1975 – ചെങ്കുന്നു് – വി. ബിയാൻകി – പ്രോഗ്രെസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് മോസ്കോ

റഷ്യൻ ബാലസാഹിത്യകാരനായ വി.ബിയാൻകിയുടെ ചെങ്കുന്നു് എന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതിയുടെ മലയാളം പതിപ്പിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.  ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നിരവധി പതിപ്പുകൾ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇത് 1975ൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പാണ്.

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഇത്തരം ധാരാളം റഷ്യൻ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1975 - ചെങ്കുന്നു് - വി. ബിയാൻകി - പ്രോഗ്രെസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് മോസ്കോ
1975 – ചെങ്കുന്നു് – വി. ബിയാൻകി – പ്രോഗ്രെസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് മോസ്കോ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ചെങ്കുന്നു്
  • രചന: വി. ബിയാൻകി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി/പ്രസാധകർ: പ്രോഗ്രെസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് മോസ്കോ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി