ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കവും ഏ-യും ഓ-യും

പലരും പലയിടങ്ങളിലായി മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ ഏ ഓ എന്നീ ലിപികൾ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് അച്ചടിച്ച പുസ്ത്കങ്ങളിൽ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഏ/ഓ കാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഒക്കെ അത് എ, ഒ യിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലും (ഉദാ: ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കൈപ്പട) ഈ രീതിയിലുള്ള ഏ, ഓ യുടെ ഉപയോഗം കാണാം.

handwriting

അക്ഷരമാലയിലോ വാക്കുകളിലോ ഓ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓ യുടെ ഉപയോഗം ബെയിലി നിഘണ്ടുവിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഓ എങ്കിലും ഇല്ലെന്ന വാദം പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.

ഏ ഓ യുടെ വിഷയത്തിൽ മലയാളം വിക്കിമീഡിയനായ നവീൻ ശങ്കർ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാം (https://plus.google.com/u/0/109085892057211470020/posts/NJ91uL9XDqB). അതിൽ അദ്ദേഹവും ഏ, ഓ ലിപികൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നിഗമനം നവീനു ലഭ്യമായ രേഖകൾ വെച്ച് ശരിയായിരുന്നു എന്നേ ഞാൻ പറയൂ. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആ വിധത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനേ നമുക്ക് കഴിയൂ. ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള കൃതികളുടെ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നമ്മുടെ സർക്കാരുകളോ സർവ്വകലാശാലകളോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കില്ലെങ്കിലും വിദേശസർവ്വകലാശാലകൾ അതീവ പഴക്കമുള്ള മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ/അല്ലെങ്കിൽ മലയാളസംബന്ധിയായ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ആണല്ലോ മലയാളലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും മലബാറിക്കോ ഗ്രന്ഥാണിക്കോ എന്ന പുസ്തകം ഒരു വിദേശസർവ്വകലാശാലയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയത്.

നിലവിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെയും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലകളിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോണ്ടിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതതിനാലും ഡെവലപ്പറുമാരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആയി അത് മാറിയതിനാലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക്, ഇപ്പോൾ മറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് ധാരാളം സമയം ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് നവീന്റെ പോസ്റ്റിലെ വിഷയം ഒന്ന് കൂടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അങ്ങനെ ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും മലബാറിക്കോ ഗ്രന്ഥാണിക്കോ-വിൽ വന്നു. ലാറ്റിൻ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലെ മലയാളലിപികൾ നോക്കി പോയി.

56, 57 താളുകളിൽ മലയാള അക്ഷരമാല ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊടൊന്നും ഏ, ഓ ഇല്ല.

പക്ഷെ 57താളിൽ അവസാന ഖണ്ഡികയിൽ അതാ കിടക്കുന്നു. ഒപ്പം ആ ഖണ്ഡികയിൽ തന്നെ യും ഉണ്ട്. ആ ഖണ്ഡികയുടെ പടം താഴെ.

latin to malayalam or english

അങ്ങനെ 1772-ൽ തന്നെ ഏ, ഓ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി.; പക്ഷെ ഇത് അക്ഷരമാലയിൽ ഇല്ല താനും.

ലാറ്റിൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല. (ഹോർത്തൂസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാള പരിഭാഷയ്ക്കായി മണിലാൽ സാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ ധാരാളം.). അതിനാൽ തന്നെ എന്റെ ലാറ്റിൻ വിക്കിമീഡിയ സുഹൃത്ത് MF-Warburg നെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു. ആ ഖണ്ഡികയുടെ മാത്രം സ്ക്രീൻ ഷോട്ടെടുത്ത് പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത്, അത് മാത്രം പരിഭാഷ ചെയ്ത് സഹായിക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പരിഭാഷ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നത് അതേ പോലെ താഴെ പകർത്തുന്നു.

In writing the vowels എ and ഒ, no distinction between long and short one is made; some writers however, in order to distinguish the long /e/, inflect it this way: ഏ, the truly long /e/: ഏപ്പുകൾ the junctures of the body; they also add the letter ാ to ഒ, writing ഓ, in order to express the long /o/.

Some people prefer to write the long /o/ vowel in this way o, from where derives oട /óda/ “roof-tile”.

Everyone is allowed to firmly ignore this mode of writing, however to prevent that anyone stumbles upon it while reading [not knowing what it is], it is nevertheless necessary to know something about it.

  • ചുരുക്കത്തിൽ ഏ, ഓ യും വളരെ കുറച്ച് പേർ എഴുത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്ഥാവന ആയിരുന്നു ആ ഖണ്ഡികയിൽ. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും തിരിച്ചാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയും ഉണ്ട്.
  • അതേ പോലെ ഓ യുടെ വേറൊരു രൂപവും o ഈ ഖണ്ഡികയിൽ കണ്ടു.
  • അവസാനമായി ഏ, ഓ എന്നിവ എഴുത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കണം എന്ന അഭിപ്രായവും കണ്ടു.

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ അല്ലാതെ ഏ ഓ യുടെ വേറെ പരാമർശങ്ങളോ വാക്കുകളോ ഒന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടില്ല.

എ. ആർ പറയുന്നതിനു അനുസരിച്ച്, ഩ, ഺ എന്നീ ലിപികൾ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗത്തിൽ (ചിലരെങ്കിലും) ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പിന്നീട് മലയാളികൾ തിരസ്കരിക്കുകയും ആണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഏ, ഓയുടെ കാര്യത്തിൽ അപൂർവ്വമായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണാം എന്ന് പറയാം. അതിനെ ശക്തമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരിക ആയിരിക്കണം ഗുണ്ടർട്ട് ചെയ്തത്.  ഇനി മീത്തലിന്റെ കഥ എന്താണാവോ? ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് മീത്തൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഓ-യുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ  തെളിവു തപ്പി പോയപ്പോൾ പുതിയ ഒരു രൂപം കൂടി (o) കണ്ടെത്താനായി എന്ന കാര്യവും ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം.

എന്തായാലും ഏ, ഓ യുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതൊടെ മാറി. ഇപ്പോ 1772 വരെയുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി. ഇനി ഇതിനും പിറകിലേക്ക് തപ്പാൻ നമുക്ക് സ്കാനുകൾ ഇല്ല.

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply