1944 – സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 5

സഹോദരി എന്ന മാസികയുടെ മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ അഞ്ചാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് 1944 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഈ മാസിക 1925ൽ കൊല്ലത്ത് പി.ആര്‍.മന്ദാകിനി ആരംഭിച്ച സഹോദരി എന്ന വനിതാ മാസിക തന്നെയാണോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 20 വർഷം ആയിട്ടും വാല്യം മൂന്നേ ആയുള്ളു എന്നത് സംശയമുണർത്തുന്നു. ചില ലേഖനങ്ങൾക്ക് വനിതാപക്ഷെ ലേഖനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമൂണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ. അതിനാൽ പേരിൽ മാത്രമേ സഹോദരി എന്ന വനിതാമാസിക ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊല്ലത്തു നിന്ന് തന്നെ ആയതിനാൽ പി.ആര്‍.മന്ദാകിനി ആരംഭിച്ച മാസിക പരിണമിച്ചതാണോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. അതിനാലൊക്കെ ഈ മാസികയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്.

1944ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചില സംഗതികളുടെ ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ഇതിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിനു ഗാന്ധിജിയും ജിന്നയും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുമല്ലോ.

ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം ഉള്ളടക്കം ചിലയിടത്ത് മുറിഞ്ഞിട്ടൂണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം പേജുകൾ ചെറുതായി മങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ പേജുകളും അതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലഭ്യമാണ്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

സഹോദരി മാസിക - വാല്യം 3 ലക്കം 5
സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 5

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 5
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ഒക്ടോബർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • പ്രസാധകർ:പി. ആർ. നാരായണൻ
 • അച്ചടി: ശ്രീരാമ വിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1917 – ഭാഷാപോഷിണി – പുസ്തകം 21 ലക്കം 10

മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യ മാസികയായ ഭാഷാപോഷിണിയുടെ 1917 മെയ്  മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലക്കമാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജും പുറകിലെ പല താളുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ പേജുകളും ഉള്ള ഒരു പതിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യത വിദൂരമായതിനാൽ എന്റെ കൈയ്യിൽ ലഭ്യമായ ലക്കം അത് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അതേ പോലെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നു.  കാലപഴക്കം മൂലം പേജുകൾ മങ്ങി എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഈ ലക്കത്തിന്റെ ബാക്കിയായ താളുകളിൽ ഐ.സി. ചാക്കോ എഴുതിയ ആര്യഭടന്റെ ഗണിതം, പന്തളത്തു കേരളവർമ്മതമ്പുരാൻ എഴുതിയ ശബരിഗിരിയാത്ര എന്ന കവിത, മെസ്മരശാസ്ത്രം തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ ചില ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നൂണ്ട്

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സാഹിത്യമാസികളിൽ ഒന്നാണ് ഭാഷാപോഷിണി. 1892ൽ തന്നെ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിളയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ഭാഷാപോഷിണി അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് പല തവണ പ്രസിദ്ധീകരണം മുടങ്ങി പോയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് മാസികയായി തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭാഷാപൊഷിണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറു വൈജ്ഞാനിക വിവരത്തിനു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

 

ഭാഷാപോഷിണി - പുസ്തകം 21 ലക്കം 10
ഭാഷാപോഷിണി – പുസ്തകം 21 ലക്കം 10

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഭാഷാപോഷിണി – പുസ്തകം 21 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917 മെയ് (മലയാള വർഷം 1092 ഇടവം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • പ്രസാധകർ:മലയാള മനോരമ കമ്പനി
 • അച്ചടി: C.M.S Press, Kottayam 
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1944 – വനിത – വാല്യം 07 – ലക്കം 07

1930കളിലും 1940കളിലും തിരുവല്ലയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീമാസികയായ വനിത എന്ന മാസികയുടെ ഏഴാം വാല്യത്തിന്റെ ഏഴാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ഈ മാസികയുടെ ഏഴാം വാല്യത്തിന്റെ നാലാം ലക്കത്തിന്റെയും  ആറാം ലക്കത്തിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികുകൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം ചിലതാളുകളിൽ ഉള്ളടക്കം മുറിഞ്ഞു പോയത് പോലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാലപ്പഴക്കം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ ലക്കങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ആ പരിമിതികൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്.

എം. ഹലീമാ ബീവി ആയിരുന്നു വനിതാ മാസികയുടെ മാനെജിങ് എഡിറ്റർ. ഹലീമാ ബീവിയെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം മാധ്യമം പത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

വനിത - വാല്യം 07 - ലക്കം 07
വനിത – വാല്യം 07 – ലക്കം 07

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വനിത – വാല്യം 07 – ലക്കം 07
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ:M. Haleema Beevi
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Printing House, Tiruvalla
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി