1947- തശ് രിഫ് ഒപ്പനപ്പാട്ട് – കോഴിക്കോട് മാട്ടുങ്ങൽ കുഞ്ഞിക്കോയ

അറബി-മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തശ് രിഫ് ഒപ്പനപ്പാട്ട് എന്ന രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് മാട്ടുങ്ങൽ കുഞ്ഞിക്കോയ ആണ് ഇതിൻ്റെ കർത്താവ്. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും മറ്റുമുണ്ടായ ഏതാനും അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒപ്പനപ്പാട്ടിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം.

ഇത് ഒരു ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകമാണ്. അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ സാധാരണ പിറകിൽ നിന്ന് പേജ് മറിച്ചാണ് വായന തുടങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം സാധാരണ മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ പോലെ മുന്നിൽ നിന്ന് പേജുകൾ മറിക്കുന്ന പോലാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകം എൻ്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

അറബി-മലയാളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

1947- തശ് രിഫ് ഒപ്പനപ്പാട്ട് - കോഴിക്കോട് മാട്ടുങ്ങൽ കുഞ്ഞിക്കോയ
1947- തശ് രിഫ് ഒപ്പനപ്പാട്ട് – കോഴിക്കോട് മാട്ടുങ്ങൽ കുഞ്ഞിക്കോയ

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ഡോ. പി. എ. അബൂബക്കർ സാറാണ്. ഒപ്പം ഡോ: അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറും വിവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു. ഇവർ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റാഡാറ്റയും തന്നത്. അവരോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: തശ് രിഫ് ഒപ്പനപ്പാട്ട്
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം/പകർപ്പവകാശം: കോഴിക്കോട് മാട്ടുങ്ങൽ കുഞ്ഞിക്കോയ
 • ലിത്തോ എഴുത്തുകാരൻ: കുഞ്ഞാലി ബ്നു കമ്മു
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • പ്രസാധനം/അച്ചടി: അൽ മുർശിദ് പ്രസ്, തിരൂരങ്ങാടി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1948 – സൗബാഗ്യസുന്നരി മാല – മാന്നാത്ത് പറമ്പിൽ പരീക്കുട്ടി

അറബി-മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സൗബാഗ്യസുന്നരി ( സൗഭാഗ്യസുന്ദരി) മാല എന്ന രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മാന്നാത്ത് പറമ്പിൽ പരീക്കുട്ടി എന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ കർത്താവ്. സ്വർഗവിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പാട്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധനം ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലയിലാണ്. സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ തദ്ഭവങ്ങളായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാ. സുന്നരി (സുന്ദരി ) ചിലതൊക്കെ ഭാഗികമായി തത്സമങ്ങളാണ്.

ഇത് ഒരു ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകമാണ്. അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ സാധാരണ പിറകിൽ നിന്ന് പേജ് മറിച്ചാണ് വായന തുടങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം സാധാരണ മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ പോലെ മുന്നിൽ നിന്ന് പേജുകൾ മറിക്കുന്ന പോലാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകം എൻ്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

അറബി-മലയാളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

1948 - സൗബാഗ്യസുന്നരി മാല - മാന്നാത്ത് പറമ്പിൽ പരീക്കുട്ടി
1948 – സൗബാഗ്യസുന്നരി മാല – മാന്നാത്ത് പറമ്പിൽ പരീക്കുട്ടി

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ഡോ. പി. എ. അബൂബക്കർ സാറാണ്. ഒപ്പം ഡോ: അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറും വിവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു. ഇവർ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റാഡാറ്റയും തന്നത്. അവരോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സൗബാഗ്യസുന്നരി മാല
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം/പകർപ്പവകാശം: മാന്നാത്ത് പറമ്പിൽ പരീക്കുട്ടി
 • ലിത്തോ എഴുത്തുകാരൻ: മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല മൗലവി കോടഞ്ചേരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • പ്രസാധനം/അച്ചടി: തിരൂരങ്ങാടി അൽമുർഷിദ് പ്രസ്സ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1950 – ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട് – മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ

മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ രചിച്ച ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉഹ്ദ് യുദ്ധം,പദ്യരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.  യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതി. ഇതിഹാസ കാവ്യ ഗണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു കാവ്യമാണ്. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ കുറിപ്പിനു മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയിലെ ഈ പേജ് കാണുക.

അറബി-മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പ്രധാന രചനകളിൽ ഒന്നാണ്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ 2 പേജുകൾ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊഴിച്ചാൽ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാണ്.

അറബി-മലയാളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

1950 – ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട് – മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ
1950 – ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട് – മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ

 

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ഡോ. പി. എ. അബൂബക്കർ സാറാണ്. ഒപ്പം ഡോ: അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറും വിവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു. ഇവർക്കു പുറമെ ഇവർ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട അറബി-മലയാളം ഡിജിറ്റൈസേഷനു സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റാഡാറ്റയും മറ്റും തന്നത്. ഇവരോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട്
 • രചന: മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ
 • പകർത്തിയെഴുത്ത്: സൈനുദ്ദീൻ ബിൻ അഹ്മദ് കോടഞ്ചേരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950 ജൂൺ 2
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:166
 • പ്രസാധനം/അച്ചടി: തിരൂരങ്ങാടി നഗരം അംശം ദേശത്ത് കാരക്കൽ അബ്ദുല്ല എന്നവരുടെ മള്ഹറുൽ മുഹിമ്മാത്ത് അച്ചുകൂടത്തിൽ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി