1941 – ഉദയം – പുസ്തകം 1 ൻ്റെ 3, 4 ലക്കങ്ങൾ

എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഉദയം എന്ന മാസികയുടെ  പുസ്തകം 1 ൻ്റെ 3ഉം 4ഉം ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എം. പി. പോൾ, കെ. ജെ, ജോസഫ് എന്നിവർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പത്രാധിപന്മാർ.

എറണാകുളത്ത് നിന്നു തന്നെ പിൽക്കാലത്ത്  എം. ആർ. കൃഷ്ണനുണ്ണി പത്രാധിപർ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഉദയം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ആഴ്ചപതിപ്പിൻ്റെ കുറച്ചു ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആനുകാലികം ആണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1941 – ഉദയം
1941 – ഉദയം

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

രേഖകളുടെ തനിമ നിലനിർത്താനായി താഴെ രണ്ട് ലക്കങ്ങളും വെവ്വേറെ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

രേഖ 1

 • പേര്: ഉദയം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • പ്രസാധനം/അച്ചടി: Prakasam Printing Works, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: ഉദയം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
 • പ്രസാധനം/അച്ചടി: Prakasam Printing Works, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

1957 – കഥകളി – ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള

തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല 1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥകളി എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തെപറ്റി പറ്റി പഠിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. കഥകളി എന്ന കല, അതിൻ്റെ ഉല്പത്തി, സ്വരൂപം തുടങ്ങി കുറച്ചധികം സംഗതികൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്കുമെൻ്റ് ച്യെതിരിക്കുന്നു. ധാരാളം വരചിത്രങ്ങൾ കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തെ വിശദീകരിക്കാനായി ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

500നടുത്ത് പേജുകൾ ഉള്ള പുസ്തകം ആയതിനാലും കാലപ്പഴക്കം മൂലവും ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കുറച്ചു ദുഷ്കരമായിരുന്നു. ആദ്യവും അവസനവും ഉള്ള കുറച്ചു താളുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ലഭ്യമാണ്.

 

1957 - കഥകളി - ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
1957 – കഥകളി – ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള

കടപ്പാട്

എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സുനിലേട്ടൻ്റെ (സുനിൽ കുമാർ) ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കഥകളി
 • രചന: ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 474
 • പ്രസാധനം: തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല
 • അച്ചടി: City Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31

സോവിയറ്റു സമീക്ഷ എന്ന മാസികയുടെ 1967 ജൂലായ് 5 ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  1967 മെയിൽ നടന്ന സോവിയറ്റ് എഴുത്തുകാരുടെ നാലാം കോൺഗ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് ഈ ലക്കത്തിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുറച്ചു ചിത്രങ്ങളും ഈ ലക്കത്തിൽ കാണാം.

ഇതോടെ സോവിയറ്റു സമീക്ഷ മാസികയുടെ രണ്ട് ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് കിട്ടിയ ലക്കം ഇവിടെ കാണാം.

 

1967 - സോവിയറ്റു സമീക്ഷ - പുസ്തകം 2 ലക്കം 31
1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31

കടപ്പാട്

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
 • പ്രസാധനം: USSR Consulate
 • അച്ചടി: Janatha Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി