പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – 2015 – ഒരു കണക്കെടുപ്പ്

ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ 2015 ഡിസംബർ  31വരെ പങ്കു വെച്ച,  കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് ആണിത്. (ഇത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താത്തതിനാൽ ഇതു വരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ ഉണ്ട്. ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഈ വിധത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നു കരുതുന്നു):

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുക്കം:

 • വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ തപ്പിയെടുത്ത മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ- 30 ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ
 • ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ച മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ –2 (ഒര ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ – പഴഞ്ചൊൽ മാല  )
 • നേരിട്ടു കണ്ടെടുത്ത്, സ്കാൻ ചെയ്ത്, പ്രോസസ് ചെയ്ത്, ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി പങ്കു വെച്ച മലയാള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ – 30 നടുത്ത്
 • പ്രോസസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള പുസ്തകം – ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാം പതിപ്പ് – 2 വാല്യങ്ങളിലായി 2250നടുത്ത് താളുകൾ – ഒന്നാം വാല്യം , രണ്ടാം വാല്യം
 • പ്രോസസ് ചെയ്ത മൊത്തം താളുകളുടെ എണ്ണം – 5,000 ത്തിൽ പരം
 • ഈ പരിപാടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ഗവെഷണപ്രബന്ധം – 1 – ചന്ദ്രക്കല-ഉത്ഭവവും-പ്രയോഗവും

 

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം
ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മലയാളവും കേരളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ എല്ലാവർക്കും (പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുജനത്തിന്) ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ലഭ്യമായി. ഇതിനകം നമുക്ക് പൊതു ഇടത്തേക്കു കൊണ്ടു വരാൻ കഴിഞ്ഞ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളിൽ ചിലതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

തുടങ്ങി മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിലും അനുബന്ധമായി പല മേഖകലളിലും പ്രാധാന്യമുള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് പൊതു ഇടത്തേക്കു കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റി.

നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഏവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പൊതു ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതു ഇടത്തേക്ക് കോണ്ടു വരുന്നതിനു ഇടയ്ക്ക് നേരീടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ കടമ്പകൾ (പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്) ഒന്ന് എടുത്തെഴുതട്ടെ.

 • പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ (ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ)  അനുമതി നേടിയെടുക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക
 • സ്കാൻ ചെയ്യുക (ഫോട്ടോ എടുക്കുക)
 • സ്കാൻ ചെയ്തതിലിലെ (ഫോട്ടോ ഏടൂത്തതിലെ)  തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുക
 • സ്കാൻ ചെയ്ത പേജുകൾ പേജ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് പുനർ നാമകരണം ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മമായി സ്കാൻ ടെയിലർ പ്രോസസിനു തയ്യാറാക്കുക
 • സ്കാൻ ടെയിലറിൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇമേജ് തയ്യാറാക്കുക.
 • പുസ്തകം ഒരു പൊതു ഇടത്തേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റയും മറ്റും പഠിച്ച് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറു കുറിപ്പെഴുതി പുസ്തകം പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുക

… തുടങ്ങിയ നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഒരു മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ യാതൊരു പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി  ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം നമുക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. ടെക്നിക്കലായി മറികടക്കേണ്ട വേറെയും സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നില്ല.

ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം കൂടി ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിപാടികളിൽ പല വിധത്തിൽ വിവിധ റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിച്ചവർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണ്

ഇവരോടൊപ്പം  പ്രൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊ. ബാബു ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവർ പല വിധത്തിലുള്ള സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ, പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി  അത്തരം രേഖകൾ കൈമാറുന്ന ഏവർക്കും നന്ദി.

ഈ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ സഹായിക്കാൻ മുൻപോട്ടു വന്നാൽ, കാലപ്പഴക്കം മൂലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിനു ശെഷം രേഖ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഉടമസ്ഥർക്കു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി shijualexonline@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ.

1883-മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം-ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

ആമുഖം

ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്പ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭാസത്തിനു (പൊതുവെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു) നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടൂണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപെട്ട ഓരോ പുസ്തകവും കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന സംശയമാണ്.  ഗുണ്ടർട്ടിനു പകരക്കാരൻ ആയി വന്നതാണോ ഗാർത്തു‌വെയിറ്റ് സായിപ്പിന്റെ സംഭാവനകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ കാരണം എന്നു സംശയമുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 1900 വരെയെങ്കിലും മലയാള പാഠ്യപദ്ധ്യതിയിൽ വളരെ സജീവമായി ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്‌പ് ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരോ പഴയ പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി വരുന്നു.

ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്
ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

 

ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായിപ്പിന്റെ കൈമുദ്ര പതിഞ്ഞ 2 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു (ഒന്ന്, രണ്ട് ). ഈ പോസ്റ്റിൽ ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായ്പിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം
 • താളുകൾ: 32
 • രചയിതാവ്: ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1883
1883 - മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം - ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്
1883 – മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം – ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

ഉള്ളടക്കം

മലയാള വ്യാകരണം വളരെ സംഗ്രഹമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സംഗ്രഹമായതിനാൽ പുസ്തകത്തിനു വെറും 32 താളുകളേ ഉള്ളൂ താനും. സ്കാൻ ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു തളുകൾ മോശമാണ്. അത് സ്കാൻ ചെയ്തതിനെ ബാധിച്ചിട്ടൂണ്ട്. എങ്കിലും മിക്കവാറും ഉള്ളടക്കം ഒക്കെ വായിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. യുയോമയ സഭയെ പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനങ്ങൾ (ഒന്ന്രണ്ട്മൂന്ന്) വായിക്കുക.

കടപ്പാട്

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാൻ അനുമതി തന്ന യുയോമയ സഭാ അധികാരികൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. ഒപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനും വിവിധ വ്യക്തികളെ കാണുവാനും എന്റെ ഒപ്പം വന്ന് സഹകരിച്ച വിനിൽ പോളിനും നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: യുയൊമയാത്മഗീതങ്ങൾ
 • ഉള്ളടക്കം: പ്രധാനമായും യുയോമയാ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ. ഒപ്പം സഭയുടെ ചില ശുശ്രൂഷകളുടെ (ഉദാ: വിവാഹ ശുശ്രൂഷ) ക്രമം.
 • താളുകൾ: 68 നടുത്ത്
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസാധകൻ: കൊച്ചു കോശി മുതലാളി
 • പ്രസ്സ്: മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1891

 

1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ
1891-യുയൊമയാത്മ ഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഗീതങ്ങൾ പലതും ക്രൈസ്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.) ഇത് അച്ചടിച്ച വർഷം 1891 ആയതിനാൽ യുസ്തൂസ് യോസഫ് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഉള്ള പുസ്തകം ആണിത്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി കാലപ്പഴക്കം മൂലം അത്ര നന്നായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ചില കുറവുകൾ ഈ സ്കാനിന് ഉണ്ട്.

 • 1, 2, 23, 24 പകുതി ഭാഗം കീറി പൊയിരുന്നു.
 • 17,18 താളുകൾ പൂർണ്ണമായി കീറി പോയിരുന്നു
 • ടൈറ്റിൽ പേജിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലെ ഒരു അക്ഷരം അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.

എങ്കിലും പരമാവധി ശ്രദ്ധയൊടെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് വായനാ യോഗ്യമായ ഒരു സ്കാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

കേരള ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം, മലയാള പാട്ടുകളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം തിരയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ചിലത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, കണ്ടത്തിൽ വർഗ്ഗീസ് മാപ്ല കേവല വ്യഞ്ജനം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കുഞ്ഞുവട്ടം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം കാണാം എന്നതാണ്. സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ചന്ദ്രക്കലയും ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്