വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ – അർണ്ണോസ് പാതിരി – 1730

ആമുഖം

ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകവും ദീർഘനാൾ മുൻപ് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇതിന്റെ സ്കാൻ അന്ന് പരിചയെപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ കുറവ് ഇപ്പോൾ തീർക്കുന്നു.

അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ചിത്രം ലഭ്യമാണ് എന്ന് വിക്കിമെയിലിങ് ലിസ്റ്റിൽ Ginu Joseph  അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ണിൽ പെടുന്നത്. അന്ന് തന്നെ വൈശാഖ് കല്ലൂരിന്റെ സഹായത്തോടെ ആ താളുകൾ എല്ലാം പുറത്തെടുത്തു. അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായി. കാരണം അന്നത്തെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ആ താളുകൾ ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് ആ താളുകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ച ജിനുവിനും വൈശാഖിനും പ്രത്യേക നന്ദി.

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ

ഈയടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതൊരു അച്ചടി പുസ്തകമല്ല. ഇത് കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ഇതിന്റെ രചന മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ അർണ്ണോസ് പാതിരിയും. ഇന്നേക്ക് 285 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതി പല വിധ കാരണങ്ങളാൽ ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്.

അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഇതിനു് മുൻപ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. Grammatica Grandonica എന്ന ആ പുസ്തകം 2010ൽ റോമിലെ ഒരു പുരാതന മഠത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഗവെഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതും ആയിരുന്നു. (കൂടുതൽ വിവരത്തിന് അതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഈ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് വായിക്കുക)

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ

പുസ്തത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ/Vocalbulario Malavarico
 • രചന: അർണ്ണോസ് പാതിരി/Johann Ernst Hanxleden
 • രചിച്ച വർഷം: ഏകദേശം 1730
 • പ്രത്യേകത: കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊരു വിദേശഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകമാണെന്ന് ഊഹിക്കാം. ഇത് പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു ആണ്. പോർട്ടുസീസ് ഭാഷയിൽ വാക്കുകൾ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി ഓരോ വാക്കിനും തത്തുല്യമായ മലയാളം അർത്ഥം കൊടുത്തിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

അക്കാലത്തെ മലയാളമെഴുത്ത് രീതി ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിലൂടെ വെളിവാകുന്നു. കേവലവ്യഞ്ജനത്തിനോ സംവൃതോകാരത്തിനോ അക്കാലത്ത് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ട്. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അകാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ദീർഘമിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവ അതിന്റെ കേവലവ്യഞ്ജനമായി വായിക്കണം (ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന പോലെ) എന്നാണെന്ന് തൊന്നുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം

മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ചതുവവടിവായിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഉരുളിമ പണ്ട് തൊട്ടേ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത്. എന്നാൽ   ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉരുളിമ ഇല്ല എന്നത് ശരി തന്നെ. പിൽക്കാലത്ത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ആണല്ലൊ അച്ചടിയിലൂടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളേയും ഒരേ പോലെ ഉരുട്ടിയത്.

ഇന്ന് ഉപയൊഗത്തിലില്ലാത്ത ഴ ചില്ല് വളരെ സമൃദ്ധമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം.

ന്റ യുടെ പ്രത്യേക രൂപവും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ അക്കാലത്തിന് ശെഷം വന്ന വേറെ ചില പുസ്തകങ്ങളിലും കണ്ടതാണ് ഉദാ: റമ്പാൻ ബൈബിൾ

പുസ്തകത്തിൽ തുടക്കവും അവസാനവും വേറെ ചില കുറിപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഷ പൊർട്ടുഗീസ് ആയതിനാൽ ഡീക്കൊഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ-ആദ്യ താൾ

വൊക്കാബുലാറിയോ മലവാറിക്കോ-ആദ്യ താൾ

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പങ്ക് വെക്കുന്നു

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകം വളരെയധികം സമയമെടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.  മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized, അർണ്ണോസ് പാതിരി | Leave a comment

മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം – 1863

ആമുഖം

കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് പുറത്ത് വിട്ടതും, എന്നാൽ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയോ, പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയ വിധത്തെ പറ്റിയോ, സ്കാൻ ചെയ്തതിനേ പറ്റിയോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്ന് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയതതിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കരുത് എന്നതിനലാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്.

ഇത്തവണ  പങ്ക് വെക്കുന്ന സ്കാൻ റവ: ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം ആണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം/A Grammar of Malayalim in the language itself
 • രചയിതാവ്: റവറന്തു മാത്തൻ ഗീവർസീസു എന്ന നാട്ടു പാദ്രി, Rev. George Matthan of the C.M. Society
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1863
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം

മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം

എ.ഡി. ഹരിശർമ്മയുടെ ഗ്രന്ഥശേഖരം

ആദ്യം തന്നെ പുസ്തകം ലഭ്യമാകാൻ കാരണമായ കഥ പറയാം. അതിനു നമ്മൾ എ.ഡി ഹരിശർമ്മയൊട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിവരത്തിലേക്ക്.

പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പിയുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസുമാപ്പിള്ളയെ പറ്റി എ.ഡി. ഹരിശർമ്മ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രക്കല പ്രബന്ധം എഴുതുന്നതിനു് അവലംബമായി തീർന്ന ഒരു പുസ്തകം ആയിരുന്നു എ.ഡി. ഹരിശർമ്മ എഴുതിയ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസുമാപ്പിള്ള. ഹരിശർമ്മയുടെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അച്ചടി ചരിത്രവും മറ്റു അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും നല്ല അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആണ് ഹരിശർമ്മയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പി പോകാൻ ഇടയായത്. ഹരിശർമ്മയെ പറ്റിയുള്ള മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

കൊങ്കിണി മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള, സംസ്‌കൃതപണ്ഡിതനും സാഹിത്യകാരനും ജീവചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു എ.ഡി. ഹരിശർമ്മ. 1893 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് (കൊല്ലവർഷം 1069 ചിങ്ങം 7) കൊച്ചിയിലെ വൈപ്പിൻകരയിലെ പള്ളിപ്പുറത്താണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ അമ്പലപ്പറമ്പ് ദാമോദരഷേണായി, അമ്മ ലക്ഷ്മീഭായി. 1915-ൽ സഹോദരൻ ആർ.സി. ശർമയുമൊരുമിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് സംസ്കൃതം മുൻഷിപ്പരീക്ഷയും കൊച്ചി സർക്കാരിന്റെ പണ്ഡിറ്റ് പരീക്ഷയും മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ വിദ്വാൻ പരീക്ഷയും ജയിച്ചു. ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം. ദേവി കെ.ലക്ഷ്മീഭായി ആയിരുന്നു വധു. അമ്പതുവർഷക്കാലം മലയാളഭാഷയേയും സാഹിത്യത്തേയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രയത്നിച്ച ഹരിശർമയുടെ വിശ്രുതരചനകളെല്ലാം പുറത്തുവന്നത് വിവാഹാനന്തരമാണ്. 1972 സെപ്റ്റംബർ 12-നാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ തിരഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി പോയി അവസാനം ഹരിശർമ്മയുടെ ഗ്രന്ഥശെഖരത്തിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ മാതൃഭൂമിയിലെ സുനിൽ പ്രഭാകറിനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു. സുനിൽ പ്രഭാകറും പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായ ആളായതിനാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ സുനിൽ പ്രഭാകർ, ഹരിശർമ്മയുടെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത്, സ്കാൻ ചെയ്ത്, പ്രൊസസ് ചെയ്ത്, ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആയി വന്നിരിക്കുന്ന മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം. ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു് എല്ലാ വിധ സഹായവും ചെയ്ത സുനിൽ പ്രഭാകറിന് നന്ദി.

മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണത്തെ പറ്റി അല്പം

ഒരു മലയാളി എഴുതി, അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമായി മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. റവ ജോർജ്ജ് മാത്തൻ എന്ന ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി പുരോഹിതൻ ആണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. ഒരു പക്ഷെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം ഇല്ലാതിരുന്നു എങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം ഇതാകുമായിരുന്നു. കാരണം ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം (1851) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി അച്ചടിക്കായി നൽകിയിരുന്നു എങ്കിലും സാമ്പത്തിക ക്ലേശം മൂലം അക്കാലത്ത് ഇത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

പിൽക്കാലത്ത് മലയാളവ്യാകരണം എഴുതിയവർക്ക് ഒന്നും ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ വ്യാകരണത്തെപറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ ആയില്ല. ഏ ആർ രാജരാജ വർമ്മ പിൽക്കാലത്ത് കേരളപാണിനീയം രചിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകമായി തീർന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണത്തെ ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംവൃതോകാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജോർജ്ജ് മാത്തൻ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുക മാത്രമല്ല അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചിന്റെ അഭാവം മൂലം തമിഴുരീതിയിൽ ഉകാരം ഉപയൊഗിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

മലയാഴ്മയിൽ അർധാച്ചു എന്നു പേരായിട്ടു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടു. അതു അകാരത്തിന്നും എകാരത്തിന്നും മധ്യെ ഒരു ശബ്ദമാകുന്നു. അതു മൊഴികളുടെ ആദ്യത്തിൽ വരുന്നതല്ലായ്കകൊണ്ടു അതിനു വിശേഷാൽ എഴുത്തില്ലാതെയും മൊഴികളുടെ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്നതാകകൊണ്ടു അപ്പോൾ ചിലരാൽ അകാരത്തെക്കൊണ്ടും ചിലരാൽ ഉകാരത്തെക്കൊണ്ടും അടയാളപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശബ്ദത്തെ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പടുത്തുവാൻ ഉള്ളതാകുന്നു എങ്കിലും ആയതു അച്ചടിയിൽ സാധിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമാകയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തമിഴുരീതി പ്രകാരം ഉകാരാന്തം കൊണ്ടു കുറിക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു….

അതേ പോലെ യെ കാണിക്കാനും അച്ചില്ലാത്ത് മൂലം വേറൊരു ചിഹ്നം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും സംവൃതോകാരത്തിനായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിന്റെ കാര്യം കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല.

പുസ്തകം കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

 

Google+ Comments

Posted in മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

ഘാതകവധം-1877

ആമുഖം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഏത് എന്നതിനെ പറ്റി ആവശ്യത്തിനു വിവാദം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന “പട്ടം” കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനായി മത്സരിക്കുന്ന “പല തരത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ നോവൽ” ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഏത് എന്നതിനെ പറ്റി നിരവധി ലേഖനങ്ങളും കാണാം. മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച ചില ആദ്യകാല നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവ ആണ്.

 • കൊളിൻസ് മദാമ്മയുടെ (റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി) ഘാതകവധം (1877)
 • ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശിയുടെ പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു (1882)
 • അപ്പു നെടുങ്ങാടിയുടെ കുന്ദലത (1887)
 • ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ (1889)

ഈ നാലു നോവലുകളും ഓരോരോ കാരണം പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന സ്ഥാനത്തിനായി തല്ലു കൂടുന്നു.  ഈ തല്ലിനെ പറ്റി ഇവിടെയും കാണാം. ഈ തല്ലിൽ പെടാതെ എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ വേറെ ചില മലയാളനോവലുകളും  ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി 1840കളിൽ ജോസഫ് പീറ്റ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബംഗാളി നോവൽ ഫുൽമോനിയും കോരുണയും,   1883ല്‍ മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ബ്‌നു മാഹിന്റെ ചാര്‍ദര്‍വേശ്, 1887ല്‍ പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ സരസ്വതിവിജയം  തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ. ഇതൊന്നും നോവൽ ചരിത്ര ചർച്ചയിൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.  തൽക്കാലം ആ വിഷയം വിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നോവലിന്റെ സ്കാൻ വിശകലനം ചെയ്യാം.

ഘാതകവധം

മുകളീലെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം അനുസരിച്ച് ആദ്യ കാല മലയാളം നോവലുകളിൽ ഒന്ന് ഘാതകവധം ആണെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഈ നോവലിന്റെ സ്കാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഘാതകവധം
 • രചയിതാവ്: കോളിൻസ് മദാമ്മ/റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1877
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ghathakavadham

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഘാതകവധത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല നോവലുകളിലൊന്നാണ് 1877-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഘാതകവധം. സി.എം.എസ്. മിഷണറി പ്രവർത്തകയായിരുന്ന കോളിൻസ് മദാമ്മ ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച Slayer Slain എന്ന നോവൽ അവരുടെ ഭർത്താവും കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് കോളിൻസാണ് ഘാതകവധം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങളിലെ ജീവിതരീതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപ്രസക്തിയുള്ള ഈ കൃതിയിലെ മുഖ്യവിഷയം സ്ത്രീധനമാണ്.

സ്ലെയർ സ്ലൈൻ (ഇംഗ്ലീഷ്: Slayer Slain) എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് 1859-ൽ കോളിൻസ് മദാമ്മ ഇത് എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. അവരുടെ മരണശേഷം ഭർത്താവായ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ഇത് എഴുതിപ്പൂർത്തിയാക്കുകയും 1864-ൽ കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്ന മാസികയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു 1877-ൽ ഘാതകവധം എന്ന പേരിൽ മലയാളപരിഭാഷയും റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് പുറത്തിറക്കി.

ഇതിൽ നിന്ന് ഘാതകവധത്തെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പുസ്തകം മൊശം സ്ഥിതിയിൽ ആയിരുന്നു. കവർ പേജ്, ടൈറ്റീൽ പേജ് തുടങ്ങി ഫ്രന്റ് മാറ്റർ ഒന്നും തന്നെ പുസ്തകത്തിനു് ഇല്ലായിരുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള താളുകളേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

പുസ്കത്തിൽ പേജുകളുടെ നമ്പറിങ് അത്ര ക്രമമല്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പുസ്തകത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. ചിത്രങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഒറ്റ താളായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് പേജ് നമ്പറിങിൽ കൂട്ടിയിട്ടൂണ്ട്. ചിലയിടത്ത് അത് ഇല്ല. അതിനാൽ പേജ് നമ്പറിങ് ക്രമമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും. പുസ്തകത്തിന് ഏകദേശം 100 താളുകൾ ആണുള്ളത്.

കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉകാരം ഉപയൊഗിച്ചതാണ് അച്ചടിയുടെ പ്രത്യേക ആയി കണ്ടത്. ചന്ദ്രക്കല 1877ലും സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.

പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ വിശെഷപ്പെട്ടതായി തോന്നി. അതിനാൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിലനിർത്താൻ ഗ്രേസ്കെയിലിൽ ആണ് പ്രോസസ് ചെയ്തത്. അക്കാലത്തെ കേരളക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ നേർ കാഴ്ച  ചിത്രങ്ങളിലൂടെ (നോവലിലൂടെ മാത്രമല്ല) വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

പുലയപ്പള്ളി

പുലയപ്പള്ളി

പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്യാനായി പതിവ് പോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി.

കൂടുതൽ പഠനത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്കത്തിന്റെ സ്കാൻ വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് 1678

മലയാളലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാൻ ഉണ്ടോ/കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലരും മെയിലും മെസ്സേജും അയക്കുന്നുണ്ട്. 12 വാല്യങ്ങൾ ഉള്ള ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനുകൾ എല്ലാം 2007 തൊട്ടെങ്കിലും ലഭ്യമാണ് എന്നതിലാണ് അതിനായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഇടാഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ സ്കാനുകളുടെ വിവരം മാത്രം ചേർത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെയും ഇതിനെ പറ്റി ചൊദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനാൽ  ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനുകൾ എവിടെ കിട്ടും എന്നതിന്റെ വിവരവുമായി പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് ഇടുന്നു.

(ഒരു പ്രധാനകാര്യം. ഹോർത്തൂസിൽ മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്തല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പകരം ചിത്രമായാണ്. എങ്കിലും മലയാളലിപി അദ്യമായി അച്ചടി മഷി പുരണ്ട ഗ്രന്ഥം ഇത് തന്നെ.)

ആമുഖം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്  ഹോർത്തൂസ്‌ മലബാറിക്കൂസ്‌‌. ഡച്ചുകാരനായ അഡ്‌മിറൽ വാൻ റീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ പുസ്തക രചന നടന്നത്. 1678 മുതൽ 1703 വരെ നെതർലാൻഡിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും 12 വാല്യങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സസ്യശാസ്ത്രപുസ്തകമാണിത്. കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥവും ഇതാണ്‌. മലയാള ലിപികൾ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌.

സ്കാൻ

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാൻ വർഷങ്ങളായി (കുറഞ്ഞത് 2007 തൊട്ടെങ്കിലും) http://www.botanicus.org/ എന്ന സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആ സൈറ്റിൽ നിന്നത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലും മറ്റും ഭാഗികമായി ലഭ്യമായിട്ടൂണ്ട്. എന്നാൽ വാല്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചും മറ്റുമല്ല ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സംഗതി റെഫർ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരോ വാല്യത്തിലേക്കുമുള്ള ലിങ്കുകളും മറ്റും താഴെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പരിഭാഷകൾ

ഈ പുസ്തകം ലത്തീനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ളീഷിലേക്കും പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഡോ.കെ.എസ്. മണിലാൽ ആണ്. കേരള സർവ്വകലാശാല 12 വാല്യങ്ങളിലായി ഈ പുസ്തകം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ മുഴുവൻ വിറ്റു പൊയി എന്ന് കേട്ടു. മലയാളം പരിഭാഷ ഇപ്പോഴും കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയും ആ പുസ്തകം സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിയ പ്രൊഫസർ മണിലാലിനെ പറ്റിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും മാതൃഭൂമി പത്രപ്രവർത്തകൻ ആയ ജോസഫ് ആന്റണി “ഹരിത ഭൂപടം” എന്ന പേരിൽ  ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം ആണത്. ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ബ്ലോഗർ എഴുതിയ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ വായിക്കുക. ജോസഫ് ആന്റണിയുടെ ഈ ലെഖനവും വായിക്കുക.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള വെബ്ബ് സൈറ്റ്

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവിധ സംഗതികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. http://hortusmalabaricus.net/ ഡച്ചുകാരിയായ Renée Ridgway ആണ് ഈ സൈറ്റിന്റെ പിറകിൽ. Dutch in Kerala എന്ന സൈറ്റിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കാണാം.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

കുറിപ്പ്

ഈ സ്കാനുകളിൽ 12-ാം വാല്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവർഷത്തെ കുറിച്ച് നുറ്റാണ്ടുകളായി ദുരൂഹത നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് ആന്റണി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

ഹോര്‍ത്തൂസിന്റെ 12-ാം വോള്യം 1703 ലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ ഏറെക്കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ബ്രിട്ടീഷ് ജേര്‍ണലായ ‘ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സി’ന്റെ 1694 ലെ ലക്കത്തില്‍ (P.T.18: 276-280) ഹോര്‍ത്തൂസിന്റെ 10, 11, 12 വോള്യങ്ങളുടെ നിരൂപണം ടാന്‍ഗ്രഡ് റോബിന്‍സണ്‍ (1655-1748) എന്നൊരാള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി. ചരിത്രകാരന്‍മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച 1703 ലെ ആ 12-ാം വോള്യം അടുത്ത ഹോര്‍ത്തൂസ് പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് ആദ്യപതിപ്പ് 12 വോള്യങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയ സമയക്രമം ഇങ്ങനെ –
Vol 1 – 1678, Vol 2 – 1679, Vol 3 – 1682, Vol 4 – 1683, Vol 5 – 1685, Vol 6 – 1686, Vol 7 & 8 – 1688, Vol 9 – 1689, Vol 10 – 1690, Vol 11 – 1692, Vol 12 – 1693.

അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സി’ന്റെ ലക്കം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/18/207-214.toc

അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച നിരൂപണം ഇവിടെയും http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/18/207-214/264.2.full.pdf

ചുരുക്കത്തിൽ ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സിലെ തെളിവ് വെച്ച് 1693ൽ 12-ാം വാല്യം ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ 1693ലെ 12-ാം വാല്യം ഇത് വരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കണ്ടെത്തി സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ അത് സംബന്ധിച്ച പ്രഹേളികയ്ക്ക് അവസാനമാകും

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം
Publication year
വാല്യത്തിന്റെ വിവരം/
Book Name
സ്കാനിന്റെ പ്രധാന താൾ/
Link to main page of the scan
പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി/
PDF Download link
ഓൺലൈനായി കാണാനുള്ള കണ്ണി/
Link to read the book online
1678ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 1
Hortus Malabaricus - Volume 1
ഒന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/First Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 27 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1679ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 2
Hortus Malabaricus - Volume 2
രണ്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Second Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 22 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1682ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 3
Hortus Malabaricus - Volume 3
മൂന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/Third Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 27 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1683ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 4
Hortus Malabaricus - Volume 4
നാലാം വാല്യം സ്കാൻ/Fourth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 26 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1685ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 5
Hortus Malabaricus - Volume 5
അഞ്ചാം വാല്യം സ്കാൻ/Fifth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 14 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1686ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 6
Hortus Malabaricus - Volume 6
ആറാം വാല്യം സ്കാൻ/Sixth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 14 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1686ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 7
Hortus Malabaricus - Volume 7
ഏഴാം വാല്യം സ്കാൻ/Seveth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 21 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1688ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 8
Hortus Malabaricus - Volume 8
എട്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Eigth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 20 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1689ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 9
Hortus Malabaricus - Volume 9
ഒൻപതാം വാല്യം സ്കാൻ/Nineth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 45 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1690ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 10
Hortus Malabaricus - Volume 10
പത്താം വാല്യം സ്കാൻ/Tenth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 44 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1692ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 11
Hortus Malabaricus - Volume 11
പതിനൊന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/Eleventh Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 45 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1703ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 12
Hortus Malabaricus - Volume 12
പന്ത്രണ്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Twelvth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 43 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി

Google+ Comments

Posted in Hortus Malabaricus | 1 Comment

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ – പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ -1852

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു.

എന്നിവയാണ് അവ. ഇതിൽ സുവിശേഷകഥകൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ 4 സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ .  ഇനി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി  ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ വേറൊരു സ്കാൻ പങ്ക് വെക്കുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1852
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
 • അച്ചടി രീതി: കല്ലച്ച് (ലിത്തോഗ്രഫി)

ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ ലൈബ്രറിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിലെ ബാസൽ ബിഷൻ പ്രസ്സിൽ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്. കല്ലച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852

പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852

 

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാലു സുവിശെഷങ്ങൾക്കും അപ്പൊസ്തോല പ്രവർത്തികൾക്കും ശെഷം വരുന്ന 21 ലേഖനങ്ങളുടേയും വെളിപാടുപുസ്തകത്തിന്റേയും പരിഭാഷ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇന്നത്തെ സത്യവേദപുസ്തകത്തിനു് ആധാരമായ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് എന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനു് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

ലിപി പരമായ പ്രത്യെകതകൾ

1847 ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവിശേഷ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് മലയാള ലിപി പരിണാമത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ആദ്യമായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയൊഗിച്ചത്  നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് സുവിശെഷ കഥകളിൽ ആയിരുന്നു.

1847ലെ പുസ്റ്റകത്തിന്റെ ലിപി പരമായ പ്രത്യേകകൾ  ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിനും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ 1847ലെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ വലത്തേക്ക് മാറുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയൊഗത്തിനുമായി സ്കാൻ വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

പ്രോസസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ താളുകൾ ഗ്രേസ്കെയിലിൽ ആയതിനാലും ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകം ആയതിനാലും ഏറ്റവും പഴയ മലയാള അച്ചടി പുസ്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആയതിനാലും പുസ്തകം ഗ്രേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്തു. അതിന് 115 MBക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പം ഉണ്ട്. അതിനു പുറമേ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ടും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അത് 12 MB ക്ക് അടുത്തേ ഉള്ളൂ. (ഈയടുത്തായി കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ‌ ടെയിലറിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തതൊടെ ആ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ അത്യാവശ്യം നന്നായി മനസ്സിലായി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ‌ ടെയിലർ പഠനശിബിരം നടത്താം എന്ന സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് :))

ഡൗൺലൊഡ് കണ്ണികൾ താഴെ

Google+ Comments

Posted in മലയാളം ബൈബിൾ, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925

ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്ക് വെച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇപ്രാവശ്യം പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഇത് ചരിത്രം/പുരാവസ്തുഗവേഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ/The Malabar Christian Plates of Copper Plates
രചയിതാവ്: ടി.കെ. ജോസഫ്
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1925
പ്രസ്സ്: ശ്രീധര പവർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925

പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ

പതിവ് പോലെ സ്കാനിങിന് ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചു. സ്കാനിങ്ങിനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകം പലയിടത്തും ചിതലെടുത്ത് പൊയിരുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്  അതീവ ദുഷ്കരം ആയിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ മറച്ച് പുസ്തകം വായനാ യോഗ്യമാകാൻ കുറേ സമയം അതിനായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ കൈവശം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന നാലു ചേപ്പേടുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും.  അതിനൊപ്പം പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടത്തിലും ഫൂട്ട് നോട്ടായും മറ്റും വിവിധ വിഷയത്തിലുള്ള ധാരാളം സംഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു  പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം “ഭാഷ” എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.  അതെ പോലെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ഉള്ള പദദീപികയും (91 ആം താൾ മുതൽ) വളരെയധികം  കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചെറുകുറിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. വളരെ ഉപകാരപ്രദം തന്നെ അത്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ടി.കെ. ജോസഫ് ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ ആയിരുന്നെന്ന് വിവിധ ഇടത്തായി കണ്ട വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇനിയും ധാരാളം ഇത്തരം കൃതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും പഠനത്തിനുമായി വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1925ലെ പുസ്തകം ആയതിനാൽ സായാഹ്നയുടെ സെർവ്വർ ആണ് ഫയൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയൊഗിക്കുന്നത്. 1923ൽ മുതൽ 1955 വരെയുള്ള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളിൽ ഈ വിധത്തിൽ സായാഹ്നയുടെ സർവ്വറിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി http://classics.sayahna.org/ വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷനും (http://sayahna.org/) രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനും (http://cvr.cc/?page_id=7) വളരെ നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | 4 Comments

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1854

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 1879ലെ ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിൽ യുസ്തൂസ് യോസഫ് മുതലായ ക്രൈസ്തവ പാട്ടെഴുത്തുകാരുടെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിലെ പല പാട്ടുകളും ഇപ്പൊഴും ഉപയോഗത്തിൽ ഉള്ളതും ആണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1854ലെ ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ, അക്കാലത്തെ ക്രൈസ്തവഗാനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ്. ഇത് 100 താളുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്.

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ 1854

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ 1854

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ 1854

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം:

 • പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്: ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ, രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1854
 • പ്രസ്സ്: CMS പ്രസ് കോട്ടയം

ഈ കാലഘട്ടം മലയാളക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഴയ മലയാളം ക്രൈസ്തവ പാട്ടെഴുത്തുകാർ ആയി ഇന്ന് കരുതുന്ന യുസ്തൂസ് യോസഫ്, നാഗൽ സായിപ്പ്, മൊശവത്സലം, കൊച്ചു കുഞ്ഞുപദേശി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഒക്കെ ജനിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടെഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിനോ മുൻപൊ ഒക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടം ആണിത്. അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ചില മലയാളം പാട്ടുകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിലെ മിക്ക പാട്ടുകളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ഗാനങ്ങൾ വിസ്മൃതിയിലായി പോയതാവണം. അതേ പോലെ പല പാട്ടുകളും ഇംഗീഷ് പാട്ടുകളുടെ നേർ തർജ്ജുമ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആകെ മൂന്ന് പാട്ടുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടൂള്ളൂ.

 • 50മത്തെ താളിൽ ഉള്ള “ഭൂലോകത്തുള്ള സർവരെ….”. ഈ പാട്ട് ഇക്കാലത്ത് അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ “ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമെ..” എന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ഈ പാട്ട് ക്രൈസ്തവ ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രാരംഭഗാനമായി ഇപ്പൊഴും പാടാറുള്ളതാണ്.
 • 62മത്തെ താളിൽ ഉള്ള “നിത്യനായ യഹോവായെ…”
 • 89മത്തെ താളിൽ ഉള്ള “ദൈവമെ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ…”

ഈ പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ 150 വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കം ഉണ്ട് എന്നത് പുതിയ അറിവായിരുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതൾ

 • ഇതിനകം പല വട്ടം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട പോലെ, CMS പുസ്തകത്തിൽ അക്കാലത്ത് ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ സംവൃതോകാരം അകാരന്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സംവൃതോകാരസ്വരം ചേർത്ത് ഉച്ചരിക്കാൻ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിനാൽ അക്കാലത്ത് അത് പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല.
 • “ഈ” കാരാന്തത്തിനായി പൂർണ്ണമായി മറ്റേ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • Malayalam ത്തിന്റെ സ്പെലിങ് അക്കാലത്തെ എല്ലാ CMS പുസ്തകങ്ങളും കാണുന്ന പോലെ Malayalim എന്നാണ്.

സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

പുസ്കത്തിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് കാണുന്നു “This book belonged to Henry Baker Senior”.

Henry Baker Senior

Henry Baker Senior

ഹെൻറി ബേക്കർ സീനിയർ, ബെഞ്ചമിൻ ബെയി‌ലിയുടെ ഒക്കെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആളും കോട്ടയം ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരാളും ആണ് (ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും ഹെൻറി ബേക്കറും ആണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർ). മാത്രമല്ല ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയറിന്റെ പിതാവും ആണ്.

ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ വിവരം

പുസ്തകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചു.

പുസ്തകം കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാനായി വിട്ടു തരുന്നു. പഴയ പാട്ടുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: https://archive.org/download/Jnanakeerthangal-1854/Jnanakeerthangal_1854.pdf (3 MB)

ഓൺലൈനായി വായിക്കാൻ: https://archive.org/stream/Jnanakeerthangal-1854/Jnanakeerthangal_1854#page/n0/mode/2up

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

സാഹിത്യപ്രകാശിക – 1916

മലയാളപൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തതായി പുറത്ത് വിടുന്നത് ഒരു ഉപന്യാസ സമാഹരണ പുസ്തകമാണ്. ഒരു പുസ്തകം ആണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന്

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന്

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു്: സാഹിത്യപ്രകാശിക അഥവാ ഉപന്യാസമഞ്ജരി (ഭാഗം ഒന്ന്, ഭാഗം രണ്ട്)
 • പ്രസാധകന്മാർ: പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, സി.സി. തോമസ്സ്
 • അച്ചടി: കേരളവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവല്ല
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട്

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, വ്യാകരണം, തുടങ്ങിയ വിവിധ മലയാളഭാഷവിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ ആളുകളായി എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തരായ പല മലയാളഭാഷാ പ്രവർത്തകരുടേയും ഉപന്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം.

ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ എഡിറ്റർമാരായ പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, സി.സി. തോമസ്സ് എന്നിവർ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു ആമുഖം ഉണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. മാത്രമല്ല ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ശീർഷക താൾ മലയാളത്തിലും സംഗതി വിവരം (ഉള്ളടക്കം) താൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ആണ്.

 

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന് - സംഗതി വിവരം താൾ

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന് – സംഗതി വിവരം താൾ

 

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട് - സംഗതി വിവരം താൾ

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട് – സംഗതി വിവരം താൾ

 

പുസ്തകത്തിന്റെ (PDF) 219മത്തെ താൾ തൊട്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ശീർഷക താൾ ഇംഗ്ലീഷിലും സംഗതി വിവരം താൾ മലയാളത്തിലും ആണ്.

പുസ്തകത്തിലെ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ താൽപര്യം ഉള്ളവർ അത് വേണ്ടത് പോലെ വിശകലനം ചെയ്യുകയു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ വിവരം

പുസ്തകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ബൈജു രാമകൃഷ്ണനും പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസിങ്ങിന് സുനിൽ വി.എസും സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എങ്കിലും  ബൈജു രാമകൃഷ്ണന്റേയും സുനിലിന്റേയും സഹായം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇത്ര എളുപ്പം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുസ്തക ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ വളരെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിലെ ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതായിൽ ഈ പരിപാടിയേ നടക്കാതാകും. അതിനാൽ അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: https://archive.org/download/SahithyaPrakashika1916/Sahithya_prakashika_1916.pdf (27 MB)

ഓൺലൈനായി വായിക്കാൻ: https://archive.org/stream/SahithyaPrakashika1916/Sahithya_prakashika_1916#page/n0/mode/2up

Google+ Comments

Posted in Uncategorized, പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | Leave a comment

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ

കേരളക്രൈസ്തവർ സുദീർഘവർഷത്തെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര പഴക്കം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ക്രൈസ്തവകീർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കാരണം കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഡോക്കുമെന്റേഷനുകളുടെ വരവുകളുടെ സമയത്ത് കേരളക്രൈസ്തവർ വിവിധ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ (ഉദാ: ഉദയം‌പേരൂർ സുനഹദൊസ്) കടന്നു പൊയി വിവിധ സഭകളായി ശിഥിലമായി പൊയി ആരാധനയുടെ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ (സുറിയാനി, ലത്തീൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം) ഏകരൂപം ഇല്ലാതായി പൊയതൊക്കെ ആവാം. അർണ്ണൊസ് പാതിരിയുടെ കാവ്യങ്ങളും ചവിട്ടുനാടകങ്ങളിലും മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഒക്കെ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണജനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആരാധകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിനു് മാറ്റമുണ്ടായത് സി.എം.എസ് മിഷനറിമാരുടെ വരവൊടെ ആണ്. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജുമ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ചുവട്പിടിച്ച് പിന്നീട് തനതായ മലയാള ഗാനങ്ങളും പിറന്ന് തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതൊന്നും സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനു് വ്യത്യാസമമുണ്ടായത് വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ (യുസ്തൂസ് യോസഫ്‌) പാട്ടുകളുടെ വരവൊടെ ആണ്. ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്കത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ “മലയാളദേശത്ത് മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾക്ക് നിലയും വിലയും ഉണ്ടായത് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ ഉണർവ്വുകാല ക്രൈസ്തവഗാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധി ആർജ്ജിച്ചതോടെ ആണ്”. അതിനു ശെഷം നാഗൽ സായിപ്പ്, മോശവത്സലം, മഹാകവി കെവി സൈമൺ, സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി എന്നിവരുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ വന്നതോടെ മലയാളക്രൈസ്തവ ഗാനശാഖ വികസിച്ചു.

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളുടെ ലഘുചരിത്രം ആമുഖമായി പറയാൻ ഉള്ള കാരണം ഈ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ്.

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം:

 • പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്: ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം: 1879
 • ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: എം. മാത്തൻ കത്തനാർ
 • പ്രസ്: സിറിയൻ കോളേജ് പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

സ്കാൻ ചെയ്യാനായി സഹായിച്ചത്: ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ

പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആണ് പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കാലം 1879 ആയതിനാൽ മലയാളം തനത് ഗാനങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ അത്തരം പാട്ടുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. അതിൽ തന്നെ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ പാട്ടുകൾ ആണ് കൂടുതലും. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത (അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നു) കുറച്ചധികം പാട്ടുകൾ ഇതിൽ കണ്ടു.

ലിപി പരമായ പ്രത്യേകതകൾ.

കാലം 1879 ആയതിനാൽ മലയാള അക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സമൃദ്ധം. അതെ പോലെ ചന്ദ്രക്കല സി.എം.എസ് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. ചന്ദ്രക്കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിനു ചന്ദ്രക്കലയുടെ ചരിത്രം തെരഞ്ഞു പോയ കഥ എന്ന പൊസ്റ്റ് കാണുക.

സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

പുസ്കത്തിന്റെ മൂന്നാം താളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കുറിപ്പുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു:

മാത്തൻ കത്തനാർ - ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലി

മാത്തൻ കത്തനാർ – ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലി

കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എ.ബ: ലോർഡ് ബിഷോപ്പു സായ്‌വർകളുടെ സന്നിധിയിങ്കൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനാൽ കാഴ്ച വൈയ്ക്കപ്പെട്ടതു

Revd. M. Mathen Cathanar
Edathoova

1880 ജൂലായ് 21ന്

എ.ബ: ലോർഡ് ബിഷോപ്പു സായ്‌വർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലിയെ ആണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ കൊച്ചി-തിരുവിതാംകൂർ ഡയോസിസിന്റെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ്. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് (മാത്തൻ കത്തനാർ) ഈ ബിഷപ്പിന് കൊടുത്ത സ്വകാര്യ കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിൽ കൂടെ ഈ സ്കാനിനു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യെകത ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എം. മാത്തൻ കത്തനാർ എടത്വ കാരൻ ആണെന്ന് സൂചനകൂടെ ഈ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനായി പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു. മലയാള ക്രൈസ്തവഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മുതൽകൂട്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | 1 Comment

സദാചാര പദ്ധതി -1906

മലയാളപൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ആണ് സദാചാരപദ്ധതി. സ്കാൻ ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ അല്പം മോശമായിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾ താളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചുനിരത്തിയത് അത്ര നന്നായിട്ടല്ല. മാത്രമല്ല പലയിടത്തും അക്ഷരത്തെറ്റുകളും. അങ്ങനെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം സംശയിച്ചു. എന്നാലും ഒരു പൊതുസഞ്ചയരേഖ ആയതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. കാരണം ഇതിലെ വിഷയം ഉപകാരപ്പെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിനാൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്ക് വെക്കുന്നു.

സ്കാൻ ചെയ്യാനായി സഹായിച്ചത്: ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസ്, ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ

സദാചാരപദ്ധതി

സദാചാരപദ്ധതി

 

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന വടക്കഞ്ചേരി അകത്തൂട്ട് ദാമോദരൻ കർത്താവ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ താളിൽ നിന്ന് ഇത് 1906 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആണെന്നും ഇത് രണ്ടാം പതിപ്പ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിന്റെ വിവരം പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തിരുവനന്തപുരം മലയാളം ഗേൽസ്(?) ഹൈസ്കൂൾ സംസ്കൃത മുൻഷി ആണെന്ന് ടൈറ്റിൽ താളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഒരു പാഠപുസ്തകം ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. സദാചാര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകായാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് തോന്നുന്നു. താഴെ പറയുന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള കവിതകൾ ആണ് പുസ്തക ഉള്ളടക്കം.

 • സത്യം (ഹരിച്ചന്ദ്ര ചരിതം)
 • ദയാ (അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത)
 • ദാനം (രന്തിദേവചരിതം)
 • വിദ്യാ
 • ഖലസ്വഭാവം (അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരത്വം)
 • ഭക്തി (പ്രഹ്ലാദചരിതം)

കൂടുതൽ വിശകലനം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: https://archive.org/download/SadacharaPadhathi-1906/1906-sadacharaPadhathi.pdf

Google+ Comments

Posted in Malayalam Public Domain Books, പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ | Leave a comment