ലൂക്കായുടെ ഇഞ്ചീൽ – അറബി മലയാളത്തിൽ ഉള്ള കൃതി

പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര വളരെയധികം പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആണ് തരുന്നത്. മലയാളപുസ്തകാന്വേഷണ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ഒരു സവിശേഷ കൃതി എല്ലാവരുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു.  ഈ പ്രവാശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അറബി മലയാളം ഒരു കൃതിയാണ്.

അറബി മലയാളം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം.

കേരളത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് കൂടുതൽ മുസ്ലീം സമുദായാംഗങ്ങളും അറബി അക്ഷരമാല മാത്രമേ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഖുർആൻ പാരായണമായിരുന്നു അറബി അക്ഷരമാല പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ഇവരുടെ സാഹിത്യ രചനകൾ മലയാളത്തിന്റെ രൂപവും വ്യാകരണവും ഉള്ളവ ആയിരുന്നെങ്കിലും മലയാള ലിപിക്കു പകരം അറബിമലയാളം അക്ഷരമാലയിൽ ആയിരുന്നു എഴുതിയത്. ഈ വിധത്തിൽ മലയാള മൊഴികൾ അറബി ലിപി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയാണ്‌ അറബി-മലയാളം. അറബിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ലിപികൾ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വായനയ്ക്കായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ അറബി മലയാളം എന്ന ലേഖനം കാണുക.

മതപ്രചരണത്തിനായി വന്ന മിഷണറിമാർക്ക് മുസ്ലീം സമുദായാംങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബൈബിൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ ഇറക്കണം എന്ന നിലയായി. ആ വിധത്തിൽ 1905-ൽ മദ്രാസ് ബൈബിൾ ഓക്സിലറി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ലൂക്കായുടെ ഇഞ്ചീൽ (ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

എനിക്ക് അറബി മലയാളം അറിയാത്തതിനാൽ ഇതിലുള്ള എഴുത്ത് ഒന്നും ഡീകോഡ് ചെയ്യുക നടക്കില്ല. അത് അറിയുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

“മദ്രാസ് രായപ്പേട്ട ഹെസാൻ മുലൂക് ഗാർഡൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് മിർസ കാസിം ബേഗ് സാഹേബ് അവർകളുടെ വക ഹിദായത്ത് പ്രെസ്സ് എന്ന അച്ചുകൂട്ടത്തിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതാകുന്നു.” എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പേജിലുള്ള വിവരണം എന്ന് അറബി മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയുന്ന റസിമാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുമല്ലോ.

ഏതാണ്ട് 270 താളുകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്.

നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ അറബി മലയാളകൃതിയുടെ സ്കാൻ ഇതാണ്. എന്നാൽ അറബി മലയാളത്തിലുള്ള ക്ലാസിക്ക് കൃതികൾ ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ. അറബി മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ (1953നു മുൻപ് പ്രിന്റ് ചെയ്തവ മാത്രം) ലഭ്യമാക്കാൻ അറബി മലയാളത്തിലുള്ള കൃതികൾ കൈവശം ഉള്ളവർ ഉത്സാഹിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/lukemalayalamara00madr

Google+ Comments

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ (പുതിയ നിയമം-സമ്പൂർണ്ണം) – 1868

ഇതു വരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികൾ നിഘണ്ടുവും ഗുണ്ടർട്ട് ഭാഗികമായി പങ്കാളിയായ കാറ്റിസം ഓഫ് മലയാളം ഗ്രാമ്മറും ആണ്. എന്നാൽ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സംഭാവന നിഘണ്ടുവിലും മലയാളവ്യാകരണത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഗുണ്ടർട്ട് ഒരു മിഷണറി ആയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ബൈബിളിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം ആയിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ച് 1868-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ  പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം) മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

 

ബൈബിൾ പരിഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപിൽ ബെയിലിയുടെ മലയാള ബൈബിൾ സമ്പൂർണ്ണമായി (പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും) ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗുണ്ടർട്ടിനു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭാഷാപരമായി പരിഭാഷ കുറച്ച് കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം.

ഇതിനകം നമ്മൾ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുടെ സ്കാനുകൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതിനാൽ ബൈബിളീന്റെ മലയാളം മലയാളം പരിഭാഷ എന്നതിനപ്പുറം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ഞാൻ ഈ സ്കാനിൽ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ

 • 1868-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിലാണ് ഇത് അച്ച്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • 650ഓളം താളുകൾ ആണ് ഇതിനുള്ളത്
 • ഇതിലെ ഭാഷ വടക്കേ മലബാറിലെ ഭാഷയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്.
 • ഇന്ന് വളരെ വിചിത്രം ആയി തോന്നുന്ന പേരുകൾ ആണ് വിവിധ ലേഖകർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാ: മാർക്കൻ (മർക്കോസ്), പേത്രൻ (പത്രോസ്).
 • പിന്നീട് പാതിരി മലയാളം എന്ന വിളിക്കു കാരണമായി തീർന്ന സംവൃതോകാരം ഉ കാരമായി എഴുതുന്ന രീതി ഇതിൽ കാണാം.
 • മറ്റ് ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് റെഫറൻസ് വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ഏത് പുസ്തകം ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1876ലെ ബെയിലി പരിഭാഷയിൽ കണ്ട വിധതതിൽ വിപുലമായി ഒത്തുവാക്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല താനും.
 • ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലും (മുൻപ് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഇത് നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിരുന്നു) കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ൾ എന്ന ചില്ല്. ഉദാ: പിഡിഎഫ് 15 ആം താളിലെ ഞങ്ങൾക്ക () എന്ന വാക്കു കാണുക.
 • 1868-ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയതിനാലാവാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല ധാരാളമായി കാണാം. 1867ലെ പുസ്തകത്തിൽ ഭാഗികമായി ചന്ദ്രക്കല വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് (1876-ൽ) ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയിട്ടു പോലും സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിന്റെ 1876ലെ ബെയിലി ബൈബിളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കുക.
 • ഈ-യുടെ എന്ന രൂപം പൂർണ്ണമായി കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ( എന്ന രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടില്ല). 1867-ൽ ലെ പുസ്തകത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രധാനമെങ്കിൽ, 1868 ആയപ്പോൾ യുടെ ആധിപത്യം വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ മീത്തൽ, യുടെ രൂപം എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനവർഷമായിരുന്നു 1868 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു.

കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും:  https://archive.org/details/1868_Malayalam_New_Testament_Hermann_Gundert

 

Google+ Comments

A dictionary of the Malayalim and English, and the English and Malayalim languages-1856

The Malayalam Reader, A selection of Original Papers – 1856 എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിലെ ആമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.

I had in course of preparation a small dictionary of useful words, which would have served also as a vocabulary to the present work, when I ascertained that the Rev. Mr. Laseron of cochin had a similar work already in the press. I am permitted to state that in the second edition of Mr. Laseron’s Dictionary care will be taken to include all words to be met in the following pages.

അതിനെകുറിച്ച് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു.

Rev. Mr. Laseron ന്റെ മലയാളം നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ തപ്പിപിടിക്കണം.

അങ്ങനെ Rev. Mr. Laseron ന്റെ മലയാളം നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തപ്പിപോയതിന്റെ ശ്രമഫലമാണ് ഈ പോസ്റ്റും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനും.

 • നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്: A dictionary of the Malayalim and English, and the English and Malayalim languages, with an appendix
 • രചന: Rev. E. Laseron
 • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • അച്ചടിച്ച വർഷം: 1856

പുസ്തകം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു

 1. Dictionary – Malayalim and English (1 മുതൽ -138 താൾ വരെ)
 2. Dictionary – English and Malayalim (139 മുതൽ -242 താൾ വരെ)
 3. Appendix – Irregular Verbs (Malayalim and English And English and Malayalim) –  പത്തോളം താളുകൾ

പുസ്തകത്തെകുറിച്ച് എന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ

 • ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി University of Wisconsin-Madison ലൈബ്രറിയിൽ ആണ്. അവിടത്തെ കാറ്റലോഗ് പ്രകാരം ഇത് 1856-ൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലെ അച്ചുകൾ തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കാൻ കോപ്പിയിൽ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അച്ചടിയുടെ വിവരങ്ങളോ, മറ്റ് അനുബന്ധ സംഗതികളോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. Charles Collett ന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ Rev. Mr. Laseron നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ലഭിക്കേണ്ടത് ചരിത്രപരമായി വളരെ അത്യാവശ്യം ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബെയിലിയുടെ നിഘണ്ടു ഇറങ്ങിയതിനു തൊട്ട് പിറകേ അതിലും വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളടക്കവുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു നിഘണ്ടു ഇറങ്ങി എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.  Charles Collett ന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രസ്താവന ചെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ആണോ ഇതിൽ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • 1856-ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം വന്നത് എന്നതിനാൽ Laseronന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിനു കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിപ്പ് കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം
 • ഏതാണ് 250ഓളം താളുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്.
 • ഏകാരത്തിലും ഓ കാരത്തിനും അതിന്റെ  ലിപി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
 • മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു ഇത് രണ്ടും കോർത്തിണക്കി ഒറ്റ നിഘണ്ടുവായി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കൃതി ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
 • ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൽ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഡോ: സൂരജ് രാജന് പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/1856_Malayalam-English_Dictionary_E_Laseron

 

Google+ Comments