ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (CMS) – The Missionary Register – 1813-1855

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പൊസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. കേരളവും മലയാളവുമായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പരിശോധിക്കത്തക്ക വിധം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന നമ്മുടെ  പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. ഇതു വരെ പങ്കു വെച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പൊസ്റ്റിലെ പുസ്തങ്ങളിലെ വിഷയമോ പുസ്തകം തന്നെയോ മറ്റോ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിലെ ഒറ്റ പുസ്തകം എടുത്ത് അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പൊയാൽ അത് തീരാൻ തന്നെ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അതിനാൽ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സാഹസത്തിനു മുതിരുന്നില്ല. അത് അതാത് മേഖകളിലെ വിദഗ്ദന്മാർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ.

ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി (CMS) യെ കുറിച്ചും അവർ കേരളത്തിൽ അച്ചടി, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയ സംഭാവനളെകുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. മലയാളം അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം തിരഞ്ഞു പോയപ്പൊഴാണ് CMS മിഷണറിമാർ അവരുടെ വിവിധ രേഖകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അച്ചടിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന സംഗതികൾ കൂടെയാണ് ഈ രേഖകൾ എന്ന് മനസ്സിലായത്. അതിനാൽ തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള അക്ഷയ ഖനികൾ ആണ് ഈ രേഖകൾ എന്ന് മനസ്സിലായി. പലയിടത്തായി ചിതറി കിടന്ന ഇത്തരം രേഖകളെ എല്ലാം കൂടി സമാഹരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനു തുടക്കം ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സമാഹരണം നടത്താൻ എനിക്ക് പലരും പ്രചൊദനമായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ, ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവരെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. ഈ രേഖകളിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അപൂർവ്വം എണ്ണം ലഭ്യമാക്കാൻ ഡോ: സൂരജ് രാജനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് വിട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരോ തരം പ്രസിദ്ധീകരണത്തേയും വെവ്വേറെ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി CMS Register നെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.

ഈ സീരിസിൽ പങ്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പലയിടത്തായി ചിതറി കിടന്നതാണ്. ചിലത് ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലത് പബ്ലിക്കായി ആക്സെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റുകളിൽ മറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം മാത്രം എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Church Missionary Society (CMS) യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സ്വാധീനിച്ചത് എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. CMS-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളരെ ലഘുവായ ചരിത്രം ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കും. 1799ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച Church Missionary Society യുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Church Missionary Society യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ മിഷനറി പ്രവർത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും ആയി നടന്ന പ്രവർത്തനം. എങ്കിലും തിരുവിതാം‌കൂറിലെ മിഷൻ അവർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അനുരണനം ധാരാളമാണല്ലോ.

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിയുടെ മിഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ

ഈ സീരീസിൽ ആദ്യമായി പങ്ക് വെക്കുന്നത് Church Missionary Societyയുടെ The Missionary Register ആണ്.  Church Missionary Societyയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി വാർഷിക പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് The Missionary Register. ഈ വാർഷികറിപ്പോർട്ട് (The Missionary Register) 1813 തൊട്ട് 1855 വരെ  ക്രമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു ശെഷം അതിന്റെ പേരും രൂപവും ഒക്കെ മാറി. 1813 മുതൽ 1855 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട The Missionary Register ന്റെ 40ളം വർഷത്തെ പതിപ്പുകളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ 1834, 1849 രെജിസ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ രെജിസ്റ്ററുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1813 മുതൽ 1855 വരെയുള്ള 40 വർഷത്തെ The Missionary Register ആണ് ഇപ്പോൾ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. 1834, 1849 വർഷങ്ങളിലെ രെജിസ്റ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെയിലയക്കുക (shijualexonline@gmail.com).

ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അവരുടെ ഓരോ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഉള്ള വിശദമായ റിപ്പൊർട്ടുകൾ കാണാം. ഒപ്പം കേരളത്തിലെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെ റിപ്പോർട്ടും കാണാം.

CMS Missionary Register
CMS Missionary Register

മിഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളടക്കം

1813 മുതൽ 1855 വരെയുള്ള രെജിസ്റ്ററുകളിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും കാണാം. കേരളത്തിൽ അക്കാലത്തെ സമൂഹിക ജീവിതം ഒട്ടൊക്കെ ഇതിലൂടെ വെളിവായി വരുന്നുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി, ഹെൻറി ബേക്കർ, ജൊസഫ് ഫെൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ജീവിതം ഈ 40 റിപ്പൊർട്ടുകളിലൂടെ ചുരുളഴിയുന്നത് കാണാം. ജോസഫ് പീറ്റും, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും ഒക്കെ ചെർന്ന് കൊല്ലത്ത് മൺറോ തുരുത്തിൽ നടത്തിയ അടിമ‌വിമോചനത്തിന്റെ നെരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ കാണാം, ബെഞ്ചമിൽ ബെയിലിയും കൂട്ടരും മലയാളം അച്ചടിയിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവം മറ നീക്കി പുറത്ത് വരുന്നത് കാണാം, ബെഞ്ചമിൽ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷായുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, സി എം എസ് മിഷനറിമാരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദ-പടല പിണക്കങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, കോട്ടയം സി.എ.എസ്. കൊളേജിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം, വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങളിലുള്ള അനേകം സംഗതികൾ ഈ 40 റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുങ്ങി തപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റും.

മിക്ക റിപ്പൊർട്ടിലും രേഖാചിത്രങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. രേഖാചിത്രങ്ങളൊക്കെ അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യജീവിതവവും സ്ഥിതിയും മറ്റും വർച്ചു കാട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിൽ കൂടെ ഈ രേഖകളിൽ അക്കാലത്തെ വിവരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതു CMS-ന്റെ ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടാ‍ണ്. ഓരോ റിപ്പോർട്ടിനും ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് പേജുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തിരുവിതാം കൂറിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഓരോ റിപ്പൊർട്ടിലും പ്രമാവധി 10-15 പേജുകൾക്ക് അപ്പുറം ഇല്ല എന്നത് ഓർക്കുക. എങ്കിൽ കൂടെ അത് പോലും പകർന്ന് തരുന്ന വിവരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

തിരുവിതാംകൂറിലെ മിഷൻ ഫീൽഡിനപ്പുറമുള്ള സിഎം‌സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ധാരാളം വിവരം ഈ 40 റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ ലഭിയ്ക്കും. ഈ വിഷയങ്ങളുമായൊക്കെ ഗവെഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അക്ഷയ‌ഖനി ആണ് ഈ റിപ്പൊർട്ടുകൾ എന്ന് കരുതുന്നു. primary sources നിന്നുള്ള വിവര ലഭ്യത വലിയ പ്രശ്നം ആയിരുന്നവർക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ സൗജ്യമായി എപ്പൊഴും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമായി കരുതാം. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ.

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ

താഴെ 40 റിപ്പൊർട്ടിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിനും 3 തരത്തിലുള്ള കണ്ണികൾ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത്  സ്കാൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന താളിന്റെ പ്രധാനതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സ്കാൻ ഓൺലൈനായി കാണാനും വായിക്കാനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ണി, മൂന്നാമത്തേത് പുസ്തകത്തിന്റെ പിഡിഎഫ് മൊത്തമായി ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണി. ഓരോ റിപ്പോർട്ടിനും ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് പേജുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിഡിഎഫിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. മിക്കതിനും 30 MBക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പമുണ്ട്. ചിലതിനു 70 MB അടുത്ത് വലിപ്പമുണ്ട്. ഓരോ ഫയലിന്റേയും ഒപ്പം അതിന്റെ വലിപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും പേരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികൊണ്ട് (ഓൺലൈൻ വായനയ്ക്കുള്ള കണ്ണി) നടക്കും.

 

Selection of Official Malayalam Documents-Liston Garthwaite-1868

മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഗുണ്ടർട്ട് എന്ന പോസ്റ്റിലൂടെ ആണ് ഞാൻ Liston Garthwaite നെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. Liston Garthwaite നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ബ്ലൊഗ് പോസ്റ്റ്. മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിൽ ബിജു സി.പി ഇങ്ങനെ ഒരു കമെന്റ് ഇട്ടു

ഡോ.പി.ജെ.തോമസിന്റെ പ്രശസ്തമായ
മലയാള സാഹിത്യവും കൃസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഗാര്‍ത്തൈ്വറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്.
ചിലത് നോക്കുക….

ആദ്യമായി മലയാള വ്യാകരണം രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരന്‍ റോബര്‍ട്ട് ഡ്രമ്മണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ ഏൃമാാലൃ ീള വേല ങമഹമ്യമഹമങ ഘമാഴൗമഴല (മലയാള ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം) 1799ല്‍ ബോംബെയിലെ കൂറിയര്‍ പ്രസ്സില്‍ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ലണ്ടനിലെ ഇന്‍ഡ്യാ ഓഫീസ് വക ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലുണ്ട്.
……..
…….
എല്ലാ അധ്യായത്തിലും മലയാളത്തില്‍ വളരെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപം മേല്‍ വിവരിച്ച സംക്ഷേപ വേദാര്‍ഥം എന്ന കൃതിയിലേതു തന്നെ.

….. ഗുണ്ടര്‍ട്ടിന്റെയും ഗാര്‍ത്ത്‌വൈറ്റിന്റെയും കൃതികള്‍ ഈ അടുത്ത കാലത്തു പോലും പഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ!
……
…….

ഗുണ്ടര്‍ട്ടിന്റെ മലയാള വ്യാകരണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 552 വകുപ്പുകള്‍ 1851ലാണ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആവശ്യത്തെ പുരസ്‌കരിച്ച് മലയാള വ്യാകരണം (ചോദ്യോത്തരം) 1860ല്‍ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അതിന്റെ ശേഷം ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലേക്കു പോയ ശേഷം മലബാര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായിരുന്ന ഗാര്‍ത്തുവൈറ്റ് സായിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അച്ചടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം 569 വകുപ്പുകള്‍ വരെ മാത്രമേ ഗുണ്ടര്‍ട്ട് എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ. അതേ തുടര്‍ന്നുള്ള 309 വകുപ്പുകള്‍ എല്‍. ഗാര്‍ത്തുവൈറ്റ് എഴുതിച്ചേര്‍ത്തതാണ്. …..

മലയാള സാഹിത്യവു കൃസ്ത്യാനികളും ഡോ.പി.ജെ.തോമസ്‌

Liston Garthwaite കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള പഴയ ഒരു സർക്കാർ രേഖ കിട്ടി. അത് നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു.

ഈ സർക്കാർ രേഖയിൽ  Liston Garthwaite നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.

 • Inspector of Schools in Malabar and Canara
 • Malayalam Examiner to the University of Madras
 • Acting Canarese translator to government and
 • Acting Malayalam translator to government

അപ്പോൾ Liston Garthwaite ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനു ഏകദേശ ഉത്തരമായി.

ഇനി Liston Garthwaite നെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുസ്തകത്തെ (പുസ്തകങ്ങളെ) പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ.ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഒരു സർക്കാർ രേഖ ആണ്. പ്രധാനമായും റവന്യൂ, കോടതി ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വ്യവഹാരങ്ങളാണ് പുസ്തത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇതിന്റെ പരിഭാഷയും കാണാം. (ഇതിനു സമാനമായ വേറൊരു പുസ്തകം (The Malayalam Reader, A selection of Original Papers – 1856) നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ ജോലിക്കു (പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ) ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും ഭാഷയും സാഹചര്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വായനക്കാർക്ക് വിട്ടു തരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലെ മലയാളം പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിയും മലയാളലിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തെഴുതുന്നു.

 • ഇത് ലിത്തോഗ്രാഫി രീതി ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ആണ്. ലിത്തോഗ്രാഫി ആയതിനാൽ കൈയ്യെഴുത്ത് അതേ പോലെ കാണാം.
 • അച്ചടിച്ച വർഷം1868
 • അച്ചടിച്ചത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ. (കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ ലിത്തോഗ്രാഫിക്ക് പ്രിന്റിങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് പുതിയ ഒരു അറിവാണ്)
 • മലയാളം പുസ്തകം അച്ചടിച്ചത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്രാസിലാണ്.
 • മലയാളം പുസ്തകത്തിനു ഏതാണ്ട് 180ഓളം താളുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.
 • കുറഞ്ഞത് 4 പേരെങ്കിലും മലയാളം പുസ്തകത്തിന്റെ ലിത്തോഗ്രാഫിക്കായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കുറഞ്ഞത് നാലു തരം കൈയ്യെഴുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം.
 • എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും മലയാള അക്കങ്ങൾക്ക് പകരം അറബിക്ക് അക്കം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകാർ ആയതിനാൽ എഴുത്തിൽ   (പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക്) പല വിധത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണാം.
 • കൈയ്യെഴുത്ത് ആയതിനാലാവാം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിന്റിൽ നടപ്പായിരുന്ന ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഇതിൽ ഇല്ല
 • മീത്തൽ ഇല്ല
 • അതേ പോലെ ഈയുടെ രൂപം തന്നെ.

ബാക്കി കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെടുക്കാൻ വായനക്കാർ സഹായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും

പുതിയ നിയമം – സമ്പൂർണ്ണം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തകം (കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ചത്) എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന 1829ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമടക്കം, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ (പുതിയ നിയമം) പരിഭാഷയുടെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുടെ ഏറ്റവും പഴയ പതിപ്പുകളുടെ സ്കാനുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനകം നമുക്ക് കിട്ടുകയും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ഇതിനകം കിട്ടിയ മലയാളം ബൈബിൾ സ്കാനുകൾ താഴെ പറയുന്നവ ആണ്

 • 1834 – പുതിയ നിയമം – (നാലു സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പൊസ്തൊല പ്രവർത്തികളും മാത്രം) – ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് ഇവിടെ https://shijualex.in/bailey_bible_new_testament_second_edition_1834/
 • 1839 – സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം – ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് ഇവിടെ – https://shijualex.in/book_of_psalms-1839/

ഇപ്പോൾ ഇതാ ബെയിലിയുടെ കാർമ്മികത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മലയാളം ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം മുഴുവനുമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പുകൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു പതിപ്പിനേയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

വളരെയധികം വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതു കൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് പരിമിതമായതിനാലും വെറും ഉപരിപ്ലവമായതും എന്റെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതും ആയ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ഗഹനമായി വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന മലയാളപൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനകർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുക മാത്രമാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനപ്പുറത്ത് ഈ സൗകര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളൊരുത്തരുമാണ്.

ഇനി എനിക്ക് ലഭിച്ച സ്കാനുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

പുസ്തകം ഒന്ന് – 1829-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

1824-ലാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം ആയ (എന്ന് ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന) ചെറു പൈതങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനു ശേഷം 1829-ൽ ആണ് ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം വരുന്നത്.

ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന്  ഉപന്യസിക്കുന്നത് വരേയും 1829-ൽ അച്ചടിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിപുസ്തകമായി കണക്കായിരുന്നത്

എന്ന് കെ.എം. ഗോവി 1988ൽ എഴുതിയ ആദിമുദ്രണത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ജോൺ ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം വരുന്നത് 1986ൽ ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ 1986 വരെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തകം എന്ന് കരുതിയ ഗ്രന്ഥം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാൻ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • 650 ൽ പരം താളുകൾ
 • മത്തായി മുതൽ അറിയിപ്പ (ഇന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) വരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ പതിപ്പ്.
 • പൂർണ്ണവിരാമത്തിനു * ചിഹ്നനം ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഇല്ല
 • ഈ യുടെ  എന്ന രൂപം
 • മലയാള അക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
 • ന്റ, റ്റ ഇതു രണ്ടും അക്കാലത്തെ ഉപയോഗം പോലെ തന്നെ വേറിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു
 • മീത്തൽ ഇല്ല
 • മലയാളം പൂജ്യം.  മലയാളം പൂജ്യം ബെയിലിയുടെ സംഭാവന ആയിരുന്നോ?
 • ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ ശൈശവകാലം ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.
 • സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ചേരാത്ത വ്യജ്ഞനാക്ഷരങ്ങൾ ഒക്കെ കൂട്ടക്ഷരം ആണ് എന്ന നിലയാണ് ഇതിലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കാണിക്കുന്നത്

പുസ്തകം രണ്ട് – 1843-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

Pages from Malayalam_New_Testament_complete_Bailey_1843

ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ

 • 1829-ലെ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തത്തിന്റെ ലെഔട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കോളത്തിൽ നിന്ന് ഇരട്ടക്കോളമായി. അതിനാലായിരിക്കും താളുകളുടെ എണ്ണം 580 ഓളമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 • പൂർണ്ണവിരാമത്തിനായി * നു പകരം . തന്നെ വന്നു.
 • ഏ,ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിലും ഇല്ല
 • ഈ യുടെ  എന്ന രൂപം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു
 • ഖണ്ഡിക തുടങ്ങുന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ¶ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ വളരെ മോശമാണ്. എങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ എങ്കിലും സ്കാൻ ചെയത് തരാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച  വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളോട് നന്ദി. സ്കാൻ മോശമായതിനാൽ ഈ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ കഴിയൂ. ഈ പതിപ്പിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ അപ്‌ലോഡ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്കാൻ മോശമയതിനാൽ ഈ പതിപ്പിന്റെ പിഡിഎഫ് നിർമ്മാണം അല്പം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.  സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സഹായിച്ച വൈശാഖ് കല്ലൂരിനോടും പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായിച്ച വിശ്വപ്രഭയോടും പ്രത്യേക കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

പുസ്തകം മൂന്ന് – 1876-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

ഈ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു 5 വർഷം മുൻപേ 1871-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി മരിച്ചു എന്നോർക്കുക.  മലയാളം അച്ചടിയുടെ ഗുരുവിനു ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കട്ടെ.

 • ഈ പതിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓരോ താളിലും ഒത്തു വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ താളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച്  780 ഓളം ആയിരിക്കുന്നു.
 • 1829-ലെ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക വാക്യങ്ങളും മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
 • മലയാള അക്കങ്ങൾക്ക് പുറമേ പല കാര്യങ്ങൾക്കും (ഉദാ: ഒത്തുവാക്യങ്ങളുടെ ചിഹ്നമായി) ഉള്ളടക്കത്തിനകത്ത് അറബിക്ക് അക്കങ്ങൾ ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. എങ്കിലും അദ്ധ്യായങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ മലയാള അക്കങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.
 • പക്ഷെ ഈ യ്ക്ക് എന്ന രൂപം തന്നെ
 • അതേ പോലെ മീത്തൽ ഈ പതിപ്പിലും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1868 -ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളോല്പത്തിയിൽ മീത്തൽ കാണാം. സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പം കടുംപിടുത്തം ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ പുതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാ: അവസാന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അറിയിപ്പ എന്നതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട എന്നായി.

വിവിധ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ താഴെ

കുറിപ്പ്: ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിക്കായി തീറെഴുതി കൊടുക്കാറില്ല. അത് നിരന്തരമായി പുതുക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും. ബെയിലി ആണ് ആദ്യത്തെ പരിഭാഷ ചെയ്തത് എങ്കിലും (അതിനും പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്) പിന്നീട് പലരുടെ സഹകരണത്താൽ ഈ പരിഭാഷ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയായി. എങ്കിലും ബെയിലി തുടങ്ങി വെച്ച മലയാളം പരിഭാഷ ആണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾക്കും പ്രചൊദനവും വഴി കാട്ടിയും ആയി മാറിയത്. മലയാള ഗദ്യത്തിനു സ്വന്തമായി ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ബെയിലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയും വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല.