1866-ഗർമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം

ആമുഖം

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ – പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനും, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും, സർവകലാശാലാദ്ധ്യാപകനും, ക്രൈസ്തവസഭാനവീകർത്താവുമായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂഥർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവസഭാനവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നത് കൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയോട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നു നിന്നവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സ് എന്നു വിളിച്ചു. ഇതിലൂടെ ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളുടെ ഉത്ഭവം. അതിനു കാരണമായ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ചിന്തകൾ പാശ്ചാത്യക്രിസ്തീയതയുടേയും, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ തന്നെയും ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ (https://ml.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther) മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറു വിവരണത്തിന്നു അത് വായിക്കുക.

പോപ്പിന്റെ പാപവിമോചനവിപണനത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ആൽബർട്ട് മായിൻസ് എന്ന മെത്രാന് കത്തെഴുതി. കത്തിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം, “ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളുടെ ശക്തിയേയും ഫലസിദ്ധിയേയും കുറിച്ച് മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ തർക്കം” എന്ന പേരിലുള്ള രചനയും അയച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് “95 വാദങ്ങൾ” (95 Theses) എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായത്. ഇത് ചെയ്തത് 1517 ഒക്ടോബർ 31-ാം തീയതി ആണെന്നാണ് ചരിത്രം. മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ ക്രൈസ്തവസഭാനവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭം ആയി ഈ സംഭവമാണ്. ഇന്നു 2017 ഒക്ടോബർ 31 ആയതിനാൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ 500 ാം വാർഷികമാണ്.

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ആധാരമായ ദൈവശാസ്ത്രം പിറന്നിട്ട് 500 വർഷം ആയെന്ന് പറയാം. ഇന്നു ലോകം മൊത്തം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ക്രൈസ്തവസഭകൾ ചിതറി കിടക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ നേരവകാശികൾ എന്നു പറയാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സി.എസ്.ഐ. സഭയെ ആണ്. പക്ഷെ അവർ ഈ വാർഷികം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ തിരഞ്ഞെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ലോകവ്യാപകമായി ഇന്നു് ഇതിന്റെ 500ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഈ വാർത്തയിൽ കാണാം. http://time.com/4993119/protestantism-martin-luther-500th-anniversary/

മുകളിൽ പരാമർശിച്ച വിഷയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ഗൎമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം എന്നാണ്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

500ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ, അതു സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം 150 വർഷം മുൻപ് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃതി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഗൎമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 110
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1866
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം.
1866 - ഗൎമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം
1866 – ഗൎമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം

ഗൎമ്മന്ന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാനവീകരണം എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുസഭാനവീകരനത്തെ പറ്റിയും മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിക്കാനായി 150 വർഷം മുൻപ് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണിത്.

ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ ജർമ്മനി എന്നു വിളിക്കുന്ന പേർ അക്കാലത്ത് ഗർമ്മന്ന്യ ആയിരുന്നു എന്ന് കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നു. ഗർമ്മന്ന്യ എന്ന പേരിന്റെ ഉല്പത്തി അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1875 – ബാസൽ മിഷൻ സഭയുടെ ലിറ്റർജി

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ മലബാറിൽ തുടങ്ങിയ മിഷൻ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ബാസൽ മിഷൻ സഭകളുടെ (ഇന്നു ഈ സഭ, സി.എസ്.ഐ സഭയുടെ ഭാഗമാണ്) ആരാധനാ ഉപയോഗത്തിനായി 1875ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ആരാധനാപുസ്തക(ലിറ്റർജി)ത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പുറത്ത് വിടുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം കർണ്ണാടക തുളു മലയാള ദേശങ്ങളിലും ജർമ്മൻ ബോധകരാൽ ഉണ്ടായ സുവിശെഷ സഭകളിൽ വായിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാസംഗ്രഹം എന്നാണ്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന പത്താമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കർണ്ണാടക തുളു മലയാള ദേശങ്ങളിലും ജർമ്മൻ ബോധകരാൽ ഉണ്ടായ സുവിശെഷ സഭകളിൽ വായിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാസംഗ്രഹം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 175
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1875
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം.
1875 - പ്രാർത്ഥനാസംഗ്രഹം
1875 – പ്രാർത്ഥനാസംഗ്രഹം

പ്രാർത്ഥനാസംഗ്രഹം എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ബാസൽ മിഷൻ സഭകളുടെ ആരാധനാ പുസ്തകം ആണിത്. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിവിധതരം പ്രാർത്ഥനകൾ ഒക്കെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1844 – സത്യവെദ ഇതിഹാസം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൃതികളിൽ ഒന്നായ സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: സത്യവെദ ഇതിഹാസം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 135
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ആദ്യ താളുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി 1844ൽ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി രേഖയുള്ളതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം അതാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നിലേറെ പതിപ്പുകൾ ഇതിനുണ്ടായിട്ടൂണ്ട് എങ്കിൽ 1844നു ശെഷമുള്ള പതിപ്പാകാനും മതി. 1844ലെ പതിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് പരിശോധിക്കാതെ ഇത് 1844ലെ പതിപ്പാണോ ഇതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നു ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ തന്റെ ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന ലെഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
 • പ്രസ്സ്: അച്ചിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശൊധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലാണ് അച്ചടിച്ചത് എന്ന് ഉറപ്പാണ്.
1844-സത്യവെദ ഇതിഹാസം
1844-സത്യവെദ ഇതിഹാസം

സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ പറ്റിയും, കൃതിയെ പറ്റിയും അത്യാവശ്യം വിശദമായി  ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ പി.ജെ. തോമസിന്റെ മലയാളസാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന അനുബന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യവെദ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഖണ്ഡികകളും അദ്ദേഹം ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന അനുബന്ധത്തിൽ എടുത്ത് ചെർത്തിട്ടൂണ്ട്.

ഈ പുസ്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും, അവസാനത്തിലും, ഇടയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിലും സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണെന്ന് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. W. H മിൽ, രാമചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച സംസ്കൃതകൃതിയാണ് ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം.

ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും പരിശൊധിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം കൂടാണ് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)