1964 – കാശ്മീർ – രക്ഷാസമിതിയിൽ എം.സി. ചാഗ്ല ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മഹമ്മദലി കരീം ചാഗ്ല 1964ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആയി പങ്കെടുത്ത് ചെയ്ത 2 പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡോക്കുമെൻ്റേഷൻ ആയ കാശ്മീർ – രക്ഷാസമിതിയിൽ എം.സി. ചാഗ്ല ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രക്ഷാസമിതിയുടെ തിരുത്താത്ത രേഖകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ, ഭാരതമെടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിൻ്റെ നിയമസാധുതയുടേയും ധാർമ്മികന്യായത്തിൻ്റെയും ഉചിതമായ സംക്ഷേപമാണ് എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ രേഖയിൽ പറയുന്നു.

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1964 - കാശ്മീർ - രക്ഷാസമിതിയിൽ എം.സി. ചാഗ്ല ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ
1964 – കാശ്മീർ – രക്ഷാസമിതിയിൽ എം.സി. ചാഗ്ല ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കാശ്മീർ – രക്ഷാസമിതിയിൽ എം.സി. ചാഗ്ല ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 116
 • പ്രസാധകർ: പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ, വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ്, ഭാരത സർക്കാർ
 • അച്ചടി: ജനതാ പ്രസ്സ്, മദ്രാസ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1991 – മതേതരത്വവും ദേശീയ ഐക്യവും

കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ Ministry of Information and Broadcastingൻ്റെ കീഴിലുള്ള Directorate of Advertising and Visual Publicity 1991ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മതേതരത്വവും ദേശീയ ഐക്യവും  എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.  പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രപുരോഗതിയിൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ആണ് ലഘുലേഖയുടെ പ്രമേയം.

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1991 - മതേതരത്വവും ദേശീയ ഐക്യവും
1991 – മതേതരത്വവും ദേശീയ ഐക്യവും

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മതേതരത്വവും ദേശീയ ഐക്യവും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • അച്ചടി: Headway Lithographic Company, Calcutta
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1953 – അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും – ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ

ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ രചിച്ച അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.  മനുഷ്യസമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ പുസ്തകം രചിച്ചതെന്ന് ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ ആമുഖക്കുരിപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതിമൂന്ന് അദ്ധ്യയങ്ങൾ ഉള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ  രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയചരിത്രവും ആണ് കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1953 - അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും - ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ
1953 – അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും – ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും
 • രചന: ദർശനാവട്ടം R സുകുമാരൻനായർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 118
 • പ്രസാധകർ: ധർമ്മദേശം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • അച്ചടി: ധർമ്മദേശം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി