ഗിരിജ കല്യാണം

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

ഗിരിജ കല്യാണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.  അച്ചടിയുടെ കെട്ടും മട്ടും കണ്ടാല്‍ തന്നെ വളരെ പഴയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് അറിയാം. ആദ്യാവസാന പേജുകള്‍ നഷ്ടപ്പട്ടതിനാല്‍ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാന വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല . ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്, അച്ചടിശാല, പ്രസിദ്ധീകരണ വര്‍ഷം  തുടങ്ങിയവ അജ്ഞാതമായി  തുടരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാവുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 

ഗിരിജ കല്യാണം
ഗിരിജ കല്യാണം

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ ലഭ്യമായ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഗിരിജ കല്യാണം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 82
 • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1950 ചെറുകഥ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കേരളത്തിലും സിലോ, സിങ്കപ്പുര്‍, ഇറാ തുടങ്ങി നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചാരമുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ചെറുകഥ എന്ന മാസികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1950 ഫെബ്രുവരിയിലെ ലക്കമാണ് ഇതെങ്കിലും മുഖപേജ് നഷ്ടമായതിനാല്‍ ആരാണ് പത്രാധിപര്‍, പ്രസിദ്ധീകരണശാല  എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1950 ചെറുകഥ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
1950 ചെറുകഥ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: 1950 ചെറുകഥ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950 ഫെബ്രുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന നാരദർ എന്ന മാസികയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുസ്തകം 2 ലക്കം 2ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പതിപ്പായി ഇറക്കിയ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പതിവ് സരസ കൃതികള്‍ക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു.

1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2
1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: 1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941 (മലയാള വർഷം 1117കന്നി)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: ശ്രീ വിലാസ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി