ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് 1678

മലയാളലിപി ആദ്യമായി അച്ചടി മഷി പുരണ്ട ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാൻ ഉണ്ടോ/കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലരും മെയിലും മെസ്സേജും അയക്കുന്നുണ്ട്. 12 വാല്യങ്ങൾ ഉള്ള ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനുകൾ എല്ലാം 2007 തൊട്ടെങ്കിലും ലഭ്യമാണ് എന്നതിലാണ് അതിനായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഇടാഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ സ്കാനുകളുടെ വിവരം മാത്രം ചേർത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെയും ഇതിനെ പറ്റി ചൊദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനാൽ  ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനുകൾ എവിടെ കിട്ടും എന്നതിന്റെ വിവരവുമായി പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് ഇടുന്നു.

(ഒരു പ്രധാനകാര്യം. ഹോർത്തൂസിൽ മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്തല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പകരം ചിത്രമായാണ്. എങ്കിലും മലയാളലിപി അദ്യമായി അച്ചടി മഷി പുരണ്ട ഗ്രന്ഥം ഇത് തന്നെ.)

ആമുഖം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്  ഹോർത്തൂസ്‌ മലബാറിക്കൂസ്‌‌. ഡച്ചുകാരനായ അഡ്‌മിറൽ വാൻ റീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ പുസ്തക രചന നടന്നത്. 1678 മുതൽ 1703 വരെ നെതർലാൻഡിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും 12 വാല്യങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സസ്യശാസ്ത്രപുസ്തകമാണിത്. കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥവും ഇതാണ്‌. മലയാള ലിപികൾ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌.

സ്കാൻ

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാൻ വർഷങ്ങളായി (കുറഞ്ഞത് 2007 തൊട്ടെങ്കിലും) http://www.botanicus.org/ എന്ന സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആ സൈറ്റിൽ നിന്നത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലും മറ്റും ഭാഗികമായി ലഭ്യമായിട്ടൂണ്ട്. എന്നാൽ വാല്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചും മറ്റുമല്ല ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സംഗതി റെഫർ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരോ വാല്യത്തിലേക്കുമുള്ള ലിങ്കുകളും മറ്റും താഴെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പരിഭാഷകൾ

ഈ പുസ്തകം ലത്തീനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ളീഷിലേക്കും പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഡോ.കെ.എസ്. മണിലാൽ ആണ്. കേരള സർവ്വകലാശാല 12 വാല്യങ്ങളിലായി ഈ പുസ്തകം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ മുഴുവൻ വിറ്റു പൊയി എന്ന് കേട്ടു. മലയാളം പരിഭാഷ ഇപ്പോഴും കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയും ആ പുസ്തകം സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിയ പ്രൊഫസർ മണിലാലിനെ പറ്റിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും മാതൃഭൂമി പത്രപ്രവർത്തകൻ ആയ ജോസഫ് ആന്റണി “ഹരിത ഭൂപടം” എന്ന പേരിൽ  ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം ആണത്. ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു ബ്ലോഗർ എഴുതിയ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ വായിക്കുക. ജോസഫ് ആന്റണിയുടെ ഈ ലെഖനവും വായിക്കുക.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള വെബ്ബ് സൈറ്റ്

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവിധ സംഗതികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. http://hortusmalabaricus.net/ ഡച്ചുകാരിയായ Renée Ridgway ആണ് ഈ സൈറ്റിന്റെ പിറകിൽ. Dutch in Kerala എന്ന സൈറ്റിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കാണാം.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

കുറിപ്പ്

ഈ സ്കാനുകളിൽ 12-ാം വാല്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവർഷത്തെ കുറിച്ച് നുറ്റാണ്ടുകളായി ദുരൂഹത നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് ആന്റണി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

ഹോര്‍ത്തൂസിന്റെ 12-ാം വോള്യം 1703 ലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ ഏറെക്കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ബ്രിട്ടീഷ് ജേര്‍ണലായ ‘ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സി’ന്റെ 1694 ലെ ലക്കത്തില്‍ (P.T.18: 276-280) ഹോര്‍ത്തൂസിന്റെ 10, 11, 12 വോള്യങ്ങളുടെ നിരൂപണം ടാന്‍ഗ്രഡ് റോബിന്‍സണ്‍ (1655-1748) എന്നൊരാള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി. ചരിത്രകാരന്‍മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച 1703 ലെ ആ 12-ാം വോള്യം അടുത്ത ഹോര്‍ത്തൂസ് പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് ആദ്യപതിപ്പ് 12 വോള്യങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയ സമയക്രമം ഇങ്ങനെ –
Vol 1 – 1678, Vol 2 – 1679, Vol 3 – 1682, Vol 4 – 1683, Vol 5 – 1685, Vol 6 – 1686, Vol 7 & 8 – 1688, Vol 9 – 1689, Vol 10 – 1690, Vol 11 – 1692, Vol 12 – 1693.

അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സി’ന്റെ ലക്കം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/18/207-214.toc

അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച നിരൂപണം ഇവിടെയും http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/18/207-214/264.2.full.pdf

ചുരുക്കത്തിൽ ഫിലോസൊഫിക്കല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍സിലെ തെളിവ് വെച്ച് 1693ൽ 12-ാം വാല്യം ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ 1693ലെ 12-ാം വാല്യം ഇത് വരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കണ്ടെത്തി സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ അത് സംബന്ധിച്ച പ്രഹേളികയ്ക്ക് അവസാനമാകും

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം
Publication year
വാല്യത്തിന്റെ വിവരം/
Book Name
സ്കാനിന്റെ പ്രധാന താൾ/
Link to main page of the scan
പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി/
PDF Download link
ഓൺലൈനായി കാണാനുള്ള കണ്ണി/
Link to read the book online
1678ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 1
Hortus Malabaricus - Volume 1
ഒന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/First Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 27 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1679ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 2
Hortus Malabaricus - Volume 2
രണ്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Second Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 22 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1682ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 3
Hortus Malabaricus - Volume 3
മൂന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/Third Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 27 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1683ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 4
Hortus Malabaricus - Volume 4
നാലാം വാല്യം സ്കാൻ/Fourth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 26 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1685ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 5
Hortus Malabaricus - Volume 5
അഞ്ചാം വാല്യം സ്കാൻ/Fifth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 14 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1686ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 6
Hortus Malabaricus - Volume 6
ആറാം വാല്യം സ്കാൻ/Sixth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 14 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1686ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 7
Hortus Malabaricus - Volume 7
ഏഴാം വാല്യം സ്കാൻ/Seveth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 21 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1688ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 8
Hortus Malabaricus - Volume 8
എട്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Eigth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 20 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1689ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 9
Hortus Malabaricus - Volume 9
ഒൻപതാം വാല്യം സ്കാൻ/Nineth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 45 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1690ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 10
Hortus Malabaricus - Volume 10
പത്താം വാല്യം സ്കാൻ/Tenth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 44 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1692ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 11
Hortus Malabaricus - Volume 11
പതിനൊന്നാം വാല്യം സ്കാൻ/Eleventh Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 45 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി
1703ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് - വാല്യം 12
Hortus Malabaricus - Volume 12
പന്ത്രണ്ടാം വാല്യം സ്കാൻ/Twelvth Volume scan പിഡിഫ് സൈസ് 43 MBഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി

Google+ Comments

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ – പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ -1852

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു.

എന്നിവയാണ് അവ. ഇതിൽ സുവിശേഷകഥകൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ 4 സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ .  ഇനി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി  ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ വേറൊരു സ്കാൻ പങ്ക് വെക്കുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1852
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
  • അച്ചടി രീതി: കല്ലച്ച് (ലിത്തോഗ്രഫി)

ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ ലൈബ്രറിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിലെ ബാസൽ ബിഷൻ പ്രസ്സിൽ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്. കല്ലച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852
പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852

 

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാലു സുവിശെഷങ്ങൾക്കും അപ്പൊസ്തോല പ്രവർത്തികൾക്കും ശെഷം വരുന്ന 21 ലേഖനങ്ങളുടേയും വെളിപാടുപുസ്തകത്തിന്റേയും പരിഭാഷ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇന്നത്തെ സത്യവേദപുസ്തകത്തിനു് ആധാരമായ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് എന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനു് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

ലിപി പരമായ പ്രത്യെകതകൾ

1847 ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവിശേഷ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് മലയാള ലിപി പരിണാമത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ആദ്യമായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയൊഗിച്ചത്  നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് സുവിശെഷ കഥകളിൽ ആയിരുന്നു.

1847ലെ പുസ്റ്റകത്തിന്റെ ലിപി പരമായ പ്രത്യേകകൾ  ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിനും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ 1847ലെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ വലത്തേക്ക് മാറുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയൊഗത്തിനുമായി സ്കാൻ വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

പ്രോസസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ താളുകൾ ഗ്രേസ്കെയിലിൽ ആയതിനാലും ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകം ആയതിനാലും ഏറ്റവും പഴയ മലയാള അച്ചടി പുസ്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആയതിനാലും പുസ്തകം ഗ്രേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്തു. അതിന് 115 MBക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പം ഉണ്ട്. അതിനു പുറമേ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ടും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അത് 12 MB ക്ക് അടുത്തേ ഉള്ളൂ. (ഈയടുത്തായി കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ‌ ടെയിലറിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തതൊടെ ആ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ അത്യാവശ്യം നന്നായി മനസ്സിലായി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ‌ ടെയിലർ പഠനശിബിരം നടത്താം എന്ന സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് :))

ഡൗൺലൊഡ് കണ്ണികൾ താഴെ

Google+ Comments

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925

ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്ക് വെച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇപ്രാവശ്യം പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഇത് ചരിത്രം/പുരാവസ്തുഗവേഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ/The Malabar Christian Plates of Copper Plates
രചയിതാവ്: ടി.കെ. ജോസഫ്
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1925
പ്രസ്സ്: ശ്രീധര പവർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925
മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നാലു ചെപ്പേടുകൾ-1925

പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ

പതിവ് പോലെ സ്കാനിങിന് ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചു. സ്കാനിങ്ങിനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകം പലയിടത്തും ചിതലെടുത്ത് പൊയിരുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്  അതീവ ദുഷ്കരം ആയിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ മറച്ച് പുസ്തകം വായനാ യോഗ്യമാകാൻ കുറേ സമയം അതിനായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ കൈവശം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന നാലു ചേപ്പേടുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും.  അതിനൊപ്പം പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടത്തിലും ഫൂട്ട് നോട്ടായും മറ്റും വിവിധ വിഷയത്തിലുള്ള ധാരാളം സംഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു  പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം “ഭാഷ” എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.  അതെ പോലെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ഉള്ള പദദീപികയും (91 ആം താൾ മുതൽ) വളരെയധികം  കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചെറുകുറിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. വളരെ ഉപകാരപ്രദം തന്നെ അത്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ടി.കെ. ജോസഫ് ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ ആയിരുന്നെന്ന് വിവിധ ഇടത്തായി കണ്ട വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇനിയും ധാരാളം ഇത്തരം കൃതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും പഠനത്തിനുമായി വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1925ലെ പുസ്തകം ആയതിനാൽ സായാഹ്നയുടെ സെർവ്വർ ആണ് ഫയൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയൊഗിക്കുന്നത്. 1923ൽ മുതൽ 1955 വരെയുള്ള പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളിൽ ഈ വിധത്തിൽ സായാഹ്നയുടെ സർവ്വറിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി http://classics.sayahna.org/ വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷനും (http://sayahna.org/) രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനും (http://cvr.cc/?page_id=7) വളരെ നന്ദി.

Google+ Comments