ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 4 – 1968 ഫെബ്രുവരി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാസികയായ ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ നാലാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1968 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നാലാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. (ഇതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള പൊസ്റ്റുകൾ കാണുക).

ഒട്ടനവധി നല്ല ലേഖനങ്ങൾ നാലാം ലക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മലയാളത്തിനൊരു സാങ്കേതിക ശബ്ദകോശം, വർത്തമാനപത്രങ്ങളും ശാസ്ത്രചർച്ചകളും, സസ്യശാ‍ാസ്ത്രത്തിലെ ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ കുറച്ചധികം ലേഖനങ്ങൾ നാലാം ലക്കത്തിൽ കാണാം. ഒപ്പം അക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന വി.ജെ. തോമസ് എഴുതിയ സയൻസും നിത്യ ജീവിതവും എന്ന ലേഖനവും നാലാം ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിനൊരു സാങ്കേതിക ശബ്ദകോശം എന്നത് കേരള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നെന്ന് കാണുന്നു. എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വളരെ സജീവമായി വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാം. ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

ശാസ്ത്രഗതി - ലക്കം 4 - 1968 ഫെബ്രുവരി
ശാസ്ത്രഗതി – ലക്കം 4 – 1968 ഫെബ്രുവരി

 

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – നാലാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968 ഫെബ്രുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1967 ജൂലൈയിലാണ് മൂന്നാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്.

ഈ ലക്കത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട്. ഇന്നു നമുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മാത്രമല്ല അതിന്റെ മലയാള/ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും വന്നു. എന്നാൽ 1967ലെ സ്ഥിതി വെച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പുതുവിവരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.കാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണം, കൃത്രിമ മഴ തുടങ്ങി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും മുന്നാം ലക്കത്തിൽ കാണാം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ശാസ്ത്രഗതി - ലക്കം 3 - 1967 ജൂലൈ
ശാസ്ത്രഗതി – ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – മൂന്നാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967 ജൂലൈ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 2 – 1967 ജനുവരി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി എന്ന മാസികയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1967 ജനുവരിയിലാണ് രണ്ടാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് 1966ൽ ഇറങ്ങിയ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഒന്നാം ലക്കം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്.

എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ലക്കങ്ങൾ ഒന്നിനും തന്നെ കവർ പേജില്ല. ഇത് അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ കവർ പേജില്ലാതെയാണോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്കു ഉറപ്പില്ല. കാലപ്പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മങ്ങലുണ്ടായ ചെറിയ പ്രശ്നം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിലുള്ള സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കവിശലനം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല. അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ശാസ്ത്രഗതി ലക്കം 2 - 1967 ജനുവരി
ശാസ്ത്രഗതി ലക്കം 2 – 1967 ജനുവരി

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – രണ്ടാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967 ജനുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി