1873 – ശബ്ദ ദീപികാ – പി.കെ. തൊമ്മൻ, ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ

പി.കെ. തൊമ്മൻ, ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച ശബ്ദ ദീപികാ എന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നാഗരം, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് രചയിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മലയാളത്തിലുള്ള സംസ്കൃതവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം പോലാണ് തോന്നിയത്. വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പുസ്തകത്തെ ആധികാരിമായി വിലയിരുത്തുമല്ലോ.

ശബ്ദ ദീപികാ - പി.കെ. തൊമ്മൻ, ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ
ശബ്ദ ദീപികാ – പി.കെ. തൊമ്മൻ, ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശബ്ദ ദീപികാ
 • രചന: പി.കെ. തൊമ്മൻ, ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1873
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 200
 • അച്ചടി: സെന്തോമസ്സ് പ്രസ്സ്, കൊച്ചി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1921-1923 – വിദ്യാഭിവർദ്ധനി മാസികയുടെ ഏഴ് ലക്കങ്ങൾ

എസ് റ്റി റെഡ്യാരുടെ വിദ്യാഭിവർദ്ധനി പുസ്തകശാലയുടെ (VV പ്രസ്സ്) ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭിവർദ്ധനി എന്ന മാസികയുടെ 1921 – 1923  കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏഴു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം. മിക്ക ലക്കങ്ങളിലും കുറച്ചു താളുകൾ വിവി പ്രസ്സിൻ്റെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിനായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭിവർദ്ധനി പുസ്തകശാലയുടെ ഒരു പുസ്തകകാറ്റലോഗ് ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

എസ് റ്റി റെഡ്യാരുടെ വിദ്യാഭിവർദ്ധനി അച്ചുകൂടം (വി വി പ്രസ്സ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു) പലവിധകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാള അച്ചടി ചരിത്രത്തിലും, പുസ്തക പ്രസാധന ചരിത്രത്തിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്.

വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക
വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ മാസികയുടെ ഏഴ് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

രേഖ 1 

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 12 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (മലയാള വർഷം 1096 കുംഭം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2 

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 8 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (മലയാള വർഷം 1097 തുലാം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1097 മകരം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 3  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1097 ഇടവം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1098 ധനു)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098 കുംഭം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 4 ലക്കം 1 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098 മീനം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

1924 – ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം

1924ൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ച  ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം  എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച പാഠപുസ്തകം ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമല്ല. കുറച്ചധികം ചിത്രങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം
ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1924
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 124
 • അച്ചടി: സി.എം.എസ് പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി