1931 സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ സന്താനഗോപാലം  ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര്‍ കൊല്ലവര്‍ഷം 923 നു മുമ്പ് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം ഈ കൃതി രചിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. കോട്ടയം കോളേജ് ലക്‌ചറര്‍ ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ ശങ്കരപ്പിള്ള ബി എ കുട്ടികള്‍ക്കായി തയാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദമായ ഒരു അവതാരികയുണ്ട്. എന്നാല്‍  ഈ പുസ്തകം ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാലയില്‍ നിന്നും1931- ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്  66 പേജുകൾ ഉള്ള പുസ്തകം.

സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ-വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം
1931-സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ-വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1931(കൊല്ലവര്‍ഷം 1106)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 66
 • അച്ചടി:വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1929-1930-ധർമ്മധീരൻ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങൾ

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കോട്ടയത്തു നിന്നു A K ശർമ്മ പേരാശ്ശേരിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ധർമ്മധീരൻ എന്ന മാസികയുടെ 1929-1930 കാലഘട്ടത്തിലെ 4 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് അക്കാലത്തെ ഈഴവ/തീയ സമുദായ പുരോഗമനവും ബോധവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ ഒരു പൊതുമാസികയായാണ് ഇതെന്നു കാണാം. അതോടൊപ്പം സാമൂഹികപരിഷ്കരണത്തിനും പ്രാധാന്യം കാണുന്നു . ഇതിനു മുമ്പ് ധർമ്മധീരൻ മാസിക പുസ്തകം2 ലക്കം1നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഇവിടെ കാണാം

1929-1930-ധർമ്മധീരൻ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങൾ
1929-1930-ധർമ്മധീരൻ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങൾ

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

രേഖ 1

 • പേര്: ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929 (മലയാള വർഷം 1104കർക്കിടകം കുംഭം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി:പോപ്പുലർ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കങ്ങൾ 08,09
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930 (മലയാള വർഷം 1105തുലാം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: പോപ്പുലർ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930 (മലയാള വർഷം 1105 തുലാം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: പോപ്പുലർ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 5
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930 (മലയാള വർഷം 1105 ഇടവം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: പോപ്പുലർ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

നളചരിതം ഓട്ടന്‍ തുള്ളല്‍ – വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ നളചരിതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.കൊല്ലം എസ്. റ്റി. റെഡ്യാറുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ 32പേജുകൾ ഉള്ള പുസ്തകം. കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അച്ചടിച്ച വർഷവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല.

നളചരിതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം
നളചരിതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ – വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നളചരിതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:ലഭ്യമല്ല
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി