https://archive.org/ൽ മലയാളം ഒസിആർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി

ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ മലയാളം ഒസിആർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ആയി. ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്കാനുകൾ അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ tesseract എന്ന ഒസിആർ ആപ്ലിക്കെഷൻ റൺ ചെയ്യുകയും മലയാളത്തിലുള്ള pure text ഔട്ട് പുട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ലാറ്റിൻ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് കൂടെ എക്സ്റ്റെൻ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രമുഖ പബ്ലിക്ക് ഡൊമൈൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കാൾ മലമൂദ് ആയിരിക്കാം ഇത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു (പക്ഷെ ഇക്കാര്യം എനിക്കുറപ്പില്ല).  തിങ്കൾ (7 ഡിസംബർ 2020)  തൊട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് കാണുന്നു. ഞാൻ അതിനു മുൻപ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത സ്കാനുകളിൽ ഈ ഔട്ട് പുട്ട് കാണുന്നില്ല,

ഈ വിധത്തിൽ ഒസിആർ റൺ ചെയ്ത, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്ത  ശാർങ്ഗധരസംഹിത എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ലിങ്കിലൂടെ കാണാം. pure text ഔട്ട് പുട്ടിനു പുറമെ ടെസ്റ്റ് ലെയർ ഉള്ള പിഡീഫ് കൂടെ ഇനി മുതൽ ലഭ്യമാകും. പക്ഷെ ഇത് 100% കൃത്യമായ ഔട്ട് പുട്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല. എങ്കിലും 70-80% വരെ ശരിയായ ടെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്.

 

ocr-files

 

ഈ ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് പുട്ട് പല തരത്തിൽ സഹായകരമാകും. സ്കാനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം യൂണിക്കൊഡ് ടെസ്റ്റാക്കി മാറ്റി ഇ ബുക്കുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഫയൽ പണി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ബേസ് ഫയൽ ആയി ഉപയോഗിക്കാം. അതിനു പുറമേ സേർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് സഹായകരമാകും. അത് സ്കാനുകളെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താൻ സഹായകരമാകും

മലയാളത്തിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന ഒ.സി.ആർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികൾ

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി ചിലരെങ്കിലും എന്നോട്, പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുടെ വിശദാംശം പങ്കു വെക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സമയപരിമിതി മൂലവും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലും എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലവും  ഈ രേഖപ്പെടുത്തൽ നീട്ടി വെക്കുക ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭാഷയുടേയോ ദേശത്തിന്റെയോ മൊത്തം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് താനും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയെത്താൻ, അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ വിഷയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ അറിവ് ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

 

കൈസർ കോപ്പി സ്റ്റാൻ്റ്

 

 

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രക്രിയയെ പല ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ച് താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഘട്ടം ഒന്ന് – ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രേഖയെ കണ്ടെത്തൽ

ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള കടമയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജ്യത്തെ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമത്തിനു എതിരെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. താഴെ പറയുന്ന മൂന്നു തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം.

പൊതുസഞ്ചയരേഖ

ഇന്ത്യൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് രചയിതാവ് മരിച്ച് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുതരചയിതാവിന്റെ 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ ഒക്കെയും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരും. അന്ന് തൊട്ട് ഇത് പൊതുസ്വത്താണ്. നിലവിലെ വർഷം 2019 ൽ ആയതിനാൽ 1958ലും അതിനു മുൻപും മരിച്ചവരുടെ രചനകൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്. ഒരു പ്രത്യേക രചയിതാവ് ഇല്ലാത്ത പൊതുരചന ആണെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 60 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ രേഖ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയി.

 

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന രേഖ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് വയലെഷൻ പ്രശ്നത്തെകുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം.

സ്വതന്ത്രലൈസൻസ് രേഖകൾ

രചനകൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ ചില രചയിതാക്കളെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രചന സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ പണ്ടു മുതലേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറൂണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ആധുനിക കാലത്ത് തമിഴ് നോവലിസ്റ്റായ ജയമോഹൻ ഇത്തരത്തിൽ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മലയാളത്തിൽ ജെ. ദേവിക, തുടങ്ങി കുറച്ചു പേരുടെ എങ്കിലും ചില രചനകൾ എങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ച് അവരുടെ പഴയ കാലരചനകൾ സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഇങ്ങനുള്ളതാണ്. കോന്നിയൂർ നരേന്ദ്രനാഥിൻ്റെ മകൾ മുൻകൈ എടുത്ത് എന്നെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്.  ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ഉള്ള രേഖകൾ അത് ഏത് വർഷത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തത്

ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന തരം രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കിയാണ്. പോപ്പുലർ അല്ലാത്തതും അതിനാൽ തന്നെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപെടാതെ പോയതും, ഇനി റീപ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതും, ഒറ്റ തവണ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ഒക്കെയായി ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള രചനകൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിലും സ്വകാര്യവ്യക്തിഗത ശെഖരത്തിലും ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം സംഗതികളിൽ മിക്കതിനും കോപ്പിറൈറ്റ് അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല.

നമ്മുടെ പഴയ എഞ്ചുവടികൾ, സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ, നോട്ടീസുകൾ, സുവനീറുകൾ,  ചില അപൂർവ്വ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ, ട്രാക്ടുകൾ തുടങ്ങി പലതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരും. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ നശിച്ചു പോകാൻ സാദ്ധ്യതയൂണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചിലത് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ആധികാരികമായ തെളിവുകളോടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തുവന്നാൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് പൊതുഇടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റും എന്ന റിസ്ക് നിലനിലർത്തി ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ചിലത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആർക്കും ശ്രദ്ധയില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും പ്രിസർവേഷനും പ്രധാനമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ.

കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയ്മിനുള്ള അപകടം ചെറുതായി എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ.

ഘട്ടം രണ്ട് – ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഗുണനിലവാരം

ഞാൻ ഡിജിറ്റൈസേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം താഴെ പറയുന്നവ ആണ്

  • എല്ലാം സ്കാനിങും ഫോട്ടോ എടുപ്പും കളർ മോഡിൽ മാത്രം.
  • വെറും ടെസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള പുസ്തകം/ ടെസ്റ്റിനൊപ്പം ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ്/ഗ്രേസ്കെയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നു എങ്കിൽ 400 dpi റെസലൂഷനിൽ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതിനു പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 300 dpi യിൽ ആണ് സാധാരണ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്.
  • ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം കളർ ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 600 dpi യിൽ സ്കാൻ/ഫോട്ടോ എടുക്കും.

ഘട്ടം മൂന്ന് – സ്കാൻ ചെയ്യൽ/ഫോട്ടോ എടുക്കൽ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രേഖ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രേഖയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് പരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യണം/ഫോട്ടോ എടുക്കണം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണം.

പരിഹാരം ഒന്ന്: കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് + ക്യാമറ + ലൈറ്റിങ്

ഇടത്തരം ലൈബ്രറികളിലെയും എന്നെ പോലെ ഉള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടേയും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പൊതുവെ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ക്യാമറ വെക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം ആണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ്.

കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് + ക്യാമറ + ലൈറ്റിങ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോ അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തു വരിക. എന്റെ കൈയിൽ ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡായ kaiser fototechnikന്റെ 5510 എന്ന കോപ്പി സ്റ്റാൻഡ് മോഡൽ ആണുള്ളത്.

http://www.kaiser-fototechnik.de/en/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=5510

 

കൈസർ കോപ്പിസ്റ്റാന്റ്
കൈസർ കോപ്പിസ്റ്റാന്റ്

 

ഉപകരണം ലളിതമായതിനാൽ ഞാൻ ഇത് തനിയെ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ഫിനിഷിങും പെർഫക്ഷനും കിട്ടുന്നില്ല എന്നു കണ്ട്, 2016ൽ ജർമ്മനിയിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തായ സുനീഷിന്റെ സഹായത്തോടെ വാങ്ങിയതാണ് ഈ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ്. പക്ഷെ കോപ്പി സ്റ്റന്റ് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, തക്കതായ ഒരു ഒരു DSLR ക്യാമറ, പിന്നെ ലൈറ്റിങ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയതോടെ ആണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോയോഗിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൈസേഷനു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത്. കോപ്പി സ്റ്റാൻഡുകളെ പറ്റി ഒരു ലഘു വിവരണത്തിന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുക.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകം കോപ്പിസ്റ്റാന്റിന്റെ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ വെച്ച് പേജിലേക്ക് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോരോ പേജായി മറിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നന്നായി നിവർത്തി വെക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളവ് മറികടക്കാൻ പല പരിഹാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും.

ഞാൻ ഒരുക്കിയപൊലെ അത്യാവശ്യം ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഏകദേശം ഒന്നരലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരും.

വളരെ അദ്ധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് വെച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പ്. നല്ല ക്യാമറ, ലൈറ്റിങ്, മറ്റു അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ ഒക്കെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ വെച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പ് നല്ല ഗുണനിലവരത്തിലും വേഗത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും  പേജുകളുടെ കർവ്, ലൈറ്റിങ്, വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കോപ്പി സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പേജുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പരിഹാരം. മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയീഗിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആവും.

ഇത്രയും വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡ് പൊളിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ കോപ്പി സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായി വരും. അതിനുള്ള പരിഹാരം ഒരെണ്ണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം.പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു പേജ് വെച്ചേ എടുക്കാൻ ആവൂ. അതിനാൽ കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് വെച്ചുള്ള പരിപാടി പൊതുവെ ടൈം‌കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇതാണ് പരിഹാരം.

 

പരിഹാരം രണ്ട്: ബുക്ക് സ്കാനറുകൾ

പുസ്തകം വെയ്ക്കാനും സൗകര്യപ്രദമായി പേജുകൾ മറിക്കാനും ഉള്ള സംവിധാനം (V-shaped cradle) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്), തക്കതായ ലൈറ്റിങ്, ഹൈ-എൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ ഈ മൂന്നു സംഗതികൾ അടങ്ങുന്ന സംവിധാനം ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് സ്കാനർ. അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മോഡൽ താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം.

 

ബുക്ക് സ്കാനർ
ബുക്ക് സ്കാനർ

 

ഈ സംവിധാനത്തിലും ലൈറ്റിങും ക്യാമറ സെറ്റിങും ഒക്കെ പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം തൊട്ട് കോടിക്കണക്കിനു ആവും. ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ലളിതമായ സംവിധാനത്തിനു തന്നെ 3 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ചിലവ് വന്നു. എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ വിലയുള്ള വലിയ ബുക്ക് സ്കാനറുകൾ ഒക്കെയാണ് വലിയ ലൈബ്രറികൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ഉപയൊഗിക്കുന്ന ബുക്സ്കാനറുകളെ പറ്റി 2016ൽ ഞാൻ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണുക. https://shijualex.in/gundert_legacy_digitization_oct_2016_visit/

ഇതിലും ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ആയതിനാൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

വലിയ വിലയുള്ള ബുക്ക്‌സ്കാനറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം

ഈ പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

പരിഹാരം മൂന്ന്: ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ

പൂർണ്ണമായി നിവർത്തി പരത്തി വെക്കാവുന്ന പേപ്പർ ഡോക്കുമെന്റുകൾ, ബൈൻഡ് അഴിഞ്ഞു പോയ പുസ്തകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ സംഗതികൾക്ക്  ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ  ഉപയോഗിക്കാം.

ലൈറ്റിങ്, രേഖയുടെ ചുളിവുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നത് കൊണ്ട്, വൈറ്റ് ബാലൻസ് പ്രശ്നം നിലനിൽക്കും എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ, ഏറ്റവും ചീപ്പായതും  ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതും സ്കാനർ തന്നെയാണ്. എന്റെ സുഹൃത്തായ ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസ് പ്രിന്റർ കേടായപ്പോൾ സ്കാനിങിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന HP 7612 എന്ന MFD എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി തന്നിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ചതാണ് ഞാൻ കുറേക്കാലം ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനിങ് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിനാൽ കുറേക്കാലം എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് സ്കാനർ ഇല്ലായിരുന്നു.

നിലവിൽ, ഈ സന്നദ്ധപ്രവർത്തന പദ്ധതിയെ സപ്പൊർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ സംഭവന ചെയ്ത Epson Expression 12000XL A3 Flatbed Photo Scanner എന്ന ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് സ്കാനർ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ലോ എൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് ആണ്. ആർക്കൈവൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ രേഖകൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നതിനു വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറുകളിൽ ഇത് മിക്കപ്പോഴും സാദ്ധ്യമല്ല. ഒറിജിനലുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കളർടോണിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. (സ്കാനറുകളിൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ശരിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ). Epson V 850 പോലുള്ള ഫോട്ടോ സ്കാനറുകളിൽ ആണ് ഒറിജനിലിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത്തരം സ്കാനറുകൾ A4 സൈസിലുള്ളത് മാത്രമേ ലഭ്യമായുള്ളൂ എന്നതും നിലവാരമുള്ള ലാർജ് ഫൊമാറ്റ് സ്കാനറുകളുടെ വില പലപ്പൊഴും ലക്ഷങ്ങൾ കടക്കും എന്നതിനാലും നിലവാരമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ സംഘടിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നു ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഘട്ടം നാല് – പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്

ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ഇമേജ് പ്രോസസിങ് ആണ്. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം സമയമെടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനാണ്.  പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാൻ ടെയിലർ (https://scantailor.org/) എന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ്.

https://scantailor.org/
https://scantailor.org/

 

വർഷങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അതിലൂടെ ആർജ്ജിച്ച പ്രവർത്തിപരിചയവും കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്കാൻ ടെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല സ്കാൻ ടെയിലർ. പ്രവർത്തി പരിചയം അത്യവശ്യം ആണ്. ഫോട്ടോ/സ്കാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്കാൻ ടെയിലർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ധർമ്മം.

ചിലർ ഇക്കാര്യത്തിന്നായി ഫോട്ടോ ഷോപ്പ് പോലുള്ള ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് സൊഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയൊഗിക്കും. Atiz പോലുള്ള വലിയ ബുക്ക് സ്കാനിങ് കമ്പനികൾ ഇതിനായി സ്പെഷയലൈസ്ഡ് സൊഫ്റ്റ് വെയറുകൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഘട്ടം അഞ്ച് – ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ്

ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ കിട്ടിയാൽ അത് http://archive.orgലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവസാന ഘട്ടം. ഇതിനായി നല്ല ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത സംഗതികൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗിലെ നൂറുകണക്കിനു പൊസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ മതിയാകും.

ഉപസംഹാരം

ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗുണനിലവാരത്തോടെയുള്ള സ്കാനിങ്/ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ആണെന്നു ഞാൻ പറയും. അത് ശരിയായാൽ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഏറ്റവും നന്നായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പണികൾ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ പൊസ്റ്റിൽ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ വരാവുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓരോ ഘട്ടവും വിശദമായ വിവരണം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ പീന്നീടൊരിക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ – ഒരു ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി അനുഭവക്കുറിപ്പ്

ആമുഖം

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ആർക്കൈവൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അതിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ശാഖയും വിഷയവും ആണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നു എനിക്കുള്ള അല്പജ്ഞാനം ഒക്കെയും “കേരളവും മലയാളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ്“ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി പരിചയത്തിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ എന്റെ അറിവ് അപൂർണ്ണവും കുറവുകൾ ഉള്ളത് ആണെന്നും എനിക്ക് അറിയാം. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച തരപ്പെട്ടാൽ ഞാനത് ഒഴിവാക്കാറില്ല. ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലേയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്‌സിലേയും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു കാണാൻ സഹായിച്ചവരോട് നന്ദിയുണ്ട്.

ഈ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ജർമ്മനിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു അവധി ദിവസം നോക്കി ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു വെച്ചു പിടിച്ചു. ഹൈക്കയുടേയും എലീനയുടേയും സഹായത്തോടെ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി വിശദമായി കാണാനും അവിടുത്തെ യിലെ പുസ്തക ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കാണാനും സാധിച്ചു. അവർക്ക് നന്ദി.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം
ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി

ഭാഗ്യത്തിനു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ആയിരുന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 3 വർഷം മുൻപ് ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി എന്ന പേരിൽ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പോയതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫണ്ട് ഒക്കെ ശരിയായി സ്കാനിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും, കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും, താളിയോലകളും അടക്കം ഏതാണ്ട് 200ൽ പരം രേഖകളിൽ ഉള്ള 50,000 ത്തിൽ പരം പേജുകൾ ആണ് ജർമ്മൻകാർ അവരുടെ പൈസ മുടക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക്ക് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകം അവർ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത നമുക്ക് കൈമാറിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവീടെ കാണാം.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ

ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ എന്റെ കണ്ണ് ഉടക്കിയത് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാമഗ്രികളിൽ ആയിരുന്നു. (കാരണം പുസ്തക എന്തായാലും പിന്നേം കാണാം. സാമഗ്രികൾ കാണാനുള്ള അവസരം എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്നു വരില്ല) അതിന്റെ ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ.

ആർക്കൈവൽ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ട്യൂബിങ്ങനിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും, ഗുണനിലവാരത്തോടെയും, ജർമ്മൻകാരുടെ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനാൽ പരമാവധി അതിനൊടു നീതിപുലർത്തി കൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദവും ആയ വിധത്തിലും, ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിനു കൊടുക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യം എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളേയും തകിടം മറിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ചിത്രമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പേജിന്റെ ചിത്രത്തിലും വളരെ സമയം ചിലവഴിച്ച് അവർ ഒറിജിനലിനോടു അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ പേജ് പുനർനിർമ്മിക്കുക ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.

ഗുണ്ടറ് ശേഖരത്തെ അവിടുത്തെ നിരവധി ശെഖരങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം ആണെങ്കിലും  നിലവിൽ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ രേഖകൾക്കാണ്. കാരണം ഇതിനുള്ള ഫണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായത്. അതിനാൽ  ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ രേഖകകളൂടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളേ ആയിട്ടൂള്ളൂ. എങ്കിലും 2018 മാർച്ച് മാസത്തോടെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ 50,000 പരം പേജുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതു നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നു പ്രത്യെശിക്കുന്നു. ഇതിനായി ആ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ഓരോരുത്തരും അതീവ ആത്മാർത്ഥയൊടെ പണിയെടുക്കുന്നു.

ഈ പൊസ്റ്റിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഉപയൊഗിക്കുന്ന അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്കാനറുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒന്ന്: ഒരു ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ

ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ
ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ

പുസ്തകരൂപത്തിലല്ലാത്ത രേഖകൾ, ബൈൻഡിങ് തീർത്തും വിട്ടുപോയ പുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകൾ, പൂർണ്ണമായി വിടർത്തി വെക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ, താളിയോലകൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓവർ ഹെഡ്/പ്ലാനറ്ററി സ്കാനർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗൂണ്ടർട്ടിന്റെ ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ സ്കാനിങ്ങാണ്. അത് നേരിട്ടു കാണാനായത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഈ സ്കാനറിൽ ആണ് താളിയോലകളും സ്കാൻ ചെയ്യുക. അതുചെയ്യാനായി ഈ സ്കാനറിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. അതായത് കാലിനരുസരിച്ച് ചെരുപ്പു മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. (നമ്മളാണെങ്കിൽ സംഗതി നേരെ തിരിച്ചായേനേ. 🙂 ) ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, അവർ ഓരോ തരം രേഖയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ്. രേഖയാണ് അവർക്കു പ്രാധാന്യം. അത്ര സൂക്ഷമതയൊടെ ആണ് അവർ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിലെ സ്കാനിങ് വളരെ സമയമെടുക്കും. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 50-80 പേജൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. രേഖകൾ വളരെ ലോലമായതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണം. പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പൊഴും രേഖയാണ് പ്രധാനം.

ഏതാണ്ട് 600 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.

രണ്ട്: ഒരു കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ

കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ
കസ്റ്റം ബുക്ക് സ്കാനർ

വളരെ അടുപ്പിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ ഓരോന്നായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താണ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ. സമയലാഭത്തിനായും, പുസ്തകം കേടുവരാതെ ഇരിക്കാനും ആയി ഒരു സമയം ഒരെ സൈഡിലെ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് എടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം തിരിച്ചു വെച്ച് മറ്റേ സൈഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ഹൈ എൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈറ്റിങ്ങിനായുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാമഗ്രികളും കാണാം.

ഫോട്ടോ എടുക്കും മുൻപേ ഓരോ പേജും നേരെ പിടിക്കുവാനും മറ്റും ഈ കസ്റ്റം സ്കാനറിൽ നിരവധി ചെറു ചെറു സൂത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൂത്രങ്ങളെ പറ്റി ഗംഭീരം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ വയ്യ.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേർസിറ്റിക്കായി ഓസ്ട്രിയക്കാരനായ ഒരാൾ പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാണ് ഈ കസ്റ്റം സ്കാനർ. അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തുകാര്യുത്തിനും എപ്പൊഴും ലഭ്യമാണെന്ന് ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൈസെഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവിക്കു ഈ ഓസ്ട്രിയക്കാരനെ പറ്റി പറയാൻ നൂറു നാവാണ്.

ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100-150 പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ട് പറ്റും. ഏതാണ്ട് 300-400 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.

മൂന്ന് : ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ

പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ
പ്രൊഫഷണൽ ബുക്ക് സ്കാനർ

ഇത് ഒരു സാധാരണ ഹൈ എൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പുസ്തക സ്കാനർ ആണ്. ഇതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരേ സമയം 2 പേജുകളുടെ ചിത്രം ഒരുമിച്ച് കിട്ടും.

ഏതാണ്ട് 300-400 dpi റെസലൂഷനിൽ ആണ് ഈ സ്കാനറിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്.ഒരു മണിക്കൂറിൽ 200-300 പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ട് പറ്റും.

ഈ മൂന്നു സ്കാനറുകളും ലക്ഷക്കണക്കിനു വിലയുള്ളതാണ്. മൂന്നിനും കൂടെ കുറഞ്ഞതൊരു 40-50 ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഈ സാമഗ്രികൾ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമേ ആകുന്നൂള്ളൂ. വേറെയും ധാരാളം സാമഗ്രികളും സംഗതികളും ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.