1994 – പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ജനറൽ എഡിറ്ററായി ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ 1996ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്. പി. ആന്റണി ആണ് ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 121
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1994
 • പ്രസ്സ്: ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
1994 - പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്
1994 – പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്ത്കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് ആണ്. എന്നാൽ അതിനു പുറമേ എഡിറ്റർമായ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ, പി. ആന്റണിയുടെ എന്നിവരുടേയും ഡോ ജോർജ്ജ് ബൗമാൻ, പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ, ഡോ. എം. ലീലാവതി  എന്നിവരുടേയും പയ്യന്നൂർ പാട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ആമുഖപഠനങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ പാട്ടിനെ പറ്റിയും, ട്യൂബിങ്ങൻ രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

 

Google+ Comments

1996 – അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട്

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ എഡിറ്ററായി ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ 1996ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്. മനോജ് കുറൂർ ആണ് ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇത് ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ്.

(എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഡിസിയിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതിയതല്ല. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനും അവസരമൂണ്ടാക്കി 🙂 )

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 132
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1996
 • പ്രസ്സ്: ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
1996 - അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട്
1996 – അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട്

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്ത്കത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രമുഖമായത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, ഓണപ്പാട്ട് എന്നിവയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശം പുസ്തകത്തിന്നു കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നത് ആണ്.

1. അഞ്ചടികൾ

 • തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • കണ്ണിപ്പറമ്പഞ്ചടി
 • പൊന്മേരിഅഞ്ചടി
 • കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • ചെറുകുന്നഞ്ചടി

2. സ്തുതികൾ

 • ഗുരുനാഥസ്തുതി (അഞ്ജാനമുള്ളവ….)
 • സൂര്യസ്തുതി (അർക്കനിഷ്ക്കളരൂപ….)
 • തൃശ്ശംബരംസ്തുതി (ഉത്തമമംഗല്യ…)
 • നാരായണസ്തുതി (അരുണദിവാകര…)
 • കൃഷ്ണസ്തുതി (അയ്യൊ എന്തമ്പുരാനെ…)
 • കൃഷ്ണസ്തുതി (പച്ചക്കല്ലൊത്ത…)
 • കൃഷ്ണസ്തുതി (കണ്ണ ഉണ്ണി കരുണാകര…)
 • കൃഷ്ണസ്തുതി (നരകവൈരിയാം…)
 • കൃഷ്ണസ്തുതി (എന്നുണ്ണികൃഷ്ണനെ…)
 • പത്മനാഭസ്തുതി (പത്തുദിക്കും തങ്കലാക്കി…)
 • മുകുന്ദസ്തുതി (അഞ്ചുമഞ്ചുദിക്കി…)

3. ലക്ഷ്മീ-പാർവ്വതീസംവാദം

4. ജ്ഞാനപ്പാന

5. ഓണപ്പാട്ട്

ഇതിൽ ഓണപ്പാട്ട് അടങ്ങുന്ന കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം. ഓണപ്പാട്ടു, വിവെകരത്നം, ശീലാവതി, തന്ത്രസംഗ്രഹം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഡോ ആൽബ്രെഷ്ട് ഫ്രൻസ്, ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ, മനോജ് കുറൂർ എന്നിവരുടെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഈ രേഖകളെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ തരുന്നതാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Google+ Comments

1870 – മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം

ആമുഖം

മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം എന്ന ഒരു സവിശേഷ പുസ്തകം ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തിഒൻപതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 183
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1870
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1870 - മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം
1870 – മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ളതാണ്.  ഇത് ദുബാശി (പഴയ മലയാളം വാക്ക്) /ദ്വിഭാഷി ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാഠപുസ്തകം കൂടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് പ്രത്യെകം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം രചയിതാക്കൾ ആവാം ഇതിന്റെ രചന. എങ്കിലും അക്കാലത്തെ സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റിന്റെ കരങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത ഏറെ ഉണ്ട്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മിക്ക ബാസൽ മിഷൻ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഇതേ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും  ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റിന്റെ പേരു കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments