1936 – തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് – സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള

തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 1936ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്.

ഈ പുസ്തകം എനിക്കു 2010 ജൂൺ 8നാണ് ലഭിച്ചത്. അക്കാലത്ത് അത് എവിടെ നിന്നു കിട്ടിയെന്നു കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അത് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർത്തിരുന്നു (അക്കാലത്ത് ഞാൻ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ സജീവമായിരുന്നു‌). പക്ഷെ അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ പുസ്തകങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പുസ്തകം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്കാൻ ചെയ്ത പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

1936 - തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം - രണ്ടാം ഭാഗം - നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് - സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള
1936 – തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് – സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു്
 • രചന: സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936 (മലയാളവർഷം 1111)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 94
 • പ്രസാധകർ: എസ്സ്.ആർ. ബുക്കുഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
 • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1917നോടടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നു. പഴയ രേഖകൾ തിരയാൻ ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രയോജനപ്പെടും. വളരെയെധികം പഴയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എനിക്ക് ഈ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.

പ്രധാനമായും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ആണെങ്കിലും തമിഴ്, തെലുഗ് എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഈ കാറ്റലോഗിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗ് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിലാണ് കാറ്റലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. (ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തിരുവിതാംകൂറിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തെലുഗ് പ്രദേശത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.)

ഈ കാറ്റലോഗ് ഭാഗികമായേ ലഭ്യമായുള്ളൂ. കിട്ടിയതിന്റെ തന്നെ സ്ഥിതി മോശവും ആയിരുന്നു. അവസാനത്തെ ഏതാണ്ട് 30 ഓളം താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവശാസ്ത്രം, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ട പേജുകളിൽ ഉള്ളത്. (ഈ കാലലൊഗിന്റെ മറ്റൊരു കോപ്പി എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കോപ്പി കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്)

1917 - ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് - തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്
1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 110
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Kerala Periodicals എന്ന കളക്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകളിൽ ആഴ്ചപതിപ്പുകൾ, മാസികകൾ, ദിനപത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരുമിച്ചു കാണാനായും അവയുടെ ആക്സസബിലിറ്റിയും വിസിബിലിറ്റിയും കൂട്ടുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ Kerala Periodicals എന്ന പേരിൽ ഒരു കളക്ഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കളക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം https://archive.org/details/kerala-periodicals. ഇത് Kerala Archives എന്ന മാസ്റ്റർ കളക്ഷന്റെ ഉപവിഭാഗമാണ്.

ഇതു വരെ ഡിജിറ്റസ് ചെയ്ത എല്ലാ ആനുകാലികങ്ങളും ഈ കളക്ഷന്റെ (https://archive.org/details/kerala-periodicals) കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നൂറിലധികം രേഖകൾ ഈ കളക്ഷന്റെ കീഴിൽ ആക്കിയിട്ടൂണ്ട്. Kerala Archives ന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ആനുകാലികളിൽ ഈ കളക്ഷന്റെ കീഴിൽ വരാത്തവ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ കീീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

 

Kerala Periodicals എന്ന കളക്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
Kerala Periodicals എന്ന കളക്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

 

ഈ കളക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പഴയ ആനുകാലികം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒന്നായ പശ്ചിമൊദയം ആണ്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റു പ്രമുഖ കേരള ആനുകാലികങ്ങൾ സി.എം.എസിന്റെ വിദ്യാസംഗ്രഹവും, ബാസൽ മിഷന്റെ കേരളോപകാരിയും ആണ്. ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകാലികളിൽ ഭാഷാപോഷിണിയുടെ 1920കളിൽ ഇറങ്ങിയ കുറച്ചു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ലഭ്യമാണ്. ഈ കളക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാപ്പിള റവ്യൂ, ഗുരുനാഥൻ മാസിക, വൈദ്യസാരഥി മാസിക, അരുണ മാസിക, സഹോദരി മാസിക തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോയവ ആണ്.

https://archive.org/details/kerala-periodicals എന്ന കളക്ഷൻ പേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ Topics & Subjects എന്ന കാറ്റഗറിയും Year എന്ന കാറ്റഗറിയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കു താല്പര്യമുള്ള ആനുകാലികങ്ങളുടെ ലക്കങ്ങളിലേക്ക് വളരെയെളുപ്പം എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഗവേഷകരും മറ്റു താല്പര്യമുള്ളവരും ഈ രേഖകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കൃതികൾ സൃഷീക്കുമല്ലോ.

പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുന്ന 1960നു മുൻപുള്ള കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ആനുകാലികങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം രേഖകളിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരുടേയും ചുമതല ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എനിക്ക് മെയിലയക്കുക. ഒരു പ്രധാനകാര്യം ഓർക്കുക മനോരമ, മാതൃഭൂമി പോലൊയുള്ള വൻകിട പ്രസിദ്ധീകരണശാലകകളെക്കാൾ ചെറുകിട കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ വന്ന് തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോയ പഴയകാല ആനുകാലികങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ. സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എനിക്ക് മെയിലയക്കുക. എന്റെ വിലാസം shijualexonline @ ജിമെയിൽ.കോം