1957 – ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ

ആലപ്പുഴ തോട്ടുമുഖത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ 1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവലംബാക്കി ആറോളം പേർ ചേർന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1957 - ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ
1957 – ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
 • പ്രസാധകർ: ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ, തോട്ടുമുഖം, ആലപ്പുഴ
 • പ്രസ്സ്: ന്യൂ പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസ്, പെരുമ്പാവൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വനം, വെള്ളം, വൈദ്യുതി – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ എട്ടു ലഘുലേഖകൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വനം, വെള്ളം, വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ (സൈലന്റ്‌വാലി അടക്കം) 1979 മുതൽ 1990 വരെ പ്രസിദ്ധികരിച്ച എട്ടു ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനുമായി പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് എഴുതാൻ എനിക്കു സാവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ എട്ടു ലഘുലേഖകളും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച
സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച

കടപ്പാട്

 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ എട്ടുലേഖകളുടേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

രേഖകൾ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഓരോ സ്കാൻ പേജിലും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ലഘുലേഖ 1: സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ശാരദാ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, കവടിയാർ, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 2: ഊർജം – സി.വി. ചന്ദ്രൻ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ചമ്പക പ്രിന്റേർസ്, കേശവദാസപുരം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ലഘുലേഖ 3: വനം വെള്ളം വൈദ്യുതി

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സന്ധ്യാ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 4: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: തോപ്പിൽ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 5: വൈദ്യുതി – പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും – കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 30
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സന്ധ്യാ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 6: കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 7: കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിപ്രശ്നം കണക്കുകളിലൂടെ – എം.പി. പരമേശ്വരൻ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 8: കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിലപാട്

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1990
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: കാലിക്കറ്റ് പ്രിന്റിങ്  കോം‌പ്ലക്സ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  28
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം – 17

യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക – 1970 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1970 ഡിസംബർ വരെയുള്ള അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാസികയായ യുറീക്ക മാസികയുടെ 1970 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1970 ഡിസംബർ വരെയുള്ള അഞ്ചു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അച്ചടി തിരുവനന്തപുരം പൂമ്പാറ്റ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് തൃശൂരുള്ള ജോർജ്ജ് പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സിലേക്ക് മാറി എന്നത് ഈ 5 ലക്കങ്ങളെ പറ്റി പൊതുവായ സംഗതി ആണ്.

ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികുകൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം കവർ പേജിന്റെയും മറ്റു ചില പേജുകളുടേയും അരികു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൂണ്ട് എതും, ചില പേജുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രം കീറിയെടുത്തിട്ടൂണ്ട് എന്ന കുഴപ്പവും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നല്ല നിലയിലുള്ള പുസ്തകം ആണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഈ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടു കൂടി 1970-ാം വർഷത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കയുടെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ ഈ 5 ലക്കങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക വിശകലനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1970 ആഗസ്റ്റ്, സെപറ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവമ്പർ, ഡിസംബർ ലക്കങ്ങൾ (വാല്യം 1 ലക്കം 3, 4, 5, 6, 7)
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: ജോർജ്ജ് പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
യുറീക്ക 1970 ഡിസംബർ ലക്കം
യുറീക്ക 1970 ഡിസംബർ ലക്കം

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

1970 ആഗസ്റ്റ് – വാല്യം 1 ലക്കം 3

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (5 MB)

1970 സെപ്റ്റംബർ – വാല്യം 1 ലക്കം 4

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (6 MB)

1970 ഒക്ടോബർ – വാല്യം 1 ലക്കം 5

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (4 MB)

1970 നവമ്പർ – വാല്യം 1 ലക്കം 6

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (4 MB)

1970 ഡിസമ്പർ – വാല്യം 1 ലക്കം 7

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (8 MB)

 

   • കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്  രേഖകൾ: എണ്ണം – 20
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത  യുറീക്ക മാസിക: എണ്ണം – 7