1930 -മാധവനിദാനം -അഞ്ചാം പതിപ്പ്-മാധവാചാര്യര്‍

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

1930 ൽ എസ് ടി റെഡ്യാര്‍ സ്വന്തം ചെലവിൽ വിദ്യാഭിവര്‍ദ്ധിനി പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ മാധവനിദാനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. രോഗോൽപത്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള നിദാനം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിതെന്ന് കരുതുന്നു. സാരചന്ദ്രിക എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം സര്‍ക്കാര്‍ വൈദ്യന്‍ വി കേശവനാശാന്‍ അവര്‍കള്‍ തയാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യമറിഞ്ഞ് എസ് ടി റെഡ്യാര്‍ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

1930-മാധവനിദാനം-മാധവാചാര്യര്‍
1930-മാധവനിദാനം-മാധവാചാര്യര്‍

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ തീര്‍ത്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന ഷിജു അലക്സിന്പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്:1930 -മാധവനിദാനം -അഞ്ചാം പതിപ്പ്-മാധവാചാര്യര്‍
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:282
 • അച്ചടി: വിദ്യാഭിവര്‍ദ്ധിനി കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1870 പ്രബൊധിനി പികെ തൊമ്മന്‍ പി ജെ കുര്യന്‍

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

1870 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബൊധിനി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്ക്കാനാണ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പള്ളിക്കൂടങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രചിച്ചതാണെന്നു മുഖവുരയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദ്യകാല അച്ചടി ആയതിനാല്‍ അക്ഷരങ്ങളുടേയും മറ്റും രൂപത്തിനു കാണുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ പുസ്തകം തയാറാക്കുന്നതില്‍ അച്ചങ്കണ്ടത്തു വാസു നമ്പിയാരും പെരിയ പട്ടണത്തുകാരന്‍വെങ്കിടരമണാചാര്യരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 1870 പ്രബൊധിനി പികെ തൊമ്മന്‍ പി ജെ കുര്യന്‍

1870- പ്രബൊധിനി പികെ തൊമ്മന്‍ പി ജെ കുര്യന്‍

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും  സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ തീര്‍ത്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന ഷിജു അലക്സിന്പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്:1870 പ്രബൊധിനി പികെ തൊമ്മന്‍ പി ജെ കുര്യന്‍
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1870
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:226
 • അച്ചടി: വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ കൊച്ചി by B Fernandez
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1925-ശരീരധര്‍മ്മം ഭാഗം 1 -കെ കേശവപിള്ള

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

ശങ്കരഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ഭാഗമായി ഡോ കെ കേശവപിള്ള രചിച്ച ശരീരധര്‍മ്മം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആയുര്‍വേദ മഹാപാഠശാലയില്‍ ശാരീരവും ശരീരധര്‍മ്മവും സംബന്ധിച്ച ക്ലാസ്സുകള്‍ എടുത്തതിന്റെ കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥവും പിറവിയെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര വ്യവച്ഛേദം – ഉത്തരശാഖ എന്ന പുസ്തകം ഇവിടെ കാണാം. മലയാളഭാഷയില്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ സാങ്കേതിക പദാവലികള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സഹായിച്ചുകാണുമെന്ന് കരുതുന്നു.

 

 texts 1925-ശരീരധര്‍മ്മം ഭാഗം 1 -കെ കേശവപിള്ള

1925-ശരീരധര്‍മ്മം ഭാഗം 1 -കെ കേശവപിള്ള

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും  സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ തീര്‍ത്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന ഷിജു അലക്സിന്പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്:texts1925-ശരീരധര്‍മ്മം ഭാഗം 1 -കെ കേശവപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1925
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:184
 • അച്ചടി: ശ്രീധര പവ്വര്‍ പ്രസ്സ് തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി