1860 – റവ. ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ മലയാള വ്യാകരണത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ്

സി.എം.എസ്. മിഷന്റെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇടയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന റവ. ജോസഫ് പീറ്റ് രചിച്ച മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകം ആയ A Grammar of the Malayalim Language എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1860ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് 1841ലാണ് പുറത്ത് വന്നത്. അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഇതിനകം പുറത്ത് വന്നതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. ഗുണ്ടർട്ടിന്റെയും ഗാർത്തുവേറ്റിന്റെയും (പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർത്തുവേറ്റിന്റെ) വ്യാകരണത്തിന്റെ നിരവധി പതിപ്പുകൾ പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയതു കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർക്കാം.

പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് എന്റെ കൈയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എത്തിചേർന്നതാണ്. വിദേശസർവ്വകലാശാലകളിലെ ഗൂഗിൾ ബുക്സ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഈ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിപാലിക്കുന്ന തിരൂർ മലയാളം ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രവീൺ മാഷ് ഇന്നലെ പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തിന്റെ സ്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇതുവരെ പുറത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഒന്നാം പതിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച ഈ രണ്ടാം പതിപ്പിനു അതിന്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പഠനത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഈ സ്കാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു.

 

1860 - A Grammar of The Malayalim Language (Second edition) - Rev. Joseph Peet
1860 – A Grammar of The Malayalim Language (Second edition) – Rev. Joseph Peet

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: A Grammar of The Malayalim Language (Second edition)
 • രചന: റവ. ജോസഫ് പീറ്റ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1860
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 214
 • അച്ചടി: C.M. Press, Cottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Malayalam Selections with Translations, Grammatical Analyses, and Vocabulary – 1851

Malayalam Selections with Translations, Grammatical Analyses, and Vocabulary എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ രചന A.J. Arbuthnot. ഇദ്ദേഹം മദ്രാസ് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക മലയാളം പരിഭാഷകനായി ജോലി ചെയ്യുക ആയിരുന്നെന്ന് കാണുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 1. മലയാളം കഥകളും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും. കഥയുടെ പരിഭാഷയ്ക്ക് ശേഷം അതിന്റെ താഴെ കഥയിലെ ഓരോ മലയാളം വാകിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു കൊച്ചു നിഘണ്ടു കൂടിയായി മാറുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഏതാണ് 70-നടുത്ത് മലയാളകഥകളും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഏതാണ് 35 കഥകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ മലയാളം കഥയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളം വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
 2. മലയാളത്തിലുള്ള ഹർജികളുടേയും കല്പനകളുടേയും സമാഹാരം. അതും മുകളിലേ പോലെ ആദം മലയാള ഹർജി/കല്പന, പിന്നെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ, പിന്നെ അതിലുള്ള മലയാള വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം ഈ വിധത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. 13 ഹർജി/കല്പന ആണ് ഈ വിധത്തിൽ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്
 3. മലയാള സംഭാഷണങ്ങൾ. മലയാളത്തിലെ സംസാരഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ.
 4. ഈ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളവാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥവും ആണ്. ഇത് ഏതാണ് 50 താളോളം വരും.

ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ആണിത്. (ഇന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു :)) നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭാഷണശകലങ്ങളും പിന്നെ വാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥവും ഒക്കെ ആയി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് നല്ല ഒരു മലയാളഭാഷാ സഹായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം.

1841-ൽ ഇറങ്ങിയ ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ മലയാള വ്യാകരണഗ്രന്ഥം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് A.J. Arbuthnot പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്.

പുസ്തകം ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. https://archive.org/details/1851_Malayalam_Selections_A_J_Arbuthnot

പുസ്തകം അച്ചടിച്ചത് കോട്ടയം CMS Press -ൽ. അച്ചടിച്ച വർഷം 1851 ആണ്.

1841 – ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language

ജോസഫ് പീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് യുസ്തൂസ് യോസഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പൊഴാണ്. അതിൽ ജോസഫ് പീറ്റ് എന്ന സി.എം.എസ്. മിഷണറിയുമായി മലയാളവ്യാകരണസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ യുസ്തൂസ് യോസഫ് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിഷണറി ആയിരുന്നതിനാൽ പ്രാദെശികഭാഷയിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്ന യുസ്തൂസ് യോസഫിന്റെ സഹായങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു എന്നേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം 1841-ൽ തന്നെ ജോസഫ് പീറ്റ് മലയാളഭാഷയെകുറിച്ച് ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരുന്നു എന്നതും മറ്റും എനിക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു.ഈ പോസ്റ്റിൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ സമകാലീനൻ ആയ ജോസഫ് പീറ്റ് എന്ന സി.എം.എസ്.  മിഷണറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Joseph_Peet_A_Grammar_of_the_Malayalim_Language_1841
 • ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്:  A Grammar of the Malayalim language, as spoken in the principalities of Travancore and Cochin and the districts of north and south Malabar എന്നാണ്.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം – 1841
 • പ്രസാധകർ: Church Mission press, Cottayam

കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി നിർമ്മിച്ച അച്ചുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മലയാളലിപികളുടെ കാര്യത്തിൽ ബെയിലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതിനു അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല.

സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ ബെയിലി പല കാര്യങ്ങളിലും ജോസഫ് പീറ്റിനെ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ടാകാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ പേർ ഒരിടത്തും ജോസഫ് പീറ്റ് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ സമകാലീകരും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവർ ആയിട്ടു കൂടി ഇങ്ങനെയായത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം 2 തരക്കാർക്ക് പ്രയോജപ്പെടും എന്ന് അദ്ദെഹം ആശിക്കുന്നൂണ്ട്.

 • First, to assist strangers desirous of acquiring a knowledge of the Malayalim language.
 • Secondly and chiefly: to assist and encourage Native gentlemen acquainted with English to cultivate the study their own beautiful language, with the ultimate view of promoting general education, in the vernacular tongue, through the means of Native agency.

നിലവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കരീതി യൂറോപ്യന്മാർ കൊണ്ടു വന്നതാണെന്ന പരാമർശം ഇതിലുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം ഇല്ലായിരുന്നോ?

വ്യാകരണഗ്രന്ഥം ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ മേൽ അധികം നിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. അതിനാൽ അത് വായനക്കർക്ക് വിട്ട് തരുന്നു.

1841-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തത്തിന്റെ 1841-ൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. സ്കാൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്:  https://archive.org/details/1841_A_Grammar_Of_The_Malayalim_Language