1917-വേണീസംഹാരം- പന്തളത്തുകേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

പന്തളത്തു കേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ തര്‍ജ്ജിമ ചെയ്ത നാരായണഭട്ടന്റെ വേണീ സംഹാരം എന്ന നാടകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വീര രസപ്രധാനമായ ഈ നാടകം മഹാഭാരതത്തില്‍ നിന്ന് എടുത്തതാണ്.വേണീ എന്നാല്‍ അഴിച്ചിട്ട തലമുടി അതിന്റെ സംഹാരം കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടുക. ദ്യൂതസഭയില്‍ ദുസ്സാസനന്‍ പിടിച്ചു വലിച്ചഴിച്ച പാഞ്ചാലിയുടെ തലമുടി ഭീമസേനന്‍ കൗരവരെ വധിച്ച് കെട്ടിക്കുന്നതുവരെ വേണിയായിത്തന്നെ കിടക്കുകയേ ഉള്ളുവെന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ നടന്നത് ഏതുവിധം നിറവേറ്റിയെന്നതാണ് ഈ നാടകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.

 

1917-വേണീസംഹാരം-പന്തളത്തു കേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍
1917-വേണീസംഹാരം-പന്തളത്തു കേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും  സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ തീര്‍ത്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന ഷിജു അലക്സിന്പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്:1917-വേണീസംഹാരം-പന്തളത്തു കേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:146
 • അച്ചടി: 1-16 വരെ ഭാസ്കര പ്രസ്സ്,ശേഷം ഭാഗങ്ങള്‍ ശ്രീധര പ്രസ്സ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വായന (ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം)-സ്റ്റേറ്റു് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കുട്ടികളുടെ വായന എന്ന പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം  എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനും അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുംവേണ്ടി  NCERT തയാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ്  ഗ്രന്ഥത്തെ ഉപജീവിച്ചു മലയാളത്തില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് വായന എന്ന പുസ്തകം. ഏതു വര്‍ഷമാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിനുള്ള സൂചനകളൊന്നും പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.1960 ന് ശേഷമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നു കരുതുന്നു. അദ്ധ്യാപകര്‍ ക്ലാസ്സില്‍ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങള്‍ വായിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന സംശയത്തിന് അറുതി വരുത്തുവാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

വായന (ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം)
വായന (ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം)

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വായന (ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം)
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം: സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരളം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:ലഭ്യമല്ല
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 78
 • പ്രസാദകര്‍ :സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരളം
 • അച്ചടി:The Press RAMSES Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1959-കേരളം – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞികുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കന്യാകുമാരിക്ഷിതിയാദിയായ്ഗ്ഗോ-

ര്‍ണ്ണാന്താമായ് ത്തെക്കുവടക്കു നീളേ

അന്യേന്യമംബാശിവര്‍ നീട്ടിവിട്ട

കണ്ണോട്ടമേറ്റുണ്ടൊരു നല്ലരാജ്യം

എന്ന ശ്ലോകം അറിയാത്തവരുണ്ടാകില്ല . അത്ര പ്രശസ്തമായ ഈ വരികള്‍  ഏത് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നാണ് ?

ആരെഴുതിയതാണ് എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പലരും വിഷമിക്കും..

മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞികുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ കേരളം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.കേരള പ്രതിഷ്ഠ, നമ്പൂരിരാജ്യഭരണം, പെരുമാള്‍ ഭരണം, ഏറനാടുപെരുമ്പടപ്പുവാഴ്ച, കൂറുമത്സരം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു സര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലായി കേരള ചരിത്രം പദ്യരൂപത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ചരിത്രാന്വേഷികള്‍ക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കും

1959-കേരളം കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞികുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
1959-കേരളം കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞികുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളം
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞികുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1959 (രണ്ടാം പതിപ്പ്)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 146
 • പ്രസാദകര്‍ : കേരള ബുക്ക് ഹൗസ് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
 • അച്ചടി:ഭാരത് പ്രസ്സ് കാട്ടൂര്‍
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി