1940 – തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ – അറബി പാഠപുസ്തകം

1940ൽ 4,5,6 എന്നീ ഫോറങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ എന്ന അറബി പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

അറബിയിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ ആണ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബാക്ക് കവർ സൂചനനൽകുന്നു. ഇ.കെ. മൗലവി ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിനായി കൃതികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അറബി ലിപിയിലും ഭാഷയിലും ഉള്ള നിരക്ഷരത നിമിത്തം ഈ പാഠപുസ്തകത്തെപറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്കാവില്ല. വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പാഠപുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ.

അറബി ലിപിയുടെ പ്രത്യേകത അത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് എഴുത്തുന്ന ലിപിയാണ് എന്നതാണല്ലോ. അറബി, ഹീബ്രു തുടങ്ങി പല പ്രമുഖലിപികളും ഇത്തരത്തിൽ ആണ് എഴുത്ത്. ഇത്തരം ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ശൈലി അനുസരിച്ച് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് പേജുകൾ മറിക്കുക. അതായായത് നമ്മൾ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനു നേരെ എതിരായി പുറകിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടാണ് താളുകളുടെ പ്രൊഗ്രഷൻ. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ Flip Left ഉപയോഗിക്കുമ്പൊഴാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലോജിക്കലായ പേജ് പ്രോഗ്രഷൻ നടക്കുക.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1940 - തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ
1940 – തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ
 • സമാഹരിച്ചത്: ഇ.കെ. മൗലവി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
 • പ്രസാധകർ: Munavirul Islam Young Men’s Muslim Association, Ernakulam
 • അച്ചടി: The C.M. Press, Edava, Travancore
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1970 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10

1970ൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ (കേരള പാഠാവലി മലയാളം) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ പാഠപുസ്തകം തന്നെയാവും 1970നു മുൻപും പിൻപും കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക എന്നതിനാൽ ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചവർ ധാരാളം പേർ ഓൺലൈനിലും മറ്റും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അവർക്ക് ഈ സ്കാനിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും.

എനിക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്കത്തിന്റെ കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു പൊയി.കവർ പേജ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്തു തന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ (പുസ്തകം പൂർണ്ണമാക്കാൻ) സഹകരിക്കാൻ ആവും എങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുമല്ലോ. പുസ്തകം സ്റ്റേപ്ലർ പിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനാൽ അത് തുരുമ്പെടുത്ത് പുസ്തകത്തിന്റെ അതിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം പൊടിഞ്ഞു പൊയി. പഴയ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ സ്റ്റേപ്ലർ പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏകദേശം പുർണ്ണമായി തന്നെ ഈ പാഠപുസ്തകം നമുക്ക് ലഭിച്ചു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

കേരള പാഠാവലി മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10
കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1970
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 208
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3 – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്

പഴയകാല അദ്ധ്യയനരീതിയിൽ ഫോറം മൂന്നിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപഠനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇത് ഏത് വർഷം ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആണെന്ന നേരിട്ടുള്ള സൂചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ അതിനു കഴിഞ്ഞേക്കും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ഭാഗം 3 - ഫോറം 3
ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3 – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്
 • എഡിറ്റർ: വി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: അറിയില്ല
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
 • അച്ചടി: ഭാരതവിലാസം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി