1846 – ത്രാണകമാഹാത്മ്യം

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ത്രാണകമാഹാത്മ്യം എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 99 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ത്രാണകമാഹാത്മ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 50
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1846
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1846 - ത്രാണകമാഹാത്മ്യം

1846 – ത്രാണകമാഹാത്മ്യം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ക്രൈസ്തവസാഹിത്യം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. യേശു ഹോശാന്ന നാളിൽ കഴുതപ്പുറത്ത് യരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതു തൊട്ടു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നടത്തിയതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

പി.ജെ. തോമസിന്റെ മലയാളസാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും  എന്ന പുസ്തകത്തിനു  ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ  എഴുതിയ ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന അനുബന്ധത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം എന്ന കൃതിയെ ഉപജീവിച്ച് എഴുതിയതാണെന്ന് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. W. H മിൽ, രാമചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച സംസ്കൃതകൃതിയാണ് ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം.

ഈ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൃതികളിൽ ഈ കൃതി ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മെറ്റാഡാറ്റയിൽ  Georg Friedrich  Müller എന്ന പേർ കാണുന്നൂണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹമാണ് രചയിതാവെന്ന സൂചനയാണോ തരുന്നതെന്ന് എനിക്കുറപ്പില്ല.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1877 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല മാസികകളീൽ ഒന്നായ കേരളോപകാരി എന്ന മാസികയുടെ 1877 ലെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായി സമാഹരിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്ത് വിടുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 98 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളോപകാരി മാസിക. 1877 ലെ 12 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഓരോ ലക്കവും 16 പേജുകൾ വീതം (മൊത്തം ഏകദേശം 200)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1877
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1877 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

1877 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 1877ലെ ലക്കങ്ങളുടെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബാസൽ മിഷൻ 1874ൽ ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് കേരളോപകാരി. ഏതാണ്ട് 1880 കളുടെ പകുതിയോടെ  ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു. ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം ചെറുതായി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനു പുറമേ പൊതുവായ ലേഖനങ്ങൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, നീതികഥകൾ, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യം, ലോകവാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ കേരളോപകാരിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

അക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില ലേഖനങ്ങൾ എങ്കിലും സഹായിക്കും. 1877ലെ വിവിധ ലക്കങ്ങളിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായി കണ്ട ചില ലെഖനങ്ങൾ

 • വിവിധ ലക്കങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രം എന്ന ലേഖനപരമ്പര.
 • ജനുവരി ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഡില്ലി നഗരം എന്ന ലേഖനം.
 • ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഇരുമ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.
 • വിവിധലക്കങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന മലയാളരാജ്യം എന്ന ലേഖനം.
 • ജൂൺ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഉപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.
 • ഓഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒലീവ് വൃക്ഷത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.
 • നവംബർ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഭൂകമ്പത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.
 • നവംബർ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന അക്കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ മലയാളസുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാപ്പോലീത്ത മാത്യൂസ് മാർ അത്താനോസ്യോസിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.
 • ഡിസംബർ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന എംഗ്ലണ്ടിലെ Windsor Castleനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം.

തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയത്തിലുള്ള വിവിധ ലെഖനങ്ങൾ 12 ലക്കങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. എല്ലാലക്കത്തിലും ലോകവാർത്തകൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട്. 1876-78ൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ മഹാക്ഷാമത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവിധ വാർത്തകൾ ഈ ലക്കങ്ങളിൽ കാണാം.

ഒറ്റ വർഷത്തെ 12 ലക്കങ്ങളിൽ കൂടി (എതാണ്ട് 200 പേജുകൾ) ഈ മാസിക നമുക്ക് മുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന വിഭവങ്ങൾ അനവധി ആണ്. അത് ആരൊക്കെ എതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഇതു് ഉപയൊഗപ്പെടുത്തും എന്നത് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ചില സ്കൂൾ കുട്ടികളുടേയും അദ്ധ്യാപകരുടേയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടേയും ശ്രമഫലമായി മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ കണ്ണൻ മാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് അത് നടന്നത്. കൊല്ലം ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ  സായിറാം, ആദിത്യനാരായണൻ, നിതിൻ പിറ്റി എന്നിവരും, പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായ അനന്തു പി.എ.യും ചേർന്നാണ് യൂണീക്കോഡ് കൺവേർഷൻ നിർവ്വഹിച്ചത്.  റോജി പാല  സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രൂഫ് റീഡിങിനും മറ്റും സഹായിച്ചു. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കാണാം.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1860 – ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറു വെദധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിനിധാനം

ആമുഖം

ക്രൈസ്തവ  മതധാന്യഗ്രന്ഥം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഈരെഴു പ്രാർത്ഥനകളും നൂറു വെദധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിനിധാനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 97 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറു വെദധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിനിധാനം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 190
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1860
 • പ്രസ്സ്:  ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1860 - ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറു വെദധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിനിധാനം

1860 – ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറു വെദധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിനിധാനം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉപയോഗിക്കാനായുള്ള പതിനാലു (ഈരേഴ്) പ്രാർത്ഥനകളും നൂറ് വേദധ്യാനങ്ങളും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. നിധിനിധാനം എന്നത് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച നിധി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഓളം നിഘണ്ടുവിൽ കണ്ടു .

ഗുണ്ടർട്ട് കേരളം വിട്ടതിനു ശെഷമുള്ള പുസ്തകമാണിത്. മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ ഗുണ്ടർട്ടിന്റേതായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം ഇല്ല. അതിനാൽ ഇത് വേരൊരു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിയുടെ സംഭാവന ആകാനാണ് വഴി.

കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വേരൊരു പ്രത്യേക ഈ പുസ്തകം കല്ലിൽ എഴുതിയത് സാധാരണ എഴുതുന്ന ആളല്ല എന്നതാണ്. ഇതിലെ കൈയ്യക്ഷരം മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ പുസ്തകങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇതു മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിലെ കയ്യക്ഷരം മനോഹരം എന്നു പറയാതെ വയ്യ.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1869-ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ സഭയുടെ  മതപ്രബോധന പുസ്തകമായ ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 96 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 33
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1869
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1869-ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം

1869-ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ബാസൽ മിഷൻ സഭയിയുടെ മതപ്രബോധന പുസ്തകമാണ്.  ക്രൈസ്തവ മത സംബന്ധിയായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ഏഴ് അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ്.

ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള മൂലകൃതിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷചെയ്തതാണെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1897 – സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം

ആമുഖം

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ (പ്രത്യെകിച്ച് മലബാർ ഭാഗത്ത്) ബാസൽ മിഷൻ സഭയോട് ചേർന്നു നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 95 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 230
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1897
 • പതിപ്പ്:രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്:  ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1897 - സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം

1897 – സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ബാസൽ മിഷൻ സഭയിലെ മലയാളികളായ സഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആരാധനക്രമവും മറ്റു വിശെഷദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനാക്രവും അടങ്ങിയ പുസ്തമാണ്. തിരുവത്താഴം (കുർബ്ബാന), വിവാഹം, സ്നാനം, ശവസംസ്കാരം തുടങ്ങിയ വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിലുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള മൂലകൃതിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷചെയ്തതാണെന്ന് പുസ്തകത്തിലുള്ള ആമുഖത്തിലെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ചില സ്കൂൾ കുട്ടികളുടേയും അദ്ധ്യാപകരുടേയും ശ്രമഫലമായി മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ ടോണി ആന്റണി മാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് അത് നടന്നത്. വൈക്കം ഗവണ്മെന്റ്  ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ  ഗോപിക ജി യും, കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴിയിലുള്ള മൗണ്ട് കാർമ്മൻ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ മരിയ ആന്റണി, ആഗ്നസ് ആന്റണി എന്നിവരും  ചേർന്നാണ് യൂണീക്കോഡ് കൺവേർഷൻ നിർവ്വഹിച്ചത്.  ജിബു വർഗീസും, റോജി പാലയും  സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രൂഫ് റീഡിങിനും മറ്റും സഹായിച്ചു. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കാണാം.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1853 – മനുഷ്യ ചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ

ആമുഖം

ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവമതപ്രബോധന പുസ്തമായ മനുഷ്യ ചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 94 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മനുഷ്യ ചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 155
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1853
 • പ്രസ്സ്:  ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1853 - മനുഷ്യ ചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ

1853 – മനുഷ്യ ചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ക്രൈസ്തവ മത സംബന്ധിയായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള അഞ്ച് അദ്ധ്യായങ്ങളും ഉപ അദ്ധ്യായങ്ങളും ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ്.

ഇത് ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും ജർമ്മനിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലെക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ്. വിവിധ രേഖകൾ പരിശൊധിച്ചതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന Christian Heinrich Zeller എന്ന വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണനും മിഷനറിയുമായ ആൾ ആണ് മൂലകൃതിയുടെ രചയിതാവെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1880 – ജ്ഞാനൊദയം – വെങ്കിടഗിരി ശാസ്ത്രി

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല മതഖണ്ഡന/മതദൂഷണസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ജ്ഞാനൊദയം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. .

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 93 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ജ്ഞാനൊദയം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 85
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1880
 • രചന: വെങ്കിടഗിരി ശാസ്ത്രി
 • പ്രസ്സ്: വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്
1880 - ജ്ഞാനൊദയം

1880 – ജ്ഞാനൊദയം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഹൈന്ദവ മതസംഹിതകൾ ആധാരമാക്കി ക്രൈസ്തവ മതസംഹിതയെ വിമർശിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രേരകമായത് ഇതിനു മുൻപ് സമാനമായ മതഖണ്ഡനം ക്രൈസ്തവർ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ വെങ്കിടഗിരി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മതഖണ്ഡനം/മതദൂഷണസാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ സാധാരണ ഉൾപ്പെടുത്താറ്. മതഖണ്ഡന പുസ്തകത്തിന്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ദെവവിചാരണ എന്ന പുസ്തകം. അത് ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ രചനയാണ്.

ഒരു ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രിയും ഒരു ക്രൈസ്തവ പാതിരിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണരൂപത്തിലാണ് ജ്ഞാനൊദയം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം ചൊദ്യോത്തരരൂപത്തിലാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം സൂചനം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ പൊതുവായുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളും കാണാം.

ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നല്ലെപ്പിള്ളി ചൊണ്ടത്ത വലിയ മന്നാടിയാരുടെ ധനസഹായത്താൽ ആണെന്ന് ശീർഷക പേജിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

വിവിധ മതങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ, ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരാളം സംഭാവങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1847 – പശ്ചിമൊദയം മാസിക

ആമുഖം

ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ച് ഒരാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിവാസത്തിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ സ്കാനുകളുടെ റിലീസ് മുടങ്ങി പോയി. അത് പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസികയായ പശ്ചിമൊദയത്തിന്റെ 1847ൽ ഇറങ്ങിയ മൂന്നുലക്കങ്ങളുടെ സ്കാനാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്. മലയാളഭാഷയുടെ അച്ചടി ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മാസിക ആണിത്. ഇത്   തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  92 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പശ്ചിമൊദയം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8 താളുകൾ ഓരോ ലക്കത്തിന്നും (ഈ ലക്കത്തിൽ 3 ലക്കങ്ങൾ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1847
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1847-പശ്ചിമൊദയം

1847-പശ്ചിമൊദയം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസിക 1847ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ രാജ്യസമാചാരം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം ക്രൈസ്തവമതസംഗതിയായ ലേഖനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും പശ്ചിമൊദയം മാസിക ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫ്രെഡറിക്ക് മുള്ളർ ആയിരുന്നു ഈ മാസികയുടെ എഡിറ്റർ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ മാസിക കൂടാകുന്നു പശ്ചിമൊദയം.

1847 ഒക്ടോബറിൽ ആണ് തലശ്ശെരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം. ഒരു ലക്കത്തിന്നു 8 താളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1847 ഒക്ടോബർ, നവബർ, ഡിസംബർ എന്നീ മൂന്നു മാസത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണ് ഈ സ്കാനിൽ ഉള്ളത്.

കേരളപഴമ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഖണ്ഡശ്ശയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം ഗുണ്ടർട്ട് 1847 ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ ലക്കത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ജ്യോതിഷവിദ്യ, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പല ലേഖനങ്ങളും കാണാം. ഇവിടെ ജ്യോതിഷ വിദ്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ ആണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ ഒരു തരം തിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ.

ഈ സ്കാനിന്റെ വേരൊരു പ്രത്യേകത 1847 നവമ്പർ ലക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളപുസ്ത്കത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഈ മാസിക ലിത്തോഗ്രഫി സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചു അച്ചടിച്ചതിനാൽ ആണ് അതിനു കഴിഞ്ഞത്. രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിത്രം, ഒരോ രാശിയുടെയും ചിഹ്നങ്ങളുടെ ചിത്രം ആണ് 1847 നവംമ്പർ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന. 1847 ഡിസംബർ ലക്കത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള ഭൂപടം കാണാം.

ഇത് പഴയ മലയാളമെഴുത്തിന്റെ ലിത്തൊഗ്രഫി അച്ചടി ആയതിനാൽ വായിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പം ആവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ റോജി പാല ഇത് മൊത്തമായി വായിച്ചെടുത്ത് മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കാണാം.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1904 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 13

ആമുഖം

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ 1904ാം ആണ്ടിലെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളുടെയും (12 ലക്കങ്ങൾ) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ടൈഫോയിഡ് പനി അടങ്ങിയതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടി. ആ സമയത്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പതിമൂന്നാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണിത്.  ഇതിനു മുൻപ് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ താഴെ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 1904ാം ആണ്ടിലെ  12 ലക്കങ്ങൾ.
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 20 പേജുകൾ വീതം. 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1904
 • പ്രസ്സ്: Mar Thomas Press, Kottayam
1904 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 13

1904 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 13

അല്പം ചരിത്രം

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ആമുഖത്തിന്നു മലങ്കര ഇടവകപത്രികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തെ (1892-ാം വർഷത്തെ) സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ പോസ്റ്റിലെ  അല്പം ചരിത്രം എന്ന വിഭാഗം കാണുക.

സ്കാനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

സമയക്കുറവും, മറ്റു സംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരീകേണ്ടതിനാലും ഇതിലെ ഓരോ താളിലൂടെയും കടന്നു പോവാൻ എനിക്കു പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്ന ചില കൗതുകകരമായ ചില കുറിപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു അപ്പുറമുള്ള ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഈ രേഖയിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള പൊതുസമൂഹം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഈ മാസികയിലെ വിവിധ ലക്കങ്ങളിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

ഇതിനപ്പുറം ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്കു അറിവും സമയവും ഇല്ല. ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

1892 മുതൽ 1900 വരെയുള്ള ലക്കങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി 1901മുതൽ മുൻപോട്ടുള്ള ലക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല. ഫോട്ടോ എടുത്ത താളുകൾ ആണ് എനിക്കു ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിനായി സമയം വിനിയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. (വേറെയും ധാരാളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ക്യൂവിലാണ്). ചില്ലറ ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫോട്ടോകൾ ആണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊസസിങ് പണികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സമയം വിനിയോഗിച്ചത്. (എന്നാൽ ഞാൻ നേരിട്ടു ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത 1900 വരെയുള്ള ലക്കങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ഉപയോഗക്ഷമതയും 1901ത്തിന്നു ശെഷമുള്ള സ്കാനുകൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല)

ഗുണനിലവാരപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ 1900ത്തിന്നു ശേഷമുള്ള ലക്കങ്ങൾക്ക് ഗ്രേ സ്ക്കെയിൽ വേർഷൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ 1904ാം ആണ്ടിലെ 12 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം താഴെയുള്ള പട്ടികയിലെ കണ്ണികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.

ഓരോ ഗ്രേസ്കെയിൽ വേർഷനും ഏകദേശം 10MB മുതൽ 14MB വരെ വലിപ്പമുണ്ട്.

Google+ Comments

Posted in മലങ്കര ഇടവക പത്രിക | Leave a comment

1845 – ദെവവിചാരണ

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ദെവവിചാരണ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  91 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ദെവവിചാരണ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 113 (യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം 55 താളുകൾ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1845
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1845 - ദെവവിചാരണ

1845 – ദെവവിചാരണ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ ഈ പുസ്തകത്തെ മതദൂഷണസാഹിത്യം എന്ന ഇനത്തിൽ ആണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്ന നാടകീയ സംഭാഷണങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരചയിതാവ് ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറി ആയിരുന്ന ഹെർമ്മൻ മ്യൂഗ്ലിം‌ഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം കന്നഡഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.  ഹെർമ്മൻ മ്യൂഗ്ലിം‌ഗിന്റെ കന്നഡ കൃതിയുടെ തർജ്ജുമ ആണിത്. ഗുണ്ടർട്ട് ആണ് പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ കന്നഡ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൃതിയും ഇതാകാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ലിപിമാറ്റം നടത്തിയ കുറച്ചു ഭാഗം കാണാം. നാടകശൈലിയിൽ ഉള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ മലയാളവും ഹെമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം വാല്യം കാണുക.

ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഉള്ള സ്കാനിൽ ഈ കൃതിയുടെ രണ്ട് പ്രതികൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രതിയിൽ 48വരെയുള്ള പേജുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയിൽ  56 വരെയുള്ള പേജുകൾ കാണാം. രണ്ട് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പുസ്തകവും പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവസാനത്തെ കുറച്ചു നാളുകൾ നഷ്ടമായതായാണ് 56മത്തെ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് അതിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | 1 Comment