1880 – വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ മൂന്നു എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ

യുയോമയ സ്ഥാപകനായ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ എന്ന മറുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുസ്തൂസ് യോസഫിന്റെ മൂന്നു കൈയെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെച്ചിട്ടൂണ്ട്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ, അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആണ്. ഈ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ പോസ്റ്റിൽ അക്കാലത്ത് എനിക്കു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റുകൾ വായിച്ചാൽ യുയോമയ സഭ, വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അടിസ്ഥാന ധാരണ കിട്ടും.

വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ
വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ

 

ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ 3 കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും എന്റെ കൈയിൽ ഏകദേശം 2017ൽ കിട്ടിയതാണ്. യുയോമയ സഭാംഗമായ മാത്യു ബോധകർ ആണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനായി കൈമാറിയത്. 2017ൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകം കൈയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പൊഴാണ് അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചത്..

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന കത്തുകളുടേയും മറ്റും ഒറിജിനൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാവണം. മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളുടേയും പ്രധാന ഉള്ളടക്കം അത്തരം കത്തുകളും മറ്റുമാണ്. യുയോമയ ഭാഷയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക കുറിപ്പുകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ കാണാം. പിൽക്കാലത്ത് അച്ചടിയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ പലതും ഈ കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അനുമാനം. പ്രത്യേകിച്ച്, യുയോമയ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും ഈ എഴുത്തു പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണാം.

മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് പറയാൻ ആവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരുടെ രചനകളും ഇതിൽ ഉണ്ടാവണം. പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തു കാലഘട്ടം ഏകദേശം 1870 തൊട്ട് എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ 1887 ൽ മരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് എഴുതിയവർ ഏത് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ എഴുതി എന്നത് കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളാണ്.

പഴക്കം മൂലംമുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ 3 പുസ്തകങ്ങളുടേയും ആദ്യത്തെ കുറച്ചു താളുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ചില താളുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. എങ്കിലും ഈ കൈയെഴുത്തു പ്രതി ഇനിയും കൂടുതൽ നശിച്ചു പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ ആയി എന്നതിൽ എനിക്കു സന്തോഷമൂണ്ട്.

ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എഴുതാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും വായനയ്ക്കുമായി മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ വെവ്വേറെ പങ്കു വെക്കുന്നു.

കടപ്പാട്

പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി കൈമാറിയ യുയോമയ സഭാംഗമായ മാത്യുബോധകരോടു എനിക്കു കടപ്പാടൂണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ മുന്നു പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.  രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനായും വായിക്കാവുന്നതാണ്.

പുസ്തകം 1

 • പേര്: വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ – പുസ്തകം 1
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 124
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

പുസ്തകം 2

 • പേര്: വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ – പുസ്തകം 2
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

പുസ്തകം 3

 • പേര്: വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ – പുസ്തകം 3
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 288
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

 

1938 – ഖൾഗിമഹാദേവ സന്ദേശം

ആമുഖം

ഖൾഗിമഹാദേവ സന്ദേശം എന്ന വ്യത്യസ്തമായ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഖൾഗിമഹാദേവ സന്ദേശം
 • രചയിതാവ്: പൊടിമല തോമ്മാ ചാക്കോ ബോധകർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 336
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1938
 • പ്രസ്സ്: The Bharatha Printing Press, Kumbanad, Travancore
1938 -ഖൾഗിമഹാദേവ സന്ദേശം
1938 -ഖൾഗിമഹാദേവ സന്ദേശം

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ശ്രീ. മാത്യു ജേക്കബ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി എന്നെ ഏൽപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പല വിധ തിരക്കുകൾ മൂലം ഡിജിറ്റൈസെഷൻ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ വളരെ താമസിച്ചു. താമസിച്ചു തുടങ്ങി എങ്കിലും എനിക്കത് പെട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എനിക്കു കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിൽ പല താളുകളും മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ പിന്നെ കുറെ നാൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതി കിട്ടുമോ എന്ന അന്വെഷത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്ത് മിസ്സായ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു. തുടർന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോപ്പികൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപം ഒരേ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ചില പെജുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ചില പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തു, അതിനു പുറമേ പലതിലും പല റെസലൂഷനും ആയി പോയി. അതിനാൽ പൊസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് അതീവ ദുഷ്കരമായി. അവസാനം ഓരോ ഇമേജ് ആയെടുത്ത് ആദ്യം റെസലൂഷൻ ഒക്കെ ശരിയാക്കി പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ 335 പെജേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച പുസ്തകം ആയി പോയി ഇത്. ഇനി ഈ വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ/സ്കാൻ ചെയ്തതിന്റെ കുറവ് ഈ പുസ്തകത്തിന്നു ഉണ്ട്. ഇത്രയും പഴയ കൃതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുംപ്പോൾ ഇത്തരം ചില പ്രതിസന്ധികൾ സ്വാഭാവികമാണ്.

പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി എല്ലാ സഹായങ്ങളും തന്ന മാത്യു ജേക്കബ്ബിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി.

ഉള്ളടക്കം

ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയ യുയോമയ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അല്പം മനസ്സിലാക്കണം. അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ കൊണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാകില്ല. അതിനായി 2015ൽ മറ്റൊരു പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനെഴുതിയ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.

ഈ പൊസ്റ്റിലെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതിനാൽ യുയോമയ സഭാഗമ്മായ മാത്യു ജേക്കബ്ബ് എഴുതിയ ചെറിയ കുറിച്ച് താഴെ കാണുക:

സകല പ്രവചനങ്ങളുടെയും നിവൃത്തിയെ ഘോഷിക്കുന്നതാണ് യുയോമയമതം. ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനം, ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിലെ ഖൽഗി അവതാരം മുതലായ ഭാവിസംഭവങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയെ ഘോഷിക്കുന്ന യുയോമയമത തത്വങ്ങൾ പ്രവാചക വാക്യങ്ങളുടെ ശുഭനിവൃത്തിയെന്നു തെളിയിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. സഭയിലെ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്ന പൊടിമല തോമ്മാ ചാക്കോ ബോധകകരാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൃതി.

ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല. പുസ്തകത്തിൽ ചക്രബന്ധശ്ലോകം അടക്കം പല സംഗതികളും കാണാം. മറ്റൊരു പ്രധാന സംഗതി നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ട   അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവൊ ഇശാനാക്കാ  എന്ന യുയോമയ ഭാഷയുടെ ലിപി ഈ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടൂണ്ട് എന്നതാണ്. ആ വിധത്തിലും ഈ പുസ്തകം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കുമ്പനാട്ടെ ഭാരത പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സിലായിരുന്നു അച്ചടി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

 

1896 – അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവൊ ഇശാനാക്കാ – യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഇക്കാലത്ത് കേരളത്തിലോ പുറത്തോ ജീവിക്കുന്ന അക്കാദമിക്ക് സർക്കിളിൽ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാത്തതും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ (അവർക്കിടയിൽ പോലും ഇത് അറിയുന്നവർ കുറവ്) ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഭാഷയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവ എന്നാണ്. അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവ” എന്നും പറയും. അത് മലയാളത്തിൽ യുയോമയരുടെ ഭാഷയായ ഇരുവായ്ത്തല വാൾ എന്നൊ ചുരുക്കമായി യുയോമയ ഭാഷ എന്നോ പറയാം.

ഈ പ്രത്യേക ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈപുസ്തകം ഇത്ര നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈമാറുകയും ചെയ്ത യുയോമയ സഭാംഗങ്ങളായ തോമസ് ഇസ്രയേലിലും, ഭാര്യ അന്നമ്മാൾ തോമസിനും വളരെ നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: അയുയൊമയൊ ഈരിഞ്ഛിക്ക്വാനൊവൊ ഇശാനാക്കാ (യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം)
 • താളുകൾ: 195
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസാധകർ: പുതുപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വി. ഇട്ടിക്കുഞ്ഞ്
 • പ്രസ്സ്: മലയാളമനോരമ കമ്പനി പ്രസ്സ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1896
യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം
യുയോമയ ഭാഷയുടെ പാഠാരംഭം

ഉള്ളടക്കം

യുസ്തൂസ് യോസഫിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട യുയോമയ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണവും അതിന്റെ വിശദീകരണ കുറിപ്പുകളും ദേവാരാധനക്രമവും, ചെറിയ ഒരു യുയോമയ ഭാഷ നിഘണ്ടുവും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് ശീർഷക താളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകൾ മിക്കവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അതിനാൽ അതിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ആമുഖം തരാം.

ബൈബിളിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്

ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയ്യിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. (വെളിപാട് 5:1)

വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ തുടർന്നുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ, ഈ ഏഴ് മുദ്രകളിൽ ഓരോന്നായി പൊട്ടിക്കുന്നതും അതിനൊടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും  വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.

അതിനു ശെഷം വെളിപാട് 8:1 ൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു

അവൻ ഏഴാം മുദ്രപൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം മൌനത ഉണ്ടായി.

ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൗനതയിൽ ആണ് യുയോമയ ഭാഷയുടെ കാതൽ.

വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ പറയുന്നത്, അത് വരെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്ന മാനുഷ ഭാഷകളിൽ സംസാരിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാലാണ് മൗനതയുണ്ടായത് എന്നാണ്. ആ കുറവ് നികത്തുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ ഭാഷയാണ് യുയോമയ ഭാഷ എന്ന് യുസ്തൂസ് യൊസഫ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

ഈ ഭാഷയ്ക്ക് കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ നേർ മൊഴികളും (അകത്തെ മൊഴികൾ) എതിർ മൊഴികളും (പുറത്തെ മൊഴി) ഉണ്ട്. നേർമൊഴിയിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും തുടങ്ങുന്നത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. അതിനു പകരം പ എന്ന വ്യജ്ഞാനാക്ഷരം ചേർത്ത് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എതിർ മൊഴികൾ ആയി തീരുന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ ഭാഷ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം തുടർന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നായി വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ ചുരുളഴിക്കുകയാണ്.

ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനു മുതിരുന്നില്ല. അത് ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ആദ്യമൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ക്രമേണ യുയോമയ ഭാഷയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം. (എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും മലയാളലിപി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്) ഏറ്റവും അവസാനം ചെറിയ ഒരു യുയോമയ ഭാഷ നിഘണ്ടുവും കാണാം.

പുസ്തകകത്തിനകത്ത് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ ഈ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ വിവിധ കത്തുകളിലെ തീയതികളിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഷയിലുള്ള പണി ഏകദേശം 1879-1880 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ആ സമയത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നത് 1896ൽ ആണ്. അതിനു മുൻപ് 1887ൽ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ മരിച്ചിരുന്നു.

പുസ്തകം കോട്ടയം മലയാളമനോരമ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് സഭാംഗമായ പുതുപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വി. ഇട്ടിക്കുഞ്ഞ് ആണ്.

ഭാഷയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ലിപികളും അക്കാലത്ത് തന്നെ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പകരം മലയാള ലിപി ആണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി പുതിയ അച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അതിനു പുറമേ ലിപി അറിയുന്നവർ സംഭാംഗങ്ങളിൽ തന്നെ കുറവായിരിക്കും എന്ന പരിമിതിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തം മലയാളലിപിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വേറൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയായി പറയാവുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ/പുറത്തിറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ്. 1850-1900 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ  ആദ്യത്തെ വ്യാകരണഗ്രന്ഥവും നിഘണ്ടുക്കളും മറ്റു അടിസ്ഥാനസംഗതികൾ  ഇറങ്ങുന്നത്. 1896ൽ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആധികാരിക മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമായി കരുതുന്ന കേരളപാണിനീയം വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതിനോടൊക്കെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വ്യാകരണഗ്രന്ഥമെഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ലിപി ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.

ഈ ഭാഷയിൽ പാട്ടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യെക വിഭാഗമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പാട്ടുകൾ യുയോമയ സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഉപയൊഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

വർത്തമാനകാലത്ത് ഈ ഭാഷയേയും ലിപിയേയും പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ചില യുയോമയ സഭാംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ശ്രിമതി അന്നമ്മാൾ തോമസ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത സഹായ ഡോക്കുമെന്റും ഇതോടൊപ്പം താഴെ ഡൗൺലോഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ ഡൊക്കുമെന്റിൽ യുയോമയ ഭാഷയുടെ ലിപികളും മറ്റും അന്നമ്മാൾ തോമസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ