സുഖാശംസി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു വൈദ്യൻ പി കെ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സുഖാശംസി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ പുരസ്കരിച്ചു നടത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ എക വൈദ്യമാസിക ആണ് ഇതെന്ന് ഇതിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു.കേരളീയ വൈദ്യ സംബന്ധമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ചെറിയഴീക്കലിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഈ മാസിക അച്ചടിച്ചിരുന്നത് കൊല്ലം ശ്രീരാമ വിലാസ് പ്രസ്സിലാണ്.ഇതിനു മുമ്പ് സുഖാശംസി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 2 നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഇവിടെ കാണാം

1923 സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
1923 സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

പേര്: സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098മേടം)

താളുകളുടെ എണ്ണം: 34

അച്ചടി: ശ്രീ രാമ വിലാസ് പ്രസ്സ്, കൊല്ലം

സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1931 സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ സന്താനഗോപാലം  ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര്‍ കൊല്ലവര്‍ഷം 923 നു മുമ്പ് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം ഈ കൃതി രചിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. കോട്ടയം കോളേജ് ലക്‌ചറര്‍ ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ ശങ്കരപ്പിള്ള ബി എ കുട്ടികള്‍ക്കായി തയാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദമായ ഒരു അവതാരികയുണ്ട്. എന്നാല്‍  ഈ പുസ്തകം ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാലയില്‍ നിന്നും1931- ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്  66 പേജുകൾ ഉള്ള പുസ്തകം.

സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ-വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം
1931-സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ-വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
  • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1931(കൊല്ലവര്‍ഷം 1106)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 66
  • അച്ചടി:വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗ്രന്ഥപ്പുര എന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ  എന്ന പുതിയ ഒരു പദ്ധതി കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതോടു കൂടി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, മണ്ണാർക്കാട് സഹൃദയ ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൈസെഷൻ, കോന്നിയൂർ നരേന്ദ്രനാഥ് കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് പുറമേ പുതിയ ഒരു പദ്ധതിക്ക് കൂടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മ തുടക്കമിടുകയാണ്.

അറബി-മലയാളം
അറബി-മലയാളം

 

ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറച്ച് അറബി മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും (ഉദാ: 1905ലെ ഒരു അറബി-മലയാളം ബൈബിൾ) അറബി-മലയാള ലിപി വായിക്കാൻ എനിക്കറിയാത്തത് കൂടുതൽ അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായ കുറച്ചു പേർ മുൻപ്പോട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ പേർ സഹകരിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി സ്കേൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അധികമില്ല.

ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്നതും ഞാനുമായി കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും

 

  • ഡോ. പി. എ. അബൂബക്കർ:  കോട്ടക്കൽ വി.പി.എസ്.വി.എ.കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറും ഫിസിഷ്യനുമാണ് ഡോ. പി. എ. അബൂബക്കർ. കാസറഗോഡ് ഉദുമ സ്വദേശിയാണ്. കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമി ഭാഷാ പഠനങ്ങൾക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഐസി ചാക്കോ അവാർഡു നേടിയ ഡോ.അബൂബക്കറിൻ്റെ ഇഷ്ട ഗവേഷണമേഖലകളിലൊന്ന് ഭാഷാശാസ്ത്രമാണ്. കേരളീയരുടെ അറബി എടുത്ത്, അറബിമലയാളം എഴുത്തുരീതി, അതിൻ്റെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ എന്നിവയെ ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഭാഷാചരിത്രത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അറബിമലയാളത്തെ മലയാളഭാഷയുടെ വികാസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലാഅക്കാദമി പുറത്തിറക്കിയ അറബി മലയാളം മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാവങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം.
  • ഡോ: അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്: കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ കൊയിലാണ്ടി കാമ്പസിൽ മലയാളം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഡോ: അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്. എനിക്കു ലത്തീഫ് മാഷെ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പരിചയമുണ്ട്.  ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിൽ അദ്ദേഹം സജീവ പങ്കാളി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുന്നു പേർ (സിബു, സുനിൽ, ഷിജു) കൂടി രചിച്ച വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സിൻ്റെ ഗവേഷണപ്രബന്ധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പല തെളിവുകളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

അറബി-മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അതിൻ്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റാ തയ്യാറാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പെരും ആണ്. താല്പര്യമുള്ള കൂടുതൽ പേർ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇതൊരു സവിശേഷ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഈ അറബി-മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം മാത്രമാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം മലയാള ലിപിയിലേക്ക് കൂടെ ആക്കിയാലേ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തൂ. അതിനു കൂടുതൽ ആളുകൾ സഹകരിക്കും എന്ന് കരുതാം.