്റ് പിയാനിയസ് എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പുരോഹിതൻ ആണ്.
 • 1772-ൽ റോമിൽ വച്ച് മലയാള ലിപി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1774-ലാണ് ഇതിന്റെ പതിപ്പുകൾ കേരളത്തിലെത്തിയത്. നിലവിൽ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് പ്രതികൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിയുടെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ സഹായിച്ചതിലും ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ പിഡിഎഫ് ആയി കിട്ടുവാനും കുറച്ചധികം പേർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് അവരൊട് ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. സർക്കാർ പൊതുപണം ഉപയൊഗിച്ച് സംക്ഷെപവെദർത്ഥം സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയ കൃതികൾ സൗജ്യമായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്വകാര്യശ്രമങ്ങളെ അനുമോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ CMI Congregation ന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെമിനാരി ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള  ധർമ്മാരാം കോളേജ്. അവിടെ സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥതിന്റെ 1772-ൽ അടിച്ച ഒരു പതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച താഴെ പറയുന്ന ചിലരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

 • ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംഷിയുമായ ജെഫ് ഷോൺ ജോസ് ആണ് ഇതിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് . കൊല്ലത്ത് നടന്ന വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ “പ്രാദേശിക ചരിത്രവും വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രചാരവും” എന്ന അവതരണത്തിലൂടെ ജെഫ്  വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടേയും സവിശേഷ പിടിച്ചു പറ്റിയത് സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മിക്കവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ . ജെഫാണ് സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം നമുക്ക്  ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചത്.
 •  ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള അനുമതി തന്ന ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരി ലൈബ്രേറിയൻ ഫാദർ തോമസ് കുനിയത്തോടത്ത്, സഹ ലൈബ്രേറിയൻ ഫാദർ ജിയോ പള്ളിക്കുന്നേൽ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. അവരുടെ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ  ഇതു നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.
 •  പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്തു തന്ന ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റായ ഷൈജു. ഷൈജുവിനു പ്രത്യേക നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. വെറുതെ ഫോട്ടോസ്റ്റാന്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് തരികയല്ല ഷൈജു ചെയ്തത്. ഇത്ര പഴക്കമുള്ള പുസ്തകത്തിനു അതിന്റെ എല്ലാ തനിമയും നിലനിർത്താൻ ഹൈ റെസലൂഷൻ സ്കാൻ ആണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഷൈജു അത് ചെയ്തു എന്ന് എടുത്ത് പറയണം. റെസലൂഷൻ കൂടുതലായതിനാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത ഫയലുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഓരോ താളൂം 2 MB ക്കു മേൽ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
 •  സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫയലുകൾ എല്ലാം കൂടി ഷോൺ എനിക്ക് തന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങ് വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പല വിധ തിരക്കിലായതിനാൽ പൊസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനായി ഏകദേശം ഒരു മാസം എടുത്തു.  അതിനായി വിവിധ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ വിശ്വപ്രഭ, കെവിൻ എന്നിവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കട്ടെ. പുസ്തകം അതിന്റെ എല്ലാ തനിമയൊടും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭാഗം പോസ്റ്റ്പ്രോസസിങ്ങ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിൽ വിശ്വപ്രഭയും കെവിനും നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അവർ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പ്രയത്നനത്താൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ:

 • പഴമയുടെ എല്ലാ ഗന്ധവും പേറുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇന്നേക്ക് 241 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള ഗ്രന്ഥം.  രണ്ടാമത്തെ താളിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പഴക്കം ശരിക്കും വായിച്ചെടുക്കാം. പഴക്കം പൂലം താളുകൾ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
 • ഇതിനകം നമ്മൾ മലയാളവ്യാകരണ കാറ്റിസം, പിന്നെ ക്രിസ്തീയ വേദോപദേശം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റിസം പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ത്വത്ത്വം (പൊതുവെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം മനസ്സിലായല്ലോ. സംക്ഷെപവേദാർത്ഥവും ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകമാണ്. ക്രൈസ്തവമതതത്ത്വങ്ങൾ (ഒന്ന് കൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സംക്ഷെപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ തന്നെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചൊദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ഗുരു അതിനു ഉത്തരം പറയുന്നതും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
 • സർവ്വെശ്വരായെനമഃ എന്ന സംസ്കൃതവാചകത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ താൾ തുടങ്ങുന്നത്. പൊതുവെ  മലയാളത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവകൃതികളുടെ (അക്കാലത്ത് മുഖ്യമായും എഴുത്തോലയിൽ ഉള്ളത്) ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന “ഹരിശ്രീഗണപതായെ” എന്നത് പകർത്തി ക്രൈസ്തവവൽക്കരിച്ചതാവാം.
 • മലയാള അക്കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനു അക്കാലത്ത് എഴുത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കാണാം. പഴയ രീതിയിൽ മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കുറിപ്പിനു മലയാള അക്കങ്ങൾ എന്ന പൊസ്റ്റ് കാണുക.
 • മലയാള അക്കം ഒന്നിനു ഏകദേശം പഴയ ൾ നോട് സാദൃശം ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്.
 •  സംവൃതോകാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 1847ൽ ബാസൽ മിഷൻകാർ മീത്തൽ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വരെ സംവൃതോകാരം ചിലയിടങ്ങളിൽ ു കാരം ഉപയോഗിച്ചും ബെയിലി പ്രത്യേക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചും എഴുതിയിരുന്നു എന്നും വേറെ ചിലയിടത്ത് അത് എടുത്ത് എഴുതുന്ന രീതി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ട സ്കാനുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലും സംവൃതോകാരത്തിനു ചിഹ്നം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
 • അക്കാലത്ത് കൈയ്യെഴുത്തിൽ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിലും വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല.
 • അക്കാലത്തെ കൈയ്യെഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ വാചകങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ പൂർണ്ണവിരാമമോ മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളോ ഇല്ല.  ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ഇതിനായി ആദ്യം * എന്ന ചിഹ്നവും പിന്നീട് പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നവും (.) ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
 • ച്ച, മ്മ എന്നീകൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുംച്ച, മ്മ എന്നീകൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിരുന്നു എന്നത് പഴയ കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് (ഉദാ: അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ കൈയ്യെഴുത്ത്, ബാസൽ മിഷന്റെ ലിത്തോ പതിപ്പുകൾ. അതിനാൽ ഇത് അച്ച് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം)
 • അച്ചുലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണം പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ അനുസ്വാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അതിനാൽ തമ്പുരാൻ എന്നത് തംപുരാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
 • സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പലതും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യജ്ഞനഅച്ചുകൾ അതേ പോലെ ഒന്നിനു മുകളിൽ കൂട്ടി വെച്ചാണ്. അതിനാൽ തന്നെ താഴത്തെ വ്യജ്ഞനത്തിനു സ്വാഭാവികമായി കാണേണ്ട വലിപ്പക്കുറവ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ കാണാനില്ല. ഇത് അച്ച് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാവണം. എന്നാൽ സ്ത പോലുള്ള ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അല്ലാതെയും കാണാം.
 • വരി മുറിയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെയാണ് മുറിയുന്നത്. അതിനാൽ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായി ചില വരികളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഈ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ട വിവിധ ലിത്തോ പതിപ്പുകളിലും കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലും കണ്ടതാണ്.
 •  ഏ, ഓ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ അന്ന് എഴുത്തിൽ ഉപയൊഗിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സ്വരങ്ങളോ അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളോ ഈ പുസ്തകത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല. അതിനു പകരം എ,ഒ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 •  “ഈ”യ്ക്കായി എന്ന രൂപം തന്നെ.
 • ന്റ യുടെ രൂപം ൻററ എന്നാണ്.
 • റ്റ യുടെ രൂപം ററ എന്നാണ്
 • ഗു, ശി എന്നിങ്ങനെ ഗുരു, ശിഷ്യൻ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • ചിലവാക്കുകൾ വാമൊഴി അതേ പോലെ എഴുത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുക ആണെന്ന് തോന്നും. ഉദാഹരണം ഒറങ്ങാൻ (ഉറങ്ങാൻ), രായിലെ (രാവിലെ)
 • പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു ശുദ്ധിപത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം “ഇപുസ്തകത്തിലുള്ളപിണക്കമൊകയുംതീർത്തകൊൾവാൻഎടമില്ലാഞ്ഞിട്ടഒന്നരണ്ടപൊക്കുന്നെയുള്ളുആവിത”

ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് നിറുത്തട്ടെ. ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

കുറിപ്പ്: പുസ്തകത്തിലെ DC Archives എന്ന ലേബൽ കണ്ടു തെറ്റുദ്ധരിക്കണ്ട. Dharamaram College Archives എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണത്. :)

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിന്റെ കണ്ണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. തൽക്കാലം പുസ്തകത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഹൈറെസലൂഷൻ സ്കാൻ ആണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സൈസ് അല്പം കൂടുതലാണ് (28 MB). സൈസ് കുറഞ്ഞ ലോ റെസലൂഷൻ സ്കാനുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശരിയാക്കാം.

 

Google+ Comments

Posted in Alphabetum Grandonico Malabaricum, സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം | 5 Comments

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും സ്വരം മായ്ക്കാനുള്ള/സംവൃതോകാരത്തിനുള്ള ചിഹ്നവും-2

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും സ്വരം മായ്ക്കാനുള്ള ചിഹ്നവും എന്ന പൊസ്റ്റിൽ 1824-ൽ ചെറുപൈതങ്ങൾ… എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഫ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് അപൂർവ്വം ചില വാക്കുകൾക്ക് സ്വരം സാന്നിദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി നടത്തിയ ശ്രമം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതു വരെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് വെച്ച് മലയാളത്തിൽ മീത്തലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപയൊഗിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് കരുതുന്നു.

ആ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വരം മായ്ക്കാനുള്ള ചിഹ്നം ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാമർശം ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഞാൻ തിരുത്തുന്നു. ബെയിലിയുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വരം കളയാനുള്ള/സംവൃതോകാരത്തിനുള്ള ചിഹ്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം ചെറുപൈതങ്ങൾ… കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

കുറഞ്ഞത് 1846-ലെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ ബെയിലി പിന്നേയും സ്വരം മായ്ക്കാനുള്ള ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ ചെറു പൈതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിഹ്നം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറു പൈതങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രേഫത്തിന്റെ ചിഹ്നം അതേ പോലെ സ്വരം മായ്ക്കാനായി പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല അതിൽ സ്വരം മായ്ക്കാനുള്ള ചിഹ്നം അക്ഷരത്തിന്റെ നടുക്ക് ആയിരുന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ  ഇടത്തോട്ട് ചരിവുള്ള ഒരു ചെറുവര സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്  ആയി സ്വരം മായ്ക്കാനായി/സംവൃതോകാരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: പുസ്കത്തിൽ അത് ഏത് താളിൽ ഏത് വാക്കിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

8-27-2013 7-13-57 AM  8-27-2013 7-11-43 AM

 • 300- ചൂല്
 • 401-ദ്വിട്
 • 402-ദ്വിതീയവയസ്
 • 403-ധനുക്കൂറ്
 • 526-പുഴുക്കൂട്
 • 626-മിഥസ്

(പുസ്തകത്തിൽ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചാണ് മുകളിലെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഈ ചിഹ്നം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള ചിഹ്നം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ചിഹ്നം യൂണിക്കോഡിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ?)

ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ  ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം കാണാം. എന്ത് കൊണ്ട് സ്വരം മായ്ക്കേണ്ട/സംവൃതോകാരത്തിനായി ആവശ്യം ഉള്ളയിടത്തെല്ലാം ഈ ചിഹ്നം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നത് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ (1847) തന്നെ മാസൽ മിഷൻകാർ സംവൃതോകാരത്തിനായി ് (മീത്തൽ) ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എന്നും 1872 മുതൽ സ്വരം മായ്ക്കാനും മീത്തൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.

ചെറുപൈതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില വാക്കുകളിൽ സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ കൂടി ഈ ചിഹ്നം ബെയിലി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്.

1824നും (ചെറുപൈതങ്ങൾ..), 1846നും (മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു) ഇടയിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ബെയിലി ഈ ചിഹ്നം സ്വരം മായ്ക്കാനായോ സംവൃതോകാരത്തിനായോ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.  ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ 1829ലെ ബൈബിളിൽ 11 മത്തെ താളിൽ യഹൊശഫാത്ത് എന്ന വാക്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു. മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. എന്തായാലും മീത്തലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ബെയിലിയെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത്.

കുറിപ്പ്: മലയാളലിപിയുടെ വികാസപരിണാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മലയാളത്തിന്റെ ടൈപ്പോഗ്രാഫി ചരിത്രവുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യത്തിനു ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. കഥയും കവിതയും സാഹിത്യവും മാത്രമാണ് മലയാളം എന്നാണോ മലയാളവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കരുതുന്നത്!

Google+ Comments

Posted in Benjamin Bailey, മീത്തൽ, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

മലയാള അക്കങ്ങൾ

മലയാള അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്നും അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണെന്നും ഇക്കാലത്ത് യൂണിക്കൊഡ് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മിക്കവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പഴയ തലമുറ ഇത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഇൻഡോ-അറബിക്ക് അക്കവ്യവസ്ഥ പാഠ്യപദ്ധതിയിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും വ്യാപകമായതൊടെ ഇത് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ഇത് എന്താണെന്നൊ മലയാളത്തിനു തനതായ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുറച്ച് തലമുറകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഞാനൊക്കെ ആ തലമുറയിൽ പെട്ട ആളാണ്.

പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യവേദപുസ്തകവുമായി ചെറുപ്പം മുതലേ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മലയാള അക്കങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു. (അതിലെ പഴയ ലിപിയിൽ ഉള്ള എഡീഷനിൽ ഇപ്പൊഴും മലയാള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്) പക്ഷെ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പലർക്കും ഇത് അറിയുകയേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഓൺലൈനുമായോ യൂണിക്കോഡ് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലാത്ത എന്റെ ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊഴും ഇത് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ യൂണിക്കോഡ് മലയാളം വ്യാപകമായതൊടെ മിക്കവർക്കും മലയാള അക്കങ്ങൾ പരിചിതമായി തുടങ്ങി. അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനു മലയാളികൾ ഇൻഡോ-അറബിക്ക് അക്കവ്യവസ്ഥ തന്നെയാന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും വായനയെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ചിഹ്നമായും മറ്റും മലയാള അക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം എന്ന നില ആയിട്ടുണ്ട്. (ർ, ൻ എന്നീ ചില്ലുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മലയാള അക്കങ്ങൾ ൪ (4) ൯ (9) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം എഴുത്തിനെ തന്നെ വികലമാക്കി കളയുന്ന കൂട്ടരെ ഇവിടെ വിഷയമാക്കുന്നില്ല.)

മലയാള അക്കങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടെ താഴെ എടുത്ത് എഴുതാം

 • ൦ – പൂജ്യം
 • ൧ – ഒന്ന്
 • ൨ – രണ്ട്
 • ൩ – മൂന്ന്
 • ൪ – നാല്
 • ൫ – അഞ്ച്
 • ൬ – ആറ്
 • ൭ – ഏഴ്
 • ൮ – എട്ട്
 • ൯ – ഒൻപത്

കുറിപ്പ്: ഇതിൽ മലയാളം പൂജ്യം (൦) യൂണിക്കോഡ് 5.1 നു മുൻപ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാരണം (മലയാളം 1/4- ൳സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ൳ എന്ന രൂപമായിരുന്നു യൂണിക്കോഡ് 5.0 വരെ) പഴയ വേർഷനിലുള്ള ഫോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലെ മലയാളം പൂജ്യം തെറ്റായേ കാണുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഫോണ്ട് അടിയന്തിരമായി പുതുക്കുക. മീരയുടേയും രചനയുടേയും ഔദ്യോഗിക വേർഷനുകളിൽ മലയാളം പൂജ്യത്തിന്റെ  പ്രശ്നം ഇതു വരേയും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നിലവിൽ  http://wiki.smc.org.in/Fonts (ഉദാ: http://download.savannah.gnu.org/releases/smc/fonts/malayalam-fonts-5.0.1/Rachana/Rachana.ttf) ഈ താളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ടുകളിലെ മലയാളം പൂജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്ലിഫിനു (മലയാളം പൂജ്യത്തിനു) ഒരു നീട്ടൽ ഉണ്ടാവും. പൂജ്യത്തിനു വാലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഗവേഷണത്തിലും വാശിയിലും ആണ് അതിനു പിറകിലുള്ളവർ. പൂജ്യത്തിനു വാൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും പൂജ്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവായിരുന്നു എന്നതിനും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ (ഇതു വരെ വിട്ടതു കൂടാതെ) തന്നെ പുറത്തു വിടാം.  ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളം പൂജ്യം നേരായി കാണണമെങ്കിൽ ഇതേ ഫോണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നോ https://github.com/junaidpv/Malayalam-Fonts, കൗമുദി/രാഖി ഫോണ്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്നോ (https://github.com/rahul-v) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാള അക്കങ്ങൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം/Positional notation അനുസരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. നിലവിൽ ഇതു വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവനുസരിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ആണ് 1829 മുതൽ പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മലയാള അക്കം എഴുതുന്ന രീതി  മലയാളത്തിൽ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. (അതിനു മുൻപ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ മലയാള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിക്കു മുൻപുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും  മറ്റ് രേഖകളും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞ പക്ഷം കേരളത്തിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം )

എന്നാൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മലയാള അക്കങ്ങൾ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് റോമൻ അക്കങ്ങൾ (I,II,III,IV,V,…IX,X…) എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത്. (റോമൻ അക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി പറയാൻ കാരണം ആ രീതി മിക്കവർക്കും പരിചയമുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടാണ്).

എനിക്ക് ഈ രീതിയുടെ ശരിയായ പേർ അറിയില്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനെ പഴയ മലയാള അക്ക രീതി എന്നു വിളിക്കാം.  ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ മലയാളത്തിനു പുറമേ കുറഞ്ഞ പക്ഷം തമിഴും ഇതിനു സമാനമായ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു അക്കങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത്.  റോമൻ അക്കങ്ങൾ സമാനമായ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഈ പഴയ മലയാള അക്ക രീതി-യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൽ പൂജ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നതാണ്. ഈ പഴയ മലയാള അക്ക രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പൊസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം.

ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം.

൧, ൨, ൩, ൪, ൫, ൬, ൭, ൮, ൯ ഈ ഒൻപത് ചിഹനങ്ങൾ ഈ പഴയ മലയാള അക്ക രീതി-യിലും ഉണ്ട്. അതിനു പുറമേ  വേറെ കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടെ ഇതിൽ ഉണ്ട്.

 • ൰ – പത്ത് എന്ന സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ
 • ൱ – നൂറ് എന്ന സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ
 • ൲ – ആയിരം എന്ന സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ
 • ൳- കാൽ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ
 • ൴ – അര ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ
 • ൵ – മുക്കാൽ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ

ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഭിന്നസംഖ്യകളേയും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒട്ട് അനവധി ചിഹ്നങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ യൂണിക്കോഡിൽ എൻകൊഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊപ്പൊസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് എൻകോഡ് ചെയ്ത് വരാൻ സമയമെടുക്കും.

ഇനി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഖ്യകൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം.

ഇൻഡോ-അറബിക്ക് അക്കവ്യവസ്ഥ
പഴയ മലയാള അക്കരീതി
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ൰൧
12൰൨
20 (ഇരുപത്=രണ്ട് പത്ത്)൨൰
21 (ഇരുപത്തിഒന്ന് = രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന്)൨൰൧
30 (മുപ്പത് = മുന്ന് പത്ത്)൩൰
90 (തൊണ്ണൂറ് = ഒൻപത് പത്ത്)൯൰
91 (തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് = ഒൻപത് പത്ത് ഒന്ന്)൯൰൧
100 (നൂറ്)
101 (നൂറ്റി ഒന്ന്)൱൧ (അപൂർവ്വമായി ചില കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ൧൱൧ (ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന്) എന്ന രൂപവും കാണുന്നുണ്ട്.)
110 (നൂറ്റി പത്ത് = നൂറ് പത്ത്)൱൰
120 (നൂറ്റി ഇരുപത് = നൂറ് രണ്ട് പത്ത്) ൱൨൰
200 (ഇരുനൂറ് = രണ്ട് നൂറ്)൨൱
1000 (ആയിരം)
1001 (ആയിരത്തി ഒന്ന്)൲൧
2000 (രണ്ടായിരം =രണ്ട് ആയിരം)൨൲
10,000 (പതിനായിരം = പത്ത് ആയിരം)൰൲
10,001 (പതിനായിരത്തി ഒന്ന് = പത്ത് ആയിരം ഒന്ന്)൰൲൧
10,010 (പതിനായിരത്തി പത്ത് = പത്ത് ആയിരം പത്ത്)൰൲൰
10,099 (പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് = പത്ത് ആയിരം ഒൻപത് പത്ത് ഒൻപത് )൰൲൯൰൯
10,100 (പതിനായിരത്തി ഒരുനൂറ് = പത്ത് ആയിരം നൂറ്)൰൲൱
11,000 (പതിനോരായിരം = പത്ത് ഒന്ന് ആയിരം)൰൧൲
20,000 (ഇരുപതിനായിരം = രണ്ട് പത്ത് ആയിരം )൨൰൲
90,000 (തൊണ്ണൂറായിരം = ഒൻപത് പത്ത് ആയിരം)൯൰൲
1,00,000 (ഒരു ലക്ഷം = ഒന്ന് നൂറ് ആയിരം)൧൱൲
10,00,000 (പത്ത് ലക്ഷം = പത്ത് നൂറ് ആയിരം)൰൱൲
1000000 (ഒരു കോടി/നൂറ് ലക്ഷം = നൂറ് നൂറ് ആയിരം)൱൱൲

കുറിപ്പ്: ഇതിൽ ചില സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ (ഉദാ ൨൰ (20) ) അതിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതി കൂട്ടക്ഷരം പോലെ ആണ് ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ കാണുന്നത്.  ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ യൂണീക്കോഡിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം രൂപങ്ങൾ ഫോണ്ട് തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അക്കം എഴുതുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസം ആയിത്തോന്നാം. ഒരു പക്ഷെ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അക്കരീതി ലോകവ്യാപകമായി എന്ത് കൊണ്ട് ജനപ്രിയമായി തീർന്നു എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി ആണത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ രീതി അത്ര പ്രയാസം ഒന്നും അല്ല താനും. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വ്യാപകമായി ഈ രീതി തന്നെയാണ് ഉപയൊഗിച്ചിരുന്നത്. അക്കങ്ങൾ അക്ഷരരൂപത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് (2013) എന്ന് എഴുതാൻ ൨൲൰൩  = (രണ്ട് ആയിരത്തി പത്ത് മൂന്ന്  എന്ന് സുഖമായി എഴുതി പോകാം. (അപൂർവ്വമായി ചില കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ൨൲൧൰൩ (രണ്ട് ആയിരത്തി ഒരു പത്ത് മൂന്ന് ) എന്ന രൂപവും കാണുന്നുണ്ട്.) പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റത്തിൽ അക്കങ്ങൾ എഴുതി ശീലിച്ച നമ്മൾക്ക് ഇത് ൨൦൧൩ എന്നെഴുതന്നാവും സൗകര്യമായി തോന്നുക.

എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ സംഖ്യകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആയി മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഈ കുറിപ്പ്. അച്ചടിയിൽ 1830കൾ മുതൽ പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കൈയ്യെഴുത്തിലും ആശാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിലും മറ്റും ഈ പഴയ രീതി ദീർഘകാലം നിലനിന്നിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. എന്തായാലും നിലവിൽ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ രീതിക്ക് ഉള്ളൂ.

Google+ Comments

Posted in മലയാള അക്കങ്ങൾ | 1 Comment

മലയാളലിപിയുടെ എഴുത്തിന്റെ/അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ചില ആദ്യ സംഗതികൾ

നമുക്ക് ഇതു വരെ ലഭിച്ച മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളും, മലയാള അച്ചടിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വിവിധ പുസ്തകങ്ങളും, കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ സ്കാനുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളം എഴുത്തിന്റെ/അച്ചടിയുടെ  ചരിത്രത്തിലെ (പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തെളിവ് ലഭ്യമാകുന്ന) ചില ആദ്യ സംഗതികളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണിത്.

കൂടുതൽ സ്കാനുകൾ കിട്ടുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു.

 • ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ചത് (ചിത്രമായിട്ട്) – ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് -  1678 – ആംസ്റ്റർഡാം – ഹെൻറിക്ക് വാൻറീഡ് – ലത്തീൻ കൃതി ആണിത്. പക്ഷെ മലയാളലിപിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും പിന്നെ പുസ്തകത്തിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം മലയാളലിപിൽ ഉള്ള എഴുത്തും കാണാം. എന്നാൽ ഹോർത്തൂസിലെ മലയാളലിപി ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രത്യേകമായുള്ള അച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്, പകരം ബ്ലോക്കുകളായി വാർത്താണു് അച്ചടിച്ചിരുന്നതു്. അതായത് മലയാളലിപി ചിത്രമായാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല.
 •  ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ചത് – ആൽഫബെത്തും ഗ്രാൻഡോണിക്കോ മലബാറിക്കം – 1772 – റോം – ലത്തീൻ കൃതി ആണിത് – ഓരോ മലയാള അക്ഷരത്തിനും പ്രത്യേക അച്ചുണ്ടാക്കി ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇതും ലത്തീൻ കൃതിയാണ്.
 •  മലയാളലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പുസ്തകം -  സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം – 1772 – റോം -  ഇതാണ് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാളപുസ്തകം – (ഇതിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതു വരെ കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ താമസിയാതെ അത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം)
 •  ഇന്ത്യയിൽ മലയാളലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് – Grammar of the Malabar language – 1799 – ബോംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ – Robert Drummond – ഇംഗ്ലീഷ് കൃതി ആണിത് – ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളവ്യാകരണ പുസ്തകം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 •  ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം – റമ്പാൻ ബൈബിൾ – 1811 – ബേംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ – (ഇതിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതു വരെ കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ താമസിയാതെ അത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം)
 •  കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ചത് – ചെറുപൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽനിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ – 1824 – കോട്ടയം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി (ഇതിനുള്ള അച്ചുകൾ മദ്രാസിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്). (ഇതിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതു വരെ കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ താമസിയാതെ അത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം)
 • ൰ (10) , ൱ (100) , ൲ (1000) ചിഹ്നങ്ങളുപയോഗിച്ച് മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന  രീതിയിൽ നിന്ന് 0 ഉപയോഗിച്ചെഴുതുന്ന പ്ലേസ് വാല്യു രീതിയിലേയ്ക്ക് മാറിയത് – 1829 – ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം) – കോട്ടയം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
 • ആദ്യമായി പൂർണ്ണവിരാമം (.), കോമ (,), അർദ്ധവിരാമം (;) തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് - സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം – മലയായ്മയിൽ പരിഭാഷപ്പെട്ടത  – 1839 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – കോട്ടയം. എന്നാൽ 1834-ൽ ലണ്ടനിൽ അച്ചടിച്ച പുതിയ നിയമം മലയാണ്മ ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെട്ടത രണ്ടാം അച്ചടിപ്പ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബെയിലി പൂർണ്ണവിരാമം (.) ഭാഗികമായി ഉപയൊഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ  വാചകങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർ പിരിക്കുക എന്ന പ്രധാന ആവശ്യത്തിനു ആ പുസ്തകത്തിൽ പൂർണ്ണവിരാമം ഉപയൊഗിച്ചിട്ടില്ല.
 • ആദ്യമായി ചന്ദ്രക്കല ( ്) – സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ – ഉപയോഗിച്ചത് – സുവിശേഷ കഥകൾ – ഗുണ്ടർട്ട് – 1847 -  തലശ്ശേരി ലിത്തോ പ്രസ്സ്
 • കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിയ്ക്കാൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിക്കുന്നത് - ഗുണ്ടർട്ട് – മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി – 1872 – മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്
 • ആദ്യമായി ഈ-കാരത്തിന്റെ എന്ന രൂപം അച്ചടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് – കേരളോല്പത്തി - ഗുണ്ടർട്ട് – 1843 -  മംഗലാപുരം ലിത്തോ പ്രസ്സ്
 • സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിഹ്നമായ ു് – ആദ്യമായി കാണുന്നത് – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഗുണ്ടർട്ട്-ലിസ്റ്റൻ-ഗാര്‍ത്തൈ്വറ്റ് – 1867 – മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്
 • നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരം വെച്ച് മലയാളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശ ഭാഷാ ഡിക്ഷ്ണറി – അർണ്ണോസ് പാതിരി രചിച്ച പൊർട്ടുഗീസ്-മലയാളം ഡിക്ഷ്ണറി (Vocabulario malavarico) – രചിച്ച വർഷം ഏകദേശം 1730.
 • വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി മലയാളം ലിപിയുപയോഗിച്ച് സംസ്കൃതവ്യാകരണവ്യാഖ്യാനം – അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ Grammatica Grandonica - രചിച്ച വർഷം ഏകദേശം 1730.

നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കാനുകൾ കിട്ടുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ നാഴികക്കല്ലുകൾ ചേർക്കണം എന്നും കരുതുന്നു. ഇതിനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി പിരിക്കണം എന്നും കരുതുന്നു.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റോമിൽ നിന്ന് സംക്ഷേപത്തിനു പുറമേയും, ബോംബെയിൽ നിന്ന് റമ്പാൻ ബൈബിളിനു പുറമേയും,  കോട്ടയത്ത് നിന്ന്   ചെറുപൈതങ്ങൾക്ക് പുറമേയും വേറെ മലയാളപുസ്തകങ്ങളും 1829നു മുൻപ് (ബെയ്‌ലി സ്വന്തമായി അച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുൻപ്) ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | 1 Comment