1992 – വജ്രസൂചി

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രമുഖകൃതികൾ പലതും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനകം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ലഭിച്ച തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പഴശ്ശിരേഖകൾ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വജ്രസൂചി എന്നാകുന്നു. ഇത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയായ വജ്രസൂചി എന്ന പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  89 കടന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വജ്രസൂചി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 550
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1992
 • പ്രസ്സ്: ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
1992 - വജ്രസൂചി
1992 – വജ്രസൂചി

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. താഴെ പറയുന്ന കൃതികളാണ്  പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗം

 • വജ്രസൂചി
 • പഴഞ്ചൊൽമാല
 • നളചരിതസാരശോധന
 • പൊലുകർപചരിതം
 • സന്മരണവിദ്യ
 • സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം
 • മാനുഷഹൃദയം

രണ്ടാം ഭാഗം

 • ഗീതങ്ങൾ
 • മതപരീക്ഷ
 • ശ്രീയെശുക്രിസ്തമാഹാത്മ്യം
 • മതവിചാരണ
 • മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരം
 • സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദേശം
 • മനുഷ്യചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ
 • സുവിശെഷ സംഗ്രഹം
 • ദെവവിചാരണ
 • ഗർമ്മന്യരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം
 • ക്രിസ്തസഭാചരിത്രം

ഇതിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുതുതായി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചിലത് സ്കാൻ അതേ പോലെ ചിത്രമായി അച്ചടിച്ചിരിക്കുകയും ആണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തെ പറ്റി ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Google+ Comments

സത്യവേദകഥകൾ – 1849 മുതൽ 1904 വരെയുള്ള ആറു പതിപ്പുകൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷന്റെ മലയാളം  ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ ഭാഗമായ  സത്യവേദകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആറു ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ബൈബിളിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മലയാള പരിഭാഷ അല്ല. എന്നാൽ ബൈബിളിലെ വിവിധ കഥകളും സംഭവങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ പുസ്തകമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ഘട്ടം തൊട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴയനിയമകഥകളുടെ ഒന്നാം ഭാഗവും പുതിയ നിയമകഥകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും.

ഈ ആറു സ്കാനുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  88 കടന്നു.

1849_സത്യവെദകഥകൾ
1849_സത്യവെദകഥകൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

1849 – സത്യവെദകഥകൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് – തലശ്ശേരി

 • പേര്: സത്യവെദകഥകൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്തവ – അമ്പത്തരണ്ടും
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 104
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി

1850 സത്യവെദകഥകൾ – രണ്ടാം ഖണ്ഡം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് – തലശ്ശേരി

 • പേര്: സത്യവെദകഥകൾ – രണ്ടാം ഖണ്ഡം – പുതിയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്തവ –  അമ്പത്തരണ്ടു
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 91
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1850
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി

1855 സത്യവെദകഥകൾ – സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് – കോട്ടയം

 • പേര്: സത്യവെദകഥകൾ – പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന എടുത്ത അമ്പത്തരണ്ടു സത്യവെദകഥകളും – പുതിയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്ത  നിന്നു എടുത്ത അമ്പത്തരണ്ടു സത്യവെദകഥകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 117
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1855
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് – കോട്ടയം

1868 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

 • പേര്: സത്യവേദകഥകൾ – പുതിയനിയമത്തിൽ നിന്ന എടുത്തവ – അമ്പത്തരണ്ടു
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 127
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1868
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

1869 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

 • പേര്: സത്യവേദകഥകൾ – പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന എടുത്തവ – അമ്പത്തരണ്ടു
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 157
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1869
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

1904 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

 • പേര്: പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 216
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1904
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ വിവിധ പഴയ-പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കഥകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം. ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖിവരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇതിൽ തൊട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് വായിച്ചാൽ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമ/പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി എകദേശ ധാരണ കിട്ടും.ഇതിൽ 1904ലെ പതിപ്പ് മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്തത് ആണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ പതിപ്പുകളും ഒരുമിച്ചു ലഭിക്കാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഏതാണ്ട് 1849കൾ തൊട്ട് 1904 വരെ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവിധ പതിപ്പുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. 1868, 1869, 1904 വർഷത്തെ പതിപ്പുകളിൽ ചിത്രങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

ബാസൽ മിഷന്റെ തലശ്ശേരിയിലെ ലിത്തോഗ്രഫി പ്രസ്സ്, കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, ബാസൽ മിഷന്റെ  മംഗലാപുരം പ്രസ്സ് എന്നീ മൂന്നു പ്രസ്സുകളിലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1849 – സത്യവെദകഥകൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി

1850 – സത്യവെദകഥകൾ – രണ്ടാം ഖണ്ഡം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി

1855 സത്യവെദകഥകൾ – സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് – കോട്ടയം

1868 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

1869 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

1904 സത്യവേദകഥകൾ – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് -മംഗലാപുരം

 

 

Google+ Comments

1854 – സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം

ആമുഖം

തലശ്ശെരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 82-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയരേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 64
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1854
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1854 - സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം
1854 – സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ക്രൈസ്തവവേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ചരിത്രം സംക്ഷെപിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ടാണ് രചയിതാവെന്നു കരുതുന്നു.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് അതിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments